Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Sådan retter du fejlen #I/T

Fejlen #I/T indikerer generelt, at en formel ikke kan finde det, den er blevet bedt om at lede efter.

Bedste løsning

Den mest almindelige årsag til fejlen #I/T er med funktionerne XOPSLAG, LOPSLAG, VHOPSLAG, OPSLAG eller SAMMENLIGN, hvis en formel ikke kan finde en værdi, der refereres til. Din opslagsværdi findes f.eks. ikke i kildedataene. Din opslagsværdi findes f.eks. ikke i kildedataene.

Opslagsværdien findes ikke.  Formlen i celle E2 er = VLOOKUP(D2,$D$6:$E$8,2,FALSK).  Værdi Banan blev ikke fundet, så formlen returnerer fejlen #I/T.

I dette tilfælde er ordet "Banan"`ikke anført i opslagstabellen, så LOPSLAG returnerer #I/T.

Løsning: Sørg enten for, at opslagsværdien findes i kildedataene, eller brug en fejlbehandler, såsom HVIS.FEJL i formlen. F.eks. = HVIS.FEJL(FORMEL(),0), der betyder:

  • = HVIS(din formel registrerer, at der er en fejl, vises 0, ellers vises formlens resultat)

Du kan bruge "" til ikke at få vist noget, eller du kan indsætte din egen tekst: =HVIS.FEJL(FORMEL (); "Fejlmeddelelse her")

Bemærkninger!: 

  • Hvis du har brug for hjælp til fejlen #I/T med en bestemt funktion som LOPSLAG eller INDEKS/SAMMENLIGN, skal du vælge en af følgende muligheder:

  • Det kan også være nyttigt at få mere at vide om nogle af de almindelige funktioner, hvor denne fejl opstår, f.eks. XOPSLAG-, LOPSLAG-, VOPSLAG-, SLÅ.OPeller SAMMENLIGN.

Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre på nuværende tidspunkt, eller hvilken type hjælp du behøver, kan du søge efter lignende spørgsmål i vores Microsoft-community eller selv stille et.

Link til Excel-communityet

Hvis du ønsker at komme videre, indeholder den følgende tjekliste trin til fejlfinding, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan være gået galt i dine formler.

Opslagsværdien og kildedataene er forskellige datatyper. Du forsøger f.eks. at få LOPSLAG til at henvise til et tal, men kildedataene er lagret som tekst.

Forkerte værdityper.  Eksempel, der viser en LOPSLAG-formel, som returnerer fejlen #I/T, fordi opslagselementet er formateret som et tal, men opslagstabellen er formateret som tekst.

Løsning: Sørg for, at datatyperne er ens. Du kan kontrollere celleformater ved at markere en celle eller en række celler, højreklikke, og vælge Formatér celler > Tal (eller trykke på Ctrl+1) og ændre talformatet, hvis det er nødvendigt.

Dialogboksen Formatér celler, der viser fanen Tal og indstillingen Tekst markeret

Tip!: Hvis du vil gennemtvinge en formatændring på en hel kolonne, skal du først anvende det ønskede format, og derefter kan du bruge Data > Tekst til kolonner > Udfør.

Du kan bruge funktionen FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE til at fjerne eventuelle foranstillede eller efterstillede mellemrum. I følgende eksempel bruges FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE indlejret i en LOPSLAG-funktion til at fjerne de foranstillede mellemrum fra navnene i A2: A7 og returnere afdelingens navn.

Brug af LOPSLAG med FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE i en matrixformel for at fjerne foranstående/efterstillede mellemrum.  Formlen i celle E3 er {= VLOOKUP(D2,FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE(A2:B7),2,FALSK)} og skal indtastes med CTRL+SKIFT+ENTER.

=LOPSLAG(D2,FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE(A2:B7),2,FALSK)

Som standard skal funktioner, der slår oplysninger op i tabeller, sorteres i stigende rækkefølge. Regnearksfunktionerne LOPSLAG og VOPSLAG indeholder imidlertid et range_lookup-argument, der instruerer funktionen om at finde et nøjagtigt match, selvom tabellen ikke er sorteret. For at finde et nøjagtigt match skal du angive range_lookup-argumentet til FALSK. Bemærk, at brug af SAND, der beder funktionen om at søge efter et omtrentligt match, ikke kun kan medføre fejlen #I/T, det kan også returnere forkerte resultater, som det fremgår af følgende eksempel.

