Oprette SmartArt-grafik

Opret en SmartArt-grafik for hurtigt og nemt at få en visuel repræsentation af dine oplysninger. Du kan vælge mellem mange forskellige layouts for at formidle dit budskab eller dine idéer på en effektiv måde. SmartArt-grafik kan oprettes i Excel, Outlook, PowerPointog Word, og de kan bruges i hele Office.

Du kan finde en oversigt over SmartArt-grafik, herunder overvejelser om, hvordan du vælger den bedste grafik og layouttypen for at få vist dine data eller formidle et begreb, under Vælg SmartArt-grafik.

Indsæt en SmartArt-grafik, og føj tekst til den

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  SmartArt på fanen Indsæt

 2. I dialogboksen Vælg SmartArt-grafik skal du klikke på den type og layout, du vil bruge.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at skrive teksten:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Bemærkninger!: 

   • Hvis ruden Tekst ikke vises, skal du klikke på kontrolpilen i venstre side af SmartArt-grafikelementet.

   • Hvis du vil tilføje tekst på samme måde som en titel, skal du klikke på tekstfelt i gruppen tekst under fanen Indsæt i en vilkårlig placering, hvor du kan indsætte en tekstfelt. Hvis du kun vil have vist teksten i tekstfeltet, skal du højreklikke på tekstfeltet, klikke på Formatér figur eller Formater tekstfelt og derefter indstille tekstfeltet, så der ikke vises baggrundsfarve og kant.

  • Klik på et felt i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten. Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede bokse.

Tilføje eller slette figurer i SmartArt-grafik

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje endnu en figur til.

 2. Klik på den eksisterende figur, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye figur.

 3. Klik på pilen ud for Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Knappen Tilføj figur i gruppen Opret grafik

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret SmartArt-grafikken. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at åbne fanen Design.

 4. Gør et af følgende:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en figur efter den valgte figur.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en figur inden den valgte figur.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil tilføje en figur fra ruden Tekst, skal du klikke på en eksisterende figur, og placere markøren før eller efter teksten, hvor du vil indsætte figuren, og derefter trykke på ENTER.

 • Hvis du vil slette en figur fra din SmartArt-grafik, skal du klikke på den figur, du vil slette og derefter trykke på DELETE. Klik på kanten af SmartArt-grafikken, og tryk derefter på DELETE for at slette hele din SmartArt-grafik.

 • Hvis du vil tilføje en figur, f.eks. en billedforklaring eller en linje, skal du se Tilføj figurer.

Ændre farver globalt i SmartArt-grafikken

Du kan anvende farvevariationer, der er afledt af temafarver, på figurerne i SmartArt-grafiklayoutet.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Knappen Skift farver på fanen SmartArt-værktøjer – Design

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 3. Klik på den ønskede farvevariant.

Anvende en SmartArt-typografi i SmartArt-grafik

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende på figurerne i SmartArt-grafikken til at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.

 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Mere Knappen Mere .

Indsætte en SmartArt-grafik og føje tekst til den

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  Indsætte SmartArt fra båndet

 2. I menuen af typer, der vises, skal du pege på den ønskede type og derefter vælge et layout.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at skrive teksten:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Bemærkninger!: 

   • Hvis tekstruden ikke er synlig, skal du klikke på pileknappen i venstre side af SmartArt-grafik.

   • Hvis du vil tilføje tekst på samme måde som en titel, skal du klikke på tekstfelt i gruppen tekst under fanen Indsæt for at gå til eller til toppen af SmartArt-grafikunder fanen Indsæt for at indsætte en tekstfelt. Hvis du kun vil have vist teksten i tekstfeltet, skal du højreklikke på tekstfeltet, klikke på Formatér figur eller Formater tekstfelt og derefter indstille tekstfeltet, så der ikke vises baggrundsfarve og kant.

  • Klik i et felt i SmartArt-grafik, og skriv derefter din tekst. Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede bokse.

Tilføje eller slette figurer i SmartArt-grafik

 1. Klik på den SmartArt-grafik , du vil føje en anden figur til.

 2. Klik på den eksisterende figur, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye figur.

 3. Klik på pilen ud for Tilføj figuri gruppen Opret grafik på fanen SmartArt-design .

  Føje en figur til SmartArt-grafik

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-design , skal du kontrollere, at du har markeret SmartArt-grafik. Du skal muligvis dobbeltklikke på SmartArt-grafik for at åbne fanen SmartArt-design .

