Reparere en beskadiget projektmappe

Excel til Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Når du åbner en projektmappe, der er blevet beskadiget, starter Excel automatisk filgenoprettelsestilstand og forsøger at åbne og samtidig reparere projektmappen.

Excel kan ikke altid starte filgenoprettelsestilstand automatisk. Hvis du ikke kan åbne en projektmappe, fordi den er blevet beskadiget, kan du prøve at reparere projektmappen manuelt.

Du kan også prøve andre metoder til at gendanne data fra projektmappen, når det ikke lykkes at reparere en projektmappe. Som sikkerhedsforanstaltning, er det en god idé at gemme projektmappen ofte og oprette en sikkerhedskopi, hver gang du gemmer den. Du kan også angive, at Excel automatisk skal oprette en gendannelsesfil med bestemte intervaller. På den måde har du adgang til en fugerende kopi af projektmappen, hvis originalen slettes ved et uheld, eller hvis den bliver beskadiget.

Reparer en beskadiget projektmappe

 1. Klik på Åbn under fanen Filer.

 2. I Excel 2013 eller Excel 2016skal du klikke på den placering, hvor regnearket er placeret, og klikke på Gennemse.

 3. Vælg den beskadigede projektmappe, du vil åbne, i dialogboksen Åbn.

 4. Klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbn og reparer.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Reparer for at genoprette så mange projektmappedata som muligt.

  • Klik på Uddrag data for at udtrække værdier og formler fra projektmappen, hvis det ikke lykkes at reparere projektmappen.

Genoprette data fra en beskadiget projektmappe

Følgende metoder kan hjælpe dig med at redde data, der ellers kunne gå tabt. Hvis en metode ikke lykkes, kan du prøve en anden. Du kan også prøve tredjepartsprogrammer for at forsøge at gendanne data fra projektmappen, hvis du ikke kan gendanne dine data ved hjælp af disse metoder.

Vigtigt!: Hvis en disk- eller netværksfejl gør det umuligt at åbne en projektmappe, skal du flytte projektmappen til et andet harddiskdrev eller fra netværket til en lokal disk, før du forsøger nogen af de følgende gendannelsesmuligheder.

 • Hvis du vil gendanne data, når projektmappen er åben i Excel, skal du gøre et af følgende:

  • Gendan projektmappen til den senest gemte version     Hvis du redigerer et regneark, og projektmappen bliver beskadiget, før du har gemt dine ændringer, kan du gendanne det oprindelige regneark ved at gendanne det til den senest gemte version.

   Hvis du vil gendanne projektmappen til den senest gemte version, skal du gøre følgende:

   1. Klik på Åbn under fanen Filer.

   2. Dobbeltklik på navnet på den projektmappe, der er åben i Excel.

   3. Klik på Ja for at åbne projektmappen igen.

    Bemærk!: Projektmappen gendannes til den senest gemte version af projektmappen. De ændringer, der kan have beskadiget projektmappen, vil være slettet. Du kan finde flere oplysninger om at gendanne tidligere versioner af en projektmappe i Gem og gendan Office-filer automatisk.

  • Gem projektmappen i SYLK-format (Symbolic Link)     Ved at gemme projektmappen i SYLK-filformat kan du frafiltrere de beskadigede elementer. SYLK-formatet bruges typisk til at fjerne printerbeskadigelse.

   Gør følgende for at gemme projektmappen i SYLK-format:

   1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.

   2. Klik på SYLK (Symbolic Link) på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

    Bemærk!: Kun det aktive ark i projektmappen gemmes, når du bruger SYLK-filformatet.

   3. Hvis der vises en meddelelse om, at den valgte filtype ikke understøtter projektmapper, der indeholder flere ark, skal du klikke på OK for kun at gemme det aktive ark.

   4. Hvis du får vist en meddelelse om, at projektmappen muligvis indeholder funktioner, der ikke er kompatible med SYLK-formatet, skal du klikke på Ja.

   5. Klik på Åbn under fanen Filer.

   6. Vælg den .slk-fil, du har gemt, og klik derefter på Åbn.

    Bemærk!: Hvis du vil se .slk-filen, skal du muligvis klikke på Alle filer eller SYLK-filer på listen Filer af typen.

   7. Gå til fanen Filer og klik på Gem som.

   8. Klik i feltet FiltypeExcel-projektmappe.

   9. Skriv det nye navn på projektmappen i feltet Filnavn for at oprette en kopi uden at overskrive den oprindelige projektmappe, og klik derefter på Gem.

