Oversigt over Online Analytical Processing (OLAP)

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

OLAP (Online Analytical Processing) er en teknologi, der bruges til at organisere store virksomhedsdatabaser og understøtte Business Intelligence. OLAP-databaser er opdelt i en eller flere kuber, og hver kube er organiseret og designet af en kube administrator, så de passer til den måde, du henter og analyserer data på, så det er nemmere at oprette og bruge de pivottabeller og pivotdiagrammer, du har brug for.

Denne artikel indeholder

Hvad er Business Intelligence?

Hvad er OLAP (Online Analytical Processing)?

OLAP-funktioner i Excel

Software komponenter, du skal bruge for at få adgang til OLAP-datakilder

Forskelle mellem OLAP-og ikke-OLAP-kildedata

Hvad er Business Intelligence?

En virksomheds analytiker ønsker ofte at få et stort billede af virksomheden, for at få vist bredere tendenser baseret på aggregerede data og for at få vist disse tendenser opdelt efter et hvilket som helst antal variabler. Business Intelligence er processen til at udtrække data fra en OLAP-database og derefter analysere disse data for at få oplysninger, som du kan bruge til at foretage velovervejede beslutninger og udføre handlinger. For eksempel besvarer OLAP-og Business Intelligence følgende typer spørgsmål om forretningsdata:

  • Hvordan kan det samlede salg af alle produkter til 2007 sammenlignes med det samlede salg fra 2006?

  • Hvordan kan vores indtjenings dato sammenlignes med samme tidsperiode i løbet af de sidste fem år?

  • Hvor mange penge har kunder over en alder på 35-forbruget sidste år, og hvordan har den ændret sig med tiden?

  • Hvor mange produkter blev solgt i to bestemte lande/områder i denne måned i modsætning til den samme måned sidste år?

  • For hver kundes aldersgruppe, hvad er fordelingen af rentabilitet (både margen procent og total) efter produktkategori?

  • Find top-og bund sælgere, distributører, leverandører, klienter, partnere eller kunder.

Toppen af siden

Hvad er OLAP (Online Analytical Processing)?

OLAP-databaser (Online Analytical Processing) gør Business-Intelligence-forespørgsler lettere. OLAP er en database teknologi, der er optimeret til forespørgsel og rapportering i stedet for at behandle transaktioner. Kildedataene for OLAP er de OLTP-databaser (transaktions behandling online), der normalt er gemt i datalagrene. OLAP-data afledes fra disse historiske data og samles i strukturer, der giver mulighed for avanceret analyse. OLAP-data er også organiseret hierarkisk og gemt i kuber i stedet for tabeller. Det er en avanceret teknologi, der anvender multidimensionelle strukturer til at give hurtig adgang til data til analyse. Denne organisation gør det nemt for en pivottabelrapport eller et pivotdiagram at vise oversigter over højt niveau, f. eks salgstotaler på tværs af et helt land eller område, og du kan også få vist oplysninger om websteder, hvor salg er særligt sikre eller svage.

OLAP-databaser er udviklet for at gøre det hurtigere at hente data. Da OLAP-serveren i stedet for Microsoft Office Excel beregner de summerede værdier, skal færre data sendes til Excel, når du opretter eller ændrer en rapport. Med denne fremgangsmåde kan du arbejde med meget større mængder kildedata, end du kunne, hvis dataene er organiseret i en traditionel database, hvor Excel henter alle de enkelte poster og derefter beregner de summerede værdier.

OLAP-databaser indeholder to grundlæggende typer data: målpunkter, der er numeriske data, de mængder og gennemsnit, du bruger til at lave velovervejede beslutninger og dimensioner, som er de kategorier, du bruger til at organisere disse målinger. OLAP-databaser gør det nemmere at organisere data med mange detaljeniveauer ved hjælp af de samme kategorier, som du kender til at analysere dataene.

