Præsentere dine data i et boblediagram

Et boblediagram er en variant af et punktdiagram, hvor datapunkter erstattes med bobler, og en ekstra dimension af dataene er repræsenteret i boblernes størrelse. Ligesom i et punktdiagram bruger et boblediagram ikke en kategoriakse – både vandrette og lodrette akser er værdiakser. Ud over de x- og y-værdier, der er afbildet i et punktdiagram, afbilder et boblediagram x-værdier, y-værdier og z-værdier (størrelsen).

Du kan bruge et boblediagram i stedet for et punktdiagram, hvis dine data har tre dataserier, der hver indeholder et sæt værdier. Størrelsen af boblerne bestemmes af værdierne i den tredje dataserie. Boblediagrammer bruges ofte til at præsentere finansielle data. Forskellige boblestørrelser er nyttige til visuelt at fremhæve bestemte værdier.

Hvis du vil oprette et boblediagram, skal du arrangere dine data i rækker eller kolonner i et regneark, så x-værdier er angivet i den første række eller kolonne, og tilsvarende y-værdier og boblestørrelse (z) er angivet i tilstødende rækker eller kolonner. Du kan f. eks organisere dine regnearksdata, som vist på følgende billede.

Boblediagram

I dette boblediagram vises antallet af produkter langs den vandrette akse, salgsbeløbene vises langs den lodrette akse og procentdele af markedsandelen repræsenteres af boblernes størrelse.

Overvej at bruge et boblediagram, når dine data indeholder følgende:

 • Tre værdier for hvert datapunkt    Tre værdier er nødvendige for hver boble. Disse værdier kan være i rækker eller kolonner i regnearket, men de skal være i følgende rækkefølge: x-værdi, y-værdi og derefter z-værdi.

 • Flere dataserier    Afbildning af flere dataserier i et boblediagram (flere bobleserier) er meget lig afbildning af flere dataserier i et punktdiagram (flere punktserier). Punktdiagrammer bruger sæt af x-værdier og y-værdier, men boblediagrammer bruger sæt af x-værdier, y-værdier og z-værdier.

Når du opretter et boblediagram, kan du vælge at vise boblerne i 2D-format eller med en 3D-effekt.

Boblediagram og Boblediagram i 3D

Tilbage til toppen

Opret et detaljeret boblediagram

Formateret boblediagram

Så, hvordan opretter vi dette boblediagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et boblediagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopiér eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et boblediagram.

  Om at kopiere regnearksdataene i eksemplet

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk!: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp
  3. Tryk på Ctrl+C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

  A

  B

  C

  1

  Antal produkter

  Salg

  Procentdel af markedsandel

  2

  5

  5.500 USD

  3 %

  3

  14

  12.200 USD

  12 %

  4

  20

  60.000 USD

  33 %

  5

  18

  24.400 USD

  10 %

  6

  22

  32.000 USD

  42 %

  Bemærk!: Sørg for, at dit regneark indeholder mindst fire rækker eller kolonner med data. Når du opretter et boblediagram fra tre eller færre rækker eller kolonner med data, afbilder diagrammet ikke boblerne korrekt.

 2. Markér de data, du vil afbilde i boblediagrammet.

  Bemærk!: Det er bedst ikke at medtage række- eller kolonneoverskrifter i markeringen. Hvis du vælger overskrifterne med dine data, kan diagrammet producere forkerte resultater.

 3. På fanen Indsæt skal du i gruppen Diagrammer klikke på pilen ud for Punktdiagrammer.

  Vælg pilen ud for Punktdiagrammer

 4. Vælg boblediagrammet med 3D-effektikonet.

 5. Klik på område for grafik i diagrammet. Herefter vises Diagramværktøjer.

 6. Under Diagramværktøjer skal du på fanen Design i gruppen Diagramtypografier klikke på den diagramtypografi, du vil bruge.

 7. Hvis du ser en signaturforklaring i diagrammet, skal du klikke på forklaringen og derefter trykke på SLET.

 8. Hvis du vil ændre størrelsen på diagrammet, skal du på fanen Format i gruppen Størrelse markere den ønskede figurstørrelse i feltet Figurhøjde og Figurbredde og derefter trykke på ENTER.

  Til vores boblediagram brugte vi 3,5" for både figurens højde og figurens bredde.

