Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Med Project kan du oprette og tilpasse iøjnefaldende grafiske rapporter af diverse projektdata uden at være afhængig af anden software. Mens du arbejder på projektet, ændrer rapporterne sig for at afspejle de seneste oplysninger – det er ikke nødvendigt at foretage manuelle opdateringer! Se en liste over alle rapporter, og hvordan du kan bruge dem.

 1. Klik på fanen Rapport.

 2. Klik på den ønskede rapporttype i dialogboksen Rapporter, og vælg derefter på en bestemt rapport.

Hvis du f.eks. vil åbne rapporten Projektoversigt, skal du klikke på Rapport > Dashboard > Projektoversigt.

Menuen Dashboard under fanen Rapport.

Rapporten Projektoversigt kombinerer grafer og tabeller for at vise, hvilken fase projektet befinder sig i, kommende milepæle og opgaver, der har overskredet forfaldsdatoen.

Rapporten Projektoversigt

Project indeholder en lang række rapporter, som er klar til brug, men du behøver ikke at lade dette begrænse dine valg. Du kan tilpasse indholdet og udseendet for rapporterne eller oprette en ny fra bunden.

Arbejde med din rapport

Ændre dataene i en rapport

Du kan vælge, hvilke data som Project viser i en hvilken som helst del af en rapport.

 1. Klik på den tabel eller det diagram, du vil ændre.

 2. Brug ruden Feltliste i højre side af skærmbilledet til at vælge, hvilke felter der skal vises, og til at filtrere oplysninger.

Tip!: Når du klikker på et diagram, dukker der tre knapper op til højre for diagrammet. Brug knapperne Diagramelementer Knappen Diagramelementer og Diagramfiltre Knappen Diagramfiltre til at vælge elementer, som f.eks. datanavne, og filtrer, hvilke oplysninger der skal vises i diagrammet.

Eksempel

I rapporten Projektoversigt kan du ændre diagrammet % udført, så det viser kritiske underopgaver i stedet for oversigtsopgaver på øverste niveau:

 1. Klik et sted på diagrammet % udført.

 2. Gå til feltet Filter i ruden Feltliste, og vælg Kritiske.

 3. Vælg Niveau 2 i feltet Dispositionsniveau. I dette eksempel er det det første niveau i dispositionen, som har underopgaver i stedet for oversigtsopgaver.

  Diagrammet ændrer sig, når du foretager valg.

  Rapporten Projektoversigt med ruden Diagramdata åben

Ændre udseendet for en rapport

Med Project kan du kontrollere udseendet for dine rapporter lige fra praktisk sort-hvid til farveeksplosioner og effekter.

Tip!: Du kan gøre rapporten til en del af et opdelt skærmbillede, så du kan se rapporten ændre sig i realtid, mens du arbejder på projektdata. Se Opdele et skærmbillede for at få mere at vide.

Klik et sted i rapporten, og klik derefter på Rapportværktøjsdesign for at se valgmuligheder for udseendet af hele rapporten. I denne fane kan du ændre skrifttype, farve eller temaet for hele rapporten. Her kan du også tilføje nye billeder (herunder fotos), figurer, diagrammer eller tabeller.

Fanen Rapportværktøjsdesign

Når du klikker på individuelle elementer (diagrammer, tabeller osv.) i en rapport, vises der en række nye faner øverst i skærmbilledet med mulighed for at formatere den pågældende del.

Gruppen Tabeltypografier under fanen Tabelværktøjsdesign

Tip!: Når du klikker på et diagram, dukker der tre knapper op til højre for diagrammet. Klik på knappen Diagramtypografier Knappen Tilpas diagrammets udseende for at ændre et diagrams farve eller typografi.

Eksempel

Hvis du beslutter, at diagrammet % udført i rapporten Projektoversigt har brug for en ansigtsløftning.

