Præsenter dine data i et punktdiagram eller et kurvediagram

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Punktdiagrammer og kurvediagrammer ser meget ens ud, især når et punktdiagram vises med forbindelseslinjer. Den måde, hvorpå hver af disse diagramtyper afbilder data langs den vandrette akse (også kaldet x-aksen), og den lodrette akse (også kaldet y-aksen) er meget anderledes.

Formateret punktdiagram Formateret kurvediagram

Bemærk!: Du kan finde oplysninger om de forskellige typer punkt-og kurvediagrammer i tilgængelige diagramtyper i Office.

Før du vælger en af disse diagramtyper, kan det være en god ide at få mere at vide om forskellene og finde ud af, hvornår det er bedre at bruge et punktdiagram i stedet for et kurvediagram eller på den anden måde.

Den vigtigste forskel mellem punkt-og kurvediagrammer er den måde, de afbilder data på den vandrette akse på. Når du for eksempel bruger følgende regnearksdata til at oprette et punktdiagram og et kurvediagram, kan du se, at dataene er fordelt anderledes.

Billede af regnearksdata over daglig nedbør

I et punktdiagram vises daglige nedbørsværdier i kolonne A som x-værdier på den vandrette akse (X), og partikelværdierne i kolonne B vises som værdier på den lodrette akse (Y). Et punktdiagram kaldes ofte et XY-diagram, og det viser aldrig kategorier på den vandrette akse.

Billede af punktdiagram

Et punktdiagram har altid to værdiakser for at vise et sæt numeriske data langs en vandret akse (værdiakse) og et andet sæt numeriske værdier langs en lodret akse (værdiakse). Diagrammet viser punkter i skæringspunktet mellem en X- og Y-numerisk værdi og kombinerer disse værdier til enkelte datapunkter. Disse værdier kan fordeles jævnt eller ujævnt over den vandrette akse, afhængigt af dataene.

Det første datapunkt, der vises i punktdiagrammet, repræsenterer både en Y-værdi på 137 (partikel) og en X-værdi på 1,9 (daglig nedbør). Disse tal repræsenterer værdierne i celle A9 og B9 i regnearket.

I et kurvediagram vises de samme daglige værdier for nedbør og partikel som to separate datapunkter, der er jævnt fordelt langs den vandrette akse. Dette skyldes, at et kurvediagram kun har én Værdiakse (den lodrette akse). Den vandrette akse i et kurvediagram viser kun jævnt fordelte grupper (kategorier) af data. Da der ikke er angivet kategorier i dataene, blev de automatisk genereret, f. eks. 1, 2, 3 osv.

Dette er et godt eksempel på, hvornår du ikke skal bruge et kurvediagram.

Billede af kurvediagram

Et kurvediagram fordeler kategoridata jævnt langs en vandret akse (kategoriakse) og fordeler alle numeriske værdidata langs en lodret akse (værdiakse).

Partikel y-værdien for 137 (celle B9) og den daglige nedbør x-værdi på 1,9 (celle A9) vises som separate datapunkter i kurvediagrammet. Ingen af disse datapunkter vises i diagrammet – i stedet for det første datapunkt for hver dataserie refererer til værdierne i den første datarække i regnearket (celle a2 og B2).

Aksetype og skaleringsforskelle

Da den vandrette akse i et punktdiagram altid er en værdiakse, kan der vises numeriske værdier eller datoværdier (f. eks dage eller timer), der er repræsenteret som numeriske værdier. Hvis du vil have vist de numeriske værdier langs den vandrette akse med større fleksibilitet, kan du ændre indstillingerne for skalering på denne akse på samme måde, som du kan ændre indstillingerne for skalering af en lodret akse.

Da den vandrette akse i et kurvediagram er en kategoriakse, kan den kun være en tekst akse eller en datoakse. En tekst akse viser kun tekst (ikke-numeriske data eller numeriske kategorier, der ikke er værdier) med jævne mellemrum. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f. eks antallet af dage, måneder eller år, også selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i de samme basisenheder.

