Præsentere data i et diagram eller en graf

Hvis Excel er installeret på computeren, kan du drage fordel af de avancerede diagramfunktioner i Word.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om diagrammer

Diagrammer bruges til at vise serier af numeriske data i et grafisk format for at gøre det nemmere at forstå store mængder data og forholdet mellem forskellige dataserier.

Regnearksdata og diagram

1. Regnearksdata

2. Diagram oprettet på basis af regnearksdata

Excel understøtter mange typer diagrammer, der hjælper dig med at få vist data på måder, der giver mening for din målgruppe. Når du opretter et diagram eller ændrer et eksisterende diagram, kan du vælge mellem en række forskellige diagramtyper (f. eks et søjlediagram eller et cirkeldiagram) og deres undertyper (f. eks et stablet søjlediagram eller et cirkeldiagram i 3D). Du kan også oprette et kombinationsdiagram ved at bruge mere end én diagramtype i diagrammet.

Kombinationsdiagram

Du kan finde flere oplysninger om de diagramtyper, du kan vælge i Excel, under Tilgængelige diagramtyper.

Elementerne i et diagram

Et diagram har mange elementer. Nogle af disse elementer vises som standard, andre kan tilføjes efter behov. Du kan ændre visningen af diagramelementerne ved at flytte dem til andre placeringer i diagrammet, ændre deres størrelse eller ændre formatet. Du kan også fjerne diagramelementer, du ikke vil have vist.

Et diagram og dets elementer

1. Diagrammets område for grafik.

2. Diagrammets afbildningsområde.

3. datapunkter for de dataserie, der er afbildet i diagrammet.

4. Den vandrette (kategori) og lodrette (værdi) akse, som dataene afbildes langs i diagrammet.

5. Diagrammets signaturforklaring.

6. En diagram- og aksetitel, du kan bruge i diagrammet.

7. En datanavn, du kan bruge til at identificere oplysningerne om et datapunkt i en dataserie.

Ændring af et basisdiagram, så det opfylder dine behov

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre et hvilket som helst element. Du vil måske ændre den måde, akserne vises på, tilføje en diagramtitel, flytte eller skjule forklaringen eller vise yderligere diagramelementer.

For at redigere et diagram kan du:

 • Ændre visningen af diagramakser    Du kan angive skalaernes akse og justere intervallet mellem de viste værdier eller kategorier. Hvis du vil gøre diagrammet lettere at læse, kan du også tilføje aksemærker på en akse og angive det interval, de vises i.

 • Føje titler og dataetiketter til et diagram    Du kan tydeliggøre de oplysninger, der vises i diagrammet, ved at tilføje en diagramtitel, aksetitler og dataetiketter.

 • Tilføje en forklaring eller datatabel     Du kan få vist eller skjule en forklaring, ændre placeringen eller ændre indholdet. I nogle diagrammer kan du også få vist en datatabel , der viser forklaringsnøgler og de værdier, der præsenteres i diagrammet.

 • Anvend særlige indstillinger for hver diagramtype    Særlige linjer (f. eks. høj-lav-linjer og tendenslinjer), søjler (f. eks. op-ned-søjler og fejllinjer), datamærker og andre indstillinger er tilgængelige for forskellige diagramtyper.

Bruge foruddefinerede diagramtypografier og diagramlayout for at få et professionelt udseende

I stedet for manuelt at tilføje eller ændre diagramelementer eller formatere diagrammet, kan du hurtigt anvende et foruddefineret diagramlayout og diagramtypografi til dit diagram. Word indeholder en række nyttige foruddefinerede layout og typografier, som du kan vælge, men du kan finjustere layout eller typografi, hvis det er nødvendigt, ved at foretage manuelle ændringer i layoutet og formatet for individuelle diagramelementer, f. eks diagramområdet, afbildningsområdet , dataserie eller forklaring på diagrammet.

Når du anvender et foruddefineret diagramlayout, vises et bestemt sæt diagramelementer (f. eks titler, en forklaring, en datatabel eller datanavne) i et bestemt arrangement i diagrammet. Du kan vælge mellem en række forskellige layout, der er angivet for hver diagramtype.

