Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Punktdiagrammer og kurvediagrammer ser meget ens ud, især når et punktdiagram vises med forbindelseslinjer. Men måden, hvorpå hver af disse diagramtyper afbilder data langs den vandrette akse (også kaldet x-aksen) og den lodrette akse (også kaldet y-aksen) er meget anderledes.

Formateret punktdiagram Formateret kurvediagram

Bemærk!: Du kan få mere at vide om de forskellige typer punkt- og kurvediagrammer i Tilgængelige diagramtyper i Office.

Før du vælger en af disse diagramtyper, vil du måske gerne vide mere om forskellene og finde ud af, hvornår det er bedre at bruge et punktdiagram i stedet for et kurvediagram eller omvendt.

Den største forskel mellem punkt- og kurvediagrammer er den måde, de afbilder data på den vandrette akse på. Når du f.eks. bruger følgende regnearksdata til at oprette et punktdiagram og et kurvediagram, kan du se, at dataene er fordelt anderledes.

Billede af regnearksdata over daglig nedbør

I et punktdiagram vises daglige nedbørsværdier i kolonne A som x-værdier på den vandrette akse (X), og partikelværdierne i kolonne B vises som værdier på den lodrette akse (Y). Et punktdiagram kaldes ofte et XY-diagram, og det viser aldrig kategorier på den vandrette akse.

Billede af punktdiagram

Et punktdiagram har altid to værdiakser for at vise et sæt numeriske data langs en vandret akse (værdiakse) og et andet sæt numeriske værdier langs en lodret akse (værdiakse). Diagrammet viser punkter i skæringspunktet mellem en X- og Y-numerisk værdi og kombinerer disse værdier til enkelte datapunkter. Disse værdier kan fordeles jævnt eller ujævnt over den vandrette akse, afhængigt af dataene.

Det første datapunkt, der vises i punktdiagrammet, repræsenterer både en Y-værdi på 137 (partikel) og en X-værdi på 1,9 (daglig nedbør). Disse tal repræsenterer værdierne i celle A9 og B9 i regnearket.

I et kurvediagram vises de samme daglige nedbørs- og partikelværdier som to separate datapunkter, som er jævnt fordelt langs den vandrette akse. Dette skyldes, at et kurvediagram kun har én værdiakse (den lodrette akse). Den vandrette akse i et kurvediagram viser kun jævnt fordelte grupper (kategorier) af data. Da der ikke blev angivet kategorier i dataene, blev de automatisk genereret, f.eks. 1, 2, 3 osv.

Dette er et godt eksempel på, hvornår du ikke skal bruge et kurvediagram.

Billede af kurvediagram

Et kurvediagram fordeler kategoridata jævnt langs en vandret akse (kategoriakse) og fordeler alle numeriske værdidata langs en lodret akse (værdiakse).

Partikelværdien y på 137 (celle B9) og den daglige nedbørsværdi x på 1,9 (celle A9) vises som separate datapunkter i kurvediagrammet. Ingen af disse datapunkter er det første datapunkt, der vises i diagrammet – i stedet refererer det første datapunkt for hver dataserie til værdierne i den første datarække i regnearket (celle A2 og B2).

Aksetype og skaleringsforskelle

Da den vandrette akse i et punktdiagram altid er en værdiakse, kan den vise numeriske værdier eller datoværdier (f.eks. dage eller timer), der repræsenteres som numeriske værdier. Hvis du vil have vist de numeriske værdier langs den vandrette akse med større fleksibilitet, kan du ændre skaleringsindstillingerne på denne akse på samme måde, som du kan ændre skaleringsindstillingerne for en lodret akse.

Da den vandrette akse i et kurvediagram er en kategoriakse, kan det kun være en tekstakse eller en datoakse. En tekstakse viser kun tekst (ikke-numeriske data eller numeriske kategorier, der ikke er værdier) med jævnt fordelte intervaller. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antallet af dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i de samme basisenheder.