En kategoriakses skaleringsindstillinger er begrænsede sammenlignet med en værdiakses skaleringsindstillinger. De tilgængelige skaleringsindstillinger for værdiaksen afhænger også af den type akse, du bruger.

Punktdiagrammer bruges sædvanligvis til at vise og sammenligne numeriske værdier såsom videnskabelige, statistiske og tekniske data. Disse diagrammer er nyttige til at vise forholdene mellem de numeriske værdier i flere dataserier, og de kan afbilde to grupper af tal i en serie af XY-koordinater.

Kurvediagrammer kan vise kontinuerlige data over tid, angivet mod en fælles skala, og de er derfor ideelle til at vise tendenser i data med ens intervaller eller over tid. I et kurvediagram fordeles kategoridata jævnt langs den vandrette akse, og alle værdidata fordeles jævnt langs den lodrette akse. Generelt skal du bruge et kurvediagram, hvis dine data har ikke-numeriske x-værdier – for numeriske x-værdier er det som regel bedre at bruge et punktdiagram.

Overvej at bruge et punktdiagram i stedet for et kurvediagram, hvis du vil:

 • redigere skalaen på den vandrette akse    Da den vandrette akse i et punktdiagram er en værdiakse, er flere skaleringsindstillinger tilgængelige.

 • bruge en logaritmisk skala på den vandrette akse    Du kan ændre den vandrette akse til en logaritmisk skala.

 • <c0>vise data i regneark, der inkluderer par eller grupperede sæt af værdier</c0>.    I et punktdiagram kan du justere aksernes uafhængige skalaer for at vise flere oplysninger om de grupperede værdier.

 • Vise mønstre i store sæt data    Punktdiagrammer kan bruges til at illustrere mønstrene i dataene, f. eks ved at vise lineære eller ikke-lineære tendenser, klynger og udenforliggende værdier.

 • sammenligne et stort antal datapunkter uden hensyntagen til tid    Jo flere data, du inkluderer i et punktdiagram, jo bedre sammenligninger kan du foretage.

Overvej at bruge et kurvediagram i stedet for et punktdiagram, hvis du vil:

 • bruge tekstnavne langs den vandrette akse    Disse tekstnavne kan repræsentere jævnt fordelte værdier som måneder, kvartaler eller regnskabsår.

 • bruge et lille antal numeriske navne langs den vandrette akse    Hvis du bruger nogle få numeriske navne, der er jævnt fordelt, og som repræsenterer et tidsinterval, kan du bruge et kurvediagram.

 • Brug en tidsskala langs den vandrette akse    Hvis du vil have vist datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f. eks antallet af dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i de samme basisenheder, skal du bruge et kurvediagram.

Bemærk!: Følgende procedure gælder for Office 2013 og nyere versioner. Office 2010 trin?

Opret et punktdiagram

Formateret punktdiagram

Så hvordan opretter vi dette punktdiagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et punktdiagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopiér eksempel regnearksdataene til et tomt regneark, eller Åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et punktdiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Dagligt nedbørl

  Partikel

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Markér de data, du vil afbilde i punktdiagrammet.

 3. Klik på fanen Indsæt , og klik derefter på Indsæt punkt (X, Y) eller boblediagram.

  Punktdiagram

 4. Klik på punkt.

  Tip!: Du kan holde musen over en diagramtype for at få vist dens navn.

 5. Klik på område for grafik i diagrammet for at få vist fanerne design og Formatér .

 6. Klik på fanen design , og klik derefter på den diagramtypografi, du vil bruge.

  Diagramtypografi

 7. Klik på diagramtitlen, og skriv den ønskede tekst.

 8. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen for diagramtitlen, skal du højreklikke på titlen, klikke på skrifttypeog derefter angive den ønskede størrelse i feltet størrelse . Klik på OK.

