Opret eller slet et opslagsfelt

Oprettelse af et opslagsfelt forbedrer ikke kun betydningen af data, men hjælper også med at undgå fejl ved dataindtastning ved at begrænse de værdier, der kan angives. Et opslagsfelt kan vise en brugervenlig værdi, der er bundet til en anden værdi i kildetabeldataene. Lad os f.eks. sige, at du vil registrere kunden for en ordre i tabellen Ordrer. Dog spores alle kundeoplysninger i tabellen Kunder. Du kan oprette et opslagsfelt, der viser kundeoplysningerne i et kontrolelement i et kombinationsfelt eller en liste. Når du derefter vælger kunden i det pågældende kontrolelement, gemmes en passende værdi – f.eks kundens primære nøgleværdi – i ordreposten.

Bemærk!    Access har andre typer listefelter: Et værdilistefelt, hvor der kun lagres én værdi baseret på gyldige værdier, der er defineret i en egenskab, og et felt med flere værdier, hvor der kan gemmes op til 100 værdier i ét felt, adskilt af kommaer (,). Få mere at vide under Opret eller slet et værdilistefelt og Opret eller slet et felt med flere værdier.

Denne artikel indeholder

Hvad er et opslagsfelt?

Opret et opslagsfelt i Designvisning

Forstå de bundne og viste værdier

Opdater egenskaberne for et opslagsfelt

Slet et opslagsfelt

Egenskaber for opslagsfelt

Hvad er et opslagsfelt?

Et opslagsfelt er et felt i en tabel, hvis værdi er hentet fra en anden tabel eller forespørgsel. Når det er muligt, bør du bruge Guiden Opslag til at oprette et opslagsfelt. Guiden Opslag forenkler processen og udfylder automatisk de relevante feltegenskaber og opretter de relevante tabelrelationer.

Opslagskolonne

Tilbage til toppen

Opret et opslagsfelt i Designvisning

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. Klik på en celle i kolonnen Feltnavn i den første tilgængelige tomme række, og skriv derefter et navn til opslagsfeltet.

 3. Klik i kolonnen Datatype for den pågældende række, klik på pilen, og vælg derefter Guiden Opslag på rullelisten.

  Bemærk!   Guiden Opslag opretter tre listetyper, afhængigt af de foretagne valg i guiden: opslag, værdier og felter med flere værdier.

 4. Følg trinnene i guiden omhyggeligt:

  1. På den første side skal du markere Jeg ønsker, at opslagsfeltet skal hente værdierne fra en anden tabel eller forespørgsel og derefter klikke på Næste.

  2. På den næste side skal du markere den tabel eller forespørgsel, der indeholder værdierne, og derefter klikke på Næste.

  3. På den tredje side skal du markere ét eller flere felter og derefter klikke på Næste.

  4. På fjerde side skal du markere en sorteringsrækkefølge for felterne, når de vises på en liste, og derefter klikke på Næste.

  5. På den femte side skal du justere kolonnens bredde for at gøre værdierne nemmere at læse og derefter klikke på Næste.

  6. På sjette side skal du beholde feltnavnet eller angive et nyt, vælge Aktivér dataintegritet, vælge en kaskadevis sletning eller begrænset sletning og derefter klikke på Udfør.

   Få mere at vide om at gennemtvinge referentiel integritet i Opret, rediger eller slet en relation.

 5. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Forstå de bundne og viste værdier

Formålet med et opslagsfelt er at erstatte visningen af et tal, f.eks. et id-nummer, med noget mere meningsfuldt, f.eks. et navn. I stedet for en kontakts id-nummer kan Access f.eks. vise kontaktens navn. Kontaktens id-nummer er den bundne værdi. Det bliver automatisk slået op i en kildetabel eller forespørgsel og erstattes med kontaktens navn. Kontaktens navn er den viste værdi.

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem et opslagsfelts viste værdi og bundne værdi. Den viste værdi vises som standard automatisk i dataarkvisning. Men det er den bundne værdi, der gemmes, bruges i forespørgselskriterier og som standard bruges af Access i joinforbindelser med andre tabeller.

I det følgende eksempel med opslagsfeltet TildeltTil:

Bunden værdi kontra vist værdi i en opslagskolonne

1   Medarbejderens navn er den viste værdi.

2    Medarbejder-id'et er den bundne værdi, der er gemt i egenskaben Bundet kolonne i egenskaberne for et opslagsfelt.

Tilbage til toppen

Opdater egenskaberne for et opslagsfelt

Når du bruger guiden Opslag til at oprette et opslagsfelt, angives egenskaberne for opslagsfeltet for dig. Hvis du vil ændre designet af feltet med flere værdier, skal du indstille Opslag-egenskaberne.

 1. Åbn en tabel i Designvisning.

