Dette emne indeholder referenceoplysninger og begrænsede oplysninger om brugen af jokertegn leveret af Access.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du finder jokertegn i en Access-database i artiklerne Brug dialogboksen Søg og erstat til at ændre data, Opret en simpel udvælgelsesforespørgsel og Opdatér dataene i en database.

I dette emne

Om understøttede tegnsæt

Access understøtter to sæt jokertegn, da det understøtter to standarder af struktureret forespørgselssprog – ANSI-89 og ANSI-92. Som regel bruger man ANSI-89 jokertegnene, når man kører forespørgsler og Søg og erstat-handlinger i Access-databaser – .mdb- og .accdb-filer. Du kan bruge ANSI-92-jokertegnet, når du kører forespørgsler i Access-projekter – Access-filer med forbindelse til Microsoft SQL Server-databaser. Access-projekter bruger ANSI-92-standarden, fordi SQL Server bruger denne standard.

Access indeholder dog også en undtagelse til denne regel. I følgende tabel vises de metoder eller værktøjer, du kan bruge til at søge efter og erstatte data, og den viser den STANDARD-ANSI-standard, du bruger med hvert værktøj.

Søgemetode eller værktøj

Filtypen, der søges efter

Det brugte jokertegn

Dialogboksen Søg og erstat

Access-database (.mdb- og .accdb-filer)

ANSI-89

Dialogboksen Søg og erstat

Access-projekt (.adp- og .accdp-filer)

ANSI-92

Udvælgelses- eller opdateringsforespørgsel

Access-database (.mdb- og .accdb-filer)

ANSI-89

Udvælgelses- eller opdateringsforespørgsel

Access-projekt (.adp- og .accdp-filer)

ANSI-92

Dialogboksen Søg og erstat, udvælgelses- eller opdateringsforespørgsel.

Access-database indstillet til at understøtte ANSI-92-standarden

ANSI-92

Toppen af siden

Find ud af, hvilken ANSI-standard en database understøtter

Følg disse trin for at finde og evt. ændre ANSI-indstillingen for en given database.

 1. Klik på Filer > Indstillinger

  Dialogboksen Access-indstillinger vises.

 2. Klik på Objekt-designere, og gør følgende i sektionen Forespørgselsdesign under SQL Server-kompatibel syntaks (ANSI-92):

  • Vælg Denne database for at ændre den åbne database til ANSI-92-standarden.

   -eller-

   Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at sætte den åbne database til ANSI-89-standarden.

  • Vælg Standard for nye databaser for at sætte alle nye databaser oprettet med den åbne forekomst af Access til ANSI-92-standarden.

   -eller-

   Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at sætte alle nye databaser til ANSI-89-standarden.

 3. Klik på OK.

Toppen af siden

ANSI-89 jokertegn

Brug dette sæt jokertegn, når du bruger dialogboksen Søg og erstat til at søge efter og eventuelt erstatte data i en Access-database eller et Access-projekt. Du kan også bruge disse tegn, når du kører udvælgelses- og opdateringsforespørgsler mod en Access-database, men du bruger dem ikke i forespørgsler, der køres mod et Access-projekt. Du kan finde flere oplysninger om brug af udvælgelses- og opdateringsforespørgsler i artiklerne Opret en simpel udvælgelsesforespørgsel, og opdater dataene i en database.

Tegn

Beskrivelse

Eksempel

*

Svarer til et vilkårligt antal tegn. Du kan bruge stjernen (*) overalt i en tegnstreng.

hv* finder hvad, hvid og hvorfor, men ikke snehvid eller hul.

?

Matcher et vilkårligt enkelt alfabetisk tegn.

M?d finder mad, med og mod.

[ ]

Finder forekomster af et vilkårligt enkelttegn mellem parenteserne.

M[ae]d finder mad og med, men ikke mod.

!

Finder forekomster af alle tegn, der ikke svarer til dem mellem parenteserne.

m[!ae]d finder mod og mød, men ikke mad og med.

-

Svarer til et vilkårligt tegninterval. Du skal angive området i stigende rækkefølge (A til Å, ikke Å til A).

m[a-c]d finder mad, mbd og mcd.

#

Svarer til et enkelt numerisk tegn.

1#3 finder 103, 113 og 123.

Toppen af siden

ANSI-92 jokertegn

Brug dette sæt jokertegn når du kører udvælgelses- og opdateringsforespørgsler i Access-projekter (.adp-filer), og når du bruger enten den ene eller anden type forespørgsel eller Søg og erstat-dialogboksen til at søge i databaser sat til at bruge ANSI-92-standarden.

Tegn

Beskrivelse

Eksempel

%

Matcher ethvert antal tegn. Kan bruges som det første eller sidste tegn i tekststrengen.

hv% finder hvad, hvid og hvorfor, men ikke snehvid eller hul.

_

Matcher et vilkårligt enkelt alfabetisk tegn.

M_d finder mad, med og mod.

[ ]

Finder forekomster af et vilkårligt enkelttegn mellem parenteserne.

M[ae]d finder mad og med, men ikke mod.

^

Finder forekomster af alle tegn, der ikke svarer til dem mellem parenteserne.

m[^ae]d finder mod og mød, men ikke mad og med.