Når du anvender en foruddefineret diagramtypografi, formateres diagrammet på baggrund af det tema, som du har anvendt, så diagrammet passer til organisationens eller dine egne temafarver (et sæt farver), temaskrifttyper (et sæt skrifttyper til overskrift og brødtekst) og temaeffekter (et sæt linje- og fyldeffekter).

Du kan ikke oprette dine egne diagramlayout eller -typografier, men du kan oprette diagramskabeloner, som indeholder de diagramlayout og -formateringer, du vil have.

Føje iøjnefaldende formatering til et diagram

Ud over at anvende en foruddefineret diagramtypografi kan du let anvende formatering på individuelle diagramelementer som datamærker, diagramområdet, afbildningsområdet og tal og tekst i titler og etiketter for at give dit diagram et brugerdefineret iøjnefaldende udseende. Du kan anvende specifikke figurtypografier og WordArt-typografier, og du kan også formatere figurerne og teksten i diagram elementerne manuelt.

Hvis du vil tilføje formatering, kan du:

 • Udfylde diagramelementer    Du kan bruge farver, strukturer, billeder og gradueringsfyld for at henlede opmærksomheden på bestemte diagramelementer.

 • Ændre konturen af diagramelementer    Du kan bruge farver, stregtypografier og stregtykkelser for at understrege diagramelementer.

 • Tilføje specialeffekter til diagramelementer    Du kan anvende specialeffekter som skygge, refleksion, skær, bløde kanter, facet og 3D-rotation til diagramelement figurer, der giver dit diagram et færdigt udseende.

 • Formatere tekst og tal    Du kan formatere tekst og tal i titler og på etiketter og tekstbokse i et diagram, ligesom du ville gøre det med tekst og tal i regneark. Hvis du vil fremhæve tekst og tal, kan du tilmed anvende WordArt-typografier.

Genbruge diagrammer ved at oprette diagramskabeloner

Hvis du vil genbruge et diagram, som du har tilpasset, kan du gemme det som en diagramskabelon (*.crtx) i mappen med diagramskabeloner. Når du opretter et diagram, kan du derefter anvende diagramskabelonen, ligesom du gør med enhver anden indbygget diagramtype. Faktisk er diagramskabeloner brugerdefinerede diagramtyper – du kan også bruge dem til at ændre diagramtypen for et eksisterende diagram. Hvis du bruger en bestemt diagramskabelon ofte, kan du gemme den som standarddiagramtypen.

Toppen af siden

Trin 1: Oprette et basisdiagram

Du kan føje et diagram til dit Word-dokument på en af to måder: indsætte et diagram ved at integrere det i dit Word-dokument eller indsætte et Excel-diagram i et Word-dokument, der er knyttet til data i et Office Excel 2007-regneark. De væsentligste forskelle mellem integrerede diagrammer og sammenkædede diagrammer er, hvor dataene er gemt, og hvordan du opdaterer dataene, når du placerer dem i Word-dokumentet.

Bemærk!: Nogle diagramtyper kræver et bestemt dataarrangement i Excel-regnearket. Du kan finde flere oplysninger under Arrangere dataene i Excel-regnearket.

Indsætte et diagram ved at integrere det i dokumentet

Når du integrerer et Excel-diagram, ændres oplysninger i Word-filen ikke, når du redigerer Excel-kildefilen. Integrerede objekter bliver en del af Word-filen og, når de er indsat, er de ikke længere en del af kildefilen.

Da oplysningerne er helt indeholdt i ét Word-dokument, er integrering nyttig, når du ikke vil have oplysningerne til at afspejle ændringer i kildefilen, eller når du ikke vil have dokumentets modtagere til at bekymre sig om opdatering af de sammenkædede oplysninger.

 1. I Word-dokumentet skal du klikke på indsæt > diagram.

  Del af fanen Indsæt med knappen Diagram

 2. Vælg den type diagram, du vil bruge, f. eks kolonne-eller cirkeldiagram, og klik på OK. Hvis du ikke er sikker på, hvilken du skal vælge, kan du flytte ned på listen alle diagrammer for at få vist hver type.

