En skabelon er et foruddesignet layout, du kan anvende på en ny side for at skabe en grad af ensartethed og spare tid. OneNote leveres med flere indbyggede skabeloner, herunder dekorative sidebaggrunde og opgavelister. Du kan oprette din egen skabelon eller tilpasse en eksisterende.

Du kan bruge OneNote, som de er, ændre dem, som du vil, eller oprette dine egne.

Oprette en ny sideskabelon

 1. På listen over sider i højre side af skærmen skal du vælge Tilføj side.

  Føj flere sider til dine notesbøger.

 2. Vælg Vis > Papirstørrelse.

  Skærmbillede af knappen Papirstørrelse i OneNote 2016.

 3. Angiv papirstørrelse og udskriftsmargener i opgaveruden Papirstørrelse.

 4. Tilføj alt det indhold, du gerne vil have vist i skabelonen.

  Indholdet vil blive vist på alle nye sider, som du opretter ved hjælp af denne skabelon.

 5. Når du er færdig, skal du vælge Gem aktuel side som skabelon nederst i opgaveruden Papirstørrelse.

  Gemme en side som en skabelon

 6. Giv skabelonen et navn i dialogboksen Gem som skabelon og klik på Gem.

Bemærk!:  Når du anvender en skabelon på en side, vil du kunne vælge din skabelon fra listen Mine skabeloner i opgaveruden Skabeloner.

Toppen af siden

Tilpasse en sideskabelon

 1. Vælg Indsæt > Sideskabeloner > Sideskabeloner.

  Skærmbillede af knappen Sideskabeloner i OneNote 2016.

 2. Klik på de små pile ud for kategorinavnene i opgaveruden Skabeloner for at udvide dem.

 3. Vælg navnet på den skabelon, du vil tilpasse.

  Skabelonen anvendes på en ny, tom side.

 4. Vælg Vis > Papirstørrelse.

 5. Angiv papirstørrelse og udskriftsmargener i opgaveruden Papirstørrelse.

 6. Rediger eller slet det eksisterende sideindhold, og vælg derefter Gem aktuelle side som skabelon i bunden af opgaveruden Papirstørrelse.

  Gemme en side som en skabelon

 7. Giv skabelonen et navn i dialogboksen Gem som skabelon, og klik på Gem.

Bemærk!:  Når du anvender en skabelon på en side, vil du kunne vælge den tilpassede skabelon fra listen Mine skabeloner i opgaveruden Skabeloner.

Toppen af siden

Bedste fremgangsmåder for oprettelse af sideskabeloner

 • Slå styrelinjerne til (Vis > Styrelinjer) for at gøre det nemmere at justere tekstfelter, billeder og andet indhold i din skabelon. Slå styrelinjerne fra igen, før du gemmer det færdige arbejde, medmindre du vil have dem med i skabelonen.

 • Bruge afsnitstypografier (Hjem > Typografier) til at formatere tekst og overskrifter, så dine typografier er konsekvente.

 • Brug ikke et billede som baggrundsbillede, medmindre det er en vigtig del af skabelonens design. Baggrundsbilleder påvirker filstørrelsen og kan medføre, at tekst, der placeres oven i billedet, konverteres til et billede, hvis du mailer siden. Overvej at placere billeder øverst, nederst eller i siderne i stedet for bag tekst.

 • Sørg for, at pladsholderteksten er tydelig og nem at identificere, så alle, der bruger skabelonen, kan se, hvilke oplysninger hver enkelt pladsholder skal indeholde. Et tekstfelt, der er beregnet til at indeholde et firmanavn, kan f.eks. kaldes "[Firmanavn]".

 • Sørg for, at tabeller og billeder er præcist placeret, og at deres overskrifter holdes adskilt fra den tekst, der skal angives på et senere tidspunkt. Tekstfelter udvider sig, når der kommer indhold i dem, og en side kan hurtigt komme vil at virke overfyldt.

 • Vælg en skriftfarve, der kan ses uden baggrundsfarven, hvis skabelonen udskrives.

 • Placer tekst og objekter inden for sidens udskriftsmargener.

Toppen af siden

Oprette en ny sideskabelon

 1. Klik på Tilføj side for at oprette en ny, tom side.

  Føj flere sider til dine notesbøger.

