Præsenter slideshows

Opret en præsentation, der kører automatisk

Oprette en præsentation, der kører automatisk

Du kan bruge en selvkørende præsentation til at køre uden opsyn på en stand eller en kiosk på en handelsmesse eller konference, eller du kan gemme den som en video og sende til en kunde.

Tip!: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

Konfigurere en præsentation, der kører automatisk

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere en PowerPoint-præsentation til at køre automatisk:

 1. Klik på Konfigurer slideshow under fanen Slideshow.

 2. Vælg en af følgende under Showtype:

  • Hvis du vil give andre, som ser dit slideshow, mulighed for at gå videre til næste slide, skal du markere Præsenteret af en taler (fuld skærm).

  • Hvis du vil vise dit slideshow i et vindue, hvor de, der ser det, ikke kan gå videre til efterfølgende slides, skal du markere Gennemses af en enkelt bruger (vindue).

  • Hvis du vil vise dit slideshow i en løkke, indtil der trykkes på Esc, skal du markere Gennemses ved kiosk (fuld skærm).

   Viser selvkørende PowerPoint-dialogboks

Afprøve og optage tidsindstillinger

Når du vælger følgende showtyper: Præsenteret af en talerog Gennemses ved kiosk (fuld skærm), er det en god ide at afprøve og registrere tidspunkter for effekter og slides.

 1. Klik på Afprøv tidsindstillinger under Slideshow.

  Bemærk!: Præsentationstimeren starter med det samme, når du klikker på Afprøv tidsindstillinger.

  Værktøjslinjen Afprøvning vises, og feltet Slidetid går i gang med at tage tid på præsentationen.

  Viser boksen Tidsindstillinger for optagelse i PowerPoint

  Figur: værktøjslinjen Afprøvning

  1 Næste (gå videre til næste slide)

  2 Pause

  Boble 3 Slidetid

  Boble 4 Gentag

  5 Samlet præsentationstid

 2. Mens du tager tid på præsentationen, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder på værktøjslinjen Afprøvning:

  • Gå til næste slide ved at klikke på Næste.

  • Afbryd midlertidigt registrering af tiden ved at klikke på Pause.

  • Genstart registrering af tiden efter afbrydelsen ved at klikke på Pause.

  • Angiv præcist, hvor længe en slide skal vises, ved at skrive tidsrummet i feltet Slidetid.

  • Genstart registrering af tiden for den aktuelle slide ved at klikke på Gentag.

 3. Når du har angivet tiden for den sidste slide, vises præsentationens samlede tid i et meddelelsesfelt, og du bliver bedt om at gøre et af følgende:

  • Bevar de registrerede tidsindstillinger ved at klikke på Ja.

  • Slet de registrerede tidsindstillinger ved at klikke på Nej.

   Visningen slidesortering vises, og her vises tiden for hver enkelt slide i præsentationen.

Tilføje indtaling eller lyd

Hvis du vil optage indtaling, skal der være installeret et lydkort, en mikrofon og et mikrofonstik, hvis computeren ikke har en mikrofon.

 1. Klik på pilen på knappen Optag slideshow i gruppen Konfigurer under fanen Slideshow.

  Viser knappen Optag slideshow i PowerPoint

 2. Markér en af følgende indstillinger:

  • Start indtaling fra begyndelsen

  • Start indspilning fra aktuel slide

 3. Markér afkrydsningsfeltet Indtalinger og laserpegepind i dialogboksen Optag slideshow, og markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tidsindstillinger for slide og animation, hvis det er relevant.

 4. Klik på Start optagelse.

  Tip!: 

  • Hvis du vil afbryde indtalingen midlertidigt, skal du i genvejsmenuen Optagelse i visningen Slideshow klikke på Pause. Når du vil fortsætte indtalingen, skal du klikke på Fortsæt optagelse.

  • Indsætte pause i optagelse af indtaling

 5. Hvis du vil afslutte slideshowet, skal du højreklikke på sliden og derefter klikke på Afslut slideshow.

 6. De optagede tidsindstillinger for slideshowet gemmes automatisk, og slideshowet vises i visningen Slidesortering med tidsindstillinger under hver slide.