  Dialogboksen Indsæt diagram, som viser valgmuligheder og eksempler på diagrammer

 3. Indtast dine data i det regneark, der åbnes automatisk sammen med diagrammet. Diagrammet opdateres, så det svarer til dataene, når du er færdig med at indtaste data i én celle og flytter til den næste.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte diagrammet i Word.

 2. Klik på Diagram i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

 3. Klik på et diagram i dialogboksen Indsæt diagram, og klik derefter på OK.

 4. Indtast dine data i det regneark, der åbnes automatisk sammen med diagrammet. Diagrammet opdateres, så det svarer til dataene, når du er færdig med at indtaste data i én celle og flytter til den næste.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte diagrammet i Word.

 2. Klik på Diagram i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

 3. Klik på et diagram i dialogboksen Indsæt diagram, og klik derefter på OK.

  Office Excel 2007 åbnes i et separat vindue og viser eksempeldata i et regneark.

  Eksempeldata for et diagram

 4. Erstat eksempeldataene i Excel-vinduet ved at klikke på en celle i regnearket og derefter skrive de ønskede data.

  Du kan også erstatte navnene på eksempelakserne i kolonne A og navnet på den forklarende tekst i række 1.

  Bemærk!: Når du har opdateret regnearket, opdateres diagrammet i Word automatisk med de nye data.

 5. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade i Excel, og klik derefter på Gem som.

 6. I dialogboksen Gem som skal du på listen Gem i markere den mappe eller det drev, du vil gemme regnearket i.

  Hvis du vil gemme regnearket i en ny mappe, skal du klikke på Opret ny mappe Knapflade .

 7. Skriv et nyt navn til filen i feltet Filnavn.

 8. Klik på Gem.

 9. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade i Excel, og klik derefter på Luk.

Øverst på siden

Indsætte et sammenkædet Excel-diagram i dit dokument

Du kan oprette og kopiere et diagram i et eksternt Excel 2007-regneark og indsætte en sammenkædet version af diagrammet i dit Word-dokument. Når et diagram er sammenkædet, kan oplysninger opdateres, efter det eksterne Excel-regneark er ændret. Sammenkædede data gemmes i Excel-regnearket. Word-dokumentet gemmer kun placeringen af kildefilen og viser en afbildning af de sammenkædede data.

Sammenkædning er også nyttig, når du vil medtage oplysninger, der vedligeholdes uafhængigt, f.eks. data, der indsamles af en anden afdeling, og når du har brug for at holde disse oplysninger opdaterede i et Word-dokument. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af diagrammer i Excel i oprette et diagram.

 1. I Excel skal du markere diagrammet ved at klikke på kanten og derefter klikke på fanen Startside i gruppen Udklipsholder. Klik derefter på Klip.

  Diagrammet er fjernet, men dataene bliver i Excel.

 2. Klik på det sted i Word, hvor diagrammet skal indsættes i dokumentet.

 3. Klik på Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Knappen Indstillinger for Sæt ind angiver, at diagrammet er sammenkædet med data i Excel.

 4. Gem Word-dokumentet med det diagram, der er sammenkædet med data i Excel.

  Når du åbner Word-dokumentet igen, skal du klikke på Ja for at opdatere Excel-dataene.

Du kan også oprette visuelle repræsentationer af oplysninger ved hjælp af SmartArt-grafik. Du kan finde flere oplysninger under Oprette SmartArt-grafik.

Toppen af siden

Arrangere dataene i Excel-regnearket

For de fleste diagrammer, f. eks kolonne-og liggende søjlediagrammer, kan du afbilde de data, du arrangerer i rækker eller kolonner på en regneark i et diagram. Nogle diagramtyper (f. eks cirkel-og boblediagrammer) kræver dog et bestemt data arrangement.

 1. Arranger dataene, du vil afbilde i et diagram, i regnearket.

  Dataene kan arrangeres i rækker eller kolonner – Excel bestemmer automatisk den bedste måde at afbilde data i diagrammet på. Nogle diagramtyper (f. eks cirkel-og boblediagrammer) kræver et bestemt data arrangement som beskrevet i følgende tabel.

