Redigere skabeloner

Uanset om du starter fra en indbygget skabelon, eller du opdaterer en af dine egne, hjælper de indbyggede værktøjer i Word dig med at opdatere skabelonerne, så de passer til dine behov. Hvis du vil opdatere skabelonen, skal du åbne filen, foretage de ønskede ændringer og derefter gemme skabelonen.

 1. Klik på Filer > Åbn.

 2. Dobbeltklik på denne pc. (Dobbeltklik på computeri Word 2013).

 3. Gå til mappen Brugerdefinerede Office-skabeloner, der findes under Dokumenter.

 4. Klik på skabelonen, og klik på Åbn.

 5. Foretag de ønskede ændringer, og gem og luk derefter skabelonen.

Opbygning af skabeloner

Føje dokumentkomponenter til en skabelon

Føje indholdskontrolelementer til en skabelon

Tilføje indholdskontrolelementer

Indsætte et kontrolelement til tekstindhold, hvor brugerne kan angive tekst

Indsætte et billedelement

Indsætte en kombinationsboks eller en rulleliste

Indsætte en datovælger

Indsætte et afkrydsningsfelt

Indsætte et gallerielement af typen dokumentkomponent

Angive eller ændre egenskaberne for indholdskontrolelementer

Føje vejledende tekst til en skabelon

Føje beskyttelse til en skabelon

Føje beskyttelse til dele af en skabelon

Tildele en adgangskode til en skabelon

Føje dokumentkomponenter til en skabelon

Dokumentkomponenter er indholdsdele eller andre dokumentdele, der kan genbruges, som gemmes i gallerier, så de kan åbnes og genbruges til enhver tid. Du kan også gemme dokumentkomponenter og distribuere dem med skabeloner.

Du kan f.eks. oprette en rapportskabelon, der gør det muligt for brugerne af skabelonen at vælge mellem to følgebrevstyper, når de opretter deres egne rapporter baseret på skabelonen.

Føje indholdskontrolelementer til en skabelon

Gør dine skabeloner fleksible ved at tilføje og konfigurere indholdskontrolelementer som f.eks. RTF-kontrolelementer, billeder, rullelister eller datovælgere.

Du kan oprette en skabelon, der indeholder en rulleliste. Hvis du tillader redigering på rullelisten, kan andre personer ændre liste indstillingerne for at opfylde deres behov.

Bemærk!:  Hvis indholdskontrolelementer ikke er tilgængelige, har du muligvis åbnet et dokument eller en skabelon, der er oprettet i en tidligere version af Word. Hvis du vil bruge indholdskontrolelementer, skal du konvertere dokumentet til Word 2013-filformatet ved at klikke på Filer > Info > Konverter og derefter klikke på OK. Gem dokumentet eller skabelonen, når du har konverteret det.

Før du kan tilføje indholdskontrolelementer, skal du vise fanen Udvikler.

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Tilpas båndet.

 2. Vælg Hovedfaner under Tilpas båndet.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen, og klik derefter på OK.

Aktivering af fanen Udvikler på båndet i Word

Tilføje indholdskontrolelementer

Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og indsæt derefter de ønskede kontrolelementer.

Knappen Design i udviklertilstand

Indsætte et kontrolelement til tekstindhold, hvor brugerne kan angive tekst

I et RTF-kontrolelement kan brugerne formatere tekst i fed eller kursiv, eller de kan skrive flere afsnit. Hvis du vil begrænse, hvad brugerne kan tilføje, kan du indsætte kontrolelementet af typen almindelig tekst.

 1. Klik på det sted i dokumentet, hvor kontrolelementet skal indsættes.

 2. Klik på indholdskontrolelementet af typen RTF RTF-kontrolelement eller indholdskontrolelementet af typen almindelig tekst i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler Almindeligt tekstkontrolelement .

Indsætte et billedelement

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. I gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler skal du klikke på Billedelement billedelement .

Indsætte en kombinationsboks eller en rulleliste

Brugerne kan ved hjælp af en kombinationsboks vælge ud fra en liste over valgmuligheder, som du angiver, eller de kan skrive deres egne oplysninger. Der kan kun vælges blandt en liste over valgmuligheder i en rulleliste.

 1. Klik på indholdskontrolelementet af typen kombinationsboks kombinationsbokselement eller indholdskontrolelementet med en rulleliste rullemenuelement i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 2. Vælg indholdskontrolelementet, og klik derefter på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  kontrolelementegenskaber i udviklertilstand

 3. Hvis du vil oprette en liste med valgmuligheder, skal du klikke på Tilføj under Egenskaber for kombinationsboks eller Egenskaber for rulleliste.

 4. Skriv et valg i boksen Vist navn, f.eks. Ja, Nej eller Måske. Gentag dette trin, indtil alle valgmulighederne findes på rullelisten.

 5. Udfyld andre egenskaber, du måtte ønske.

Bemærk!:  Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, kan brugerne ikke klikke på en valgmulighed.

Indsætte en datovælger

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet af typen datovælger.

 2. I gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler skal du klikke på indholdskontrolelementet af typen datovælger datovælgerkontrolelement .