En kategoriakses skaleringsindstillinger er begrænsede sammenlignet med en værdiakses skaleringsindstillinger. De tilgængelige skaleringsindstillinger for værdiaksen afhænger også af den type akse, du bruger.

Punktdiagrammer bruges sædvanligvis til at vise og sammenligne numeriske værdier såsom videnskabelige, statistiske og tekniske data. Disse diagrammer er nyttige til at vise forholdene mellem de numeriske værdier i flere dataserier, og de kan afbilde to grupper af tal i en serie af XY-koordinater.

Kurvediagrammer kan vise kontinuerlige data over tid, angivet mod en fælles skala, og de er derfor ideelle til at vise tendenser i data med ens intervaller eller over tid. I et kurvediagram fordeles kategoridata jævnt langs den vandrette akse, og alle værdidata fordeles jævnt langs den lodrette akse. Generelt skal du bruge et kurvediagram, hvis dine data har ikke-numeriske x-værdier – for numeriske x-værdier er det som regel bedre at bruge et punktdiagram.

Overvej at bruge et punktdiagram i stedet for et kurvediagram, hvis du vil:

 • redigere skalaen på den vandrette akse    Da den vandrette akse i et punktdiagram er en værdiakse, er flere skaleringsindstillinger tilgængelige.

 • bruge en logaritmisk skala på den vandrette akse    Du kan ændre den vandrette akse til en logaritmisk skala.

 • <c0>vise data i regneark, der inkluderer par eller grupperede sæt af værdier</c0>.    I et punktdiagram kan du justere aksernes uafhængige skalaer for at vise flere oplysninger om de grupperede værdier.

 • Vise mønstre i store datasæt    Punktdiagrammer er nyttige til at illustrere mønstrene i dataene, f.eks. ved at vise lineære eller ikke-lineære tendenser, klynger og udenforliggende værdier.

 • sammenligne et stort antal datapunkter uden hensyntagen til tid    Jo flere data, du inkluderer i et punktdiagram, jo bedre sammenligninger kan du foretage.

Overvej at bruge et kurvediagram i stedet for et punktdiagram, hvis du vil:

 • bruge tekstnavne langs den vandrette akse    Disse tekstnavne kan repræsentere jævnt fordelte værdier som måneder, kvartaler eller regnskabsår.

 • bruge et lille antal numeriske navne langs den vandrette akse    Hvis du bruger nogle få numeriske navne, der er jævnt fordelt, og som repræsenterer et tidsinterval, kan du bruge et kurvediagram.

 • Brug en tidsskala langs den vandrette akse    Hvis du vil have vist datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antallet af dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i de samme basisenheder, skal du bruge et kurvediagram.

Bemærk!: Følgende procedure gælder for Office 2013 og nyere versioner. Trin til Office 2010?

Opret et punktdiagram

Formateret punktdiagram

Så hvordan opretter vi dette punktdiagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et punktdiagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopiér eksempeldataene i regnearket til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et punktdiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Dagligt nedbørl

  Partikel

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Markér de data, du vil afbilde i punktdiagrammet.

 3. Klik på fanen Indsæt , og klik derefter på Indsæt punktdiagram (X, Y) eller boblediagram.

  Punktdiagram

 4. Klik på Punkt.

  Tip!: Du kan holde musen over en diagramtype for at få vist dens navn.

 5. Klik på område for grafik i diagrammet for at få vist fanerne Design og Formatér .

 6. Klik på fanen Design , og klik derefter på den diagramtypografi, du vil bruge.

  Diagramtypografi

 7. Klik på diagramtitlen, og skriv den ønskede tekst.

 8. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen på diagramtitlen, skal du højreklikke på titlen, klikke på Skrifttype og derefter angive den ønskede størrelse i feltet Størrelse . Klik på OK.