  For denne diagramtype

  Arranger dataene

  Kolonne-, søjle-, kurve-, område-, grundflade- eller radardiagram

  I kolonner eller rækker, f.eks.:

  Lorem

  Ipsum

  1

  2

  3

  4

  Eller:

  Lorem

  1

  3

  Ipsum

  2

  4

  Cirkel- eller kransediagram

  For én dataserie, i én kolonne eller række med data og én kolonne eller række med dataetiketter, f.eks.:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Eller:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  For flere dataserier, i flere kolonner eller rækker med data og én kolonne eller række med dataetiketter, f.eks.:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Eller:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  XY-(punkt)- eller boblediagram

  I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier og værdier for boblestørrelse i tilstødende kolonner, f.eks.:

  x

  Y

  Boblestørrelse

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Aktiediagram

  I kolonner eller rækker i følgende rækkefølge med brug af navne eller datoer som etiketter:

  høje værdier, lave værdier og lukkeværdier

  F.eks.:

  Dato

  Høj

  Lav

  Lukke

  01-01-2002

  46,125

  42

  44,063

  Eller:

  Dato

  01-01-2002

  Høj

  46,125

  Lav

  42

  Luk

  44,063

 2. Markér de celler, der indeholder de data, du vil bruge til diagrammet.

  Tip!: Hvis du kun vælger én celle, afbildes alle tilstødende celler, der indeholder data, automatisk i et diagram. Hvis de celler, du vil afbilde i et diagram, ikke er i et sammenhængende område, er det muligt at vælge ikke-sammenhængende celler eller områder, så længe markeringen udgør et rektangel. Du kan også skjule de rækker eller kolonner, du ikke vil afbilde i diagrammet.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du

  En enkelt celle

  Klikke på cellen eller trykke på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller du kan holde Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klikke på knappen Markér alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på Ctrl+A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælge den første celle eller det første celleområde og holde Ctrl nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk!: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klikke på række‑ eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Trykke på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Trykke på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt:

  • Klik på diagramtypen, og klik derefter på den diagramundertype, du vil bruge.

  • Hvis du vil se alle tilgængelige diagramtyper, skal du klikke på en diagramtype og derefter klikke på alle diagramtyper eller flere menupunkter for at få vist dialogboksen Indsæt diagram , klikke på pilene for at rulle gennem alle tilgængelige diagramtyper og diagramundertyper og derefter klikke på dem, du vil bruge.

   Billede af båndet i Excel

   Navnet på diagramtypen vises i et skærmtip, når du holder musemarkøren over en diagramtype eller en diagramundertype. Du kan finde flere oplysninger om de diagramtyper, du kan bruge, under Tilgængelige diagramtyper.

 2. Diagrammet er integreret i regnearket som et integreret diagram. Hvis du vil placere diagrammet i et separat diagramark, kan du ændre dets placering på følgende måde:

  1. Klik på det integrerede diagram for at markere det.

   Dette viser fanen diagramværktøjer .

  2. Klik på Flyt diagram i gruppen Placering under fanen Design.

   billede af båndet i excel

  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Angiv, hvor diagrammet skal placeres:

   • Klik på Nyt ark for at vise diagrammet i et diagramark.

    Hvis du vil udskifte det foreslåede navn til diagrammet, kan du skrive et nyt navn i feltet Nyt ark.

   • Hvis du vil have vist diagrammet som et integreret diagram i et regneark, skal du klikke på Objekt i og derefter klikke på et regneark i feltet Objekt i.

 • Hvis du hurtigt vil oprette et diagram, der er baseret på standarddiagramtypen, skal du markere de data, du vil bruge til diagrammet, og derefter trykke på ALT + F1. Når du trykker på ALT + F1, vises diagrammet som et integreret diagram.

 • Når du opretter et diagram, bestemmer Excel data seriens retning ud fra nnumber af regnearksrækker og-kolonner, der er inkluderet i diagrammet. Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i regneark er afbildet i diagrammet på, ved at skifte rækker til kolonner og omvendt.

