Oprette og præsentere et brugerdefineret diasshow

Du kan i hvert enkelt tilfælde mærke et undersæt af slides i en præsentationsfil for at få vist dette undersæt til en bestemt målgruppe. Du kan betragte det som en afspilningsliste. PowerPoint opkald til dette brugerdefinerede slideshow.

Når du opretter et brugerdefineret slideshow i PowerPoint, kan du tilpasse en præsentation til forskellige målgrupper. Brug et brugerdefineret slideshow til kun at præsentere bestemte slides fra præsentationen eller for at oprette en LINK til en gruppe af slides i din præsentation.

Der findes to typer brugerdefinerede Slideshow: grundlæggende og hyperlink. Et grundlæggende brugerdefineret Slideshow er en separat præsentation eller en præsentation, der omfatter nogle af de oprindelige slides. Et brugerdefineret slideshow med hyperlinks er en hurtig metode til at navigere til en eller flere separate præsentationer.

Grundlæggende brugerdefinerede slideshow

Brug et grundlæggende brugerdefineret slideshow til at præsentere et undersæt af slides i en præsentationsfil. Hvis præsentationen for eksempel indeholder i alt fem slides, kan et brugerdefineret slideshow med navnet "websted 1" kun indeholde slide 1, 3 og 5. Et andet brugerdefineret slideshow, der hedder "websted 2", kan indeholde slide 1, 2, 4 og 5. Når du opretter et brugerdefineret slideshow fra en præsentation, kan du altid køre hele præsentationen i den oprindelige rækkefølge.

Grundlæggende brugerdefineret slideshow

1 Slides til websted 1

2 Slides til websted 2

Brugerdefinerede slideshow med hyperlinks

Brug et brugerdefineret slideshow med hyperlinks til at organisere indhold i en præsentation. Hvis du for eksempel opretter et primært brugerdefineret slideshow om din virksomheds nye overordnede organisation, kan du oprette et brugerdefineret slideshow for hver afdeling i organisationen og oprette et link til disse programmer fra den primære præsentation.

Du kan også bruge et brugerdefineret slideshow med hyperlinks til at oprette en indholdsfortegnelse. Med en slide til indholdsfortegnelse kan du navigere til forskellige dele af din præsentation, så du kan vælge, hvilke sektioner der skal vises til dit publikum på et bestemt tidspunkt.

brugerdefinerede SlideShow med hyperlinks

1 Slide med links

2 Brugerdefineret slideshow til afdeling A

3 Brugerdefineret slideshow til afdeling B

Opret et brugerdefineret slideshow, og Præsenter det

 • Hvilken version af Office til pc bruger du?
 • Nyere versioner
 • 2010, 2007

Oprette et grundlæggende brugerdefineret slideshow

 1. Gå til slideshow > Brugerdefineret slideshow, og vælg derefter brugerdefineredeslideshow.

 2. I dialogboksen brugerdefinerede slideshow skal du vælge ny.

  Tip!: Hvis du vil have vist et eksempel på et brugerdefineret slideshow, skal du klikke på navnet på showet i dialogboksen brugerdefinerede slideshow og derefter klikke på Vis.

 3. Under slides i præsentationenskal du vælge de slides, du vil medtage i det brugerdefinerede slideshow, og derefter vælge Tilføj.

 4. Hvis du vil ændre den rækkefølge, slides vises i, skal du vælge en slide under slides i brugerdefineret slideshowog derefter klikke på en af pilene for at flytte sliden op eller ned på listen.

 5. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK.

Oprette et brugerdefineret slideshow med hyperlinks

 1. Gå til slideshow > Brugerdefineret slideshow, og vælg derefter brugerdefineredeslideshow.

 2. I dialogboksen brugerdefinerede slideshow skal du vælge ny.

 3. Under slides i præsentationenskal du klikke på de slides, du vil medtage i det primære brugerdefinerede slideshow, og derefter klikke på Tilføj.

  Tip!: Hvis du vil ændre den rækkefølge, slides vises i, skal du vælge en slide under slides i brugerdefineret slideshowog derefter klikke på en af pilene for at flytte sliden op eller ned på listen.

 4. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK.