Rapporten Diagrammet % udført i Projektoversigt

 1. Klik et sted i diagrammet % udført, og klik på Diagramværktøjsdesign.

 2. Vælg en ny typografi i gruppen Diagramtypografier. Denne typografi fjerner linjerne og føjer skygger til kolonnerne.

  Gruppen Diagramtypografier under fanen Diagramværktøjsdesign

 3. Giv diagrammet dybde. Klik på Diagramværktøjsdesign > Skift diagramtype.

  Knappen Skift diagramtype

 4. Klik på Kolonne > Stablet søjlediagram med 3D-effekt.

  Dialogboksen Skift diagramtype

 5. Tilføj en baggrundsfarve. Klik på Diagramværktøjsformat > Fyldfarve til figur, og vælg en ny farve.

  Farveindstillingsmenuen Fyldfarve til figur

 6. Skift søjlefarverne. Klik på søjlerne for at markere dem, og klik derefter på Diagramværktøjsformat > Fyldfarve til figur, og vælg en ny farve.

 7. Flyt tallene væk fra søjlen. Klik på tallene for at markere dem, og træk dem opad.

Få klik kan gøre en stor forskel. Og vi har endnu kun berørt en lille del af formateringsindstillingerne.

Formateret % udført-diagram i rapporten Projektoversigt

Oprette din egen rapport

 1. Klik på Rapport > Ny rapport.

 2. Vælg en af de fire indstillinger, og klik på Markér.

 3. Navngiv rapporten, og føj oplysninger til den.

  Menuen Ny rapport under fanen Rapport

  Tomt    Opretter et tomt lærred. Brug fanen Rapportværktøjsdesign til at tilføje diagrammer, tabeller, tekst og billeder.

  Diagram    Der oprettes et diagram i Project, som sammenligner Faktisk arbejde, Resterende arbejde og Arbejde som standard. Brug ruden Feltliste til at vælge forskellige sammenligningsfelter, og brug kontrolelementerne til at ændre diagrammets farve og format.

  Tabel    Brug ruden Feltliste til at vælge, hvilke felter der skal vises i tabellen (Navn, Start, Slut og % udført vises som standard). Feltet Dispositionsniveau giver dig mulighed for at vælge, hvor mange niveauer i projektdispositionen tabellen skal vise. Du kan ændre tabellens udseende under fanerne Tabelværktøjsdesign og Tabelværktøjslayout.

  Sammenligning    Placerer to diagrammer side om side. Diagrammerne har de samme data til at starte med. Klik på et diagram, og vælg, hvilke data der skal vises i ruden Feltliste for at differentiere diagrammerne.

Alle de diagrammer, du opretter fra bunden, kan tilpasses. Du kan tilføje og slette elementer og ændre dataene, så de passer til dine behov.

Dele en rapport

 1. Klik på et sted i en rapport.

 2. Klik på Rapportværktøjsdesign > Kopiér rapport.

  Knappen Kopiér rapport under fanen Rapportværktøjsdesign

 3. Sæt rapporten ind i et program, der viser grafik.

Tip!: Du skal evt. tilpasse størrelsen på og justere rapporten, når du indsætter den i dens nye hjem.

Du kan også udskrive rapporten for at dele den på den traditionelle måde.

Gøre en ny rapport tilgængelig for fremtidige projekter

Brug Organizer til at kopiere en ny rapport til den globale skabelon til brug i fremtidige projekter.

Flere måder at rapportere projektoplysninger på

Med visuelle rapporter kan du få vist projektoplysninger grafisk med forbedrede pivottabeller i Excel 2010. Når projektoplysningerne er eksporteret til Excel, kan du tilpasse rapporterne yderligere med de forbedrede pivottabelfunktioner i Excel 2010, som f.eks. filterudsnitsværktøj, søgning i pivottabeller, minidiagrammer i pivottabeller, der øjeblikkeligt kan vise tendenser, samt forbedringer af OLAP-tilbageskrivning.

Rapportskabelonerne i Project 2010 er opdelt i seks kategorier i dialogboksen Visuelle rapporter - opret rapport, som du kan få adgang til ved at klikke på Visuelle rapporter i gruppen Rapporter på fanen Projekt. De følgende afsnit indeholder beskrivelser af visuelle rapporter i hver kategori.

Du kan også oprette dine egne brugerdefinerede rapporter. Brugerdefinerede rapporter vises i kategorien for den type data, der er anvendt.

