Opret et standardrutediagram i Visio

Opret et standardrutediagram i Visio

Rutediagrammer er de diagrammer, hvor trinnene i en proces vises. Det er nemt at oprette standardrutediagrammer, og figurerne er lette at forstå, fordi de er enkle og visuelle.

Bemærk!: Du kan også automatisk oprette et standardrutediagram ud fra data ved at bruge et Datavisualisator-diagram i Visio. Du kan finde flere oplysninger i Opret et Datavisualisator-diagram.

Standardrutediagram-skabelonen i Visio indeholder figurer, du kan bruge til at vise mange typer processer. Den er specielt nyttig til at vise grundlæggende forretningsprocesser, f.eks. den proces til udarbejdelse af tilbud, som er vist i følgende figur.

Eksempel på et rutediagram, der viser et forslag til en proces

Oprette et rutediagram

 1. Start Visio.

 2. Klik på kategorien Rutediagram.

 3. Dobbeltklik på Standardrutediagram.

 4. På hvert trin i den proces, du dokumenterer, skal du trække en rutediagramfigur over på tegningen.

 5. Forbind figurerne i rutediagrammet ved at holde musemarkøren over den første figur og derefter klikke på den lille pil, der vises, og som peger på den figur, du vil forbinde med. Hvis den anden figur ikke er placeret direkte over for den første figur, skal du klikke på den lille pil og holde nede, mens du trækker den til den anden figur og slipper forbindelsen midt i den anden figur.

 6. Du kan føje tekst til en figur eller forbindelse ved at markere den og derefter skrive. Når du er færdig med at skrive, skal du klikke på et tomt område på siden.

 7. Du kan ændre retningen på en forbindelsespil ved at markere forbindelsen og derefter klikke på Streg i gruppen Figurtypografier under fanen Figur, pege på Pile og vælge den pilretning og typografi, du vil bruge.

Rette justering og afstand

 1. Tryk på Ctrl+A for at markere alt på tegningssiden.

 2. På fanen Hjem skal du i gruppen Arranger klikke på Position og så klikke på Automatisk justering og afstand.

Hvis det ikke gør, hvad du vil have, at det skal gøre, skal du trykke på Ctrl+Z for at fortryde. Prøv derefter nogle af de andre indstillinger under knapperne Juster og Stilling.

Eksempel på et rutediagram, der viser et forslag til en proces

Hvad rutediagramfigurerne viser

Når du åbner skabelonen Standardrutediagram, åbnes stencilen Figurer til standardrutediagrammer også. Hver enkelt figur på stencilen repræsenterer et separat trin i en proces. Figurerne har dog intet universelt standardformål – en figur kan have den betydning, som dem, der opretter og læser rutediagrammerne, beslutter, at den skal have. Som regel bruges der kun tre eller fire af figurerne i rutediagrammer, medmindre der er en entydig forretningsmæssig årsag til, at der skal bruges flere.

Dog har Visio-figurer navne, der foreslår deres mest typiske anvendelse. Her er nogle af de mest almindelige figurer:

 • Start/slut    Brug denne figur til det første og det sidste trin i processen.

  Figuren Terminalpunkt

 • Proces    Denne figur viser et typisk trin i processen. Dette er den mest almindeligt anvendte figur i næsten alle processer.

  Figuren Proces

 • Beslutning    Denne figur angiver et punkt, hvor resultatet af en beslutning dikterer det næste trin. Der kan være flere resultater, men ofte er der kun to – ja og nej.

  Figuren Beslutning

 • Underproces    Brug denne figur til at indstille et par trin, som kombineres og danner en underproces, der er defineret et andet sted (ofte på en anden side i samme dokument). Dette kan være nyttigt, hvis diagrammet er meget langt og komplekst.

  Figuren Foruddefineret proces

 • Dokument    Denne figur viser et trin, der resulterer i et dokument.

  Figuren Dokument

 • Data    Denne figur angiver, at processen tilføres oplysninger udefra, eller at der fjernes oplysninger fra processen. Denne figur kan også bruges til at vise materialer og kaldes af og til for en figur af typen Input/output.