 5. Hvis du vil oprette et link til et understøttende slideshow i din præsentation, skal du markere den tekst eller det objekt, der skal være linket.

 6. Gå til indsæt > link.

 7. Klik på Placer i dette dokumenti dialogboksen Indsæt links under link til.

 8. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette et link til et brugerdefineret slideshow, skal du vælge det brugerdefinerede slideshow, du vil gå til, på listen Vælg en position i dette dokument og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis og vend tilbage .

  • Hvis du vil oprette et link til en placering i den aktuelle præsentation, skal du vælge den slide, du vil gå til, på listen Vælg en placering i dokumentet .

Starte et brugerdefineret slideshow inde fra PowerPoint

 1. Klik på Indstil slideshow i gruppen Konfigurer under fanen Slideshow.

 2. Klik på Brugerdefineret slideshowunder Vis slidesi dialogboksen Konfigurer slideshow, og klik derefter på det brugerdefinerede slideshow, du vil bruge.

 3. Klik på OK.

 4. Klik på Brugerdefineret slideshowi gruppen Start slideshow under fanen slideshow , og klik derefter på brugerdefineredeslideshow.

 5. Vælg et slideshow på listen brugerdefinerede slide show, og klik derefter på Vis.

Oprette et grundlæggende brugerdefineret slideshow

 1. Klik på pilen ud for Brugerdefineret slideshow i gruppen Start slideshow under fanen slideshow , og klik derefter på brugerdefineredeslideshow.

 2. I dialogboksen brugerdefinerede slideshow skal du klikke på ny.

 3. Klik på de dias, der skal medtages i det brugerdefinerede diasshow, under Dias i præsentationen, og klik derefter på Tilføj.

  Tip!: Hvis du vil markere flere sekventielle dias, skal du klikke på det første dias og holde Shift nede, mens du klikker på det sidste dias, du vil markere. Hvis du vil markere flere slides, som ikke ligger efter hinanden, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på hver af de slides, du vil markere.

 4. Hvis du vil ændre den rækkefølge, slides vises i, skal du klikke på en slide under slides i det brugerdefinerede slideshowog derefter klikke på en af pilene for at flytte sliden op eller ned på listen.

 5. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK. Hvis du vil oprette flere brugerdefinerede diasshow med alle slides i præsentationen, skal du gentage trin 1 til 5.

Oprette et brugerdefineret slideshow med hyperlinks

 1. Klik på pilen ud for Brugerdefineret slideshow i gruppen Start slideshow under fanen slideshow , og klik derefter på brugerdefineredeslideshow.

 2. I dialogboksen brugerdefinerede slideshow skal du klikke på ny.

 3. Under slides i præsentationenskal du klikke på de slides, du vil medtage i det primære brugerdefinerede slideshow, og derefter klikke på Tilføj.

  Tip!: Hvis du vil markere en sekvens med flere slides, som ligger efter hinanden, skal du klikke på den første slide og holde Shift nede, mens du klikker på den sidste slide, du vil markere. Hvis du vil markere flere slides, som ikke ligger efter hinanden, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på hver af de slides, du vil markere.

 4. Hvis du vil ændre den rækkefølge, slides vises i, skal du klikke på en slide under slides i det brugerdefinerede slideshowog derefter klikke på en af pilene for at flytte sliden op eller ned på listen.

 5. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK. Hvis du vil oprette flere brugerdefinerede diasshow med alle slides i præsentationen, skal du gentage trin 1 til 5.

 6. Hvis du vil oprette et link fra hoved showet til et understøttende slideshow, skal du markere den tekst eller det objekt, der skal repræsentere linket.

 7. Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

 8. Klik på Placer i dette dokument, og klik på Link til.

 9. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette et link til et brugerdefineret slideshow, skal du vælge det brugerdefinerede slideshow, du vil gå til, på listen Vælg en position i dette dokument og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis og vend tilbage .

  • Hvis du vil oprette et link til en placering i den aktuelle præsentation, skal du vælge den slide, du vil gå til, på listen Vælg en placering i dokumentet .

