Rediger skalaen på den lodrette (værdi) akse i et diagram

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Som standard fastsætter Microsoft Office Excel de minimale og maksimale skaleringsværdier for den lodrette (værdi) akse, også kendt som y-aksen, når du opretter et diagram. Du kan imidlertid tilpasse skaleringen, så den passer bedre til dine behov. Når de værdier, der er afbildet i diagrammet, dækker et stort interval, kan du også ændre værdiaksen til en logaritmisk skala, også kendt som en logskala.

Se Rediger skaleringen på den vandrette (kategori) akse i et diagram eller Rediger skaleringen på dybdeaksen (serie) i et diagram, hvis du vil ændre skaleringen på andre akser i et diagram.

 • Hvilken version af Office bruger du?
 • Office 2013 - Office 2016
 • Office 2007 - Office 2010
 1. I et diagram skal du klikke på den værdiakse, du vil ændre, eller gøre følgende for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design og Format.

  2. På fanen Formatér i gruppen Aktuel markering skal du klikke på pilen ud for feltet Diagramelementer og derefter klikke på Lodret (værdi) akse.

   Aktuel markering med lodret akse, der er markeret

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. I dialogboksen Formatér akse skal du klikke på Akseindstillinger og derefter udføre en eller flere af følgende:

  Vigtig    Følgende skaleringsindstillinger er kun tilgængelige, når der er valgt en værdiakse.

  1. Hvis du vil ændre det tal, som den lodrette (værdi) akse starter eller slutter, indstillingen for Minimum eller Maksimum, skal du skrive et andet tal i boksen Minimum eller den maksimale. Du kan klikke på Nulstil for at finde den tilbage til den oprindelige værdi, hvis det er nødvendigt.

  2. Hvis du vil ændre intervallet af aksemærker afsnitstegn og gitterlinjer for indstillingen overordnet enhed eller underordnet tidsenhed du skrive et andet tal i boksen overordnet enhed eller underordnet tidsenhed. Du kan klikke på Nulstil for at finde den tilbage til den oprindelige værdi, hvis det er nødvendigt.

  3. Hvis du vil ændre rækkefølgen af værdierne, skal du markere afkrydsningsfeltet Værdier i omvendt rækkefølge.

   Bemærk    Når du ændrer rækkefølgen af værdierne på den lodrette (værdi)akse fra bund mod top, skifter kategorietiketterne på den vandrette (kategori)akse fra bunden til toppen af diagrammet. Når du ændrer rækkefølgen af kategorien fra venstre mod højre, skifter værdierne ligeledes fra venstre side til højre side af diagrammet.

  4. Markér afkrydsningsfeltet Logaritmisk skala, hvis du vil ændre værdiaksen til logaritmisk.

   Bemærk    En logaritmisk skala kan ikke bruges til negative værdier eller nul.

  5. Hvis du vil ændre visningsenhederne på værdiaksen, skal du vælge de ønskede enheder på listen Visningsenheder.

   Hvis du vil have vist en etiket, der beskriver enhederne, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis enhedsangivelse på diagrammet.

   Tip    Det er nyttigt at ændre visningsenheden, når diagramværdierne er store tal, som du ønsker vist kortere og mere læsevenlige på aksen. Du kan f.eks. få vist diagramværdier i intervallet fra 1.000.000 til 50.000.000 som 1 til 50 på aksen og få vist en etiket, der indikerer, at værdierne er angivet i millioner.

  6. Hvis du vil ændre placeringen af akse aksemærker Vælg mærker og etiketter, under aksemærker, en af indstillingerne i felterne overordnede typen eller mindre.

  7. Klik på rullelisten under etiketter, og vælg en placering.

  8. Hvis du vil ændre det sted, hvor du vil den vandrette (kategori) akse cross den lodrette (værdi) akse, under gulv krydser ved, klik på akse-værdi og derefter skrive tal, du vil i tekstfeltet. Eller klik på akse maksimumværdi for at angive, at den vandrette (kategori) akse krydser den lodrette (værdi) akse ved den højeste værdi på akse.

   Bemærk!    Når du klikker på Maksimal akseværdi, flyttes kategorietiketter til den modsatte side af diagrammet.

  Formatér akse Indstillinger Kontrolpanel

 1. I et diagram skal du klikke på den værdiakse, du vil ændre, eller gøre følgende for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. På fanen Formatér i gruppen Aktuel markering skal du klikke på pilen ud for feltet Diagramelementer og derefter klikke på Lodret (værdi) akse.