Kategorien Opgaveforbrug

Følgende tabel beskriver visuelle rapporter i kategorien Opgaveforbrug. Disse rapporter er baseret på tidsfaseinddelt opgavedata.

Bemærk!: Tidsfaseinddelte tildelingsdata er tilgængelige i rapporter i kategorien Tildelingsforbrug.

Navn

Type

Beskrivelse

Rapport over pengestrøm

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram med omkostninger og akkumulerede omkostninger illustreret over tid.

Rapporten Oparbejdet værdi over tid

Excel

Brug denne rapport til at få vist et diagram, der afbilder AC (faktiske omkostninger for udført arbejde), planlagt værdi (budgetterede omkostninger for planlagt arbejde) og oparbejdet værdi (budgetterede omkostninger for udført arbejde) over tid.

Kategorien Ressourceforbrug

Følgende tabel beskriver visuelle rapporter i kategorien Ressourceforbrug. Disse rapporter er baseret på tidsfaseinddelte ressourcedata.

Bemærk!: Tidsfaseinddelte tildelingsdata er tilgængelige i rapporter i kategorien Tildelingsforbrug.

Navn

Type

Beskrivelse

Rapport over pengestrøm

Visio

Brug denne rapport til at få vist et diagram, der viser planlagte og faktiske omkostninger for dit projekt over tid. Omkostninger er opdelt efter ressourcetype (arbejde, materiale og omkostninger). En indikator viser, om planlagte omkostninger overskrider oprindelige omkostninger.

Rapport over ressourcetilgængelighed

Visio

Brug denne rapport til at få vist et diagram, der viser arbejdet og den resterende tilgængelighed for dit projekts ressourcer, opdelt efter ressourcetype (arbejde, materiale og omkostninger). Et rødt flag vises ud for hver ressource, der er overallokeret.

Oversigtsrapport over ressourceomkostninger

Excel

Brug denne rapport til at få vist et cirkeldiagram, der illustrerer opdelingen af ressourceomkostninger mellem de tre ressourcetyper: omkostninger, materiale og arbejde.

Rapport over tilgængeligt ressourcearbejde

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram med samlet kapacitet, arbejde og resterende tilgængelighed for arbejdsressourcer illustreret over tid.

Oversigtsrapport over ressourcearbejde

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram med samlet ressourcekapacitet, arbejde, resterende tilgængelighed og faktisk arbejde illustreret med arbejdsenheder.

Kategorien Tildelingsforbrug

Følgende tabel beskriver visuelle rapporter i kategorien Tildelingsforbrug. Disse rapporter er baseret på tidsfaseinddelte data svarende til data, der kan findes i visningerne Opgaveforbrug og Ressourceforbrug.

Navn

Type

Beskrivelse

Rapport over oprindelige omkostninger

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram med oprindelige omkostninger, planlagte omkostninger og faktiske omkostninger for dit projekt illustreret på tværs af opgaver.

Rapport over oprindelig plan

Visio

Brug denne rapport til at få vist et diagram over dit projekt opdelt efter kvartal og derefter efter opgave. Denne rapport sammenligner planlagt arbejde og omkostninger med oprindeligt arbejde og oprindelige omkostninger. Indikatorer bruges til at vise, når planlagt arbejde overskrider oprindeligt arbejde, og når planlagte omkostninger overskrider oprindelige omkostninger.

Rapport over oprindeligt arbejde

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram med oprindeligt arbejde, planlagt arbejde og faktisk arbejde for dit projekt illustreret på tværs af opgaver.

Rapport over budgetomkostninger

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram med budgetomkostninger, oprindelige omkostninger, planlagte omkostninger og faktiske omkostninger illustreret over tid.

Rapport over budgetarbejde

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram med budgetarbejde, oprindeligt arbejde, planlagt arbejde og faktisk arbejde illustreret over tid.

Rapporten Oparbejdet værdi over tid

Excel

Brug denne rapport til at få vist et diagram, der afbilder AC (faktiske omkostninger for udført arbejde), planlagt værdi (budgetterede omkostninger for planlagt arbejde) og oparbejdet værdi (budgetterede omkostninger for udført arbejde) over tid.