I de følgende afsnit beskrives hver komponent mere detaljeret:

Kube     En datastruktur, der aggregerer målene efter niveauer og hierarkier for hver af de dimensioner, du vil analysere. Kuber kombinerer flere dimensioner, f. eks tid, geografi og produktlinjer, med opsummerede data, f. eks salg eller lager tal. Kuber er ikke "kuber" i den strengt matematiske fornemmelse, fordi de ikke nødvendigvis har lige store sider. De er dog en apt Metaphor til et komplekst begreb.

Målt     Et sæt værdier i en kube, der er baseret på en kolonne i kubens faktatabel, og som normalt er numeriske værdier. Mål er de centrale værdier i den kube, der er forbehandlet, samlet og analyseret. Almindelige eksempler omfatter salg, overskud, omsætning og omkostninger.

Member     Et element i et hierarki, der repræsenterer en eller flere dataforekomster. Et medlem kan være enten entydigt eller ikke-unikt. For eksempel repræsenterer 2007 og 2008 entydige medlemmer på årets niveau for en tidsdimension, og januar repræsenterer ikke-entydige medlemmer på måneds niveauet, fordi der kan være mere end 1 januar i dimensionen tid, hvis det indeholder data for mere end ét år.

Beregnet medlem     Et medlem af en dimension, hvis værdi beregnes på kørselstidspunktet, ved hjælp af et udtryk. Beregnede medlemsværdier kan være afledt af andre medlemmers værdier. F. eks. kan et beregnet medlem, avance, fastlægges ved at trække værdien af medlemmet, omkostningerne fra værdien af medlemmet, salg.

Dimension     Et sæt af et eller flere organiserede hierarkier af niveauer i en kube, som en bruger forstår og bruger som basis for dataanalyse. En geografi dimension kan f. eks. indeholde niveauer for land/område, delstat/provins og by. Eller en tidsdimension kan indeholde et hierarki med niveauer for år, kvartal, måned og dag. I en pivottabelrapport eller en pivotdiagramrapport bliver hvert hierarki et sæt felter, som du kan udvide og skjule for at få vist lavere eller højere niveauer.

Hierarki     En logisk træstruktur, der organiserer medlemmerne af en dimension, så hvert medlem har et overordnet medlem og nul eller flere underordnede medlemmer. Et barn er et medlem på det næste lavere niveau i et hierarki, der er direkte relateret til det aktuelle medlem. I et tidshierarki, der indeholder niveauerne kvartal, måned og dag, er januar et underordnet element til Qtr1. En forælder er et medlem på det næste højere niveau i et hierarki, der er direkte relateret til det aktuelle medlem. Den overordnede værdi er normalt en konsolidering af værdierne for alle dens underordnede værdier. I et tidshierarki, der indeholder niveauerne kvartal, måned og dag, er Qtr1 som overordnet for januar.

Niveau     I et hierarki kan data være organiseret i lavere og højere detaljeniveauer som f. eks. år-, kvartals-, måneds-og dags niveauer i et tidshierarki.

Toppen af siden

OLAP-funktioner i Excel

Henter OLAP-data     Du kan oprette forbindelse til OLAP-datakilder på samme måde som med andre eksterne datakilder. Du kan arbejde med databaser, der er oprettet med Microsoft SQL Server OLAP Services version 7,0, Microsoft SQL Server Analysis Services version 2000 og Microsoft SQL Server Analysis Services version 2005, Microsoft OLAP server-produkter. Excel kan også arbejde med tredjeparts OLAP-produkter, der er kompatible med OLE-DB til OLAP.

Du kan kun vise OLAP-data som en pivottabelrapport eller et pivotdiagram eller i en regnearksfunktion, der er konverteret fra en pivottabelrapport, men ikke som en eksternt dataområde. Du kan gemme OLAP-pivottabeller og pivotdiagramrapporter i rapportskabeloner, og du kan oprette ODC-filer (Office Data Connection) (. odc) for at oprette forbindelse til OLAP-databaser til OLAP-forespørgsler. Når du åbner en ODC-fil, vises der en tom pivottabelrapport i Excel, som er klar til, at du kan oprette layout.