Starte et brugerdefineret slideshow inde fra PowerPoint

 1. Klik på Indstil slideshow i gruppen Konfigurer under fanen Slideshow.

 2. Klik på Brugerdefineret slideshowunder Vis slidesi dialogboksen Konfigurer slideshow, og klik derefter på det brugerdefinerede slideshow, du vil bruge.

 3. Klik på OK.

 4. Klik på Brugerdefineret slideshowi gruppen Start slideshow under fanen slideshow , og klik derefter på brugerdefineredeslideshow.

 5. Vælg et slideshow på listen brugerdefinerede slide show, og klik derefter på Vis.

 • Hvilken version af Office til Mac bruger du?
 • Nyere versioner
 • 2011

Oprette et brugerdefineret slideshow

 1. Åbn den præsentation, du vil bruge til at oprette et brugerdefineret slideshow.

 2. Klik på Brugerdefineretslideshow under fanen slide show , og klik derefter på Brugerdefineret slide show.

 3. Klik på +.

 4. Klik på de dias, der skal medtages i det brugerdefinerede diasshow, under Dias i præsentationen, og klik derefter på Tilføj.

  Tip!: For at markere flere slides skal du holde  nede, mens du klikker på slidene.

 5. Hvis du vil ændre den rækkefølge, slides vises i, skal du klikke på en slide under Slides i tilpasset slideshow og derefter klikke på eller for at flytte sliden op eller ned på listen.

 6. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK. Hvis du vil oprette flere brugerdefinerede slideshows med alle slides i præsentationen, skal du gentage disse trin.

  Tip!: Hvis du vil se, hvordan et brugerdefineret diasshow ser ud i visningen slideshow, skal du klikke på navnet på showet i dialogboksen brugerdefinerede slideshow og derefter klikke på Start slideshow.

Link til andre told programmer

Et brugerdefineret diasshow med links er en hurtig måde at navigere til andre brugerdefinerede diasshows fra din primære præsentation. Du kan også oprette et dias med en indholdsfortegnelse at linke fra. Ved at designe din præsentation på denne måde kan du navigere fra diasset med indholdsfortegnelsen til forskellige sektioner i præsentationen, så du kan vælge, hvilke sektioner du vil vise tilhørerne på et bestemt tidspunkt. Følgende instruktioner beskriver, hvordan du kan oprette et eller flere brugerdefinerede diasshow og derefter føje et link fra den primære præsentation til de brugerdefinerede diasshow.

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link fra en præsentation til en helt anden præsentation, kan du føje et link til det andet dokument. Du kan få mere at vide i afsnittet Oprette, redigere eller fjerne et link.

 1. Markér den tekst eller det objekt, der skal repræsentere hyperlinket. Du kan også oprette en indholdsfortegnelse og et link fra hvert tekstelement som en metode til at navigere gennem et brugerdefineret diasshow. Hvis du vil gøre dette, skal du indsætte et nyt dias i din præsentation, skrive en indholdsfortegnelse og derefter linke fra hver indtastning.

 2. Klik på Handling under fanen Indsæt.

 3. Vælg, hvordan handlingen skal påbegyndes, ved at gøre et af følgende i dialogboksen Handlingsindstillinger:

  Sådan påbegyndes en handling

  Klik på

  Når du klikker på handlingsknappen

  Fanen Klik med musen

  Når du holder musemarkøren over handlingsknappen

  Fanen Før musen over

 4. Klik på Link til, og klik derefter på Brugerdefineret diasshow i genvejsmenuen.

 5. Under Brugerdefinerede diasshow skal du markere det diasshow, du vil linke til.

  Hvis du vil vende tilbage til det dias, som du startede det brugerdefinerede diasshow fra, når det brugerdefinerede diasshow afspilles, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis og vend tilbage. Denne indstilling er praktisk, hvis du har et dias, der fungerer som en indholdsfortegnelse for brugerdefinerede diasshow.

 6. Klik på OK.

  Hvis du vil føje flere links til andre brugerdefinerede diasshow, skal du gentage disse trin.

Afspil et brugerdefineret slideshow

 • Klik på Brugerdefineretslideshow under fanen slide show , og klik derefter på det brugerdefinerede slideshow, du vil afspille.

  Bemærk!: Hvis du endnu ikke har oprettet et brugerdefineret slideshow, skal du klikke på Brugerdefineretslideshowog derefter klikke på +.

