Oversigt over operatorer

En operator er et tegn eller symbol, der angiver, hvilken type beregning, der skal udføres i et udtryk. Der findes matematiske, sammenlignings-, logiske og referenceoperatorer. Access understøtter en række operatorer, herunder matematiske operatorer som f.eks. +, -, multiplikation (*) og division (/), samt sammenligningsoperatorer til at sammenligne værdier, tekstoperatorer til at sammenføje tekst og logiske operatorer til at bestemme værdierne sand eller falsk. Denne artikel indeholder oplysninger om brug af disse operatorer.

Bemærk!: Fra og med Access 2010 indeholder Udtryksgeneratoren IntelliSense, så du kan se, hvilke argumenter dit udtryk kræver.

Denne artikel indeholder

Matematiske operatorer

Du bruger de matematiske operatorer til at beregne en værdi ud fra to eller flere tal eller for at skifte tegn på et tal fra positivt til negativt eller omvendt.

Operator

Formål

Eksempel

+

Lægger to tal sammen.

[Subtotal]+[Moms]

-

Finder differencen mellem to tal eller angiver den negative værdi af et tal.

[Pris]-[Rabat]

*

Ganger to tal.

[Antal]*[Pris]

/

Dividerer det første tal med det andet tal.

[Total]/[AntalVarer]

\

Afrunder begge tal til heltal, dividerer det første tal med det andet tal og afrunder derefter resultatet til et heltal.

[Tilmeldte]\[Værelser]

Mod

Dividerer det første tal med det andet tal og returnerer derefter resten.

[Tilmeldte] Mod [Værelser]

^

Opløfter et tal til en eksponent.

Tal ^ Eksponent

Toppen af siden

Sammenligningsoperatorer

Du bruger sammenligningsoperatorerne til at sammenligne værdier og returnere et resultat, der er enten Sand, Falsk eller Null.

Operator

Formål

Eksempel

<

Returnerer Sand, hvis den første værdi er mindre end den anden værdi.

Værdi1 < Værdi2

<=

Returnerer Sand, hvis den første værdi er mindre end eller lig med den anden værdi.

Værdi1 <= Værdi2

>

Returnerer Sand, hvis den første værdi er større end den anden værdi.

Værdi1 > Værdi2

>=

Returnerer Sand, hvis den første værdi er større end eller lig med den anden værdi.

Værdi1 >= Værdi2

=

Returnerer Falsk, hvis den første værdi er lig med den anden værdi.

Værdi1 = Værdi2

<>

Returnerer Sand, hvis den første værdi ikke er lig med den anden værdi.

Værdi1 <> Værdi2

Bemærk!: I alle tilfælde er det sådan, at hvis enten den første værdi eller den anden værdi er null, bliver resultatet også null. Da null repræsenterer en ukendt værdi, er resultatet af enhver sammenligning med en null-værdi også ukendt.

Toppen af siden

Logiske operatorer

Du bruger de logiske operatorer til at kombinere to booleske værdier og returnere resultatet sand, falsk eller null. Logiske operatorer kaldes også booleske operatorer.

Operator

Formål

Eksempel

And

Returnerer Sand, hvis både Udtryk1 og Udtryk2 er sande.

Udtryk1 And Udtryk2

Or

Returnerer Sand, hvis enten Udtryk1 eller Udtryk2 er sandt.

Udtryk1 Or Udtryk2

Eqv

Returnerer Sand, hvis både Udtryk1 og Udtryk2 er sande, eller hvis både Udtryk1 og Udtryk2 er falske.

Udtryk1 Eqv Udtryk2

Not

Returnerer Sand, hvis Udtryk ikke er sandt.

Not Udtryk

Xor

Returnerer Sand, hvis enten Udtryk1 eller Udtryk2 er sandt, men ikke hvis begge udtryk er sande.

Udtryk1 Xor Udtryk2

Toppen af siden

Sammenføjningsoperatorer

Du kan bruge sammenføjningsoperatorer til at kombinere to tekstværdier i ét.

Operator

Formål

Eksempel

<

Kombinerer to strenge for at danne én streng.

streng1 & streng2

+

Kombinerer de to strenge til én streng og overfører null-værdier (hvis den ene værdi er null, vil hele udtrykket blive null).

streng1 + streng2

Toppen af siden

Særlige operatorer

Du bruger de særlige operatorer til at returnere resultatet Sand eller Falsk som beskrevet i følgende tabel.

Operator

Formål

Eksempel

Is Null eller Is Not Null

Bestemmer, om en værdi er Null eller Not Null.

Felt1 Is Not Null

Like "mønster"

Sammenligner strengværdier ved hjælp af jokertegnoperatorerne ? og *.

Felt1 Like "instruks*"

Between værdi1 And værdi2

Bestemmer, om en numerisk værdi eller en datoværdi er inden for et interval.

Felt1 Between 1 And 10
- OR -
Felt1 Between #07-01-07# And #12-31-07#

In(værdi1,værdi2...)

Bestemmer, om en værdi er indeholdt i et sæt af værdier.

Felt1 In ("rød","grøn","blå")
- OR -
Felt1 In (1,5,7,9)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×