 • Hvis du ikke længere har brug for et diagram, kan du slette det. Klik på diagrammet for at markere det, og tryk derefter på Delete.

Toppen af siden

Trin 2: Ændre et diagrams layout eller typografi

Når du har oprettet et diagram, kan du hurtigt ændre dets layout. I stedet for manuelt at tilføje eller redigere diagramelementer eller formatere diagrammet, kan du hurtigt anvende et foruddefineret layout eller en foruddefineret typografi på diagrammet. I Word findes der en række nyttige foruddefinerede layout og typografier (eller hurtige layouts og hurtige typografier), du kan vælge mellem, men du kan derudover tilpasse et layout eller en typografi efter behov ved manuelt at ændre individuelle diagramelementers layout og format.

Anvende et foruddefineret diagramlayout

 1. Klik på det diagram, du vil formatere ved hjælp af et foruddefineret diagramlayout.

  Dette viser fanen diagramværktøjer , tilføje fanerne design og Formatér .

 2. Klik på hurtigt layouti gruppen diagramlayout under fanen design , og klik derefter på det diagram layout, du vil bruge.

  Hvis du vil se alle tilgængelige layout, skal du klikke på mere Knappen Mere .

Øverst på siden

 1. Klik på det diagram, du vil formatere ved hjælp af et foruddefineret diagramlayout.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på det diagramlayout, du vil bruge, i gruppen Hurtig layout under fanen Design.

  Billede af båndet i Excel

Øverst på siden

Anvend en foruddefineret diagramtypografi

 1. Klik på det diagram, du vil formatere ved hjælp af en foruddefineret diagramtypografi.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design og Format.

 2. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  billede af båndet i excel

  Hvis du vil have vist alle foruddefinerede diagramtypografier, skal du klikke på mere Knappen Mere .

Øverst på siden

 1. Klik på det diagram, du vil formatere ved hjælp af en foruddefineret diagramtypografi.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  billede af båndet i excel

  Bemærk!: Når størrelsen på Excel-vinduet reduceres, vil diagram typografierne være tilgængelige i galleriet hurtige typografier i gruppen diagramtypografier .

  Hvis du vil have vist alle foruddefinerede diagramtypografier, skal du klikke på mere Knappen Mere .

Øverst på siden

Ændre formatet af diagramelementer manuelt

 1. Klik på det diagram eller diagramelement, du vil ændre typografien for, eller benyt følgende fremgangsmåde for at markere et diagramelement på en liste over diagramelementer.

  1. Klik på et diagram for at få vist Diagramværktøjer.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   billede af båndet i excel

 2. Gør en af følgende ting under fanen Formater:

  1. Hvis du vil formatere et markeret diagramelement, skal du klikke på Formatér markering i gruppen Aktuel markering og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.

  2. Hvis du vil formatere et markeret diagramelements form, skal du klikke på den ønskede typografi i gruppen Figurtypografier eller klikke på Figurfyld, Figurkontur eller Figureffekter og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.

  3. Hvis du vil formatere teksten i et markeret diagramelement ved hjælp af WordArt, skal du klikke på den ønskede typografi i gruppen WordArt-typografier eller klikke på Tekstfyld, Tekstkontur eller Teksteffekter og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.

   Bemærk!: Når du har anvendt en WordArt-typografi, kan du ikke fjerne WordArt-formatet. Hvis du ikke vil bruge den WordArt-typografi, du har anvendt, kan du vælge en anden WordArt-typografi, eller du kan klikke på FortrydVærktøjslinjen Hurtig adgang for at vende tilbage til det tidligere tekstformat.

   Tip!: Hvis du vil bruge almindelig tekstformatering til at formatere teksten i diagramelementer, kan du højreklikke på teksten og derefter klikke på de ønskede formateringsindstillinger på miniværktøjslinjen. Du kan også bruge formateringsknapperne på båndet (fanen Startside, gruppen Skrifttype).