 9. Klik på diagrammets diagramområde.

 10. På fanen design skal du klikke på Tilføj diagram element > aksetitlerog derefter gøre følgende:

  Tilføj diagram element

  1. Hvis du vil tilføje en vandret aksetitel, skal du klikke på primær vandret.

  2. Hvis du vil tilføje en lodret aksetitel, skal du klikke på primær lodret.

  3. Klik på hver titel, Skriv den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

  4. Hvis du vil have mere at vide om indstillinger for titel formatering, skal du vælge titlen på listen i feltet diagramelementer under fanen Formatér og derefter klikke på Formatér markering. Der vises en format titel rude. Klik på størrelse _AMP_ egenskaber Størrelse og egenskaber , og derefter kan du vælge lodret justering, tekstretningeller brugerdefineret vinkel.

 11. Klik på afbildningsområde i diagrammet, eller Vælg afbildningsområde på listen over diagramelementer under fanen Formatér i feltet diagramelementer .

  Feltet Diagramelementer

 12. Klik på knappen flere Knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér , og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

 13. Klik på diagrammets diagramområde, eller Vælg diagramområde på listen over diagramelementer under fanen Formatér i feltet diagramelementer .

 14. Klik på knappen flere Knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér , og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

 15. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   Klik på side layout > temaer

  2. Klik på det tema, du vil bruge, under Office.

Opret et kurvediagram

Formateret kurvediagram

Så hvordan opretter vi dette kurvediagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et kurvediagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et kurvediagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dato

  Dagligt nedbørl

  Partikel

  1-1-07

  4,1

  122

  2-1-07

  4,3

  117

  3-1-07

  5,7

  112

  4-1-07

  5,4

  114

  5-1-07

  5,9

  110

  6-1-07

  5,0

  114

  7-1-07

  3,6

  128

  8-1-07

  1,9

  137

  9-1-07

  7,3

  104

 2. Markér de data, du vil afbilde i kurvediagrammet.

 3. Klik på fanen Indsæt , og klik derefter på Indsæt linje-eller områdediagram.

  Indsætte kurve-eller områdediagram

 4. Klik på Kurvediagram med datamærker.

 5. Klik på område for grafik i diagrammet for at få vist fanerne design og Formatér .

 6. Klik på fanen design , og klik derefter på den diagramtypografi, du vil bruge.

  Diagramtypografi

 7. Klik på diagramtitlen, og skriv den ønskede tekst.

 8. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen for diagramtitlen, skal du højreklikke på titlen, klikke på skrifttypeog derefter angive den ønskede størrelse i feltet størrelse . Klik på OK.

 9. Klik på diagrammets diagramområde.

 10. Klik på forklaringen i diagrammet, eller Tilføj den på en liste over diagramelementer (Klik på Tilføj diagram element > forklaringunder fanen design , og vælg derefter en placering til forklaringen).

  Tilføj diagram element

 11. Hvis du vil afbilde en af dataserien langs en sekundær lodret akse, skal du klikke på dataserien eller vælge den på en liste over diagramelementer (Klik på diagramelementeri gruppen Aktuel markering under fanen Formatér ).

  Feltet Diagramelementer

 12. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format. Opgaveruden Formatér data serie vises.

 13. Under Serieindstillinger skal du markere Sekundær akse, og klik derefter på Luk.

 14. Klik på Tilføj diagram elementi gruppen diagramlayout under fanen design , og gør derefter følgende:

  1. Hvis du vil tilføje en primær lodret aksetitel, skal du klikke på aksetitel _GT_primære lodrette. og derefter skal du klikke på Tilpas _AMP_ egenskaber Størrelse og egenskaber i ruden Formatér aksetitel for at konfigurere den ønskede type lodret aksetitel.

  2. Hvis du vil tilføje en sekundær lodret aksetitel, skal du klikke på aksetitel _GT_ sekundær lodret, og derefter skal du klikke på Tilpas _AMP_ egenskaber Størrelse og egenskaber i ruden Formatér aksetitel for at konfigurere den ønskede type lodret aksetitel.

  3. Klik på hver titel, Skriv den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

 15. Klik på afbildningsområde i diagrammet, eller Vælg det på en liste over diagramelementer (fanenFormatér , gruppen Aktuel markering , feltet diagramelementer ).