 9. Klik på diagrammets diagramområde.

 10. Klik på Tilføj diagramelement > Aksetitler under fanen Design, og gør derefter følgende:

  Tilføj diagramelement

  1. Hvis du vil tilføje en vandret aksetitel, skal du klikke på Primær vandret.

  2. Hvis du vil tilføje en titel på en lodret akse, skal du klikke på Primær lodret.

  3. Klik på hver titel, skriv den ønskede tekst, og tryk derefter på Enter.

  4. Du kan få flere indstillinger for titelformatering ved at vælge titlen på listen i feltet Diagramelementer under fanen Formatér og derefter klikke på Formatér markering. Ruden Formatér titel vises. Klik på Størrelse & Egenskaber Størrelse og egenskaber, og vælg derefter Lodret justering, Tekstretning eller Brugerdefineret vinkel.

 11. Klik på afbildningsområde i diagrammet, eller vælg Afbildningsområde på listen over diagramelementer i feltet Diagramelementer under fanen Formatér.

  Feltet Diagramelementer

 12. Klik på knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér Knappen Mere, og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

 13. Klik på diagramområdet i diagrammet, eller vælg Diagramområde på listen over diagramelementer i feltet Diagramelementer under fanen Formatér.

 14. Klik på knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér Knappen Mere, og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

 15. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   Klik på Sidelayout > temaer

  2. Klik på det tema, du vil bruge, under Office.

Opret et kurvediagram

Formateret kurvediagram

Så hvordan opretter vi dette kurvediagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et kurvediagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et kurvediagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dato

  Dagligt nedbørl

  Partikel

  1-1-07

  4,1

  122

  2-1-07

  4,3

  117

  3-1-07

  5,7

  112

  4-1-07

  5,4

  114

  5-1-07

  5,9

  110

  6-1-07

  5,0

  114

  7-1-07

  3,6

  128

  8-1-07

  1,9

  137

  9-1-07

  7,3

  104

 2. Markér de data, du vil afbilde i kurvediagrammet.

 3. Klik på fanen Indsæt , og klik derefter på Indsæt kurve- eller områdediagram.

  Indsæt kurve- eller områdediagram

 4. Klik på Kurvediagram med datamærker.

 5. Klik på område for grafik i diagrammet for at få vist fanerne Design og Formatér .

 6. Klik på fanen Design , og klik derefter på den diagramtypografi, du vil bruge.

  Diagramtypografi

 7. Klik på diagramtitlen, og skriv den ønskede tekst.

 8. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen på diagramtitlen, skal du højreklikke på titlen, klikke på Skrifttype og derefter angive den ønskede størrelse i feltet Størrelse . Klik på OK.

 9. Klik på diagrammets diagramområde.

 10. Klik på forklaringen i diagrammet, eller tilføj den på en liste over diagramelementer (på fanen Design skal du klikke på Tilføj diagramelement > Forklaring og derefter vælge en placering til forklaringen).

  Tilføj diagramelement

 11. Hvis du vil afbilde en af dataserierne langs en sekundær lodret akse, skal du klikke på dataserien eller markere den på en liste over diagramelementer (klik på Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format).

  Feltet Diagramelementer

 12. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format. Opgaveruden Formatér dataserie vises.

 13. Under Serieindstillinger skal du markere Sekundær akse, og klik derefter på Luk.

 14. Klik på Tilføj diagramelement i gruppen Diagramlayout under fanen Design, og gør derefter følgende:

  1. Hvis du vil tilføje en primær lodret aksetitel, skal du klikke på Aksetitel >Primær lodret. og derefter skal du i ruden Formatér aksetitel klikke på Størrelse & Egenskaber Størrelse og egenskaber for at konfigurere den ønskede type lodret aksetitel.

  2. Hvis du vil tilføje en sekundær lodret aksetitel, skal du klikke på Aksetitel > Sekundær lodret og derefter klikke på Størrelse & Egenskaber i ruden Formatér aksetitel Størrelse og egenskaber for at konfigurere den ønskede type lodret aksetitel.

  3. Klik på hver titel, skriv den ønskede tekst, og tryk derefter på Enter

 15. Klik på afbildningsområde af diagrammet, eller vælg det på en liste over diagramelementer (feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format).