 4. Gør et af følgende:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en figur efter den valgte figur.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en figur inden den valgte figur.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil tilføje en figur, mens du bruger tekstruden, skal du klikke på en eksisterende figur, flytte markøren før eller efter den tekst, hvor du vil tilføje figuren, og derefter trykke på ENTER.

 • Hvis du vil slette en figur fra din SmartArt-grafik, skal du klikke på den figur, du vil slette, og derefter trykke på DELETE. Hvis du vil slette hele SmartArt-grafik, skal du klikke på kanten af din SmartArt-grafikog derefter trykke på DELETE.

 • Hvis du vil tilføje en figur, f.eks. en billedforklaring eller en linje, skal du se Tilføj figurer.

Ændre farverne i en hel SmartArt-grafik

Du kan anvende farvevariationer, der er afledt af temafarver på figurerne i SmartArt-grafik.

 1. Klik på din SmartArt-grafik.

 2. På fanen SmartArt-design i gruppen SmartArt-typografier skal du klikke på Skift farver.

  Ændre farverne i SmartArt-grafik

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-design , skal du kontrollere, at du har markeret SmartArt-grafik. Du skal muligvis dobbeltklikke på SmartArt-grafik for at åbne fanen SmartArt-design .

 3. Klik på den ønskede farvevariation.

Anvende en SmartArt-typografi på et SmartArt-grafik

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f. eks stregtypografi, facet eller 3-D, som du kan anvende på figurerne i din SmartArt-grafik for at skabe et unikt og professionelt designet udseende.

 1. Klik på din SmartArt-grafik.

 2. På fanen SmartArt-design i gruppen SmartArt-typografier skal du klikke på den ønskede SmartArt-typografi.

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen mere .

  Klik på pil ned for at se flere indstillinger for SmartArt-grafik typografi

Indsætte en SmartArt-grafik og føje tekst til den

 1. I menuen Indsæt skal du vælge SmartArt-grafik.

 2. På fanen SmartArt på båndet i gruppen Indsæt SmartArt-grafik skal du vælge den ønskede type grafik (liste, procesosv.) og derefter vælge et layout.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at skrive teksten:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Bemærkninger!: 

   • Hvis tekstruden ikke er synlig, skal du klikke på Editor-kontrolelementet i venstre side af SmartArt-grafik.

   • Hvis du vil tilføje tekst på samme måde som en titel, skal du klikke på tekstfelt i gruppen tekst under fanen Indsæt for at gå til eller til toppen af SmartArt-grafikunder fanen Indsæt for at indsætte en tekstfelt. Hvis du kun vil have vist teksten i tekstfeltet, skal du højreklikke på tekstfeltet, klikke på Formatér figur eller Formater tekstfelt og derefter indstille tekstfeltet, så der ikke vises baggrundsfarve og kant.

  • Klik i et felt i SmartArt-grafik, og skriv derefter din tekst. Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede bokse.

Tilføje eller slette figurer i SmartArt-grafik

 1. Klik på den SmartArt-grafik , du vil føje en anden figur til.

 2. Hold CTRL nede, og klik på den eksisterende figur, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye figur.

 3. Peg på Tilføj figuri genvejsmenuen, og vælg derefter den ønskede indstilling for indsættelse:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en figur efter den valgte figur.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en figur inden den valgte figur.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil tilføje en figur, mens du bruger tekstruden, skal du klikke på en eksisterende figur, flytte markøren før eller efter den tekst, hvor du vil tilføje figuren, og derefter trykke på ENTER.

  • Hvis du vil slette en figur fra din SmartArt-grafik, skal du klikke på den figur, du vil slette, og derefter trykke på DELETE. Hvis du vil slette hele SmartArt-grafik, skal du klikke på kanten af din SmartArt-grafikog derefter trykke på DELETE.

  • Hvis du vil tilføje en figur, f.eks. en billedforklaring eller en linje, skal du se Tilføj figurer.