 2. Klik vis > papirstørrelse.

  Du kan ændre papirstørrelsen, så den passer til den skabelon, du opretter

 3. Angiv papirstørrelse og udskriftsmargener i opgaveruden Papirstørrelse.

 4. Tilføj alt det indhold, du gerne vil have vist i skabelonen.

  Indholdet vil blive vist på alle nye sider, som du opretter ved hjælp af denne skabelon.

 5. Når du er færdig, skal du klikke på Gem aktuel side som skabelon nederst på papirstørrelsesruden opgaverude.

  Gemme en side som en skabelon

 6. Giv skabelonen et navn i dialogboksen Gem som skabelon og klik på Gem.
   

Bemærk!:  Når du anvender en skabelon på en side, vil du kunne vælge din skabelon fra listen Mine skabeloner i opgaveruden Skabeloner.

Toppen af siden

Tilpasse en sideskabelon

 1. Klik Indsæt > sideskabeloner >sideskabeloner.

  Få vist de tilgængelige skabeloner i OneNote.

 2. Klik på de små pile ud for kategorinavnene i opgaveruden Skabeloner for at udvide dem.

 3. Klik på navnet på den skabelon, du vil tilpasse.

  Skabelonen anvendes på en ny, tom side.

 4. Klik på Vis på båndet, >på Papirstørrelse.

 5. Angiv papirstørrelse og udskriftsmargener i opgaveruden Papirstørrelse.

 6. Rediger eller slet det eksisterende sideindhold, og klik derefter på Gem aktuel side som skabelon nederst i papirstørrelsen, opgaverude.

  Gemme en side som en skabelon

 7. Giv skabelonen et navn i dialogboksen Gem som skabelon, og klik på Gem.

Bemærk!:  Når du anvender en skabelon på en side, vil du kunne vælge den tilpassede skabelon fra listen Mine skabeloner i opgaveruden Skabeloner.
 

Toppen af siden

Bedste fremgangsmåder for oprettelse af sideskabeloner

 • Slå styrelinjerne til (Vis > Styrelinjer) for at gøre det nemmere at justere tekstfelter, billeder og andet indhold i din skabelon. Slå styrelinjerne fra igen, før du gemmer det færdige arbejde, medmindre du vil have dem med i skabelonen.

 • Bruge afsnitstypografier (Hjem > Typografier) til at formatere tekst og overskrifter, så dine typografier er konsekvente.

 • Brug ikke et billede som baggrundsbillede, medmindre det er en vigtig del af skabelonens design. Baggrundsbilleder påvirker filstørrelsen og kan medføre, at tekst, der placeres oven i billedet, konverteres til et billede, hvis du mailer siden. Overvej at placere billeder øverst, nederst eller i siderne i stedet for bag tekst.

 • Sørg for, at pladsholderteksten er tydelig og nem at identificere, så alle, der bruger skabelonen, kan se, hvilke oplysninger hver enkelt pladsholder skal indeholde. Et tekstfelt, der er beregnet til at indeholde et firmanavn, kan f.eks. kaldes "[Firmanavn]".

 • Sørg for, at tabeller og billeder er præcist placeret, og at deres overskrifter holdes adskilt fra den tekst, der skal angives på et senere tidspunkt. Tekstfelter udvider sig, når der kommer indhold i dem, og en side kan hurtigt komme vil at virke overfyldt.

 • Vælg en skriftfarve, der kan ses uden baggrundsfarven, hvis skabelonen udskrives.

 • Placer tekst og objekter inden for sidens udskriftsmargener.

Toppen af siden

Denne artikel indeholder

Oprette en skabelon fra en OneNote 2010-side

 1. Opret eller åbn den side, du vil bruge som en sideskabelon.

 2. Klik på den nedadgående pil ud for Ny side i højre rude, og klik derefter på Sideskabeloner.

 3. Nederst i ruden Skabeloner skal du klikke på Gem aktuel side som en skabelon.

 4. Skriv et navn til sideskabelonen, og klik derefter på Gem.

Når du vil føje en ny side til den aktuelle OneNote-sektion baseret på din gemte sideskabelon, skal du i højre rude klikke på pilen ud for Ny side og derefter klikke på Sideskabeloner. Klik på Mine skabeloner, og klik derefter på navnet på den gemte skabelon.