    Bemærk!: Da dette format kun gemmer det aktive regneark i projektmappen, skal du åbne den beskadigede projektmappe flere gange og gemme hvert regneark separat.

 • Hvis du vil gendanne data, når projektmappen ikke kan åbnes i Excel, skal du gøre et af følgende:

  • Angiv beregningsindstillingen i Excel til manuel     Prøv at ændre beregningsindstillingen fra automatisk til manuel. Da projektmappen ikke genberegnes, åbnes den muligvis.

   Gør følgende for at angive beregningsindstillingen i Excel til manuel:

   1. Sørg for, at en ny, tom projektmappe er åben i Excel. Hvis en ny, tom projektmappe ikke er åben, skal du gøre følgende:

  • Klik på Ny under fanen Filer.

  • Klik på Tom projektmappe under Tilgængelige skabeloner.

   1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

   2. I kategorien Formler under indstillingerne Beregning skal du klikke på Manuel.

   3. Klik på OK.

   4. Klik på Åbn under fanen Filer.

   5. Vælg den beskadigede projektmappe, og klik derefter på Åbn.

  • Brug eksterne referencer til at oprette en kæde til den beskadigede projektmappe.     Hvis du kun vil hente data og ikke formler eller beregnede værdier fra projektmappen, kan du bruge eksterne referencer for at oprette et link til den beskadigede projektmappe.

   Gør følgende for at oprette et link til den beskadigede projektmappe:

   1. Klik på Åbn under fanen Filer.

   2. Vælg den mappe, der indeholder den beskadigede projektmappe, kopiér filnavnet på den beskadigede projektmappe, og klik derefter på Annuller.

   3. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Ny.

   4. Klik på Tom projektmappe under Tilgængelige skabeloner.

   5. Skriv = Filnavn !A1 i celle A1 i den nye projektmappe, hvor Filnavn er navnet på den beskadigede projektmappe, du kopierede i trin 2, og tryk derefter på ENTER.

    Tip!: Du skal kun skrive navnet på projektmappen. Det er ikke nødvendigt at skrive filtypenavnet.

   6. Hvis dialogboksen Opdater værdier åbnes, skal du markere den beskadigede projektmappe og derefter klikke på OK.

   7. Hvis dialogboksen Vælg ark åbnes, skal du markere det relevante ark og derefter klikke på OK.

   8. Markér celle A1.

   9. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

   10. Markér med start i A1 et område, som har cirka samme størrelse som det celleområde, der indeholder data i den beskadigede projektmappe.

   11. Klik på Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

   12. Klik på Kopiér igen i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

   13. Klik på pilen under Sæt ind under fanen Hjem i gruppen Udklipsholder, og klik derefter på Værdier under Indsæt værdier.

    Bemærk!: Indsættelse af værdier fjerner kæderne til den beskadigede projektmappe og bevarer kun dataene.

  • Brug en makro til at udtrække data fra en beskadiget projektmappe.     Hvis et diagram er sammenkædet med den beskadigede projektmappe, kan du bruge en makro til at udtrække diagrammets kildedata.

   Hvis du vil bruge en makro, skal du gøre følgende:

   1. Skriv følgende makrokode i et modulark:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Indsæt et nyt regneark i projektmappen, og omdøb det til Diagramdata.

   3. Vælg det diagram, du vil udtrække de underliggende dataværdier fra.

   4. Bemærk!: Diagrammet kan være integreret i et regneark eller på et separat diagramark.

   5. Afspil makroen HentDiagramVærdier.

   6. Dataene fra diagrammet indsættes i regnearket Diagramdata.

Gemme en sikkerhedskopi af en projektmappe automatisk

Ved automatisk at gemme en sikkerhedskopi af projektmappen sikrer du, at du har adgang til en kopi af projektmappen, der fungerer, hvis originalen slettes ved et uheld, eller hvis den bliver beskadiget.

 1. Gå til fanen Filer og klik på Gem som.

 2. I Excel 2013 eller Excel 2016skal du klikke på den placering, hvor regnearket er placeret, og klikke på Gennemse.

 3. Klik på rullepilen ud for Værktøjer ved siden af knappen Gem, og klik derefter på Generelle indstillinger.

 4. Vælg afkrydsningsfeltet Opret altid sikkerhedskopi.

Få mere at vide om at gemme og gendanne tidligere versioner af en projektmappe samt oplysninger om gendannelse af nye projektmapper (du ikke tidligere havde gemt) under Gendan Office-filer.