  Båndet i Outlook

 9. Hvis du vil formatere og placere en diagramtitel i diagrammet, skal du klikke på område for grafik og derefter gøre følgende:

  1. Klik på titlen i diagrammet, og angiv derefter den ønskede tekst.

   I vores boblediagram har vi skrevet Brancheundersøgelse af markedsandel.

  2. Du kan reducere størrelsen af diagramtitlen ved at højreklikke på titlen, markere Skrifttype og derefter angive den ønskede størrelse.

   Til vores boblediagram brugte vi 12.

  3. Du kan justere diagramtitlen med afbildningsområde ved at klikke på diagramtitlen og derefter trække den til den ønskede position.

 10. Du kan tilføje en titel på den vandrette akse ved at klikke på diagrammets diagramområdet og derefter gøre følgende:

  1. Klik på plustegnet ud for diagrammet

  2. Markér Aksetitler, og markér derefter Primær vandret.

  3. Markér aksetitlens tekstboks, og skriv derefter teksten.

   Menuen Diagramelementer

   I vores boblediagram skrev vi Antal produkter.

 11. Klik på den lodrette akse, eller vælg den på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format).

 12. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 13. Gør følgende under Akseindstillinger:

  1. For Minimum skal du indtaste 0 (nul).

  2. For Maksimum skal du skrive det tal, du ønsker.

   I vores boblediagram skrev vi 80000.

 14. Klik på Tal i dialogboksen Formatér akse.

 15. Under Tal skal du i feltet Decimaler skrive 0 (nul) og derefter klikke på pil ned i øverste højre hjørne, og klikke på Luk.

 16. Hvis du vil anvende en særlig formateringseffekt i afbildningsområdet, diagramområdet, diagramtitlen eller diagrammets lodrette akse, skal du klikke på det pågældende diagramelement eller vælge det på en liste over diagramelementer (fanen Formatér, gruppen Aktuel markering, feltet Diagramelementer). Gør derefter følgende:

  1. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere ved siden af Figureffekter.

  2. Klik på den effekt, du vil bruge.

   Figurtypografier på Excel-båndet

 17. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema. (Hold markøren over hvert tema for at få vist et eksempel på, hvordan temaet vil se ud, når det anvendes på dit diagram).

Du kan gemme diagrammet som en skabelon, som du kan bruge som udgangspunkt for andre lignende diagrammer. Få mere at vide ved at gå til Gem et brugerdefineret diagram som en skabelon.

Tilbage til toppen

Opret et detaljeret boblediagram

Formateret boblediagram

Så, hvordan opretter vi dette boblediagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et boblediagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopiér eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et boblediagram.

  Hvordan du kopierer eksemplet regnearksdata

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk!: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp
  3. Tryk på Ctrl+C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

  A

  B

  C

  1

  Antal produkter

  Salg

  Procentdel af markedsandel

  2

  5

  5.500 USD

  3 %

  3

  14

  12.200 USD

  12 %

  4

  20

  60.000 USD

  33 %

  5

  18

  24.400 USD

  10 %

  6

  22

  32.000 USD

  42 %

  Bemærk!: Sørg for, at dit regneark indeholder mindst fire rækker eller kolonner med data. Når du opretter et boblediagram fra tre eller færre rækker eller kolonner med data, afbilder diagrammet ikke boblerne korrekt.

 2. Markér de data, du vil afbilde i boblediagrammet.

  Bemærk!: Det er bedst ikke at medtage række- eller kolonneoverskrifter i markeringen. Hvis du vælger overskrifterne med dine data, kan diagrammet producere forkerte resultater.

 3. Klik på Andre diagrammer i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 4. Klik på Boblediagram i 3D under Boble.

 5. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 6. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Diagramtypografier på Excel-båndet

  Til vores boblediagram brugte vi Typografi 29.

 7. Klik på forklaringen i diagrammet, og tryk derefter på SLET.

 8. Hvis du vil ændre størrelsen på diagrammet, skal du på fanen Format i gruppen Størrelse markere den ønskede figurstørrelse i feltet Figurhøjde og Figurbredde og derefter trykke på ENTER.

  Til vores boblediagram brugte vi 3,5" for både figurens højde og figurens bredde.

