Oprette et hierarki

Hvis du vil illustrere hierarkiske relationer, der strækker sig lodret eller vandret, kan du oprette SmartArt-grafik, der bruger et hierarkisk layout, såsom mærket hierarki. Et hierarki viser en række af sorterede grupperinger af personer eller ting i et system grafisk. Ved hjælp af SmartArt-grafik i Excel, Outlook, PowerPoint eller Word kan du oprette et hierarki og medtage det i dit regneark, din e-mail, din præsentation eller dit dokument.

Vigtigt!: Hvis du vil oprette et organisationsdiagram, skal du oprette SmartArt-grafik ved hjælp af Layout for organisationsdiagram.

Mærket hierarki

Bemærk!: Skærmbillederne i denne artikel er taget i Office 2007. Hvis du har en anden version, kan din visning være en smule anderledes, men medmindre andet er angivet, er funktionaliteten den samme.

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  bånd for gruppen illustrationer

 2. I galleriet Vælg SmartArt-grafik skal du klikke på Hierarki og derefter dobbeltklikke på et hierarkilayout (såsom Vandret hierarki).

 3. Gør følgende for at indtaste teksten:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Bemærk!: Klik på kontrolelementet, hvis tekstruden ikke er synlig.

   Vis/skjul tekstrude

   • Klik på en boks i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

    Bemærk!: Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede bokse.

Tilføje en boks

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje en boks til.

 2. Klik på den eksisterende boks, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye boks.

 3. Klik på pilen under Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Tilføje en figur

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 4. Gør et af følgende:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en boks på det samme niveau som den markerede boks, men efter den markerede boks.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en boks på det samme niveau som den markerede boks, men før den markerede boks.

  • Hvis du vil indsætte et felt ét niveau over det markerede felt, skal du klikke på Tilføj figur over.
   Det nye felt indtager det markerede felts plads, og det markerede felt og alle felter direkte under rykkes ét niveau ned.

  • Klik på Tilføj figur under for at indsætte en boks ét niveau under den markerede boks.

   Den nye boks tilføjes efter den anden boks på det samme niveau.

Slette en boks

Hvis du vil slette en boks, skal du klikke på kanten til den boks, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

Bemærkninger!: 

 • Når du vil føje et felt til dit hierarki, kan du eksperimentere med at tilføje feltet før, efter, over eller under det markerede felt for at få den placering, du ønsker for det nye felt.

 • Selvom du ikke automatisk kan forbinde to felter på øverste niveau med en linje i hierarkilayout, såsom Vandret hierarki, kan du efterligne dette udseende ved at føje et felt til din SmartArt-grafik og derefter tegne en linje for at forbinde felterne.

 • Hvis du vil tilføje et felt fra tekstruden:

  1. Anbring markøren i begyndelsen af teksten, hvor du vil tilføje et nyt felt.

  2. Skriv den ønskede tekst i dit nye felt, tryk på ENTER, og tryk derefter på TAB for at rykke det nye felt ind eller på SHIFT+TAB for at rykke det ud.

Flyt et felt i dit hierarki

 • Hvis du vil flytte et felt, skal du klikke på feltet og derefter trække feltet til dets nye placering.

 • Hvis du vil flytte et felt i små ryk, skal du holde CTRL nede, mens du trykker på piletasterne på dit tastatur.

Skift til et andet hierarkilayout

 1. Højreklik på det hierarki, du vil ændre, og klik derefter på Skift layout.

 2. Klik på Hierarki, og gør derefter ét af følgende:

  • For at få vist hierarkiske relationer, der strækker sig fra top til bund og er grupperet hierarkisk, skal du klikke på Mærket hierarki.
   Mærket hierarki

  • For at få vist grupper af oplysninger opbygget fra toppen til bunden og hierarkierne i hver gruppe, skal du klikke på Tabelhierarki.
   Tabelhierarki

  • For at få vist hierarkiske relationer, der strækker sig på tværs af grupper, skal du klikke på Hierarkiliste.
   Hierarkiliste

  • For at få vist hierarkiske relationer, der strækker sig vandret, skal du klikke på Vandret hierarki.
   Vandret hierarki

  • For at få vist hierarkiske relationer, der strækker sig vandret og mærket hierarkisk, skal du klikke på Vandret mærket hierarki.
   Vandret mærket hierarki

Bemærk!: Du kan også ændre layoutet for din SmartArt-grafik ved at klikke på en layoutindstilling i gruppen Layout på fanen Design under SmartArt-værktøjer. Når du peger på en layoutindstilling, ændres din SmartArt-grafik, så den viser dig et eksempel på, hvordan den vil se ud med det pågældende layout.

Hvis du hurtigt vil give din SmartArt-grafik et professionelt og flot udseende, kan du ændre farverne eller anvende en SmartArt-typografi på dit hierarki. Du kan tilføje effekter, såsom skær, bløde kanter eller 3D-effekter.

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på boksene i SmartArt-grafikken.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjslinje - hierarki

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har valgt en SmartArt-grafik.

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

Tip!: Når du anbringer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

 1. I SmartArt-grafikken skal du højreklikke på kanten af den streg eller det felt, du vil ændre, og derefter klikke på Formatér figur.

 2. Hvis du vil ændre farven på feltets kant, skal du klikke på Stregfarve, klikke på Farve knapflade og derefter klikke på den ønskede farve.

 3. Hvis du vil ændre typografien på feltets kant, skal du klikke på Stregtypografi og derefter vælge de ønskede stregtypografier.

 1. Højreklik på kanten af et felt, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Klik på ruden Fyld, og klik derefter på Massiv udfyldning.

 3. Klik på Farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve.

 4. Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive, hvor meget du kan se gennem baggrundsfarven. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100 % (helt gennemsigtig).

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, du kan anvende på boksene i SmartArt-grafikken til at give et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, hvis SmartArt-typografi du vil ændre.

 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjslinje - hierarki

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Flere Knappen Mere .

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

Bemærkninger!: 

 • Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan SmartArt-typografien påvirker SmartArt-grafikken.

 • Du kan også tilpasse din SmartArt-grafik ved at flytte felter, ændre størrelsen på felter, tilføje en udfyldning eller effektog tilføje et billede.

Hvis du bruger PowerPoint, kan du animere dit hierarki for at fremhæve hver boks, hver gren eller hvert hierarkisk niveau.

 1. Klik på hierarkiet for den SmartArt-grafik, du vil animere.

 2. På fanen Animationer i gruppen Animationer skal du klikke på Animer og derefter klikke på Efter gren - en efter en.

  Billede af fanen Animationer

Bemærk!:  Hvis du kopierer et hierarki, hvor der er anvendt en animation, til et andet slide, bliver animationen også kopieret.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×