Kategorierne Opgave-, Ressource- og Tildelingsoversigt

Følgende tabel beskriver visuelle rapporter i kategorierne Opgaveoversigt, Ressourceoversigt og Tildelingsoversigt. Oversigtsrapporter indeholder ikke tidsfaseinddelte data.

Kategori

Navn

Type

Beskrivelse

Opgaveoversigt

Statusrapport over kritiske opgaver

Visio

Brug denne rapport til at få vist et diagram med arbejde og resterende arbejde for både kritiske og ikke-kritiske opgaver. Datalinjen angiver procentdel af arbejde afsluttet.

Opgaveoversigt

Statusrapport over opgaver

Visio

Brug denne rapport til at få vist et diagram med arbejde og procentdel af arbejde afsluttet for opgaver i dit projekt, med symboler, der angiver, når oprindeligt arbejde overskrider arbejde, når oprindeligt arbejde er lig med arbejde, og når arbejde overskrider oprindeligt arbejde. Datalinjen angiver procentdel af arbejde afsluttet.

Ressourceoversigt

Rapport over resterende arbejde for ressource

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram med resterende arbejde og faktisk arbejde for hver arbejdsressource illustreret i arbejdsenheder.

Tildelingsoversigt

Statusrapport over ressourcer

Visio

Brug denne rapport til at få vist et diagram med arbejde og kostværdier for alle projektressourcer. Procentdelen af arbejde afsluttet angives af skygger i hvert felt på diagrammet. Skyggerne bliver mørkere, efterhånden som ressourcen nærmer sig sin afslutning af det tildelte arbejde.

Oprette en visuel rapport ved hjælp af en skabelon

 1. Klik på Visuelle rapporter på fanen Projekt i gruppen Rapporter.
  Grafik over gruppen Rapporter

 2. Klik på den rapport, du vil oprette, på fanen Alle i dialogboksen Visuelle rapporter.

  Hvis den rapport, du vil oprette, ikke er anført, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag rapportskabeloner fra og derefter klikke på Rediger for at navigere til den placering, hvor din rapport er.

  Tip!: Hvis du ved, hvilken kategori der indeholder rapporten, kan du klikke på kategoriens fane for at se en kortere liste over rapporter. Hvis du kan vil have vist rapporter, der kan åbnes i enten Excel eller Vision, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Microsoft Excel eller Microsoft Visio.

 3. Du kan ændre niveauet af forbrugsdata medtaget i rapporten ved at vælge År, Kvartaler, Måneder, Uger eller Dage fra listen Vælg det niveau af forbrugsdata, der skal medtages i rapporten.

  Bemærk!: Som standard angiver Project niveauet af forbrugsdata til det, der anbefales for et projekt af din størrelse. For de fleste projekter er det uger. Hvis du vælger at medtage data på et mere detaljeret niveau, kan rapportens ydeevne blive forringet. Du får den bedste ydeevne, hvis du ikke ændrer dataniveauet, når du får vist flere rapporter for det samme projekt på samme tid. Hvis du ændrer dataniveauet, skal den midlertidige rapportdatabase, der er gemt lokalt, gendannes. Hvis du ikke har brug for at medtage forbrugsdata i dine rapporter, skal du angive dataniveauet til År for at få den bedste ydeevne.

 4. Klik på Vis for at generere rapporten og åbne den i Excel eller Visio.

Redigere en eksisterende visuel rapportskabelon

 1. Klik på Visuelle rapporter på fanen Projekt i gruppen Rapporter.
  Grafik over gruppen Rapporter

 2. Klik på den rapport, du vil redigere, på fanen Alle i dialogboksen Visuelle rapporter.

  Tip!: Hvis du ved, hvilken kategori der indeholder rapporten, kan du klikke på kategoriens fane for at se en kortere liste over rapporter. Hvis du kun vil have vist rapporter, der kan åbnes i enten Excel eller Visio, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne Microsoft Excel eller Microsoft Visio.

 3. Klik på Rediger skabelon.

 4. I dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger skal du klikke på de felter, du vil tilføje eller fjerne fra rapporten. Klik derefter på Tilføj, Fjern eller Fjern alle for at flytte felter mellem boksene Tilgængelige felter og Valgte felter eller mellem boksene Tilgængelige brugerdefinerede felter og Valgte brugerdefinerede felter.