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

  Billede af båndet

 3. I dialogboksen Formatér akse skal du klikke på Akseindstillinger og derefter udføre en eller flere af følgende:

  Vigtig    Følgende skaleringsindstillinger er kun tilgængelige, når der er valgt en værdiakse.

  1. Hvis du vil ændre det tal, den lodrette (værdi) akse starter og slutter med, skal du for indstillingen Minimum eller Maksimum klikke på Fast og derefter skrive et andet tal i feltet Minimum eller Maksimum.

  2. Hvis du vil ændre intervallet mellem aksemærker og diagramgitterlinjer, skal du for indstillingen Overordnet enhed eller Underordnet enhed klikke på Fast og derefter skrive et andet tal i feltet Overordnet enhed eller feltet Underordnet enhed.

  3. Hvis du vil ændre rækkefølgen af værdierne, skal du markere afkrydsningsfeltet Værdier i omvendt rækkefølge.

   Bemærk    Når du ændrer rækkefølgen af værdierne på den lodrette (værdi)akse fra bund mod top, skifter kategorietiketterne på den vandrette (kategori)akse fra bunden til toppen af diagrammet. Når du ændrer rækkefølgen af kategorien fra venstre mod højre, skifter værdierne ligeledes fra venstre side til højre side af diagrammet.

  4. Markér afkrydsningsfeltet Logaritmisk skala, hvis du vil ændre værdiaksen til logaritmisk.

   Bemærk    En logaritmisk skala kan ikke bruges til negative værdier eller nul.

  5. Hvis du vil ændre visningsenhederne på værdiaksen, skal du vælge de ønskede enheder på listen Visningsenheder.

   Hvis du vil have vist en etiket, der beskriver enhederne, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis enhedsangivelse på diagrammet.

   Tip    Det er nyttigt at ændre visningsenheden, når diagramværdierne er store tal, som du ønsker vist kortere og mere læsevenlige på aksen. Du kan f.eks. få vist diagramværdier i intervallet fra 1.000.000 til 50.000.000 som 1 til 50 på aksen og få vist en etiket, der indikerer, at værdierne er angivet i millioner.

  6. Hvis du vil ændre placeringen af aksemærkerne og navnene, skal du vælge en af indstillingerne i felterne Overordnet aksemærketype, Underordnet aksemærketype og Akseetiketter.

  7. Hvis du vil ændre det sted, hvor du ønsker, at den vandrette (kategori)akse skal krydse den lodrette (værdi)akse, skal du under Vandrette akse krydser klikke på Akseværdi og derefter skrive det ønskede tal i tekstfeltet. Eller klik på Maksimal akseværdi for at angive, at den vandrette (kategori)akse krydser den lodrette (værdi)akse ved den højeste værdi på aksen.

   Bemærk!    Når du klikker på Maksimal akseværdi, flyttes kategorietiketter til den modsatte side af diagrammet.

 • Hvilken version af Office bruger du?
 • Office 2016 til Mac
 • Office til MacOS 2011

Bemærk!: Skærmbillederne i denne artikel blev taget i Excel 2016. Hvis du har en anden version, kan visningen være en smule anderledes, men medmindre andet er angivet, er funktionaliteten den samme.

 1. Dette trin gælder kun for Word 2016 til Mac: Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på lodret (værdi) akse på rullelisten, og klik derefter på Ruden Formatérunder fanen Formatér.

 4. I dialogboksen Formatér akse skal du klikke på Akseindstillinger og derefter udføre en eller flere af følgende:

  Vigtig    Følgende skaleringsindstillinger er kun tilgængelige, når der er valgt en værdiakse.

  1. Hvis du vil ændre det tal, som den lodrette (værdi) akse starter eller slutter, indstillingen for Minimum eller Maksimum, skal du skrive et andet tal i boksen Minimum eller den maksimale. Du kan klikke på Nulstil pilen for at finde den tilbage til den oprindelige værdi, hvis det er nødvendigt.

  2. Hvis du vil ændre intervallet af aksemærker afsnitstegn og gitterlinjer for indstillingen overordnet enhed eller underordnet tidsenhed du skrive et andet tal i boksen overordnet enhed eller underordnet tidsenhed. Du kan klikke på Nulstil pilen for at finde den tilbage til den oprindelige værdi, hvis det er nødvendigt.