 16. Klik på knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér Knappen Mere, og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

  Figurtypografier på Excel-båndet

 17. Klik på diagrammets diagramområde.

 18. Klik på knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér Knappen Mere, og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

 19. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   Klik på Sidelayout > temaer

  2. Klik på det tema, du vil bruge, under Office.

Oprette et punkt- eller kurvediagram i Office 2010

Formateret punktdiagram

Så hvordan opretter vi dette punktdiagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et punktdiagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et punktdiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Dagligt nedbørl

  Partikel

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Markér de data, du vil afbilde i punktdiagrammet.

 3. Klik på Punktdiagram i gruppen Diagrammer på fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 4. Klik på Punktdiagram kun med datapunkter.

  Tip!: Du kan holde musen over en diagramtype for at få vist dens navn.

 5. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 6. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Diagramtypografier på Excel-båndet

  Til vores punktdiagram brugte vi Typografi 26.

 7. Klik på Diagramtitel under fanen Layout, og vælg derefter en placering til titlen på rullelisten.

  Vi valgte Ovenfor diagram.

 8. Klik på diagramtitlen, og angiv derefter den ønskede tekst.

  For vores punktdiagram skrev vi Partikelniveauer i nedbør.

 9. Du kan reducere størrelsen på diagramtitlen ved at højreklikke på titlen og derefter angive den ønskede størrelse i feltet Skriftstørrelse på genvejsmenuen.

  Til vores punktdiagram brugte vi 14.

 10. Klik på diagrammets diagramområde.

 11. Klik på Aksetitler i gruppen Navne på fanen Layout, og gør derefter følgende:

  1. Hvis du vil tilføje en vandret aksetitel, skal du klikke på Titel på primær vandret akse, og klik derefter på Titel under akse.

  2. Hvis du vil føje en titel til en lodret akse, skal du klikke på Titel på primær lodret akse og derefter klikke på den type lodret akseltitel, du ønsker.

   Til vores punktdiagram brugte vi Roteret titel.

   billede af båndet i excel

  3. Klik på hver titel, skriv den ønskede tekst, og tryk derefter på Enter.

   I vores punktdiagram skrev vi Daglig nedbør i den vandrette aksetitel og Partikelniveau i den lodrette aksetitel.

 12. Klik på afbildningsområde på diagrammet, eller markér Afbildningsområde på en liste over diagramelementer (boksen (Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Layout).

 13. Klik på knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér Knappen Mere, og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

  I vores punktdiagram har vi brugt Dæmpet effekt – Markeringsfarve 3.

  Figurtypografier på Excel-båndet

 14. Klik på diagrammets diagramområde.

 15. Klik på knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér Knappen Mere, og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

  I vores punktdiagram har vi brugt Dæmpet effekt – Markeringsfarve 1.

 16. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   Billede af båndet i Excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   Til vores kurvediagram brugte vi temaet Kontor.

Formateret kurvediagram

Så hvordan opretter vi dette kurvediagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et kurvediagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et kurvediagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dato

  Dagligt nedbørl

  Partikel

  1-1-07

  4,1

  122

  2-1-07

  4,3

  117

  3-1-07

  5,7

  112

  4-1-07

  5,4

  114

  5-1-07

  5,9

  110

  6-1-07

  5,0

  114

  7-1-07

  3,6

  128

  8-1-07

  1,9

  137

  9-1-07

  7,3

  104

 2. Markér de data, du vil afbilde i kurvediagrammet.

 3. Klik på Kurvediagram i gruppen Diagrammer på fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 4. Klik på Kurvediagram med datamærker.

 5. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 6. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Diagramtypografier på Excel-båndet

  Til vores kurvediagram brugte vi Typografi 2.

 7. Klik på Diagramtitel i gruppen Etiketter under fanen Layout, og klik derefter på Over diagram.

  billede af båndet i excel

 8. Klik på diagramtitlen, og angiv derefter den ønskede tekst.

  For vores kurvediagram skrev vi Partikelniveauer i nedbør.

 9. Du kan reducere størrelsen af diagramtitlen ved at højreklikke på titlen og derefter angive den ønskede størrelse i feltet Størrelse på genvejsmenuen.