Du kan optage indtalingen, før du kører en præsentation, eller du kan optage den under præsentationen og dermed også optage alle tilhørernes kommentarer. Hvis der ikke skal være indtaling på hele præsentationen, kan du optage særskilte lyde eller kommentarer på bestemte slides eller objekter. Du kan finde flere detaljer under Optag et slideshow med indtaling og slidetidsindstillinger.

Tilføj navigation

Hvis din målgruppe frit skal kunne bevæge sig gennem din selvkørende præsentation, kan du tilføje links eller handlingsknapper for at gøre det muligt at navigere.

 • Links    

  Du kan tilføje links, der fører til brugerdefinerede slideshow, bestemte slides i din præsentation, andre præsentationer, Microsoft Office Word-dokumenter, Microsoft Office Excel-regneark, steder på internettet, steder på et intranet eller mailadresser. Du kan oprette et link fra et hvilket som helst objekt, herunder tekst, figurer, tabeller, diagrammer og billeder.

  Du kan se, hvordan du tilføjer et link, under Opret eller rediger et link.

 • Handlingsknapper    

  PowerPoint har indbyggede handlingsknapper, som du kan føje til din præsentation og, som du kan definere links til. Handlingsknapper indeholder figurer, som f.eks. højrevendt og venstrevendt pil. Brug dem, når du vil medtage almindelige symboler for at gå til næste, forrige, første og sidste slide. PowerPoint har også handlingsknapper til afspilning af film eller lyde.

Tilføj indtaling

Du kan overlevere oplysningerne i din selvkørende præsentation tydeligere ved at tilføje indtaling.

Hvis du vil optage indtaling på en stationær computer, skal du have et lydkort, en mikrofon og et mikrofonstik. På en bærbar computere skal du kun have en mikrofon og et mikrofonstik. Du kan optage indtalingen, før du kører en præsentation eller optage en indtaling under en præsentation og medtage tilhørernes kommentarer. Hvis du ikke vil have indtaling på hele præsentationen, kan du optage separate lyde eller kommentarer til udvalgte slides eller objekter.

Afprøve og optage tidsindstillinger

Bemærk!: Vær klar til at begynde at tage tid på præsentationen, umiddelbart efter du udfører det første trin i denne procedure.

 1. Klik på Afprøv tidsindstillinger i gruppen Indstil under fanen Slideshow.

  Værktøjslinjen Afprøvning vises, og feltet Slidetid går i gang med at tage tid på præsentationen.

  Dialogboksen Afprøvning

  Figur: værktøjslinjen Afprøvning

  1 Næste (gå videre til næste slide)

  2 Pause

  Boble 3 Slidetid

  Boble 4 Gentag

  5 Samlet præsentationstid

 2. Mens du tager tid på præsentationen, skal du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder på værktøjslinjen Afprøvning:

  • Gå til næste slide ved at klikke på Næste.

  • Afbryd midlertidigt registrering af tiden ved at klikke på Pause.

  • Genstart registrering af tiden efter afbrydelsen ved at klikke på Pause.

  • Angiv præcist, hvor længe en slide skal vises, ved at skrive tidsrummet i feltet Slidetid.

  • Genstart registrering af tiden for den aktuelle slide ved at klikke på Gentag.

 3. Når du har angivet tiden for den sidste slide, vises præsentationens samlede tid i et meddelelsesfelt, og du bliver bedt om at gøre et af følgende:

  • Bevar de registrerede tidsindstillinger ved at klikke på Ja.

  • Slet de registrerede tidsindstillinger ved at klikke på Nej.

   Visningen slidesortering vises, og her vises tiden for hver enkelt slide i præsentationen.

Konfigurer en præsentation, som skal køre i en kiosk

Når du konfigurerer en præsentation til at køre i en kiosk, kan du styre, om et museklik et vilkårligt sted på skærmen betyder, at der springes videre til næste slide. Hvis du f.eks. vil have præsentation vist i et bestemt tempo , skal du angive automatiske tidsindstillinger og derefter indstille præsentationen til at køre i en kiosk. Hvis du vil give brugerne yderligere kontrol, kan du føje navigation, som f.eks. links eller handlingsknapper, til dine slides.