Toppen af siden

Oprette en skabelon ud fra OneNote 2010-sektion

 1. Opret eller åbn den sektion, du vil bruge som en skabelon.

 2. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.

 3. Klik på Sektion under Gem aktuel.

 4. Under Vælg format skal du klikke OneNote Sektion 2010 (*.one).

 5. Klik på Gem som.

 6. Vælg et navn og en placering, hvor du vil gemme din sektionsskabelon, og klik derefter på Gem.

Når du vil føje en ny sektion til en af dine notesbøger baseret på din gemte sektionsskabelon, skal du finde skabelonen på computeren og dobbeltklikke på den for at åbne den i OneNote. Klik og træk sektionsfanen fra øverste venstre hjørne af skærmen over på en af dine notesbøger i venstre side af skærmen for at føje en ny sektion til notesbogen baseret på din sektionsskabelon.

Bemærk!:  Hvis du foretrækker det, kan du også føje sektionen til en notesbog ved at placere en kopi af sektionsskabelonfilen i den mappe på computeren, hvor notesbogen er gemt. Som standard OneNote notesbøger på C:\Brugere\<brugernavn>\OneNote Notesbøger\<notesbogens navn>.

Toppen af siden

Oprette en skabelon ud fra en OneNote 2010-notesbog

 1. Opret eller åbn den notesbog, du vil bruge som en skabelon.

 2. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.

 3. Klik på Notesbog under Gem aktuel.

 4. Under Vælg format skal du klikke OneNote pakke (*.onepkg).

 5. Klik på Gem som.

 6. Vælg et navn og en placering, hvor du vil gemme din sektionsskabelon, og klik derefter på Gem.

Når du vil oprette en helt ny notesbog baseret på din gemte notesbogskabelon, skal du finde skabelonen på computeren og dobbeltklikke på den for at åbne den OneNote. Skriv et navn til din nye notesbog, og vælg en placering, hvor du vil gemme den (som standard gemmes OneNote-notesbøger på C:\Brugere\<brugernavn>\OneNote Notesbøger\<notesbognavn>), og klik derefter på Opret.

Toppen af siden

Bedste fremgangsmåder ved oprettelse af OneNote 2010-skabeloner

Følgende er nogle tip, som vi anbefaler, at du husker, når du opretter OneNote 2010-skabeloner. Skabeloner bruges som regel igen og igen, så det er en god ide at sikre, at de er designet så effektivt som muligt for at maksimere din brugervenlighed.

 • Vælg klare og entydige farver for hver sektion for at gøre det nemt at skelne mellem dem.

 • Hvis skabelonen er beregnet til udskrivning, skal du huske på, at sidefarver (f.eks. styrelinjer) kun vises, når skabelonen vises på en computer, og ikke når skabelonen udskrives. Sørg for at vælge en skriftfarve, der vil være synlig uden baggrundsfarven, når skabelonen udskrives.

 • Hvis skabelonen er beregnet til udskrivning, skal du kontrollere, at sidemargenerne er mindst 0,4", og at al tekst og alle objekterne er placeret inden for margenerne.

 • Husk, at når du bruger et billede som baggrundsbillede, påvirker det filstørrelsen og kan medføre, at tekst, der placeres oven på billedet, konverteres til et billede, når du sender siden via mail. Vi anbefaler, at du bruger JPEG-filer til billeder og placering af billeder øverst, nederst eller i siderne af en side i stedet for bag tekst, medmindre det er afgørende for dit design.

 • Brug styrelinjerne (tryk på Ctrl+Skift+R for at få vist styrelinjer) til at justere tekstfelter, billeder og andet indhold, som du indsætter på dine sider.

 • Når du indsætter pladsholdertekst i dine skabeloner, skal du sørge for, at den er tydelig og nem at identificere, så alle, der bruger skabelonen (herunder dig, hvis du vender tilbage til den efter lang tid), kan se, hvilke oplysninger hver pladsholder skal indeholde. Hvis du f.eks. indsætter et tekstfelt, der er beregnet til at indeholde et firmanavn, skal du udfylde tekstfeltet med "[firmanavn]".

 • Hvis du bruger tabeller, billeder og lignende oplysninger, skal du kontrollere, at de er tydeligt placeret i forhold til hinanden, og at deres overskrifter er tydeligt adskilt fra tekst, der skal angives, når skabelonen udfyldes. Husk, at objekter som tekstfelter kan udvides, når de er fyldt med rigtigt indhold i stedet for pladsholderindhold.