-

Svarer til et vilkårligt tegninterval. Du skal angive området i stigende rækkefølge (A til Å, ikke Å til A).

m[a-c]d finder mad, mbd og mcd.

NOTER:

 • Hvis du vil finde jokertegn, der findes i dine data, skal du omslutte det tegn, du vil finde, i kantede parenteser, således: [#]. Følg denne regel, når du søger efter stjerner (*), spørgsmålstegn (?), nummertegn (#), kantede parenteser ([) og bindestreger (-). Brug ikke parenteser, når du søger efter udråbstegn (!) eller højre firkantede parenteser (]). Hvis du vil finde disse tegn ved hjælp af dialogboksen Søg og erstat, skal du skrive tegnet i feltet Søg efter uden omgivende parenteser. Du følger den samme fremgangsmåde, når du finder tegnene ved hjælp af en forespørgsel. Følgende syntaks returnerer f.eks. alle poster, der indeholder et udråbstegn, uanset hvor tegnet findes i dine data: F.eks. "*!*".

  Oplysninger om, hvordan du bruger dialogboksen Søg og erstat, fås i artiklen Brug dialogboksen Søg og erstat til at ændre data. Oplysninger om brugen af udvælgelses- og opdateringsforespørgsler findes i artiklerne Opret en simpel udvælgelsesforespørgsel og Opdatér dataene i en database.

  Hvis du søger efter en bindestreg og andre tegn samtidigt, skal du placere bindestregen før eller efter alle andre tegn i de kantede parenteser – således: [-#*] eller [#*-]. Men hvis du sætter et udråbstegn (!) efter venstreparentesen, skal du placere bindestregen efter udråbstegnet: [!-].

 • Hvis du vil søge efter et par venstre- og højreparenteser ([]), skal du sætte begge tegn i firkantede parenteser – således: [[]]. Du skal gøre dette, fordi Access fortolker et enkelt par kantede parenteser som en streng af længden nul.

Toppen af siden

Datatyper, som du kan søge efter ved hjælp af jokertegn

Når du designer en tabel, skal du angive en datatype for hvert felt i den pågældende tabel. Du kan f.eks. angive datatypen Dato/klokkeslæt for felter, der indeholder datooplysninger. I denne tabel vises de datatyper, du kan søge med jokertegn i. Husk, at i nogle tilfælde kan du bruge jokertegn i dialogboksen Søg og erstat, men ikke i forespørgsler og omvendt.

Datatype

Brug i...

Tekst

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

Notat

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

Tal

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

Dato/klokkeslæt

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

Bemærk!: Regionale indstillinger kan påvirke måden, hvorpå jokertegn bruges. Du kan finde flere oplysninger i noterne sidst i dette afsnit.

Valuta

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

Automatisk nummerering

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

OLE-objekt

Ingen.

Ja/Nej

Forespørgsler, men du har ikke brug for dem. Du kan finde flere oplysninger i noterne sidst i dette afsnit.

Link

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

Guiden Opslag

Afhænger af kildefeltets datatype.

NOTER:

 • Du kan bruge jokertegn i dialogboksen Søg og erstat til at søge i dato/klokkeslæt-felter, hvis formatet, der anvendes på disse felter, viser en del af eller hele datoen som tekst. Du kan f.eks. søge ved hjælp af en streng, som f.eks. *ar*-10-2007,og dine resultater vil indeholde en hvilken som helst måned, der indeholder bogstaverne "ar" – januar, februar osv. Husk, at fordi du skal søge ved hjælp af det format, der anvendes på data, skal du vælge en indstilling i dialogboksen – afkrydsningsfeltet Søg felter som formateret. Du kan finde flere oplysninger om dette afkrydsningsfelt i artiklen Brug dialogboksen Søg og erstat til at ændre data.

 • Den dato og det klokkeslæt, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows, kan påvirke, hvad du ser, og hvordan du søger. Nogle brugere kan f.eks. se datoer som romertal, f.eks. 07-IX-1997 i stedet for 07-sept-1997. Som hovedregel søger du efter det, du ser, ikke det, du tror, at Access gemmer i tabellen. Med andre ord kan du søge ved at bruge en streng som *-IX-2007for at finde alle poster for september i det pågældende år.

  Hvis teksten i et datofelt indeholder diakritiske tegn, f.eks. á eller ä,skal du desuden medtage disse mærker i søgestrengen, ellers mislykkes søgningen. Du kan løse problemet med tilstedeværelsen af diakritiske tegn ved hjælp af jokertegn. Hvis du f.eks. ser en dato som f.eks. 3-heinä-2007,kan du søge ved hjælp af en streng som *-hein*-2007.

 • Når du søger i et Ja/Nej-felt ved hjælp af dialogboksen Søg og erstat, kategoriserer Access feltet, og dialogboksen returnerer ikke nogen poster. Når du søger i et Ja/Nej-felt ved hjælp af en forespørgsel, kan du bruge jokertegn, men husk, at Ja/Nej-felter kun returnerer to værdier (0 for falsk og -1 for sand), så et jokertegn føjer ikke nogen værdi til søgningen. Hvis du f.eks. bruger et kriterium, f.eks. =-1, returneres de samme resultater som "Like *1".

 • Du kan ikke søge i OLE-objektfelter.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×