 2. Klik på opslagsfeltets navn i kolonnen Feltnavn.

 3. Klik på fanen Opslag under Feltegenskaber.

 4. Angiv egenskaben Visningsstyring til Kombinationsfelt for at se alle tilgængelige egenskabsændringer, så du kan foretage dit valg. Få mere at vide under Egenskaber for opslagsfelt.

Tilbage til toppen

Slet et opslagsfelt

Vigtigt!    Når du sletter et opslagsfelt, der indeholder data, mister du disse data permanent – du kan ikke fortryde sletningen. Du bør derfor sikkerhedskopiere databasen, inden du sletter tabelfelter eller andre databasekomponenter. Du kan også blive forhindret i at slette opslagsfeltet, fordi referentiel integritet gennemtvinges. Du kan få mere at vide under Opret, rediger eller slet en relation.

Slet fra en dataarkvisning

 1. Åbn tabellen i Dataarkvisning.

 2. Find opslagsfeltet, højreklik på kolonneoverskriften, og klik derefter på Slet felt.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Slet fra designvisning

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. Klik på rækkevælgeren ud for opslagsfeltet, og tryk derefter på SLET, eller højreklik på rækkevælgeren, og klik derefter på Slet rækker.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Toppen af siden

Egenskaber for opslagsfelt

Indstil denne egenskab

Til

Visningsstyring

Indstil denne egenskab for at styre, hvilke egenskaber der vises:

 • Kombinationsfelt viser alle tilgængelige egenskaber.

 • Liste viser alle tilgængelige egenskaber undtagen Listerækker, Listebredde og Begræns til liste.

 • Tekstfelt viser ingen egenskaber og konverterer feltet til at være skrivebeskyttet.

Rækkekildetype

Vælg, om opslagsfeltet skal udfyldes med værdier fra en anden tabel eller forespørgsel eller fra en liste over værdier, som du angiver. Du kan også vælge at udfylde listen med navnene på felterne i en tabel eller forespørgsel.

Rækkekilde

Angiv den tabel, forespørgsel eller liste over værdier, der indeholder opslagsfeltets værdier. Når egenskaben Rækkekildetype er angivet som Tabel/forespørgsel eller Feltliste, skal egenskaben være angivet som et tabel- eller forespørgselsnavn eller som en SQL-sætning, der repræsenterer forespørgslen. Når egenskaben Rækkekildetype er angivet som Værdiliste, skal denne egenskab indeholde en liste over værdier, der er adskilt med semikolon.

Bundne kolonner

Angiv kolonnen i rækkekilden, der leverer værdien, der er gemt i opslagsfeltet. Denne værdi kan være mellem én og antallet af kolonner i rækkekilden.

Kolonnen, der leverer værdien, der skal gemmes, behøver ikke at være den samme kolonne som visningskolonnen.

Antal kolonner

Angiv antallet af kolonner i den rækkekilde, der kan vises i opslagsfeltet. Hvis du vil vælge, hvilke kolonner der skal vises, skal du angive en kolonnebredde i egenskaben Kolonnebredder.

Kolonneoverskrifter

Angiv, om kolonneoverskrifter skal vises.

Kolonnebredder

Angiv kolonnebredden for hver kolonne. Den viste værdi i et opslagsfelt er kolonnen eller kolonnerne, som repræsenteres i egenskaben Kolonnebredder med en bredde, der ikke er nul.

Hvis du ikke ønsker, at en kolonne skal vises, som f.eks. en id-kolonne, skal du angive 0 som bredde.

Listerækker

Angiv antallet af rækker, der vises, når du får vist opslagsfeltet.

Listebredde

Angiv bredden på kontrolelementet, der vises, når du får vist opslagsfeltet.

Begræns til liste

Vælg, om du kan angive en værdi, der ikke findes på listen.

Tillad flere værdier

Angiv, om det skal tillades, at flere værdier markeres for opslagsfeltet.

Du kan ikke ændre denne egenskab fra Ja til Nej.

Tillad redigeringer af værdilisten

Angiv, om du kan redigere elementerne i et opslagsfelt, der er baseret på en værdiliste. Når denne egenskab er indstillet til Ja, og du højreklikker på et opslagsfelt, der er baseret på en liste med værdier i en enkelt kolonne, ser du menuindstillingen Rediger listeelementer. Hvis opslagsfeltet indeholder mere end én kolonne, ignoreres denne egenskab.

Formular til redigering af listeelementer

Navngiv en eksisterende formular, der skal bruges til at redigere elementer i et opslagsfelt og er baseret på en tabel eller forespørgsel.

Vis kun rækkekildeværdier

Vis kun værdier, der svarer til den aktuelle rækkekilde, når Tillad flere værdier er indstillet til Ja.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×