Opret automatisk en gendannelsesfil med bestemte intervaller

Hvis du konfigurerer Excel til automatisk at oprette en gendannelsesfil til projektmappen, sikrer du, at du har adgang til en kopi af projektmappen, der fungerer, hvis originalen slettes ved et uheld, eller hvis den bliver beskadiget.

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Gem oplysninger til automatisk gendannelse hvert underGem projektmapper under kategorien Gem, og angiv derefter et antal minutter.

 3. Angiv den placering, hvor genoprettelsesfilen skal gemmes, i boksen Placering af den automatisk gendannede fil.

 4. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Deaktiver Automatisk gendannelse for denne projektmappe alene ikke er markeret.

Få mere at vide om at gemme og gendanne tidligere versioner af en projektmappe samt oplysninger om gendannelse af nye projektmapper (du ikke tidligere havde gemt) under Gendan Office-filer.

Reparer en beskadiget projektmappe

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg den beskadigede projektmappe, du vil åbne, i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbn og reparer.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Reparer for at genoprette så mange projektmappedata som muligt.

  • Klik på Uddrag data for at udtrække værdier og formler fra projektmappen, hvis det ikke lykkes at reparere projektmappen.

Genoprette data fra en beskadiget projektmappe

Følgende metoder kan hjælpe dig med at redde data, der ellers kunne gå tabt. Hvis en metode ikke lykkes, kan du prøve en anden. Du kan også prøve tredjepartsprogrammer for at forsøge at gendanne data fra projektmappen, hvis du ikke kan gendanne dine data ved hjælp af disse metoder.

Vigtigt!: Hvis en disk- eller netværksfejl gør det umuligt at åbne en projektmappe, skal du flytte projektmappen til et andet harddiskdrev eller fra netværket til en lokal disk, før du forsøger nogen af de følgende gendannelsesmuligheder.

 • Hvis du vil gendanne data, når projektmappen er åben i Excel, skal du gøre et af følgende:

  • Gendan projektmappen til den senest gemte version     Hvis du redigerer et regneark, og projektmappen bliver beskadiget, før du har gemt dine ændringer, kan du gendanne det oprindelige regneark ved at gendanne det til den senest gemte version.

   Hvis du vil gendanne projektmappen til den senest gemte version, skal du gøre følgende:

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

   2. Dobbeltklik på navnet på den projektmappe, der er åben i Excel.

   3. Klik på Ja for at åbne projektmappen igen.

    Bemærk!: Projektmappen gendannes til den senest gemte version af projektmappen. De ændringer, der kan have beskadiget projektmappen, vil være slettet.

  • Gem projektmappen i SYLK-format (Symbolic Link)     Ved at gemme projektmappen i SYLK-filformat kan du frafiltrere de beskadigede elementer. SYLK-formatet bruges typisk til at fjerne printerbeskadigelse.

   Gør følgende for at gemme projektmappen i SYLK-format:

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og peg derefter på pilen ud for Gem som.

   2. Klik på SYLK (Symbolic Link) på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

    Bemærk!: Kun det aktive ark i projektmappen gemmes, når du bruger SYLK-filformatet.

   3. Hvis der vises en meddelelse om, at den valgte filtype ikke understøtter projektmapper, der indeholder flere ark, skal du klikke på OK for kun at gemme det aktive ark.

   4. Hvis du får vist en meddelelse om, at projektmappen muligvis indeholder funktioner, der ikke er kompatible med SYLK-formatet, skal du klikke på Ja.

   5. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Luk.

   6. Hvis du i en meddelelse bliver bedt om at gemme de ændringer, du har foretaget, skal du klikke på Ja.

   7. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

   8. Vælg den .slk-fil, du har gemt, og klik derefter på Åbn.

    Bemærk!: Hvis du vil se .slk-filen, skal du muligvis klikke på Alle filer eller SYLK-filer på listen Filer af typen.

   9. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og peg derefter på pilen ud for Gem som.

   10. Klik i feltet FiltypeExcel-projektmappe.

   11. Skriv det nye navn på projektmappen i feltet Filnavn for at oprette en kopi uden at overskrive den oprindelige projektmappe, og klik derefter på Gem.

    Bemærk!: Da dette format kun gemmer det aktive regneark i projektmappen, skal du åbne den beskadigede projektmappe flere gange og gemme hvert regneark separat.

 • Hvis du vil gendanne data, når projektmappen ikke kan åbnes i Excel, skal du gøre et af følgende:

  • Angiv beregningsindstillingen i Excel til manuel     Prøv at ændre beregningsindstillingen fra automatisk til manuel. Da projektmappen ikke genberegnes, åbnes den muligvis.