Toppen af siden

Trin 3: Tilføje eller fjerne titler eller dataetiketter

Du kan gøre det nemmere at forstå et diagram ved at tilføje titler, f. eks en diagramtitel og aksetitler. Aksetitler er typisk tilgængelige for alle akser, der kan vises i et diagram, herunder dybdeakser (serie) i 3D-diagrammer. Nogle diagramtyper (f. eks radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Diagramtyper, der ikke har akser (f. eks cirkel-og kransediagrammer), kan ikke vise aksetitler.

Du kan også sammenkæde diagram- og aksetitler med tilsvarende tekst i regneark ved at oprette en reference til de pågældende celler. Sammenkædede titler opdateres automatisk i diagrammet, når du ændrer den tilsvarende tekst i regnearket.

Du kan hurtigt identificere en dataserie i et diagram ved at føje dataetiketter til datapunkter i diagrammet. Dataetiketterne er som standard kædet sammen med værdier på regnearket, og de opdateres automatisk, når der foretages ændringer af disse værdier.

Tilføje en diagramtitel

 1. Klik på det diagram, hvor du vil tilføje en titel, og klik derefter på knappen diagramelementer Knappen Diagramelementer .

 2. På listen diagramelementer , der vises, skal du vælge diagramtitel.

 3. Skriv den ønskede tekst i tekstboksen Diagramtitel, der vises i diagrammet.

  Du kan indsætte et linjeskift ved at klikke for at placere markøren på det sted, hvor linjeskiftet skal være, og derefter trykke på Enter.

 4. Hvis du vil formatere teksten, skal du markere den og derefter klikke på de formateringsindstillinger, du vil bruge, på miniværktøjslinjen.

Øverst på siden

 1. Klik på det diagram, hvor der skal tilføjes en titel.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Diagramtitel i gruppen Etiketter under fanen Layout.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på Titel på centreret overlejring eller Over diagram.

 4. Skriv den ønskede tekst i tekstboksen Diagramtitel, der vises i diagrammet.

  Du kan indsætte et linjeskift ved at klikke for at placere markøren på det sted, hvor linjeskiftet skal være, og derefter trykke på Enter.

 5. Hvis du vil formatere teksten, skal du markere den og derefter klikke på de formateringsindstillinger, du vil bruge, på miniværktøjslinjen.

  Du kan også bruge formateringsknapperne på båndet (fanen Startside, gruppen Skrifttype). Du kan formatere hele titlen ved at højreklikke på den, klikke på Formater diagramtitel og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.

Øverst på siden

Tilføje aksetitler

 1. Klik på det diagram, hvor du vil tilføje aksetitler, og klik derefter på knappen diagramelementer Knappen Diagramelementer .

 2. På listen diagramelementer , der vises, skal du vælge aksetitler.

 3. Markér de aksetitler, der føjes til dit diagram, og skriv den ønskede tekst.

 4. Hvis du vil formatere teksten, skal du markere den og derefter klikke på de formateringsindstillinger, du vil bruge, på miniværktøjslinjen.

Øverst på siden

 1. Klik på det diagram, hvor der skal tilføjes aksetitler.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Aksetitler i gruppen Etiketter under fanen Layout.

  billede af båndet i excel

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil føje en titel til en primær vandret (kategori) akse, skal du klikke på Titel på primær vandret akse og derefter klikke på den ønskede indstilling.

   Hvis diagrammet har en sekundær vandret akse, kan du også klikke på Titel på sekundær vandret akse.

  • Hvis du vil føje en titel til den primære lodrette (værdi) akse, skal du klikke på Titel på primær lodret akse og derefter klikke på den ønskede indstilling.

   Hvis diagrammet har en sekundær lodret akse, kan du også klikke på Titel på sekundær lodret akse.

  • Hvis du vil føje en titel til en dybdeakse (serie), skal du klikke på Titel på dybdeakse og derefter klikke på den ønskede indstilling.

   Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig, når det valgte diagram er et ægte 3D-diagram, f.eks. et 3D-søjlediagram.

 4. Skriv den ønskede tekst i tekstboksen Aksetitel, der vises i diagrammet.

  Du kan indsætte et linjeskift ved at klikke for at placere markøren på det sted, hvor linjeskiftet skal være, og derefter trykke på Enter.