Indsætte et afkrydsningsfelt

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet af typen afkrydsningsfelt.

 2. I gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler skal du klikke på indholdskontrolelementet af typen afkrydsningsfelt afkrydsningsfeltelement .

Indsætte et gallerielement af typen dokumentkomponent

Du kan bruge kontrolelementer af typen dokumentkomponent, når du ønsker, at brugerne skal vælge en bestemt tekstblok.

For eksempel er dokumentkomponent kontrolelementer nyttige, hvis du opretter en kontraktskabelon, og du skal tilføje en anden standardtekst afhængigt af kontraktens specifikke krav. Du kan oprette RTF-indholdskontrolelementer for hver version af standardteksten, og derefter kan du bruge et gallerielement af typen dokumentkomponent som beholderen til indholds kontrolelementerne til RTF-indhold.

Du kan også bruge et kontrolelement af typen dokumentkomponent i en formular.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. I gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler skal du kikke på gallerielementet af typen dokumentkomponent gallerielement af typen dokumentkomponent .

 3. Klik på kontrolelementet for at markere det.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  kontrolelementegenskaber i udviklertilstand

 5. Klik på Galleri og Kategori for de dokumentkomponenter, du vil gøre tilgængelige i kontrolelementet af typen dokumentkomponent.

Angive eller ændre egenskaberne for indholdskontrolelementer

 1. Vælg indholdskontrolelementet, og klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer.

  kontrolelementegenskaber i udviklertilstand

 2. Vælg, om indholdskontrolelementet kan slettes eller redigeres, når en bruger benytter skabelonen, i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement.

 3. Hvis du vil holde flere indholdskontrolelementer eller nogle tekstafsnit sammen, skal du markere kontrolelementerne eller teksten og derefter klikke på Gruppér i gruppen Kontrolelementer.

  Knappen Gruppér i udviklertilstand

Du har måske en ansvarsfraskrivelse på tre afsnit. Hvis du bruger kommandoen grupper til at gruppere tre afsnit, kan ansvarsfraskrivelser til tre afsnit ikke redigeres og kan kun slettes som en gruppe.

Føje vejledende tekst til en skabelon

Vejledende tekst kan gøre den skabelon, du opretter, mere brugervenlig. Du kan ændre standardvejledningsteksten i indholdskontrolelementer.

Hvis du vil tilpasse standardvejledningsteksten for skabelonens brugere, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Knappen Design i udviklertilstand

 2. Klik på det indholdskontrolelement, hvor du vil redigere den vejledende tekst i pladsholderen.

 3. Rediger pladsholderteksten, og formatér, som du ønsker.

 4. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler for at deaktivere designfunktionen og gemme den vejledende tekst.

Føje beskyttelse til en skabelon

Du kan tilføje beskyttelse af individuelle indholdskontrolelementer i en skabelon for at forhindre brugerne i at slette eller redigere et bestemt indholdskontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer, eller du kan øge beskyttelsen af hele skabelonens indhold med en adgangskode.

Føje beskyttelse til dele af en skabelon

 1. Åbn den skabelon, du vil tilføje beskyttelse af.

 2. Vælg de indholdskontrolelementer, som du vil begrænse ændringer for.

  Tip!:  Vælg flere kontrolelementer ved at holde CTRL-tasten nede, mens du klikker på kontrolelementerne.

 3. Klik på Gruppér i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Gruppér igen.

  Gruppering af kontrolelementer i udviklertilstand

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  kontrolelementegenskaber i udviklertilstand

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Låsning i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement:

  • Markér afkrydsningsfeltet Indholdskontrolelement kan ikke slettes, der tillader redigering af kontrolelementets indhold, men ikke, at selve kontrolelementet slettes fra skabelonen eller fra et dokument, der er baseret på skabelonen.

  • Markér afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, der tillader, at du sletter kontrolelementet, men ikke, at du redigerer indholdet af kontrolelementet.

Brug denne indstilling, når du vil beskytte tekst, hvis den er inkluderet. Hvis du ofte medtager en ansvarsfraskrivelse, kan du sikre, at teksten forbliver den samme, og du kan slette ansvarsfraskrivelsen for dokumenter, der ikke kræver det.

Tildele en adgangskode til en skabelon

Benyt denne fremgangsmåde for at tildele en adgangskode til dokumentet, så kun korrekturlæsere, der kender adgangskoden, kan fjerne beskyttelsen:

 1. Åbn den skabelon, du vil tildele en adgangskode til.

 2. Klik på Begræns redigering i gruppen Beskyt under fanen Gennemse.

 3. Klik på Ja, aktivér beskyttelse under Begynd aktivering.

 4. Skriv en adgangskode i feltet Skriv den nye adgangskode (valgfrit), og bekræft adgangskoden.

Vigtigt!:  Hvis du vælger ikke at benytte en adgangskode, kan alle ændre dine redigeringsbegrænsninger.

Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: Hus27. Adgangskoder bør indeholde mindst otte tegn. Jo længere en adgangskode er, desto stærkere er den som regel.

Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×