Ændre farverne i en hel SmartArt-grafik

Du kan anvende farvevariationer, der er afledt af temafarver på figurerne i SmartArt-grafik.

 1. Klik på din SmartArt-grafik.

 2. Klik på farveri gruppen SmartArt- grafik typografier under fanen SmartArt .

 3. Klik på den ønskede farvevariation.

Anvende en SmartArt-typografi på et SmartArt-grafik

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f. eks stregtypografi, facet eller 3-D, som du kan anvende på figurerne i din SmartArt-grafik for at skabe et unikt og professionelt designet udseende.

 1. Klik på din SmartArt-grafik.

 2. Klik på den ønskede SmartArt-typografi i gruppen SmartArt-grafik typografier under fanen SmartArt .

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen mere .

  Klik på pil ned for at se flere indstillinger for SmartArt-grafik typografi

Du kan tilføje og redigere SmartArt-grafiki PowerPoint til internettet.

Indsæt en SmartArt-grafik, og føj tekst til den

 1. På fanen Indsæt skal du vælge SmartArt.

  På fanen Indsæt skal du vælge SmartArt

 2. Vælg det ønskede layout på rullemenuen.

  Grafikken indsættes på din slide. Der vises en teksteditor til venstre for grafikelementet. Hvert punkttegns element i editoren svarer til et element i grafikken.

  Føje tekst til SmartArt-grafikken i teksteditoren i venstre side
 3. Hvis du vil skrive tekst, skal du klikke på ud for et punkttegn i teksteditoren og derefter skrive teksten eller indsætte tekst, som du har kopieret fra et andet sted.

Tilføje eller slette figurer i SmartArt-grafik

Du tilføjer figurer i teksteditoren ved at trykke på ENTER for at tilføje endnu et punkttegn.

Du kan slette figurer i teksteditoren ved at vende afstand over det punkttegn, du vil fjerne.

Ændre farverne i en hel SmartArt-grafik

Du kan anvende farvevariationer (som er afledt af præsentationens temafarver) til figurerne i SmartArt-grafik.

 1. Klik på din SmartArt-grafik.

 2. Vælg Skift farverpå båndet under SmartArt-værktøjer.

  Under SmartArt-værktøjer skal du vælge Skift farver for at åbne galleriet farve

 3. I den menu, der vises, skal du vælge den ønskede farvevariation.

Anvende en SmartArt-typografi på et grafikelement

En SmartArt-typografi er en kombination af effekter, såsom stregtypografi, facet eller 3D, som du kan anvende på figurerne i din SmartArt-grafik for at skabe et professionelt udseende.

 1. Klik på din SmartArt-grafik.

 2. Vælg typografierunder SmartArt- værktøjerpå båndet.

  Under SmartArt-værktøjer skal du vælge pilen flere typografier for at åbne galleriet SmartArt-typografier

 3. I den menu, der vises, skal du vælge den ønskede typografi.

  Peg med musen på en hvilken som helst mulighed for at se et beskrivelses navn for indstillingen.

Vende rækkefølgen af figurerne i et grafikelement

Figurerne i grafik er som standard sorteret fra venstre mod højre (eller med uret, hvis grafikken er cirkulær). 

Sådan ændrer du rækkefølgen af figurerne:

 1. Markér grafikken.

 2. På båndet under SmartArt- værktøjerskal du vælge højre mod venstre.

Ændre listeniveau for et element

Tekstruden fungerer som en disposition eller en punktopstilling, der forbinder oplysninger direkte til din SmartArt-grafik. Hver SmartArt-grafik definerer sin egen tilknytning mellem punkterne i teksteditoren og sættet af figurer i SmartArt-grafik.

Hvis du vil indrykke en linje i tekstruden, skal du markere den linje, der skal indrykkes, og klikke på Sænk på fanen Design i SmartArt-grafikværktøjer.

Hvis du vil formindske liste niveauet, skal du markere den linje, du vil indrykke, og derefter klikke på Hæv (eller tryk på Skift + tab).

Tips

 • Hvis du vil ændre størrelsen på hele SmartArt-grafik, skal du klikke på kanten af SmartArt-grafikog derefter trække i størrelseshåndtagene ind eller ud, indtil din SmartArt-grafik har den ønskede størrelse.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×