 5. Hvis du vil formatere teksten, skal du markere den og derefter klikke på de formateringsindstillinger, du vil bruge, på miniværktøjslinjen.

  Du kan også bruge formateringsknapperne på båndet (fanen Startside, gruppen Skrifttype). Du kan formatere hele titlen ved at højreklikke på den, klikke på Formater aksetitel og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du skifter til en anden diagramtype, der ikke understøtter aksetitler (f. eks et cirkeldiagram), vil aksetitlerne ikke længere blive vist. Titlerne vises igen, når du skifter tilbage til en diagramtype, der understøtter aksetitler.

  • Aksetitler, der vises for sekundære akser, går tabt, når du skifter til en diagramtype, der ikke viser sekundære akser.

Toppen af siden

Tilføje dataetiketter

 1. Klik på det diagram, du vil føje datanavne til, og klik derefter på knappen diagramelementer Knappen Diagramelementer .

 2. På listen diagramelementer , der vises, skal du vælge data navne.

 3. Markér de datanavne, der er føjet til dit diagram, og skriv den ønskede tekst.

  Bemærk!: Alt efter den anvendte diagramtype vil forskellige indstillinger for dataetiketter være tilgængelige.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer data mærkater, eller hvordan du flytter dataetiketter, under tilføje eller fjerne dataetiketter i et diagram.

Øverst på siden

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i et diagram:

  • Hvis du vil føje en dataetiket til alle datapunkter i alle dataserier, skal du klikke på område for grafik.

  • Hvis du vil føje en dataetiket til alle datapunkter i en dataserie, skal du klikke hvor som helst i den dataserie, du vil beskrive.

  • Hvis du vil føje en dataetiket til et enkelt datapunkt i en dataserie, skal du klikke på dataserien med det datapunkt, du vil beskrive, og derefter klikke på det datapunkt, du vil føje en etiket til.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Dataetiketter i gruppen Etiketter under fanen Layout, og klik derefter på den ønskede visningsindstilling.

  billede af båndet i excel

  Bemærk!: Alt efter den anvendte diagramtype vil forskellige indstillinger for dataetiketter være tilgængelige.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer data mærkater, eller hvordan du flytter dataetiketter, under tilføje eller fjerne dataetiketter i et diagram.

Øverst på siden

Trin 4: Få vist eller skjule en forklaring

Når du opretter et diagram, vises signaturforklaring, men du kan skjule forklaringen eller ændre dens placering, når du har oprettet diagrammet.

 1. Klik på det diagram, hvor du vil vise eller skjule forklaringen, og klik derefter på knappen diagramelementer Knappen Diagramelementer .

 2. Markér eller fjern en forklaringpå listen diagramelementer , der vises.

Når der vises en forklarende tekst til et diagram, kan du ændre de enkelte tekster. Du kan finde flere oplysninger i Ændre diagrammets forklarende tekst.

Øverst på siden

 1. Klik på det diagram, hvor en forklaring skal vises eller skjules.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Forklaring i gruppen Etiketter under fanen Layout.

  billede af båndet i excel

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil skjule forklaringen, skal du klikke på Ingen.

   Hvis du hurtigt vil fjerne en forklaring eller en forklarende tekst fra et diagram, kan du markere den og derefter trykke på Delete. Du kan også højreklikke på forklaringen eller den forklarende tekst og derefter klikke på Slet.

  • Hvis du vil have vist en forklaring, skal du klikke på den ønskede visningsindstilling.

   Bemærk!: Når du klikker på en af visningsindstillingerne, flyttes forklaringen, og afbildningsområde justeres automatisk, så der bliver plads til den. Hvis du flytter forklaringen og ændrer størrelsen ved hjælp af musen, justeres afbildningsområdet ikke automatisk.

  • Du kan finde yderligere indstillinger ved at klikke på Flere forklaringsindstillinger og derefter vælge den ønskede visningsindstilling.

   Tip!: En forklaring overlapper som standard ikke diagrammet. Hvis du har pladsbegrænsninger, kan du muligvis reducere diagrammets størrelse ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis forklaring uden at overlappe diagrammet.