  Figuren Data

 • Reference på siden    Denne lille cirkel angiver, at det næste (eller det forrige) trin findes et andet sted på tegningen. Den er især nyttig til store rutediagrammer, hvor du ellers skulle bruge en lang forbindelse, som det kunne være svært at følge.

  Figuren Reference på siden

 • Reference til anden side    Når du slipper denne figur på tegningssiden, vises en dialogboks, hvor du kan oprette en række links mellem to sider i et rutediagram eller mellem en figur af typen Underproces og en separat rutediagramside, der viser trinnene i underprocessen

  Figuren Reference til anden side

Se også

Video: Oprette et rutediagram

Få vist eksempler på Visio-skabeloner og -diagrammer online 

Opret Visio-diagrammer på en berøringsskærm

Opret et nyt rutediagram

 1. Start Visio til internettet​​​​​.

 2. I galleriet på startsiden skal du rulle ned til kategorien Standardrutediagram.

  Indstillinger for Standardrutediagram på startsiden i Visio.

 3. Vælg en indstilling fra den pågældende række, og klik derefter på knappen Opret

  Den første indstilling giver dig en stencil med standardfigurer samt et tomt lærred til at starte med. De andre indstillinger i rækken giver dig en stencil og også et startdiagram med flere figurer, der allerede er føjet til lærredet. 

Design rutediagrammet

 1. På hvert trin i den proces, du dokumenterer, skal du trække en rutediagramfigur over på tegningen.

 2. Forbind figurerne i rutediagrammet ved at holde musemarkøren over den første figur og derefter klikke på den lille pil, der vises, og som peger på den figur, du vil forbinde med. Hvis den anden figur ikke er placeret direkte over for den første figur, skal du klikke på den lille pil og holde nede, mens du trækker den til den anden figur og slipper forbindelsen midt i den anden figur.

 3. Du kan føje tekst til en figur eller forbindelse ved at markere den og derefter skrive. Når du er færdig med at skrive, skal du trykke på Esc-tasten.

 4. Hvis du vil skifte retning af en forbindelseskomponents pil, skal du markere forbindelsen og derefter i menuen Figur vælge pilen ved siden af Kontur til figur.

  Galleriet Kontur til figur vises.

 5. Peg på Pile, og vælg derefter den ønskede piltype og -retning. 

  Visio til internettet giver dig adskillige muligheder for retningen og typen af pile.

Se også

Tilføj forbindelser mellem figurer

Rediger forbindelseslinjer, pile eller punkter

Oprette et rutediagram

 1. Klik på fanen Filer.

  Kan du ikke se fanen Filer?

  Hvis du ikke kan se fanen Filer, skal du fortsætte til næste trin i proceduren.

 2. Klik på Ny, klik på Rutediagram og under Tilgængelige skabeloner skal du klikke på Standardrutediagram.

 3. Klik på Opret.

 4. På hvert trin i den proces, du dokumenterer, skal du trække en rutediagramfigur over på tegningen.

  Bemærk!: Se afsnittet Hvad rutediagramfigurerne repræsenterer for at få oplysninger om, hvilke figurer du vil bruge til hvert trin.

 5. Forbind rutediagramfigurerne på én af følgende måder.

  Forbind to figurer med hinanden.

  1. Klik på Forbindelse i gruppen Funktioner under fanen Startside.

  2. Træk fra et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den første figur til et forbindelsespunkt på den anden figur. Forbindelsesslutpunkterne bliver røde, når figurerne er forbundet.

   Et rutediagram med forbindelsespunkter, der bliver røde.

  Forbind én figur til mange fra et enkelt forbindelsespunkt:

  Forbindelseskomponenterne er som standard indstillet til Højrevinkel, så hvis du forbinder et enkelt punkt på én figur med tre andre figurer, vil det se ud som i figuren nedenfor.

  Figur forbundet med tre andre figurer med retvinklede forbindelser.