 16. Klik på knappen flere Knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér , og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

  Gruppen Figurtypografier på Excel-båndet

 17. Klik på diagrammets diagramområde.

 18. Klik på knappen flere Knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér , og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

 19. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   Klik på side layout > temaer

  2. Klik på det tema, du vil bruge, under Office.

Opret et punktdiagram eller kurvediagram i Office 2010

Formateret punktdiagram

Så hvordan opretter vi dette punktdiagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et punktdiagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et punktdiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Dagligt nedbørl

  Partikel

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Markér de data, du vil afbilde i punktdiagrammet.

 3. Klik på Punktdiagram i gruppen Diagrammer på fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 4. Klik på Punktdiagram kun med datapunkter.

  Tip!: Du kan holde musen over en diagramtype for at få vist dens navn.

 5. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 6. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Diagramtypografier på Excel-båndet

  Til vores punktdiagram brugte vi Typografi 26.

 7. På fanen layout skal du klikke på diagramtitel og derefter vælge en placering til titlen på rullelisten.

  Vi har valgt ovenfor diagram.

 8. Klik på diagramtitlen, og angiv derefter den ønskede tekst.

  For vores punktdiagram skrev vi Partikelniveauer i nedbør.

 9. Du kan reducere størrelsen på diagramtitlen ved at højreklikke på titlen og derefter angive den ønskede størrelse i feltet Skriftstørrelse på genvejsmenuen.

  Til vores punktdiagram brugte vi 14.

 10. Klik på diagrammets diagramområde.

 11. Klik på Aksetitler i gruppen Navne på fanen Layout, og gør derefter følgende:

  1. Hvis du vil tilføje en vandret aksetitel, skal du klikke på Titel på primær vandret akse, og klik derefter på Titel under akse.

  2. Hvis du vil føje en titel til en lodret akse, skal du klikke på Titel på primær lodret akse og derefter klikke på den type lodret akseltitel, du ønsker.

   Til vores punktdiagram brugte vi Roteret titel.

   billede af båndet i excel

  3. Klik på hver titel, Skriv den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

   I vores punktdiagram skrev vi Daglig nedbør i den vandrette aksetitel og Partikelniveau i den lodrette aksetitel.

 12. Klik på afbildningsområde på diagrammet, eller markér Afbildningsområde på en liste over diagramelementer (boksen (Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Layout).

 13. Klik på knappen flere Knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér , og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

  I vores punktdiagram har vi brugt Dæmpet effekt – Markeringsfarve 3.

  Gruppen Figurtypografier på Excel-båndet

 14. Klik på diagrammets diagramområde.

 15. Klik på knappen flere Knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér , og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

  I vores punktdiagram har vi brugt Dæmpet effekt – Markeringsfarve 1.

 16. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   Til vores kurvediagram brugte vi temaet Kontor.

Formateret kurvediagram

Så hvordan opretter vi dette kurvediagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et kurvediagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et kurvediagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dato

  Dagligt nedbørl

  Partikel

  1-1-07

  4,1

  122

  2-1-07

  4,3

  117

  3-1-07

  5,7

  112

  4-1-07

  5,4

  114

  5-1-07

  5,9

  110

  6-1-07

  5,0

  114

  7-1-07

  3,6

  128

  8-1-07

  1,9

  137

  9-1-07

  7,3

  104

 2. Markér de data, du vil afbilde i kurvediagrammet.

 3. Klik på Kurvediagram i gruppen Diagrammer på fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 4. Klik på Kurvediagram med datamærker.

 5. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 6. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Diagramtypografier på Excel-båndet

  Til vores kurvediagram brugte vi Typografi 2.

 7. Klik på Diagramtitel i gruppen Etiketter under fanen Layout, og klik derefter på Over diagram.

  billede af båndet i excel

 8. Klik på diagramtitlen, og angiv derefter den ønskede tekst.

  For vores kurvediagram skrev vi Partikelniveauer i nedbør.