   Gør følgende for at angive beregningsindstillingen i Excel til manuel:

   1. Sørg for, at en ny, tom projektmappe er åben i Excel. Hvis en ny, tom projektmappe ikke er åben, skal du gøre følgende:

    1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Ny.

    2. Klik på Tomt dokument under Nyt tomt.

   2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

   3. Klik på Manuel under Beregningsindstillinger i kategorien Formler.

   4. Klik på OK.

   5. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

   6. Vælg den beskadigede projektmappe, og klik derefter på Åbn.

  • Brug eksterne referencer til at oprette en kæde til den beskadigede projektmappe.     Hvis du kun vil hente data og ikke formler eller værdier fra projektmappen, kan du bruge eksterne referencer for at oprette et link til den beskadigede projektmappe.

   Gør følgende for at oprette et link til den beskadigede projektmappe:

   1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

   2. Vælg den mappe, der indeholder den beskadigede projektmappe Søg i, og klik derefter på Annuller.

   3. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Ny.

   4. Klik på Tomt dokument under Nyt tomt.

   5. Skriv = Filnavn !A1 i celle A1 i den nye projektmappe, hvor Filnavn er navnet på den beskadigede projektmappe, og tryk derefter på ENTER.

    Tip!: Du skal kun skrive navnet på projektmappen. Det er ikke nødvendigt at skrive filtypenavnet.

   6. Klik på projektmappen, og klik derefter på OK.

   7. Hvis dialogboksen Vælg ark åbnes, skal du markere det relevante ark og derefter klikke på OK.

   8. Markér celle A1.

   9. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

    Tastaturgenvej: Du kan også trykke på Ctrl+C.

   10. Markér et område, som har cirka samme størrelse som det celleområde, der indeholder data i den beskadigede projektmappe.

   11. Klik på Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

   12. Klik på Kopiér igen i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

   13. Klik på pilen under Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt speciel.

   14. Vælg Værdier underSæt ind, og klik derefter på OK.

    Bemærk!: Indsættelse af værdier fjerner kæderne til den beskadigede projektmappe og bevarer kun dataene.

  • Åbn den beskadigede projektmappe i Microsoft Office Word eller Microsoft WordPad     Hvis du har konverteringsprogrammet Microsoft Office Excel installeret, kan du muligvis åbne projektmappen i Word. Hvis projektmappen åbnes i Word, kan du gendanne dataene. Du kan ikke bruge denne metode til at gendanne modulark, dialogark, diagramark, makroark eller integrerede diagrammer. Du kan heller ikke gendanne celleformler. Du kan kun gendanne resultaterne af de formler, der aktuelt vises i cellerne i den beskadigede projektmappe.

   Du kan også åbne din Excel-projektmappe i WordPad. Hvis projektmappen åbnes, kan du muligvis gendanne Microsoft Visual Basic-koden i dine moduler og klassemoduler. Du kan søge efter ordene "Sub" eller "Funktion" for at finde din kode.

  • Brug en makro til at udtrække data fra en beskadiget projektmappe.     Hvis et diagram er sammenkædet med den beskadigede projektmappe, kan du bruge en makro til at udtrække diagrammets kildedata.

   Hvis du vil bruge en makro, skal du gøre følgende:

   1. Skriv følgende makrokode i et modulark:

    Skriv følgende makrokode i et modulark:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Indsæt et nyt regneark i projektmappen, og omdøb det til Diagramdata.

   3. Vælg det diagram, du vil udtrække de underliggende dataværdier fra.

    Bemærk!: Diagrammet kan være integreret i et regneark eller på et separat diagramark.

   4. Afspil makroen HentDiagramVærdier97.

    Dataene fra diagrammet indsættes i regnearket Diagramdata.

Gemme en sikkerhedskopi af en projektmappe automatisk

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og peg derefter på pilen ud for Gem som.

 2. Klik på pilen ud for Værktøjer, og klik derefter på Generelle indstillinger.

 3. Vælg afkrydsningsfeltet Opret altid sikkerhedskopi.

Opret automatisk en gendannelsesfil med bestemte intervaller

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Gem oplysninger til automatisk gendannelse hvert underBehold sikkerhedskopieringsoplysninger for dine projektmapper under kategorien Gem, og angiv derefter et antal minutter.

 3. Angiv den placering, hvor genoprettelsesfilen skal gemmes, i boksen Placering af den automatisk gendannede fil.

 4. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Deaktiver Automatisk gendannelse for denne projektmappe alene ikke er markeret.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×