  Felter i kasserne Valgte felter og Valgte brugerdefinerede felter er medtaget i rapporten.

 5. Klik på Rediger skabelon for at oprette en rapport med den redigerede liste over felter.

 • I dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger er nogle felter identificeret som dimensioner. Det er vigtigt at vælge færre end seks dimensioner til rapporten. Hvis du vælger mere end seks dimensioner, reduceres rapportydeevnen betydeligt.

 • Ikke alle felter er tilgængelige i alle rapporter. Nogle felter er kun tilgængelige i Visio-rapporter, men ikke i Excel-rapporter.

 • Hvis du ikke kan finde et felt, du vil medtage, i dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger, kan det være gemt i en anden datakategori. Mange felter, som du f.eks. tror hører under Opgaveoversigt, hører i virkeligheden under Tildelingsoversigt.

Oprette en ny visuel rapportskabelon

 1. Klik på Visuelle rapporter på fanen Projekt i gruppen Rapporter.
  Grafik over gruppen Rapporter

 2. Klik på Ny skabelon i dialogboksen Visuelle rapporter.

 3. I afsnittet Vælg program skal du klikke på Excel for at oprette en Excel-skabelon eller klikke på Visio (metrisk) for at oprette en Visio-skabelon.

 4. I afsnittet Vælg datatype skal du vælge den type data, som du vil bruge i rapporten.

  Hvis du vil medtage tidsfaseinddelte data skal du vælge Opgaveforbrug, Ressourceforbrug eller Tildelingsforbrug fra listen i afsnittet Vælg datatype.

 5. Klik på Feltvælger.

 6. I dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger skal du hold CTRL nede og klikke på de Project-standardfelter, du vil føje til rapporten, i boksen Tilgængelige felter.

 7. Klik på Tilføj for at flytte dem til boksen Valgte felter.

 8. Hold CTRL nede, og klik på de brugerdefinerede felter, du vil føje til rapporten, i boksen Tilgængelige brugerdefinerede felter.

 9. Klik på Tilføj for at flytte dem til boksen Valgte brugerdefinerede felter .

 • Hvis du har en engelsk version af Office Project 2007 installeret, har du mulighed for at oprette en Visio-skabelon, der bruger amerikanske enheder.

 • Du kan fjerne et felt fra rapporten ved at i dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger klikke på feltet i boksen Valgte felter eller Valgte brugerdefinerede felter og derefter klikke på Fjern. Du kan fjerne alle standard- eller brugerdefinerede felter fra rapporten ved at klikke på Fjern alle i afsnittet Vælg felter eller Vælg brugerdefinerede felter.

 • Ikke alle felter er tilgængelige i alle rapporter. Nogle felter er kun tilgængelige i Visio-rapporter, men ikke i Excel-rapporter.

 • Hvis du ikke kan finde et felt, du vil medtage, i dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger, kan det være gemt i en anden datakategori. Mange felter, som du f.eks. tror hører under Opgaveoversigt, hører i virkeligheden under Tildelingsoversigt.

 • I dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger er nogle felter identificeret som dimensioner. Det er vigtigt at vælge færre end seks dimensioner til rapporten. Hvis du vælger mere end seks dimensioner, reduceres rapportydeevnen betydeligt.

 • Når du er færdig med din visuelle rapport, kan du vælge, om du vil gemme den på standardplaceringen for skabeloner (c:\Programmer\Microsoft Office\Skabeloner) eller på en anden placering på din computer eller dit netværk. Skabeloner, der gemmes på standardplaceringen for skabeloner, vises automatisk i dialogboksen Visuelle rapporter - opret rapport.

 • Hvis du begynder at bruge en anden sprogpakke, når du har gemt en brugerdefineret visuel rapportskabelon, forbliver skabelonen tilgængelig, men udfyldes ikke. De oprindelige feltnavne genkendes ikke af det nye sprog og medtages ikke i rapporten.

Eksportere rapportdata

Du kan vælge specifikke data at eksportere i en kategori (OLAP-kube), eller du kan eksportere alle projektdata som en rapportdatabase.

