Diagrammer

Opdater dataene i et eksisterende diagram

Opdater data i et eksisterende diagram

Hvis du har brug for at ændre data i et diagram, kan du gøre det fra kilden.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Opret et diagram fra en tabel

 1. Markér de celler, du vil bruge.

 2. Vælg Indsæt > Anbefalede diagrammer.

 3. Vælg den ønskede diagramtype, og tryk på OK.

Opdater en diagramkilde

 • Når tabellen er tilknyttet et diagram, skal du foretage opdateringer i tabellen. Du får vist ændringerne i diagrammet.

Word

Når du har oprettet et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Ændringerne afspejles i diagrammet i Word.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Rediger data i Excel.

  Excel åbnes, og datatabellen for diagrammet vises.

  Datatabel til et Office-diagram

 4. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Valg af flere data til et Office-diagram

 5. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

 6. Hvis du vil have vist resultaterne af dine ændringer, skal du skifte til Word.

Når du har oprettet et diagram, kan det være en god ide at ændre den måde, som tabeller rækker og kolonner afbildes på i diagrammet.  For eksempel kan din første version af et diagram afbilde rækkerne med data fra tabellen på diagrammets lodrette akse akse (værdiakse) og kolonnerne med data på den vandrette (kategori) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter instrument.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg per måned

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Skift række/kolonne.

  Skift række/kolonne er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper. Hvis Skift række/kolonne ikke er tilgængelig:

  1. Klik på diagrammet.

  2. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Rediger data i Excel.

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataseriei diagrammet. I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Vælg data.

 4. I dialogboksen Vælg datakilde ud for Forklarende tekst (Serie) skal du bruge pil op eller pil ned for at flytte serien op eller ned på listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk!: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

 5. Klik på OK.

 1. I menuen Vis skal du klikke på Udskriftslayout.

 2. Vælg en dataseriei diagrammet. I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Vælg data.

 4. I dialogboksen Vælg datakilde skal du gøre et af følgende.

  Hvis du vil

  Skal du

  Fjerne en serie

  Vælg den dataserie, du vil fjerne, under Forklarende tekst (Serie), og klik derefter på Fjern (-).

  Tilføj en serie

  Klik på Tilføj (+) under Forklarende tekst (Serie), og markér derefter de data i Excel-regnearket, som du vil inkludere i diagrammet.

 5. Klik på OK.

 1. I menuen Vis skal du klikke på Udskriftslayout.

 2. Vælg en dataseriei diagrammet. I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. Klik på fanen Formatér.

 4. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

Du kan tilføje mærkater for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramdesign.

 3. Klik på Tilføj diagramelement, og klik derefter på Datamærkater.

 4. Vælg den placering, hvor datamærkaten skal vises (vælg f.eks. Udenfor).

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 1. I menuen Vis skal du klikke på Udskriftslayout.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramdesign.

 3. Klik på Tilføj diagramelement, og klik derefter på Datatabel.

 4. Vælg de ønskede indstillinger.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Når du opretter et diagram ud fra data, der bruger datoer, og datoerne afbildes langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office den vandrette akse automatisk til en dato (tidsskalaakse). Du kan også manuelt ændre en vandret akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge efter bestemte intervaller eller basisenheder, f. eks antallet af dage, måneder eller år, også selvom datoerne på Excel-arket ikke er i sekventiel rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Som standard bruger Office den mindste forskel mellem to datoer i dataene til at bestemme basis enhederne for dato aksen. Hvis du for eksempel har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil have, at lager kvaliteten overskrider længere tid.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramdesign.

 3. Klik på Tilføj diagramelement, klik på Akser, og klik derefter på Flere indstillinger for akser. Ruden Formatér akse vises.

 4. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 5. Under Aksetype skal du klikke på Datoakse.

 6. Under Enheder på rullelisten Basis skal du vælge dage, måneder eller år.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk!: Hvis du følger denne fremgangsmåde, og dit diagram ikke viser datoerne som en tidsskalaakse, skal du kontrollere, at aksenavnene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, f.eks. 01-05-08 eller Maj-08. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du formaterer celler som datoer, skal du se vise datoer, klokkeslæt, valuta, brøker eller procenter.

PowerPoint

Når du har oprettet et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Ændringerne afspejles i diagrammet i PowerPoint.

 1. Klik på diagrammet.

 2. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Rediger data i Excel.

  Excel åbnes, og datatabellen for diagrammet vises.