  Hvis du vil have hver forbindelseskomponent til at udgå direkte fra det centrale punkt på den første figur på hver af de andre figurer, du skal bruge for at indstille forbindelseskomponenterne til Lige forbindelse, som vist i følgende figur.

  Et rutediagram med lige forbindelser, der går som stråler ud fra et centralt punkt.

  1. Klik på Forbindelse i gruppen Funktioner under fanen Startside.

  2. For hver figur, du vil oprette forbindelse til, skal du trække fra samme forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den første figur til et forbindelsespunkt på hver af de andre figurer.

  3. Højreklik på hver forbindelseskomponent, og klik på Lige forbindelse.

 6. Du kan vende tilbage til den normale redigering ved at gå til fanen Hjem og derefter i gruppen Værktøjer klikke på Pegeværktøj.

 7. Du kan føje tekst til en figur eller forbindelse ved at markere den og derefter skrive. Når du er færdig med at skrive, skal du klikke på et tomt område på siden.

 8. Du kan ændre retningen af en forbindelseskomponents pil ved at markere forbindelsen og derefter i gruppen Figur klikke på pilen til højre for Streg, pege på Pile og vælge den ønskede pileretning.

Toppen af siden

Udskriv et stort rutediagram

Den letteste måde at udskrive et rutediagram, der er større end dit printerpapir, er at udskrive det på flere ark papir og så tape dem sammen.

Før du begynder at udskrive, er det vigtigt at sikre, at tegnesiden, som den vises i Visio, indeholder hele rutediagrammet. Enhver figur, der hænger ud over kanten af Visio-tegnesiden, vil ikke blive udskrevet.

Gør følgende for a udskrive et stort rutediagram:

 1. Åbn dit rutediagram. Gå til fanen Design og i gruppen Sideopsætning skal du klikke på Størrelse og så vælge Tilpas til tegning.

 2. Klik på fanen Filer.

  Kan du ikke se fanen Filer?

  Hvis du ikke kan se fanen Filer, skal du fortsætte til næste trin i proceduren.

 3. Klik på Udskriv, og klik derefter på Vis udskrift.

  I Vis udskrift er de forskellige sider adskilt med stiplede streger.
 4. Gør følgende for at udskrive dit rutediagram på flere ark papir:

  1. Under Vis udskrift skal du i gruppen Udskriv klikke på Sideopsætning.

  2. På fanen Indstil printer skal du i feltet Printerpapir vælge den ønskede papirstørrelse, hvis den ikke allerede er valgt.

  3. Klik på OK.

  4. I gruppen Vis udskriv skal du klikke på Enkelt flise for at se, hvordan din tegning udskrives på hvert ark. (Du kan skifte mellem sider ved at klikke på Næste flise eller Forrige flise).

  5. Når du er tilfreds med, hvordan din tegning ser ud, skal du i gruppen Udskriv klikke på Udskriv.

  6. Når tegningen er udskrevet, kan du beskære margenerne, overlappe siderne og tape dem sammen.

 5. Gør følgende for at udskrive dit rutediagram på et enkelt ark papir:

  1. Under Vis udskrift skal du i gruppen Udskriv klikke på Sideopsætning.

  2. På fanen Indstil printer skal du i feltet Printerpapir vælge den ønskede papirstørrelse, hvis den ikke allerede er valgt.

  3. Under Zoom udskrift skal du vælge Tilpas til.

  4. Til højre for Tilpas til skal du skrive 1 i feltet ud for ark på tværs, og skriv 1 i feltet ud for ark ned.

  5. Klik på OK.

  6. I gruppen Udskriv skal du klikke på Udskriv.

Hvad rutediagramfigurerne viser

Når du åbner skabelonen Standardrutediagram, åbnes stencilen til Figurer til standardrutediagrammer også. Hver figur i stencilen repræsenterer et separat trin i en proces.

Visio 2010 indeholder mange andre stenciler og figurer med specialfunktioner, som du kan bruge i dit rutediagram. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du finer flere figurer i Brug vinduet Figurer til at organisere og finde figurer.