Oprette kubefiler til offlinebrug     Du kan oprette en offline-kubefil (. cub) med et undersæt af dataene fra en OLAP-server database. Brug offline-kubefiler til at arbejde med OLAP-data, når du ikke har forbindelse til dit netværk. En kube gør det muligt at arbejde med større mængder data i en pivottabelrapport eller et pivotdiagram, end du ellers ville kunne hente dataene. Du kan kun oprette kubefiler, hvis du bruger en OLAP-udbyder, f. eks Microsoft SQL Analysis Services Server version 2005, som understøtter denne funktion.

Server handlinger     En serverhandling er en valgfri, men nyttig funktion, som en OLAP-kube administrator kan definere på en server, der bruger et KUBEMEDLEM eller målpunkt som en parameter i en forespørgsel for at få oplysninger i kuben eller til at starte et andet program, f. eks en browser. Excel understøtter URL, rapport, rækkesæt, detaljeadgang og udvidelse til detalje serverhandlinger, men det understøtter ikke beskyttet, sætning og datasæt.

Nøgle     En KPI er en særlig beregnet måling, der er defineret på den server, som du kan bruge til at registrere "KPI'er", herunder status (den aktuelle værdi opfylder et bestemt tal?) og tendens (hvad er værdien over tid?). Når disse vises, kan serveren sende relaterede ikoner, der svarer til det nye Excel-ikon, til at angive over eller under statusniveauer (f. eks et stop Light-ikon), eller om en værdi er en tendens til at komme op eller ned (f. eks et pile ikon med retnings viser).

Server formatering     Kube administratorer kan oprette mål og beregnede medlemmer med farveformatering, skrifttypeformatering og regler for betinget formatering, der kan være angivet som en virksomheds Standardregel. F. eks. kan et Server format til overskud være et talformat i valuta, en cellefarve med grøn, hvis værdien er større end eller lig med 30.000 og rød, hvis værdien er mindre end 30.000, og en skrifttype med fed skrift, hvis værdien er mindre end 30.000 og almindeligt større end eller lig med 30.000. Hvis du vil have mere at vide, skal du se designe layoutet og formatet for en pivottabelrapport.

Sprog i Office-visning     En kube administrator kan definere oversættelser for data og fejl på serveren til brugere, der har brug for at få vist oplysninger om pivottabellen på et andet sprog. Denne funktion er defineret som en File Connection-egenskab, og brugerens computer land/regional indstilling skal svare til visningssproget.

Toppen af siden

Software komponenter, du skal bruge for at få adgang til OLAP-datakilder

En OLAP-udbyder     Hvis du vil konfigurere OLAP-datakilder til Excel, skal du bruge en af følgende OLAP-providere:

  • Microsoft OLAP-udbyder     Excel indeholder den datakildedriver -og klientsoftware, du skal bruge til at få adgang til databaser, der er oprettet med Microsoft SQL Server OLAP Services version 7,0, Microsoft SQL Server OLAP Services version 2000 (8,0) og Microsoft SQL Server Analysis Services version 2005 ( 9,0).

  • Tredjeparts-OLAP-udbydere     For andre OLAP-produkter skal du installere yderligere drivere og klientsoftware. Hvis du vil bruge Excel-funktionerne til at arbejde med OLAP-data, skal tredjepartsproduktet overholde OLE-DB for OLAP-standarden og være Microsoft Office-kompatibel. Hvis du vil have mere at vide om at installere og bruge en OLAP-udbyder fra tredjepart, skal du kontakte din systemadministrator eller leverandøren af dit OLAP-produkt.

Server databaser og kubefiler     Excel OLAP-klientsoftwaren understøtter forbindelser til to typer OLAP-databaser. Hvis en database på en OLAP-server er tilgængelig på dit netværk, kan du hente kildedata fra den direkte. Hvis du har en offline-kubefil , der indeholder OLAP-data eller en kubedefinition -fil, kan du oprette forbindelse til filen og hente kildedata fra den.