 1. Klik på Indstil slideshow i gruppen Konfigurer under fanen Slideshow.

 2. Klik på Gennemses ved kiosk (fuld skærm) under Slideshowtype.

Vigtigt!: Husk også at bruge automatiske tidsindstillinger eller links til navigation, når du indstiller en præsentation til at køre i en kiosk. Ellers fortsætter din selvkørende præsentation ikke fra den første slide.

Se også

Konfigurer en præsentation, der kører automatisk

Hvis du vil konfigurere en PowerPoint-præsentation til at køre automatisk, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Konfigurer slideshow under fanen Slideshow.

 2. Vælg en af følgende under Showtype:

  • Hvis du vil vise dit slideshow i et vindue, hvor de, der ser det, kan gå videre til efterfølgende slides, skal du markere Gennemses af en enkelt bruger (vindue).

  • Hvis du vil vise dit slideshow i en løkke, indtil der trykkes på Esc, skal du markere Gennemses ved kiosk (fuld skærm).

   Bemærk!: Automatisk valg af denne indstilling markerer afkrydsningsfeltet Gentag indtil ESC og får dit slideshow til at køre i en løkke.

  Indstillinger for slideshowtype

Konfigurer slideovergange

Hvis du vil have et slideshow til at køre automatisk ved en kiosk, kan du styre, hvornår og hvordan slides fremføres. For at gøre dette kan du anvende den samme overgang på alle slides i præsentationen og angive overgangen til automatisk at skifte efter et bestemt tidsinterval.

 1. Vælg den ønskede overgang under fanen Overgange.

  Indstillinger på fanen Overgange

  For at få vist flere overgange skal du pege på en overgang og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

 2. Gør følgende på fanen Overgange:

  • For at angive mængden af tid, hvor de enkelte slides vises skal du vælge Efter og angive det ønskede antal sekunder.

  • Hvis du vil angive varigheden af hver overgang mellem slides, skal du angive mængden tid i feltet Varighed.

  • Klik på Anvend på alle.

  Indstillinger for slideovergange

Eksportér en præsentation til video

Du kan eksportere en præsentation som filmfil. Se Gem en præsentation som filmfil for at få flere oplysninger.

Konfigurer en præsentation, der kører automatisk

Hvis du vil konfigurere en PowerPoint-præsentation til at køre automatisk, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Konfigurer slideshow på fanen Slideshow.

 2. Vælg en af følgende under Showtype:

  • Hvis du vil vise dit slideshow i et vindue, hvor de, der ser det, kan gå videre til efterfølgende slides, skal du markere Gennemses af en enkelt bruger (vindue).

  • Hvis du vil vise dit slideshow i en løkke, indtil der trykkes på Esc, skal du markere Gennemses ved kiosk (fuld skærm).

   Bemærk!: Automatisk valg af denne indstilling markerer afkrydsningsfeltet Gentag indtil ESC og får dit slideshow til at køre i en løkke.

  Indstillinger for slideshowtype

Konfigurer slideovergange

Hvis du vil have et slideshow til at køre automatisk ved en kiosk, kan du styre, hvornår og hvordan slides fremføres. For at gøre dette kan du anvende den samme overgang på alle slides i præsentationen og angive overgangen til automatisk at skifte efter et bestemt tidsinterval.

 1. Vælg den ønskede overgang på fanen Overgange, som f.eks. Klip, Udtoning, Vifte eller Opdel.

  Peg på en overgang, og klik derefter på pil ned under galleriet med overgange for at få vist flere overgange.

 2. Gør følgende på fanen Overgange:

  • For at angive mængden af tid, hvor de enkelte slides vises skal du vælge Efter og angive det ønskede antal sekunder.

  • Hvis du vil angive varigheden af hver overgang mellem slides, skal du angive mængden tid i feltet Varighed.

  • Klik på Alle slides under Anvend på.

Eksportér en præsentation til video

Du kan eksportere en præsentation som filmfil. Se Gem en præsentation som filmfil for at få flere oplysninger.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×