  Til vores kurvediagram brugte vi 14.

 10. På diagrammet skal du klikke på forklaringen eller vælge den på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Layout).

 11. På fanen Layout skal du i gruppen Navne klikke på Forklaring og så klikke på den ønskede placering.

  Til vores kurvediagram brugte vi Vis forklaring øverst.

 12. Hvis du vil afbilde en af dataserierne langs en sekundær lodret akse, skal du klikke på dataserien for Nedbør eller markere den på en liste over diagramelementer (fanen Layout, gruppen Aktuel markering, boksen Diagramelementer).

 13. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering på fanen Layout.

  Gruppen Aktuel markering på Excel-båndet

 14. Under Serieindstillinger skal du markere Sekundær akse, og klik derefter på Luk.

 15. Klik på Aksetitler i gruppen Navne på fanen Layout, og gør derefter følgende:

  1. Hvis du vil føje en primær titel til en lodret akse, skal du klikke på Titel på primær lodret akse og derefter klikke på den type lodret akseltitel, du ønsker.

   Til vores kurvediagram brugte vi Roteret titel.

  2. Hvis du vil føje en sekundær titel til en lodret akse, skal du klikke på Titel på sekundær lodret akse og derefter klikke på den type lodret akseltitel, du ønsker.

   Til vores kurvediagram brugte vi Roteret titel.

  3. Klik på hver titel, indtast den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

   I vores kurvediagram skrev vi Partikelniveau i den primære vandrette aksetitel og Dagligt nedbør i den sekundære lodrette aksetitel.

 16. Klik på afbildningsområde på diagrammet, eller vælg den på en liste over diagramelementer (boksen (Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Layout).

 17. Klik på knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér Knappen Mere, og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

  I vores kurvediagram har vi brugt Dæmpet effekt – Mørk 1.

  Figurtypografier på Excel-båndet

 18. Klik på diagrammets diagramområde.

 19. Klik på knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér Knappen Mere, og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

  I vores kurvediagram har vi brugt Dæmpet effekt – Markeringsfarve 3.

 20. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   Billede af båndet i Excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   Til vores kurvediagram brugte vi temaet Kontor.

Opret et punktdiagram

 1. Markér de data, du vil afbilde i diagrammet.

 2. Klik på fanen Indsæt , og klik derefter på X Y-punktdiagram, og vælg et diagram under Punkt.

 3. Mens diagrammet er markeret, skal du klikke på fanen Diagramdesign for at gøre et af følgende:

  • Klik på Tilføj diagramelement for at ændre detaljer som f.eks. titel, navne og forklaringen.

  • Klik på Hurtigt layout for at vælge mellem foruddefinerede sæt af diagramelementer.

  • Klik på en af eksemplerne i typografigalleriet for at ændre layoutet eller typografien.

  • Klik på Skift række/kolonne eller Vælg data for at ændre datavisningen.

 4. Mens diagrammet er markeret, skal du klikke på fanen Design for at ændre figurfyld, kontur eller effekter af diagramelementer.

Opret et kurvediagram

 1. Markér de data, du vil afbilde i diagrammet.

 2. Klik på fanen Indsæt , og klik derefter på Kurve, og vælg en indstilling blandt de tilgængelige typografier for kurvediagrammer .

 3. Mens diagrammet er markeret, skal du klikke på fanen Diagramdesign for at gøre et af følgende:

  • Klik på Tilføj diagramelement for at ændre detaljer som f.eks. titel, navne og forklaringen.

  • Klik på Hurtigt layout for at vælge mellem foruddefinerede sæt af diagramelementer.

  • Klik på en af eksemplerne i typografigalleriet for at ændre layoutet eller typografien.

  • Klik på Skift række/kolonne eller Vælg data for at ændre datavisningen.

 4. Mens diagrammet er markeret, skal du klikke på fanen Design for at ændre figurfyld, kontur eller effekter af diagramelementer.

Se også

Gemme et brugerdefineret diagram som en skabelon

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×