Når der vises en forklarende tekst til et diagram, kan du ændre de enkelte tekster. Du kan finde flere oplysninger i Ændre diagrammets forklarende tekst.

Øverst på siden

Trin 5: få vist eller skjule primære diagramakser eller gitterlinjer

Når du opretter et diagram, vises der primære akser i de fleste diagramtyper. Du kan slå dem til og fra efter behov. Når du tilføjer akser, kan du angive det detaljeniveau, der skal vises på akserne. Der vises en dybdeakse, når du opretter et 3D-diagram.

Du kan gøre det nemmere at læse et diagram ved at få vist eller skjule vandrette eller lodrette gitterlinjer, der går fra vandrette og lodrette akser hen over diagrammets afbildningsområde.

 1. Klik på det diagram, hvor du vil vise eller skjule akser eller gitterlinjer, og klik derefter på knappen diagramelementer Knappen Diagramelementer .

 2. Markér eller fjern markeringen af akser eller gitterlinjerpå listen diagramelementer , der vises.

Øverst på siden

 1. Klik på det diagram, hvor du vil vise eller skjule akser eller gitterlinjer.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på akser eller gitterlinjeri gruppen akser under fanen layout , og vælg derefter den ønskede indstilling.

Øverst på siden

Trin 6: Flytte eller ændre størrelsen på et diagram

Du kan flytte et diagram til en vilkårlig placering i et dokument. Du kan også ændre størrelsen på diagrammet, så det passer bedre til dit behov.

Flytte et diagram

 • Du kan flytte et diagram ved at trække det til den ønskede placering.

Øverst på siden

Ændre størrelsen på et diagram

Du kan ændre størrelsen på et diagram ved at anvende en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på diagrammet, og træk derefter størrelseshåndtagene til den ønskede størrelse.

 • Angiv størrelsen i felterne Figurhøjde og Figurbredde i gruppen Størrelse under fanen Format.

  Båndet i Outlook

Hvis du vil have flere størrelsesindstillinger, skal du klikke på dialog boks starteren i gruppen størrelse under fanen Formatér Knapflade . Du kan vælge størrelses-, roterings- eller skaleringsindstillinger for diagrammet under fanen Størrelse.

Toppen af siden

Trin 7: Gemme et diagram som en skabelon

Hvis du vil oprette endnu et diagram som det, du netop har oprettet, kan du gemme diagrammet som en skabelon, du kan bruge som udgangspunkt for andre lignende diagrammer.

 1. Højreklik på det diagram, du vil gemme som en skabelon, og klik derefter på Gem som skabelon.

 2. Angiv et navn til skabelonen i feltet Filnavn.

Bemærk!: En diagramskabelon indeholder diagramformatering og bevarer de farver, der bruges, når du gemmer diagrammet som en skabelon. Når du bruger en diagramskabelon til at oprette et diagram i en anden projektmappe, bruger det nye diagram farverne fra diagramskabelonen – ikke farverne fra det dokumenttema, der i øjeblikket anvendes på projektmappen. Hvis du vil bruge farverne fra dokumenttemaet i stedet for farverne fra diagramskabelonen, skal du højreklikke på område for grafik og derefter klikke på Nulstil, så det svarer til typografi på genvejsmenuen.

Toppen af siden

 1. Klik på det diagram, du vil gemme som skabelon.

 2. Klik på Gem som skabelon i gruppen Type under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. Angiv et navn til skabelonen i feltet Filnavn.

Bemærk!: En diagramskabelon indeholder diagramformatering og bevarer de farver, der bruges, når du gemmer diagrammet som en skabelon. Når du bruger en diagramskabelon til at oprette et diagram i en anden projektmappe, bruger det nye diagram farverne fra diagramskabelonen – ikke farverne fra det dokumenttema, der i øjeblikket anvendes på projektmappen. Hvis du vil bruge farverne fra dokumenttemaet i stedet for farverne fra diagramskabelonen, skal du højreklikke på område for grafik og derefter klikke på Nulstil, så det svarer til typografi på genvejsmenuen.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×