Oprette et brugerdefineret slideshow

 1. Åbn den præsentation, du vil bruge til at oprette et brugerdefineret slideshow.

 2. Klik på Brugerdefinerede diasshow under Afspil diasshow på fanen Diasshow, og klik derefter på Rediger brugerdefinerede diasshow.

 3. Klik på Ny.

 4. Klik på de dias, der skal medtages i det brugerdefinerede diasshow, under Dias i præsentationen, og klik derefter på Tilføj.

  Tip!: For at markere flere slides skal du holde  nede, mens du klikker på slidene.

 5. Hvis du vil ændre den rækkefølge, slides vises i, skal du klikke på en slide under Slides i tilpasset slideshow og derefter klikke på eller for at flytte sliden op eller ned på listen.

 6. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK. Hvis du vil oprette flere brugerdefinerede slideshows med alle slides i præsentationen, skal du gentage disse trin.

  Tip!: Hvis du vil se, hvordan et brugerdefineret diasshow ser ud i visningen slideshow, skal du klikke på navnet på showet i dialogboksen brugerdefinerede slideshow og derefter klikke på Vis.

Link til andre told programmer

Et brugerdefineret diasshow med links er en hurtig måde at navigere til andre brugerdefinerede diasshows fra din primære præsentation. Du kan også oprette et dias med en indholdsfortegnelse at linke fra. Ved at designe din præsentation på denne måde kan du navigere fra diasset med indholdsfortegnelsen til forskellige sektioner i præsentationen, så du kan vælge, hvilke sektioner du vil vise tilhørerne på et bestemt tidspunkt. Følgende instruktioner beskriver, hvordan du kan oprette et eller flere brugerdefinerede diasshow og derefter føje et link fra den primære præsentation til de brugerdefinerede diasshow.

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link fra en præsentation til en helt anden præsentation, kan du føje et link til det andet dokument. Du kan få mere at vide i afsnittet Oprette, redigere eller fjerne et link.

 1. Hvis du vil oprette et link fra den primære præsentation til et sekundært brugerdefineret diasshow, skal du markere den tekst eller det objekt, der skal repræsentere linket. Du kan også oprette en indholdsfortegnelse og et link fra hvert tekstelement som en metode til at navigere gennem et brugerdefineret diasshow. Hvis du vil gøre dette, skal du indsætte et nyt dias i din præsentation, skrive en indholdsfortegnelse og derefter linke fra hver indtastning.

 2. Klik på Handlingsindstillinger under Konfiguration på fanen Diasshow.

 3. I dialogboksen Handlingsindstillinger skal du vælge at starte handlingen ved at gøre et af følgende:

  Sådan påbegyndes en handling

  Klik på

  Når du klikker på handlingsknappen

  Fanen Klik med musen

  Når du holder musemarkøren over handlingsknappen

  Fanen Før musen over

 4. Klik på Link til, og klik derefter på Brugerdefineret diasshow i genvejsmenuen.

 5. Under Brugerdefinerede diasshow skal du markere det diasshow, du vil linke til.

  Hvis du vil vende tilbage til det dias, som du startede det brugerdefinerede diasshow fra, når det brugerdefinerede diasshow afspilles, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis og vend tilbage. Denne indstilling er praktisk, hvis du har et dias, der fungerer som en indholdsfortegnelse for brugerdefinerede diasshow.

 6. Klik på OK.

  Hvis du vil føje flere links til andre brugerdefinerede diasshow, skal du gentage trin 1 til 6.

Afspil et brugerdefineret slideshow

 • På fanen slide show under Afspil slide showskal du klikke på brugerdefineredeslideshow og derefter klikke på det brugerdefinerede slideshow, du vil afspille.

  Bemærk!: Hvis du endnu ikke har oprettet et brugerdefineret diasshow, skal du klikke på Rediger brugerdefinerede slideshow og derefter klikke på ny.

Se også

Tilføje, redigere eller fjerne overgange mellem slides

PowerPoint til internettet understøtter ikke brugerdefinerede slideshow. Du skal bruge en computer version af PowerPoint for at oprette et brugerdefineret slideshow.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×