  Båndet i Outlook

 9. Hvis du vil tilføje, formatere og placere en diagramtitel i diagrammet, skal du klikke på område for grafik og derefter gøre følgende:

  1. Klik på Diagramtitel i gruppen Etiketter under fanen Layout, og klik derefter på Over diagram.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på titlen i diagrammet, og angiv derefter den ønskede tekst.

   I vores boblediagram har vi skrevet Brancheundersøgelse af markedsandel.

  3. Du kan reducere størrelsen af diagramtitlen ved at højreklikke på titlen og derefter angive den ønskede størrelse i feltet Størrelse på genvejsmenuen.

   Til vores boblediagram brugte vi 12.

  4. Du kan justere diagramtitlen med afbildningsområde ved at klikke på diagramtitlen og derefter trække den til den ønskede position.

 10. Du kan tilføje en titel på den vandrette akse ved at klikke på diagrammets diagramområdet og derefter gøre følgende:

  1. På fanen Layout skal du i gruppen Etiketter klikke på Aksetitler og derefter klikke på Titel på primær vandret akse og endelig klikke på Titel under akse.

  2. Klik på den vandrette aksetitel, indtast den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

   I vores boblediagram skrev vi Antal produkter.

 11. Klik på den lodrette akse, eller vælg den på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Layout).

 12. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 13. Gør følgende under Akseindstillinger:

  1. For Minimum skal du vælge indstillingen Fast, og derefter skrive 0 (nul) i feltet Fast.

  2. For Maksimal skal du vælge indstillingen Fast, og derefter skrive det tal, du ønsker i feltet Fast.

   I vores boblediagram skrev vi 80000.

 14. Klik på Tal i dialogboksen Formatér akse.

 15. Under Tal skal du i feltet Decimaler skrive 0 (nul), og derefter klikke på Luk.

 16. Hvis du vil anvende en særlig formateringseffekt i afbildningsområdet, diagramområdet, diagramtitlen eller diagrammets lodrette akse, skal du klikke på det pågældende diagramelement eller vælge det på en liste over diagramelementer (fanen Layout, gruppen Aktuel markering, feltet Diagramelementer). Gør derefter følgende:

  1. Klik på knappen flere Knappen Mere i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér .

  2. Klik på den effekt, du vil bruge.

   Figurtypografier på Excel-båndet

   Til vores boblediagram brugte vi Diskret effekt - markeringsfarve 4 til afbildningsområdet, Kraftig effekt - markeringsfarve 4 til diagramområdet Diskret effekt - markeringsfarve 4 til diagramtitlen og Kraftig linje - markeringsfarve 6 til den lodrette akse.

 17. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   I vores boblediagram brugte vi temaet Håndsats.

Tilbage til toppen

Gem et diagram som en skabelon

Hvis du vil oprette endnu et diagram som det, du netop har oprettet, kan du gemme diagrammet som en skabelon, du kan bruge som udgangspunkt for andre lignende diagrammer.

 1. Klik på det diagram, du vil gemme som skabelon.

 2. Klik på Gem som skabelon i gruppen Type under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. Angiv et navn til skabelonen i feltet Filnavn.

  Tip!: Medmindre du angiver en anden mappe, bliver skabelonfilen (. crtx) gemt i mappen diagrammer , og skabelonen bliver tilgængelig under skabeloner i både dialogboksen indsæt diagram (fanenIndsæt Knapflade under fanen Design, gruppen Chartstype , gruppen Skift diagram) og dialogboksen Skift diagram type (fanendesign ).

  Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du bruger en diagramskabelon, skal du se Gem et brugerdefineret diagram som en skabelon.

Bemærk!: En diagramskabelon indeholder diagramformatering og bevarer de farver, der bruges, når du gemmer diagrammet som en skabelon. Når du bruger en diagramskabelon til at oprette et diagram i en anden projektmappe, bruger det nye diagram farverne fra diagramskabelonen – ikke farverne fra det dokumenttema, der i øjeblikket anvendes på projektmappen. Hvis du vil bruge farverne fra dokumenttemaet i stedet for farverne fra diagramskabelonen, skal du højreklikke på område for grafik og derefter klikke på Nulstil, så det svarer til typografi på genvejsmenuen.

Tilbage til toppen

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×