Datakilder     En datakilde giver dig adgang til alle dataene i OLAP-databasen eller offline-kubefilen. Når du har oprettet en OLAP-datakilde, kan du basere rapporter på den og returnere OLAP-dataene til Excel i form af en pivottabelrapport eller et pivotdiagram, eller i en regnearksfunktion, der er konverteret fra en pivottabelrapport.

Microsoft Query     Du kan bruge Query til at hente data fra en ekstern database, f. eks Microsoft SQL eller Microsoft Access. Du behøver ikke at bruge Query til at hente data fra en OLAP-pivottabel, der er knyttet til en kubefil. Hvis du vil have mere at vide, skal du se brug af Microsoft Query til at hente eksterne data.

Toppen af siden

Forskelle mellem OLAP-og ikke-OLAP-kildedata

Hvis du arbejder med pivottabelrapporter og pivotdiagramrapporter fra både OLAP- datakilde og andre typer kildedata, vil du bemærke nogle funktions forskelle.

Hentning af data     En OLAP-server returnerer nye data til Excel, hver gang du ændrer rapportens layout. Med andre typer eksterne kildedata kan du forespørge til alle kildedata på én gang, eller du kan angive indstillinger, der kun skal forespørges, når du får vist forskellige rapportfilter-feltelementer. Du har også flere andre muligheder for at opdatere rapporten.

I rapporter, der er baseret på OLAP-kildedata, er indstillingerne for rapportfilter feltet ikke tilgængelige, baggrundsforespørgsel er ikke tilgængelig, og indstillingen Optimer hukommelse er ikke tilgængelig.

Bemærk!: Indstillingen Optimer hukommelse er heller ikke tilgængelig for OLEDB-datakilder og for pivottabelrapporter, der er baseret på et celleområde.

Felttyper    OLAP-kildedata, dimension felter kan kun bruges som række (serie), kolonne (kategori) eller sidefelter. Målings felter kan kun bruges som værdifelter. For andre typer kildedata kan alle felter bruges i en hvilken som helst del af en rapport.

Adgang til detaljedata     For OLAP-kildedata bestemmer serveren, hvilke detaljeniveauer der er tilgængelige, og beregner oversigtsværdier, så de detaljerede poster, der udgør opsummeringsværdier, er muligvis ikke tilgængelige. Serveren kan dog angive egenskabsfelter , som du kan få vist. Andre typer kildedata har ikke egenskabsfelter, men du kan vise de underliggende detaljer for datafeltværdier og elementer, og du kan vise elementer uden data.

OLAP-Rapportfilterfelter har muligvis ikke noget element, og kommandoen Vis rapportfiltersider er ikke tilgængelig.

Indledende sorteringsrækkefølge     For OLAP-kildedata vises elementer først i den rækkefølge, hvori OLAP-serveren returnerer dem. Du kan derefter sortere eller omarrangere elementerne manuelt. For andre typer kildedata vises elementerne i en ny rapport først sorteret i stigende rækkefølge efter elementnavn.

Skrivning     OLAP-servere angiver opsummerede værdier direkte for en rapport, så du kan ikke ændre sumfunktioner for værdifelter. For andre typer kildedata kan du ændre sumfunktionen for et værdifelt og bruge flere sumfunktioner for det samme værdifelt. Du kan ikke oprette beregnede felter eller beregnede elementer i rapporter med OLAP-kildedata.

Subtotaler     I rapporter med OLAP-kildedata kan du ikke ændre sumfunktionen for subtotaler. Med andre typer kildedata kan du ændre subtotal sumfunktioner og vise eller skjule subtotaler for alle række-og kolonnefelter.

For OLAP-kildedata kan du medtage eller udelade skjulte elementer, når du beregner subtotaler og hovedtotaler. For andre typer kildedata kan du medtage skjulte rapportfilterfeltelementer i subtotaler, men skjulte elementer i andre felter udelades som standard.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×