  3. Hvis du vil ændre rækkefølgen af værdierne, skal du markere afkrydsningsfeltet Værdier i omvendt rækkefølge.

   Bemærk    Når du ændrer rækkefølgen af værdierne på den lodrette (værdi)akse fra bund mod top, skifter kategorietiketterne på den vandrette (kategori)akse fra bunden til toppen af diagrammet. Når du ændrer rækkefølgen af kategorien fra venstre mod højre, skifter værdierne ligeledes fra venstre side til højre side af diagrammet.

  4. Markér afkrydsningsfeltet Logaritmisk skala, hvis du vil ændre værdiaksen til logaritmisk.

   Bemærk    En logaritmisk skala kan ikke bruges til negative værdier eller nul.

  5. Hvis du vil ændre visningsenhederne på værdiaksen, skal du vælge de ønskede enheder på listen Visningsenheder.

   Hvis du vil have vist en etiket, der beskriver enhederne, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis enhedsangivelse på diagrammet.

   Tip    Det er nyttigt at ændre visningsenheden, når diagramværdierne er store tal, som du ønsker vist kortere og mere læsevenlige på aksen. Du kan f.eks. få vist diagramværdier i intervallet fra 1.000.000 til 50.000.000 som 1 til 50 på aksen og få vist en etiket, der indikerer, at værdierne er angivet i millioner.

  6. Hvis du vil ændre placeringen af akse aksemærker Vælg mærker og etiketter, under aksemærker, en af indstillingerne i felterne overordnede typen eller mindre.

  7. Klik på rullelisten under etiketter, og vælg en placering.

  8. Hvis du vil ændre det sted, hvor du vil den vandrette (kategori) akse cross den lodrette (værdi) akse, under gulv krydser ved, klik på akse-værdi og derefter skrive tal, du vil i tekstfeltet. Eller klik på akse maksimumværdi for at angive, at den vandrette (kategori) akse krydser den lodrette (værdi) akse ved den højeste værdi på akse.

   Bemærk!    Når du klikker på Maksimal akseværdi, flyttes kategorietiketter til den modsatte side af diagrammet.

  Formatér akse Indstillinger Kontrolpanel

 1. Dette trin gælder kun for Word til Mac 2011: Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på akser under akser > Lodret akse > Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Bemærk!: Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 4. Klik på skala i dialogboksen Formater akse, og under værdien akseskala, ændre nogen af følgende indstillinger:

  • Hvis du vil ændre det tal, som den lodrette (værdi) akse starter eller slutter, indstillingen for Minimum eller Maksimum, skal du skrive et andet tal i boksen Minimum eller den maksimale.

  • Hvis du vil ændre intervallet af aksemærker afsnitstegn og gitterlinjer for indstillingen overordnet enhed eller underordnet tidsenhed du skrive et andet tal i boksen overordnet enhed eller underordnet tidsenhed.

 5. Klik på OK.

Tilføje eller ændre placeringen af lodret akseetiket

En lodret akse, kan du tilføje og placere aksen øverst eller nederst på afbildningsområdet.

Bemærk!: Indstillingerne kan vendes i forbindelse med søljesammenlignede kolonnediagrammer.

 1. Dette trin gælder kun for Word til Mac 2011: Klik på menuen VisUdskriftslayout.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på akser under akser > Lodret akse, og klik derefter på typen akseetiket, du vil.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Bemærk!: Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tip

 • Når et diagram viser en sekundær lodret (værdi) akse, kan du også ændre skalaen på den pågældende akse. Se Tilføj eller fjern en sekundær akse i diagrammet for at få mere at vide.

 • XY-punkt-punktdiagrammer og boblediagrammer viser værdier på både den vandrette (kategori) akse og lodrette (værdi) akse, mens kurvediagrammer viser værdier på den lodrette (værdi) akse. Denne forskel er vigtige ved fastlæggelse af hvilken diagramtype for at bruge. Da skalaen på kurvediagrammet er vandret ændres (kategori) akse ikke, så meget som skalaen på den lodrette (værdi) akse, der bruges i xy-(punkt) diagram kan du overveje at bruge et xy-(punkt) diagram i stedet for et kurvediagram, hvis du skal ændre skaleringen af akse eller vise den som en logaritmisk skala.

 • Når du har ændret skalaen på aksen, kan du eventuelt ændre, hvordan aksen er formateret. Se Rediger visningen af diagramakser for at få mere at vide.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×