Toppen af siden

Hvad vil du foretage dig?

Anvend en sideskabelon

OneNote indeholder adskillige sideskabeloner, der kan hjælpe dig med at komme i gang, lige fra dekorative baggrunde til funktionelle noter som f.eks. planlægnings- To Do lister.

Gør følgende:

 1. I menuen Filer skal du pege på Ny og derefter klikke på Side fra skabelon.

 2. Klik på opgaverudeen kategori på listen under Tilføj en side i dialogboksen Skabeloner, og klik derefter på navnet på den skabelon, du vil bruge. OneNote opretter en ny side i den aktuelle sektion baseret på den valgte skabelon.

Tip!: Hvis du hurtigt vil anvende de senest anvendte skabeloner på en ny side, skal du klikke på pilen ud for knappen Ny side på listen med sidefaner og derefter klikke på navnet på den skabelon, du vil anvende. Klik på Tom skabelon, hvis du vil oprette en ny tom side.

Bemærk!: Mange skabelondesign har sideindhold, der vises bestemte steder. Skabeloner kan derfor kun anvendes på nye sider, der ikke allerede indeholder noter. Hvis du vil bruge en skabelon til noter, du allerede har taget, skal du oprette en ny side ud fra den ønskede skabelon og derefter kopiere dine eksisterende noter til den.

Toppen af siden

Tilpasse en skabelon

Hvis du ikke selv vil oprette en helt ny skabelon, kan du nemt ændre indholdet og udseendet af en eksisterende skabelon og derefter gemme den som en brugerdefineret skabelon.

Gør følgende:

 1. Klik på Skabeloner i menuen Formater.

 2. Klik på opgaverude under Tilføj en side i dialogboksen Skabeloner, og klik derefter på navnet på den skabelon, du vil redigere.

 3. Klik på Sideopsætning i menuen Filer, og rediger derefter de opgaverude indstillinger i menuen Sideopsætning.

 4. Rediger eventuelt indhold på siden, så det er den måde, det skal vises på, når der oprettes nye sider ud fra den ændrede skabelon. Du kan også slette eksisterende skabelonindhold, som du ikke vil beholde.

 5. Klik på Gem den aktuelle side opgaverude skabelon nederst i sideopsætningsruden.

 6. Skriv et navn på feltet Skabelonnavn i dialogboksen Gem som skabelon.

 7. Hvis du vil anvende denne skabelon på alle nye sider, du føjer til den aktuelle sektion i notesbogen, skal du markere afkrydsningsfeltet Angiv som standardskabelon for nye sider i den aktuelle sektion.

 8. Klik på Gem.

Bemærk!: De skabeloner, du har tilpasset, føjes automatisk til listen Mine skabeloner i opgaverude .

Toppen af siden

Oprette en ny skabelon

Ud over de skabeloner, OneNote indeholder, kan du formatere en side i din notesbog, som du ønsker, og derefter gemme den som en ny skabelon.

 1. I menuen Filer skal du pege på Ny og derefter klikke på Side.

  Bemærk!: Du kan også oprette en ny side ved at klikke på Ny side over sidefanerne.

 2. Klik på Sideopsætning i menuen Filer, og angiv derefter de opgaverude indstillinger i menuen Sideopsætning.

 3. Føj eventuelt indhold til den side, der skal vises, når der oprettes nye sider baseret på din brugerdefinerede skabelon.

  Hvis du f.eks. opretter en skabelon til mødenoter, kan du tilføje en dagsordensektion og overskrifter for mødets dato og klokkeslæt.

 4. Nederst i sideopsætningsruden skal opgaverude klikke på Gem den aktuelle side som en skabelon.

 5. Skriv et navn på feltet Skabelonnavn i dialogboksen Gem som skabelon.

 6. Hvis du vil anvende denne skabelon på alle nye sider, du føjer til den aktuelle sektion i notesbogen, skal du markere afkrydsningsfeltet Angiv som standardskabelon for nye sider i den aktuelle sektion.

 7. Klik på Gem.

Bemærk!: De skabeloner, du opretter, føjes automatisk til listen Mine skabeloner i opgaverude .

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×