Eksportere data som en OLAP-kube

 1. Klik på Visuelle rapporter på fanen Projekt i gruppen Rapporter.
  Grafik over gruppen Rapporter

 2. Klik på Gem data i dialogboksen Visuelle rapporter.

 3. I afsnittet Gem rapportkube skal du vælge den kategori, der indeholder den type data, du vil gemme.

 4. Klik på Feltvælger for at ændre de felter, der er medtaget på listen over data, som skal eksporteres.

 5. I dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger skal du klikke på felter, som du vil føje til eller fjerne fra listen over data, der skal eksporteres. Klik derefter på Tilføj, Fjern eller Fjern alle for at flytte felter mellem boksene Tilgængelige felter og Valgte felter eller mellem boksene Tilgængelige brugerdefinerede felter og Valgte brugerdefinerede felter.

  Felter i boksene Valgte felter og Valgte brugerdefinerede felter er medtaget i de eksporterede data.

 6. Klik på OK i dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger, og klik derefter på Gem kube.

 7. Gå til den placering, hvor du vil gemme kubedataene, og klik på Gem.

 • Kubedata gemmes som en .cub-fil.

 • Når du tilgår kubedata med Visio, kan .cub-filen ikke gemmes på en netværksshare.

Eksportere data som en rapportdatabase

 1. Klik på Visuelle rapporter på fanen Projekt i gruppen Rapporter.
  Grafik over gruppen Rapporter

 2. Klik på Gem data i dialogboksen Visuelle rapporter.

 3. Klik på Gem database.

 4. Gå til den placering, hvor du vil gemme databasen, og klik på Gem.

  Dataene gemmes som en Microsoft Office Access-databasefil (.mbd).

Project til internettet indeholder to primære muligheder for rapportering: Excel og Power BI Desktop. Excel-rapportering leveres med Microsoft 365, mens Power BI Desktop licenseres separat.

Excel 

Når du administrerer et projekt i Project til internettet, kan du eksportere dit projekt til Excel for at:

 • oprette rapporter og visualiseringer

 • sende en fil med projektoplysningerne til eksterne interessenter

 • arkivere kopier af dine projektdata til overvågning og overholdelse

 • udskive kopier af dit projekt

Sådan eksporterer du dit projekt:

 1. Gå til project.microsoft.com, og åbn det projekt, du vil eksportere til Excel.

 2. I det øverste højre hjørne skal du vælge de tre prikker (...) og derefter vælge Eksportér til Excel.

  Skærmbillede af menuen i Project til internettet, der viser indstillingen Eksportér til Excel

 3. Når du ser meddelelsen "Færdig! Vi har eksporteret [dit projekts navn]." nederst på skærmen, kan du se efter din nye Excel-fil, der hvor du gemmer dine downloads.

Når du åbner en Excel-fil, der indeholder dit projekt, kan du se et regneark ved navn "Projektopgaver", som indeholder et resumé af oplysningerne for hele projektet øverst, herunder dets navn, projektleder, start- og slutdatoerne, varigheden og % færdigt for hele projektet. Du kan også se, hvilken dato det blev eksporteret. Derunder ser du en tabel med alle oplysningerne om dit projekt.

Flere oplysninger om indstillinger i Excel-rapport

Power BI Desktop

For at komme i gang skal du oprette forbindelse til dataene i Project til internettet via Power BI Desktop, åbne Project Power BI-skabelonen og udforske de rapporter, den indeholder. 

Vigtigt!: Du skal bruge et Power BI-abonnement (og i mange tilfælde et Project-abonnement) for at kunne bruge dette rapporteringsværktøj. Du kan få mere at vide i næste sektion.

Licens

Hvis du vil bruge Power BI-rapporter for dataene i Project til internettet, skal du være en licenseret bruger af Power BI Desktop eller Power BI Pro. Se Power BI-priser for at få mere at vide.

Hvis du vil oprette eller tilpasse Power BI-rapporter for dataene i Project til internettet, skal du også have Project Plan 3 (tidligere Project Online Professional) eller Project Plan 5 (tidligere Project Online Premium).

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder

Gå på opdagelse i kurser >

Få nye funktioner først

DELTAG I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×