 • Start/slut    Brug denne figur til det første og det sidste trin i processen.

  Figuren Terminalpunkt

 • Proces    Denne figur repræsenterer et trin i din proces.

  Figuren Proces

 • Underproces    Brug denne figur til at indstille et sæt af trin, som kombineres og danner en underproces, der er defineret et andet sted (ofte på en anden side i samme tegning).

  Figuren Foruddefineret proces

 • Dokument    Denne figur viser et trin, der resulterer i et dokument.

  Figuren Dokument

 • Data    Denne figur angiver, at processen tilføres oplysninger udefra, eller at der fjernes oplysninger fra processen. Denne figur kan også bruges til at vise materialer og kaldes af og til for en figur af typen Input/output.

  Figuren Data

 • Reference på siden    Denne lille cirkel angiver, at det næste (eller det forrige) trin findes et andet sted på tegningen. Den er især nyttig til store rutediagrammer, hvor du ellers skulle bruge en lang forbindelse, som det kunne være svært at følge.

  Figuren Reference på siden

 • Reference til anden side    Når du slipper denne figur på tegningssiden, vises en dialogboks, hvor du kan oprette en række links mellem to sider i et rutediagram eller mellem en figur af typen Underproces og en separat rutediagramside, der viser trinnene i underprocessen

  Figuren Reference til anden side

Bemærk!: Kan du ikke finde den figur, du vil bruge?     Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du finder andre figurer, ved at se Brug vinduet Figurer til at organisere og finde figurer.

Oprette et rutediagram

 1. I menuen Filer skal du pege på Ny, pege på Rutediagram, og derefter klikke på Standardrutediagram.

 2. På hvert trin i den proces, du dokumenterer, skal du trække en rutediagramfigur over på tegningen.

 3. Forbind rutediagramfigurerne på én af følgende måder.

  Bemærk!: Du kan finde flere oplysninger om andre måder at forbinde figurer på ved at se Tilføj forbindelser mellem figurer i Visio.

  Forbind to figurer med hinanden.

  1. Klik på værktøjet Forbindelse Knapflade på værktøjslinjen Standard.

  2. Træk fra et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den første figur til et forbindelsespunkt på den anden figur. Forbindelsesslutpunkterne bliver røde, når figurerne er forbundet.

   Stikender er røde, når figurer er klæbet sammen

  Forbind én figur til mange fra et enkelt forbindelsespunkt

  Forbindelseskomponenterne er som standard indstillet til Højrevinkel, så hvis du forbinder et enkelt punkt på én figur med tre andre figurer, vil det se ud som i figuren nedenfor.

  Figur forbundet med tre andre figurer med retvinklede forbindelser.

  Hvis du vil have hver forbindelseskomponent til at udgå direkte fra det centrale punkt på den første figur på hver af de andre figurer, du skal bruge for at indstille forbindelseskomponenterne til Lige forbindelse, som vist i følgende figur.

  Figur forbundet med tre andre figurer med lige forbindelser.

  1. Klik på værktøjet Forbindelse Knapflade på værktøjslinjen Standard.

  2. For hver figur, du vil oprette forbindelse til, skal du trække fra samme forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den første figur til et forbindelsespunkt på hver af de andre figurer.

  3. Højreklik på hver forbindelseskomponent, og klik på Lige forbindelse.

 4. Klik på pegeværktøjet Knappen Markør på værktøjslinjen Standard for at gå tilbage til den normale redigering.

 5. Du kan føje tekst til en figur eller forbindelse ved at markere den og derefter skrive. Når du er færdig med at skrive, skal du klikke på et tomt område på siden.

 6. Hvis du vil skifte retning af en forbindelseskomponents pil, skal du markere forbindelsen og derefter i menuen Figur pege på Handlinger og klikke på Vend forbindelse.

Hvad rutediagramfigurerne viser

Når du åbner skabelonen Standardrutediagram, åbnes stencilen til Figurer til standardrutediagrammer også. Hver figur i stencilen repræsenterer et separat trin i en proces.