  Datatabel til et Office-diagram

 3. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Valg af flere data til et Office-diagram

 4. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

 5. Skift til PowerPoint for at få vist ændringerne.

Når du har oprettet et diagram, kan det være en god ide at ændre den måde, som tabeller rækker og kolonner afbildes på i diagrammet.  For eksempel kan din første version af et diagram afbilde rækkerne med data fra tabellen på diagrammets lodrette akse akse (værdiakse) og kolonnerne med data på den vandrette (kategori) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter instrument.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg per måned

 1. Klik på diagrammet.

 2. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Skift række/kolonne.

  Skift række/kolonne er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper. Hvis Skift række/kolonne ikke er tilgængelig:

  1. Klik på diagrammet.

  2. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Rediger data i Excel.

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Vælg en dataseriei diagrammet. I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Vælg data.

 3. I dialogboksen Vælg datakilde ud for Forklarende tekst (Serie) skal du bruge pil op eller pil ned for at flytte serien op eller ned på listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk!: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

 4. Klik på OK.

 1. Vælg en dataseriei diagrammet. I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på Vælg data.

 3. I dialogboksen Vælg datakilde skal du gøre et af følgende.

  Hvis du vil

  Skal du

  Fjerne en serie

  Vælg den dataserie, du vil fjerne, under Forklarende tekst (Serie), og klik derefter på Fjern (-).

  Tilføj en serie

  Klik på Tilføj (+) under Forklarende tekst (Serie), og markér derefter de data i Excel-regnearket, som du vil inkludere i diagrammet.

 4. Klik på OK.

 1. Vælg en dataseriei diagrammet. I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på fanen Formatér.

 3. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

Du kan tilføje mærkater for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramdesign.

 2. Klik på Tilføj diagramelement, og klik derefter på Datamærkater.

 3. Vælg den placering, hvor datamærkaten skal vises (vælg f.eks. Udenfor).

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramdesign.

 2. Klik på Tilføj diagramelement, og klik derefter på Datatabel.

 3. Vælg de ønskede indstillinger.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Når du opretter et diagram ud fra data, der bruger datoer, og datoerne afbildes langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office den vandrette akse automatisk til en dato (tidsskalaakse). Du kan også manuelt ændre en vandret akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge efter bestemte intervaller eller basisenheder, f. eks antallet af dage, måneder eller år, også selvom datoerne på Excel-arket ikke er i sekventiel rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Som standard bruger Office den mindste forskel mellem to datoer i dataene til at bestemme basis enhederne for dato aksen. Hvis du for eksempel har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil have, at lager kvaliteten overskrider længere tid.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramdesign.

 2. Klik på Tilføj diagramelement, klik på Akser, og klik derefter på Flere indstillinger for akser. Ruden Formatér akse vises.

 3. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 4. Under Aksetype skal du vælge Datoakse.

 5. Under Enheder på rullelisten Basis skal du vælge dage, måneder eller år.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk!: Hvis du følger denne fremgangsmåde, og dit diagram ikke viser datoerne som en tidsskalaakse, skal du kontrollere, at aksenavnene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, f.eks. 01-05-08 eller Maj-08. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du formaterer celler som datoer, skal du se vise datoer, klokkeslæt, valuta, brøker eller procenter.

Excel

Når du har oprettet et diagram, kan du redigere dataene i et Excel-ark. Ændringerne afspejles i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet.

  Excel fremhæver den datatabel, der bruges til diagrammet. En grå udfyldning angiver en række eller kolonne, der bruges til kategoriaksen. En rød udfyldning angiver en række eller en kolonne, der indeholder dataseriemærkater. En blå udfyldning angiver datapunkter, der er afbildet i diagrammet.

  Datafelter i Excel

  Billedforklaring 1 Dataseriemærkater

  Billedtekst 2 Værdier til kategoriaksen

  Billedtekst 3 Datapunkter, der er afbildet i diagrammet

 2. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Valg af flere data til et Excel-diagram

  Tip!: Hvis du vil forhindre disse data i at blive vist i diagrammet, kan du skjule rækker og kolonner i tabellen.

 3. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

Når du har oprettet et diagram, kan det være en god ide at ændre den måde, som tabeller rækker og kolonner afbildes på i diagrammet.  For eksempel kan din første version af et diagram afbilde rækkerne med data fra tabellen på diagrammets lodrette akse akse (værdiakse) og kolonnerne med data på den vandrette (kategori) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter instrument.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg per måned

 1. Klik på diagrammet.

 2. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Skift række/kolonne.

