Sætningen INSERT INTO

Føjer en post eller flere poster til en tabel. Dette kaldes en tilføje forespørgsel.

Syntaks

Tilføjelsesforespørgsel til flere poster:

INSERT INTO target [(field1[, field2[, ...]])] [IN externaldatabase]
SELECT [source.]field1[, field2[, ...]
FROM tableexpression

Tilføjelsesforespørgsel til enkelt post:

INSERT INTO target [(field1[, field2[, ...]])]
VALUES (value1[, value2[, ...])

Sætningen INSERT INTO har tre dele:

Del

Beskrivelse

target

Navnet på den tabel eller forespørgsel, som poster skal føjes til.

field1, field2

Navnene på de felter, data skal føjes til, hvis de følger et target-argument, eller navnene på felter, der skal hentes data fra, hvis du følger et source-argument.

externaldatabase

Stien til en ekstern database. Du kan finde en beskrivelse af stien i IN-delsætningen.

source

Navnet på den tabel eller forespørgsel, som poster skal kopieres fra.

tableexpression

Navnet på den/de tabel eller tabeller, som posterne indsættes fra. Dette argument kan være et enkelt tabelnavn eller en sammensætning, som fremkommer ved en INNER JOIN-, LEFT JOIN- eller RIGHT JOIN-handling eller en gemt forespørgsel.

value1, value2

Værdierne, der indsættes i de bestemte felter i den nye post. Hver værdi indsættes i feltet, der svarer til værdiens position på listen: value1 indsættes i field1 i den nye post, value2 i field2 osv. Du skal adskille værdier med et komma, og indsætte tekstfelter i anførselstegn ("").


Bemærkninger

Du kan bruge sætningen INSERT INTO til at føje en enkelt post til en tabel ved hjælp af syntaksen for enkelttilføjelsesforespørgslen som vist ovenfor. I dette tilfælde specificerer din kode navnet og værdien for hvert felt i posten. Du skal angive hvert af postens felter, som skal tildeles en værdi, samt en værdi for det pågældende felt. Når du ikke angiver hvert felt, indsættes standardværdien eller Null for de manglende kolonner. Der føjes poster til slutningen af tabellen.

Du kan også bruge INSERT INTO til at tilføje et sæt poster fra en anden tabel eller forespørgsel ved hjælp af dialogboksen SELECT... FROM-delsætningen som vist ovenfor i syntaksen for flertilføjelsesforespørgslen. I dette tilfælde angiver SELECT-delsætningen felterne, der skal føjes til den angivne target-tabel.

Tabellen source eller target kan angive en tabel eller forespørgsel. Hvis en forespørgsel er angivet, føjer Microsoft Access-databaseprogrammet poster til alle relevante tabeller, der er angivet af forespørgslen.

INSERT INTO er valgfri, men placeres foran SELECT-sætningen, når den er inkluderet.

Hvis destinationstabellen indeholder en primær nøgle, skal du sørge for at tilføje entydige, ikke-Null-værdier til det primære nøglefelt eller felter; hvis du ikke gør det, tilføjer Microsoft Access-databaseprogrammet ikke posterne.

Hvis du føjer poster til en tabel med et Automatisk nummerering-felt, og du vil omnummerere de tilføjede poster, så skal du ikke medtage feltet Automatisk nummerering i forespørgslen. Du skal medtage feltet Automatisk nummerering i forespørgslen, hvis du vil bevare de oprindelige værdier fra feltet.

Brug IN-delsætningen til at føje poster til en tabel i en anden database.

For at oprette en ny tabel skal du bruge sætningen SELECT... INTO i stedet for at oprette en opret-tabel-forespørgsel.

Hvis du vil se, hvilke poster der tilføjes, før du kører tilføjelsesforespørgslen, skal du først udføre og få vist resultaterne af en vælg forespørgsel, der anvender de samme udvælgelseskriterier.

En tilføjelsesforespørgsel kopierer poster fra én eller flere tabeller til en anden. De tabeller, der indeholder de poster, du tilføjer, påvirkes ikke af tilføjelsesforespørgslen.

I stedet for at tilføje eksisterende poster fra en anden tabel kan du angive værdien for hvert felt i en enkelt ny post, der bruger delsætningen VALUES. Hvis du udelader feltlisten, skal delsætningen VALUES indeholde en værdi for hvert felt i tabellen. Ellers mislykkes handlingen INSERT. Brug en yderligere INSERT INTO-sætning med en VALUES-delsætning for hver yderligere post, du vil oprette.Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×