Af alle figurerne på stencilen Figurer til standardrutediagrammer bruges normalt kun nogle få. Disse almindeligt anvendte figurer er beskrevet her. Du kan få mere at vide om de mindre hyppigt brugte figurer ved at åbne det link, der kan udvides (Mindre hyppigt brugte rutediagramfigurer) til sidst i dette afsnit.

 • Terminalpunkt    Brug denne figur til det første og det sidste trin i processen.

  Figuren Terminalpunkt

 • Proces    Denne figur repræsenterer et trin i din proces.

  Figuren Proces

 • Foruddefineret proces    Brug denne figur til at indstille et sæt af trin, som kombineres og danner en underproces, der er defineret et andet sted (ofte på en anden side i samme tegning).

  Figuren Foruddefineret proces

 • Beslutning    Denne figur angiver et punkt, hvor resultatet af en beslutning dikterer det næste trin. Der kan være flere resultater, men ofte er der kun to – ja og nej.

  Figuren Beslutning

 • Dokument    Denne figur viser et trin, der resulterer i et dokument.

  Figuren Dokument

 • Data    Denne figur angiver, at processen tilføres oplysninger udefra, eller at der fjernes oplysninger fra processen. Denne figur kan også bruges til at vise materialer og kaldes af og til for en figur af typen Input/output.

  Figuren Data

 • Rutediagramfigurer    Du kan højreklikke på denne flerformsfigur for at indstille enhver af følgende figurer: Proces, beslutning, dokument eller data. Enhver tekst, du skriver på figuren, eller oplysninger, du føjer til dets figurdata, bevares med figuren.

  Sådan ser figuren ud på stencilen:

  Rutediagramfigurer

  Det er, hvad du får vist, når du trækker figuren over på tegnesiden og højreklikker på den:

  Rutediagramfigurer med genvejsmenu

 • Gemte data    Brug denne figur til et trin, der fører til at oplysninger bliver gemt.

  Gemt datafigur

 • Reference på siden    Denne lille cirkel angiver, at det næste (eller det forrige) trin findes et andet sted på tegningen. Den er især nyttig til store rutediagrammer, hvor du ellers skulle bruge en lang forbindelse, som det kunne være svært at følge.

  Figuren Reference på siden

 • Reference til anden side    Når du slipper denne figur på tegningssiden, vises en dialogboks, hvor du kan oprette en række links mellem to sider i et rutediagram eller mellem en figur af typen Underproces og en separat rutediagramside, der viser trinnene i underprocessen

  Figuren Reference til anden side

Mindre hyppigt brugte rutediagramfigurer

 • Dynamisk forbindelse    Dette forbindelseselement tegner en sti omkring figurer, som det støder på.

  Figuren Dynamisk forbindelse

 • Stregkurveforbindelse    Dette forbindelseselement har en justerbar krumning.

  Forbindelse mellem linje og kurve

 • Automatisk felthøjde     Dette er et tekstfelt med indramning, som justeres for at rumme den mængde tekst, du indtaster. Du kan indstille bredden ved at trække i begge side af figuren. Selvom denne figur ikke repræsenterer et trin i en proces, er det en praktisk måde at føje et tekstfelt til dit rutediagram.

  Automatisk felthøjde

 • Annotationer     Dette indrammede tekstfelt justeres for at rumme den mængde tekst, du skriver. Du kan indstille bredden ved at trække i begge side af figuren. Lige som Auto-højde boks-figuren repræsenterer denne figur ikke et trin i en proces. Brug denne til at tilføje kommentarer om dine rutediagramfigurer.

  Annotationsfigur

 • Manuelt input    Dette er et trin, hvor en person angiver oplysninger om processen.

  Figuren Manuel indtastning

 • Manuel handling    Dette er et trin, der skal udføres af en person.

  Figuren Manuel proces

 • Internt lager    Denne figur repræsenterer oplysninger, der er gemt på en computer.