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Vælg en dataseriei diagrammet. I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Vælg data.

 3. I dialogboksen Vælg datakilde ud for Forklarende tekst (Serie) skal du bruge pil op eller pil ned for at flytte serien op eller ned på listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk!: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

 4. Klik på OK.

 1. Vælg en dataseriei diagrammet. I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på Vælg data.

 3. I dialogboksen Vælg datakilde skal du gøre et af følgende.

  Hvis du vil

  Skal du

  Fjerne en serie

  Vælg den dataserie, du vil fjerne, under Forklarende tekst (Serie), og klik derefter på Fjern (-).

  Tilføj en serie

  Klik på Tilføj (+) under Forklarende tekst (Serie), og markér derefter de data i Excel-regnearket, som du vil inkludere i diagrammet.

 4. Klik på OK.

 1. Vælg en dataseriei diagrammet. I et søjlediagram skal du for eksempel klikke på en kolonne, hvorefter alle kolonnerne i den pågældende dataserie bliver markeret..

 2. Klik på fanen Formatér.

 3. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

  Tip!: Hvis du vil variere farven efter datapunkterne i et diagram, som kun har én dataserie, skal du klikke på serien og derefter klikke på fanen Formatér. Klik på Udfyld, og markér afkrydsningsfeltet Varier farve efter punkt eller afkrydsningsfeltet Varier farve efter udsnit afhængigt af diagrammet. Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan tilføje mærkater for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramdesign.

 2. Klik på Tilføj diagramelement, og klik derefter på Datamærkater.

 3. Vælg den placering, hvor datamærkaten skal vises (vælg f.eks. Udenfor).

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramdesign.

 2. Klik på Tilføj diagramelement, og klik derefter på Datatabel.

 3. Vælg de ønskede indstillinger.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Når du opretter et diagram ud fra data, der bruger datoer, og datoerne afbildes langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office den vandrette akse automatisk til en dato (tidsskalaakse). Du kan også manuelt ændre en vandret akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge efter bestemte intervaller eller basisenheder, f. eks antallet af dage, måneder eller år, også selvom datoerne på Excel-arket ikke er i sekventiel rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Som standard bruger Office den mindste forskel mellem to datoer i dataene til at bestemme basis enhederne for dato aksen. Hvis du for eksempel har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil have, at lager kvaliteten overskrider længere tid.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramdesign.

 2. Klik på Tilføj diagramelement, klik på Akser, og klik derefter på Flere indstillinger for akser. Ruden Formatér akse vises.

 3. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 4. Under Aksetype skal du vælge Datoakse.

 5. Under Enheder på rullelisten Basis skal du vælge dage, måneder eller år.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk!: Hvis du følger denne fremgangsmåde, og dit diagram ikke viser datoerne som en tidsskalaakse, skal du kontrollere, at aksenavnene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, f.eks. 01-05-08 eller Maj-08. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du formaterer celler som datoer, skal du se vise datoer, klokkeslæt, valuta, brøker eller procenter.

Word

Når du har oprettet et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Ændringerne afspejles i diagrammet i Word.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Excel åbnes, og datatabellen for diagrammet vises.

  Datatabel til et Office-diagram

 4. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Valg af flere data til et Office-diagram

 5. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

 6. Hvis du vil have vist resultaterne af dine ændringer, skal du skifte til Word.

Når du har oprettet et diagram, kan det være en god ide at ændre den måde, som tabeller rækker og kolonner afbildes på i diagrammet.  For eksempel kan din første version af et diagram afbilde rækkerne med data fra tabellen på diagrammets lodrette akse akse (værdiakse) og kolonnerne med data på den vandrette (kategori) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter instrument.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg per måned

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Hvis Skift afbildning ikke er tilgængelig

  Skift afbildning er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper.

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel. Fanen Diagrammer, gruppen Data

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. Klik på Formatér markering under Aktuel markering.

  Fanen Diagrammer, gruppen Aktuel markering

 4. Klik på Rækkefølge i navigationsruden, klik på navnet på en serie, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk!: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagrammer.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. Under Data skal du klikke på pilen ud for Rediger, og derefter skal du klikke på Vælg data i Excel.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

 4. I dialogboksen Vælg datakilde skal du gøre et af følgende.

  Hvis du vil

  Skal du

  Fjerne en serie

  Vælg den dataserie, du vil fjerne, under Serier, og klik derefter på Fjern.