Eksempel på brug af LOPSLAG med SANDT argument for interval_opslag kan medføre fejlbehæftede resultater.

I dette tilfælde returnerer "Banan" fejlen #I/T, og "Pære" returnerer en forkert pris. Dette skyldes brug af argumentet SAND, der beder VOPSLAG om at lede efter en omtrentlig værdi i stedet for et nøjagtigt match. Der er ikke noget match, der er tæt på "Banan", og "Pære" (Pear) kommer før "Fersken" (Peach) alfabetisk. I dette tilfælde vil brug af LOPSLAG med argumentet FALSK returnere den korrekte pris for "Pære", men "Banan" vil stadig resultere i fejlen #I/T, fordi der ikke er noget svarende til "Banan" på opslagslisten.

Hvis du bruger funktionen SAMMENLIGN, kan du prøve at ændre værdien i argumentet match_type for at angive tabellens sorteringsrækkefølge. Hvis du vil finde et nøjagtigt match, skal du angive argumentet match_type til 0 (nul).

Dette løser du ved at sikre dig, at det område, der refereres af matrixformlen, har det samme antal rækker og kolonner som det celleområde, hvor matrixformlen er angivet, eller du kan angive matrixformlen i færre eller flere celler, så det passer med områdereferencen i formlen.

I dette eksempel refererer celle E2 til områder med uoverensstemmelser:

Eksempel på matrixformel med intervalreferencer, der ikke stemmer overens, hvilket medfører fejlen #I/T.  Formlen i celle E2 er {= SUM(IF(A2:A11=D2,B2:B5))}, og skal indtastes med CTRL+ SKIFT+ENTER.

=SUM(HVIS(A2:A11=D2,B2:B5))

For at få formlen til at beregne korrekt, skal den ændres så begge områder afspejler række 2-11.

=SUM(HVIS(A2:A11=D2,B2:B11))

Eksempel på #I/T angivet i celler, som forhindrer, at en SUM-formel beregner korrekt.

I dette tilfælde har maj-december #I/T-værdier, så i alt kan ikke beregnes, og fejlen #I/T returneres i stedet.

Det retter du ved at kontrollere formelsyntaksen for den funktion, du bruger, og angive alle de nødvendige argumenter i den formel, der returnerer fejlen. Dette kræver muligvis, at du åbner Visual Basic Editor (VBE) for at kontrollere funktionen. Du kan få adgang til VBE fra fanen Udvikler eller med ALT+F11.

Det løser du ved at kontrollere, at projektmappen, der indeholder den brugerdefinerede funktion, er åben, og at funktionen fungerer korrekt.

Det løser du ved at kontrollere, at argumenterne i funktionen er korrekte og anvendes i den korrekte placering.

For at løse dette problem skal du trykke på Ctrl+Alt+F9 for at genberegne arket

Hvis du er usikker på de korrekte argumenter, kan du bruge guiden Funktion som en hjælp. Markér cellen med den pågældende formel, gå til fanen Formler, og tryk derefter på Indsæt funktion.

Knappen Indsæt funktion.

Excel indlæser automatisk guiden for dig:

Eksempel på dialogboksen Formelguide.

Når du klikker på hvert argument, giver Excel dig de relevante oplysninger for hver enkelt.

#I/T kan være nyttig! Det er almindelig praksis at bruge #I/T, når du bruger data for diagrammer som i det følgende eksempel, da # I/T-værdier ikke plottes i et diagram. Her er eksempler på, hvordan et diagram ser ud med 0'er i forhold til #I/T.

Eksempel på et kurvediagram, der plotter 0-værdier.

I det forrige eksempel kan du se, at 0-værdierne er plottet og vises som en flad linje nederst i diagrammet og derefter stiger for at vise totalen. I følgende eksempel vises 0-værdierne erstattet med #I/T.

Eksempel på et kurvediagram, der ikke plotter #I/T-værdier.

Python-objektet har ikke en defineret Excel-repræsentation. Python-objektet er ukendt for Excel.

Øverst på siden

Har du brug for mere hjælp?

Se også

Konvertere tal, der er gemt som tekst, til tal

Funktionen LOPSLAG

Funktionen VOPSLAG

Funktionen SLÅ.OP

Funktionen SAMMENLIGN

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find fejl i formler

Tastaturgenveje i Excel

Alle Excel-funktioner (alfabetisk)

Alle Excel-funktioner (efter kategori)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×