  Figuren Internt lager

 • Direkte data    Denne figur repræsenterer oplysninger, der er gemt, så der kan opnås direkte adgang til enhver enkelt post. Dette repræsenterer, hvordan en computerharddisk gemmer data.

  Direkte datafigur

 • Sekventielle data    Denne figur repræsenterer oplysninger, der er gemt i sekvens, som f.eks. data på et magnetbånd. Når data gemmes i sekvens, skal de hentes i sekvens. Før du f.eks. kan få adgang til post 7, skal du først gå gennem posterne 1 til 6.

  Figuren Sekventielle data

 • Kort- og papirbånd    Denne figur repræsenterer et fysisk kort- eller papirbånd. Tidligere computersystemer brugte et system med hulkort og papirbånd til at lagre og hente data og til at lagre og køre programmer.

  Kortfigur

 • Skærm    Denne figur repræsenterer oplysninger, der vises for en person (som regel på en computerskærm).

  Vise figur

 • Forberedelse    Denne figur angiver, hvor variabler initialiseres som forberedelse til en procedure.

  Figuren Forberedelse

 • Paralleltilstand    Denne figur viser, hvor to forskellige processer kan fungere samtidigt.

  Figur for parallel tilstand

 • Løkkegrænse    Denne figur markerer det maksimale antal gange en løkke kan køre, før den skal fortsætte til næste trin.

  Løkkebegrænsningsfigur

 • Kontroloverførsel    Denne figur angiver et trin, der går til et andet trin end den typiske næste trin, når visse betingelser er opfyldt.

  Figuren Kontroloverførsel

Udskrivning af store rutediagrammer

Den letteste måde at udskrive et rutediagram, der er større end dit printerpapir, er at udskrive det på flere stykker papir og så tape dem sammen.

Før du begynder at udskrive, er det dog vigtigt at sikre, at tegnesiden, som den vises i Visio, indeholder hele rutediagrammet. Enhver figur, der hænger ud over kanten af Visio-tegnesiden, vil ikke blive udskrevet. Du kan se, om tegnesiden er stor nok til at rutediagrammet, ved at kontrollere udskriftsvisningen i dialogboksen Sideopsætning (menuen Filer, Sideopsætning, fanen Indstil printer).

Et rutediagram, der er for stort til Visio-tegningssiden, ved siden af et rutediagram, de passer til Visio-tegningssiden

1. Et rutediagram er for stort til at Visio-tegnesiden.

2. Et rutediagram, der passer til Visio-tegnesiden.

Få din Visio-tegneside til at passe til dit rutediagram.

 1. Mens rutediagrammet er åbent, skal du i menuen Filer klikke på Sideopsætning.

 2. Klik på fanen Sidestørrelse.

 3. Under Sidestørrelse skal du klikke på Tilpas til indhold af tegning.

Du kan se, hvordan rutediagrammet udskrives, ved at se det Udskriftseksempel, der findes i menuen Filer. I nedenstående figur vises et rutediagram, der udskrives på fire ark papir i Letter-format.

Vis udskrift for et stort rutediagram, der udskrives på 4 ark papir

Udskriv et stort rutediagram på flere ark papir

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Arkiv.

 2. På fanen Indstil printer skal du i feltet Printerpapir vælge den ønskede papirstørrelse, hvis den ikke allerede er valgt. Klik ikke på OK endnu.

 3. På fanen Sidestørrelse skal du klikke på Tilpas til indhold af tegning. Udskriftseksemplet viser nu forskellen mellem den nye side og printerpapiret.

 4. Klik på OK.

 5. Du kan se, hvordan rutediagrammet udskrives, ved i menuen Filer at klikke på Vis udskrift.

  Bemærk!: Hvis der er nedtonede margener mellem siderne, markerer de områder, der udskrives på begge ark papir, så der, når du samler arkene, ikke er nogen mellemrum i rutediagrammet.

 6. Når tegningen er udskrevet, kan du beskære margenerne, overlappe siderne og tape dem sammen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×