  Tilføje en serie

  Klik på Tilføj under Serie, og markér derefter de data i Excel-regnearket, som du vil inkludere i diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Format.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

  Tip!: Hvis du vil ændre farve efter datapunkt i et diagram, som kun har én dataserie, skal du klikke på serien og derefter klikke på fanen Diagramlayout. Klik på Formatér markering under Aktuel markering. Klik på Fyld i navigationsruden, og markér derefter afkrydsningsfeltet Varier farve efter punkt eller Varier farve efter udsnit afhængigt af diagrammet. Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan tilføje mærkater for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Datamærkater under Mærkater, og klik derefter på den type datamærkater, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Mærkater

 4. Klik på Datamærkater under Mærkater, og klik derefter på det sted, hvor datamærkaten skal vises, i den nederste del af listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Datamærkater under Mærkater, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Mærkater

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Når du opretter et diagram ud fra data, der bruger datoer, og datoerne afbildes langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office den vandrette akse automatisk til en dato (tidsskalaakse). Du kan også manuelt ændre en vandret akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge efter bestemte intervaller eller basisenheder, f. eks antallet af dage, måneder eller år, også selvom datoerne på Excel-arket ikke er i sekventiel rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Som standard bruger Office den mindste forskel mellem to datoer i dataene til at bestemme basis enhederne for dato aksen. Hvis du for eksempel har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil have, at lager kvaliteten overskrider længere tid.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 4. Klik på Akser under Akser, peg på Vandret akse, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 5. Klik på Skala i navigationsruden, og klik derefter på Dato under Vandret aksetype.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk!: Hvis du følger denne fremgangsmåde, og dit diagram ikke viser datoerne som en tidsskalaakse, skal du kontrollere, at aksenavnene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, f.eks. 01-05-08 eller Maj-08. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du formaterer celler som datoer, skal du se vise datoer, klokkeslæt, valuta, brøker eller procenter.

PowerPoint

Når du har oprettet et diagram, kan du redigere dataene i Excel-arket. Ændringerne afspejles i diagrammet i PowerPoint.

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Excel åbnes, og datatabellen for diagrammet vises.

  Datatabel til et Office-diagram

 3. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Valg af flere data til et Office-diagram

 4. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

 5. Skift til PowerPoint for at få vist ændringerne.

Når du har oprettet et diagram, kan det være en god ide at ændre den måde, som tabeller rækker og kolonner afbildes på i diagrammet.  For eksempel kan din første version af et diagram afbilde rækkerne med data fra tabellen på diagrammets lodrette akse akse (værdiakse) og kolonnerne med data på den vandrette (kategori) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter instrument.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg per måned

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Hvis Skift afbildning ikke er tilgængelig

  Skift afbildning er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper.

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel. Fanen Diagrammer, gruppen Data

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på Formatér markering under Aktuel markering.

  Fanen Diagrammer, gruppen Aktuel markering

 3. Klik på Rækkefølge i navigationsruden, klik på navnet på en serie, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk!: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagrammer.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Under Data skal du klikke på pilen ud for Rediger, og derefter skal du klikke på Vælg data i Excel.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

 3. I dialogboksen Vælg datakilde skal du gøre et af følgende.

  Hvis du vil

  Skal du

  Fjerne en serie

  Vælg den dataserie, du vil fjerne, under Serier, og klik derefter på Fjern.

  Tilføje en serie

  Klik på Tilføj under Serie, og markér derefter de data i Excel-regnearket, som du vil inkludere i diagrammet.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Format.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

  Tip!: Hvis du vil ændre farve efter datapunkt i et diagram, som kun har én dataserie, skal du klikke på serien og derefter klikke på fanen Diagramlayout. Klik på Formatér markering under Aktuel markering. Klik på Fyld i navigationsruden, og markér derefter afkrydsningsfeltet Varier farve efter punkt eller Varier farve efter udsnit afhængigt af diagrammet. Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan tilføje mærkater for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datamærkater under Mærkater, og klik derefter på den type datamærkater, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Mærkater

 3. Klik på Datamærkater under Mærkater, og klik derefter på det sted, hvor datamærkaten skal vises, i den nederste del af listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datamærkater under Mærkater, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Mærkater