 9. Du kan reducere størrelsen af diagramtitlen ved at højreklikke på titlen og derefter angive den ønskede størrelse i feltet Størrelse på genvejsmenuen.

  Til vores kurvediagram brugte vi 14.

 10. På diagrammet skal du klikke på forklaringen eller vælge den på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Layout).

 11. På fanen Layout skal du i gruppen Navne klikke på Forklaring og så klikke på den ønskede placering.

  Til vores kurvediagram brugte vi Vis forklaring øverst.

 12. Hvis du vil afbilde en af dataserierne langs en sekundær lodret akse, skal du klikke på dataserien for Nedbør eller markere den på en liste over diagramelementer (fanen Layout, gruppen Aktuel markering, boksen Diagramelementer).

 13. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering på fanen Layout.

  Gruppen Aktuel markering på Excel-båndet

 14. Under Serieindstillinger skal du markere Sekundær akse, og klik derefter på Luk.

 15. Klik på Aksetitler i gruppen Navne på fanen Layout, og gør derefter følgende:

  1. Hvis du vil føje en primær titel til en lodret akse, skal du klikke på Titel på primær lodret akse og derefter klikke på den type lodret akseltitel, du ønsker.

   Til vores kurvediagram brugte vi Roteret titel.

  2. Hvis du vil føje en sekundær titel til en lodret akse, skal du klikke på Titel på sekundær lodret akse og derefter klikke på den type lodret akseltitel, du ønsker.

   Til vores kurvediagram brugte vi Roteret titel.

  3. Klik på hver titel, indtast den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

   I vores kurvediagram skrev vi Partikelniveau i den primære vandrette aksetitel og Dagligt nedbør i den sekundære lodrette aksetitel.

 16. Klik på afbildningsområde på diagrammet, eller vælg den på en liste over diagramelementer (boksen (Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Layout).

 17. Klik på knappen flere Knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér , og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

  I vores kurvediagram har vi brugt Dæmpet effekt – Mørk 1.

  Gruppen Figurtypografier på Excel-båndet

 18. Klik på diagrammets diagramområde.

 19. Klik på knappen flere Knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér , og klik derefter på den effekt, du vil bruge.

  I vores kurvediagram har vi brugt Dæmpet effekt – Markeringsfarve 3.

 20. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   Til vores kurvediagram brugte vi temaet Kontor.

Opret et punktdiagram

 1. Markér de data, du vil afbilde i diagrammet.

 2. Klik på fanen Indsæt , og klik derefter på X Y-punktet, og vælg et diagram under punkt.

 3. Når du har markeret diagrammet, skal du klikke på fanen diagram design for at gøre et af følgende:

  • Klik på Tilføj diagram element for at ændre oplysninger som titel, etiketter og forklaring.

  • Klik på hurtigt layout for at vælge mellem foruddefinerede sæt diagramelementer.

  • Klik på en af eksemplerne i typografigalleriet for at ændre layoutet eller typografien.

  • Klik på Skift række/kolonne , eller Vælg data for at ændre data visningen.

 4. Når du har markeret diagrammet, skal du klikke på fanen design for at ændre figurens fyld, kontur eller effekter for diagramelementer.

Opret et kurvediagram

 1. Markér de data, du vil afbilde i diagrammet.

 2. Klik på fanen Indsæt , og klik derefter på linje, og vælg en indstilling fra de tilgængelige kurvediagram typer.

 3. Når du har markeret diagrammet, skal du klikke på fanen diagram design for at gøre et af følgende:

  • Klik på Tilføj diagram element for at ændre oplysninger som titel, etiketter og forklaring.

  • Klik på hurtigt layout for at vælge mellem foruddefinerede sæt diagramelementer.

  • Klik på en af eksemplerne i typografigalleriet for at ændre layoutet eller typografien.

  • Klik på Skift række/kolonne , eller Vælg data for at ændre data visningen.

 4. Når du har markeret diagrammet, skal du klikke på fanen design for at ændre figurens fyld, kontur eller effekter for diagramelementer.

Se også

Gemme et brugerdefineret diagram som en skabelon

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×