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Når du opretter et diagram ud fra data, der bruger datoer, og datoerne afbildes langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office den vandrette akse automatisk til en dato (tidsskalaakse). Du kan også manuelt ændre en vandret akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge efter bestemte intervaller eller basisenheder, f. eks antallet af dage, måneder eller år, også selvom datoerne på Excel-arket ikke er i sekventiel rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Som standard bruger Office den mindste forskel mellem to datoer i dataene til at bestemme basis enhederne for dato aksen. Hvis du for eksempel har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil have, at lager kvaliteten overskrider længere tid.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 3. Klik på Akser under Akser, peg på Vandret akse, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 4. Klik på Skala i navigationsruden, og klik derefter på Dato under Vandret aksetype.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk!: Hvis du følger denne fremgangsmåde, og dit diagram ikke viser datoerne som en tidsskalaakse, skal du kontrollere, at aksenavnene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, f.eks. 01-05-08 eller Maj-08. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du formaterer celler som datoer, skal du se vise datoer, klokkeslæt, valuta, brøker eller procenter.

Excel

Når du har oprettet et diagram, kan du redigere dataene i et Excel-ark. Ændringerne afspejles i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet.

  Excel fremhæver den datatabel, der bruges til diagrammet. En lilla kontur angiver en række eller kolonne, der bruges til kategoriaksen. En grøn kontur angiver en række eller en kolonne, der indeholder dataseriemærkater. En blå kontur angiver datapunkter, der er afbildet i diagrammet.

  Excel-datatabel til et diagram

  Billedforklaring 1 Dataseriemærkater

  Billedtekst 2 Værdier til kategoriaksen

  Billedtekst 3 Datapunkter, der er afbildet i diagrammet

 2. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Valg af flere data til et Excel-diagram

  Tip!: Hvis du vil forhindre disse data i at blive vist i diagrammet, kan du skjule rækker og kolonner i tabellen.

 3. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

Når du har oprettet et diagram, kan det være en god ide at ændre den måde, som tabeller rækker og kolonner afbildes på i diagrammet.  For eksempel kan din første version af et diagram afbilde rækkerne med data fra tabellen på diagrammets lodrette akse akse (værdiakse) og kolonnerne med data på den vandrette (kategori) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter instrument.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg per måned

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Excel-diagrammer, gruppen Data

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på Formatér markering under Aktuel markering.

  Fanen Diagrammer, gruppen Aktuel markering

 3. Klik på Rækkefølge i navigationsruden, klik på navnet på en serie, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk!: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagrammer.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på Markér under Data.

  Fanen Excel-diagrammer, gruppen Data

 3. I dialogboksen Vælg datakilde skal du gøre et af følgende.

  Hvis du vil

  Skal du

  Fjerne en serie

  Vælg den dataserie, du vil fjerne, under Serier, og klik derefter på Fjern.

  Tilføje en serie

  Klik på Tilføj under Serie, og markér derefter de data i Excel-regnearket, som du vil inkludere i diagrammet.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Format.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

  Tip!: Hvis du vil ændre farve efter datapunkt i et diagram, som kun har én dataserie, skal du klikke på serien og derefter klikke på fanen Diagramlayout. Klik på Formatér markering under Aktuel markering. Klik på Fyld i navigationsruden, og markér derefter afkrydsningsfeltet Varier farve efter punkt eller Varier farve efter udsnit afhængigt af diagrammet. Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan tilføje mærkater for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datamærkater under Mærkater , og klik derefter på den type datamærkater, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Mærkater

 3. Klik på Datamærkater under Mærkater, og klik derefter på det sted, hvor datamærkaten skal vises, i den nederste del af listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datatabel under Mærkater, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Mærkater

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Når du opretter et diagram ud fra data, der bruger datoer, og datoerne afbildes langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office den vandrette akse automatisk til en dato (tidsskalaakse). Du kan også manuelt ændre en vandret akse til en datoakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge efter bestemte intervaller eller basisenheder, f. eks antallet af dage, måneder eller år, også selvom datoerne på Excel-arket ikke er i sekventiel rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Som standard bruger Office den mindste forskel mellem to datoer i dataene til at bestemme basis enhederne for dato aksen. Hvis du for eksempel har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil have, at lager kvaliteten overskrider længere tid.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 3. Klik på Akser under Akser, peg på Vandret akse, og klik derefter på Akseindstillinger.

 4. Klik på Skala i navigationsruden, og klik derefter på Dato under Vandret aksetype.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk!: Hvis du følger denne fremgangsmåde, og dit diagram ikke viser datoerne som en tidsskalaakse, skal du kontrollere, at aksenavnene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, f.eks. 01-05-08 eller Maj-08. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du formaterer celler som datoer, skal du se vise datoer, klokkeslæt, valuta, brøker eller procenter.

Se også

Opret et diagram fra start til slut

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×