Sammenkæd med eller importér data fra en Azure SQL Server-database

Du kan sammenkæde eller importere data fra en SQL-database, der er en højtydende administreret database, som bruges til missionskritiske programmer. Få mere at vide under SQL-database – skybaseret database som en tjeneste.

 • Når du sammenkæder data, etableres der en tovejsforbindelse, som synkroniserer ændringer af data i Access og SQL-databasen.

 • Når du importerer data, opretter Access en engangskopi af dataene. Ændringer af data i enten Access eller SQL-databasen er således ikke synkroniseret.

Oversigt over, hvordan Access forbindes til SQL Server

Inden du går i gang

Foretag grundlæggende forberedelser

Ønsker du, at tingene forløber mere glat? Så foretag følgende forberedelser, inden du sammenkæder eller importerer:

 • Find servernavnet på Azure SQL Server-databasen, identificer de nødvendige forbindelsesoplysninger, og vælg en godkendelsesmetode (Windows eller SQL Server). Du kan finde flere oplysninger om de fire metoder til godkendelse i Opret forbindelse til serveren (Database Engine) og Sikring af databasen.

 • Identificer de tabeller eller visninger, som du vil sammenkæde eller importere, samt felter med entydige værdier for sammenkædede tabeller. Du kan sammenkæde eller importere mere end én tabel eller visning på én gang.

 • Overvej antallet af kolonner i hver tabel eller visning. Access understøtter højst 255 felter i en tabel, så Access importerer eller sammenkæder kun med de første 255 kolonner. For at løse problemet kan du oprette en visning i Azure SQL Server-databasen for at få adgang til kolonner ud over denne grænse.

 • Bestem den samlede mængde data, der importeres. Den maksimale størrelse for en Access-database er to gigabyte minus pladsen til systemobjekter. Hvis Azure SQL Server-databasen indeholder store tabeller, kan du måske ikke importere dem alle til en enkelt Access-database. I dette tilfælde skal du overveje at sammenkæde de pågældende data i stedet for at importere.

 • Beskyt din Access-database og de forbindelsesoplysninger, den indeholder, ved hjælp af en pålidelig placering og en adgangskode til Access-databasen. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at gemme SQL Server-adgangskoden i Access.

 • Planlæg, hvis der skal laves yderligere relationer. Access opretter ikke automatisk relationer mellem relaterede tabeller, når en import er færdig. Du kan manuelt oprette relationer mellem nye og eksisterende tabeller ved hjælp af vinduet Relationer. Du kan få mere at vide under Hvad er vinduet Relationer? og Opret, rediger eller slet en relation.

Konfigurer dit Azure SQL Server-miljø

Din organisation har måske allerede en Microsoft Azure-konto og en Azure SQL Server-database, du kan bruge. Hvis det ikke er tilfældet, kan du gøre følgende:

 1. Opret en Azure-konto. Få mere at vide under Opret din gratis Azure-konto i dag.

 2. Hvis du ikke har direkte adgang til en Azure SQL Server-database, kan du oprette din egen. Få mere at vide under Opret en Azure SQL-database i Azure-portalen.

Sørg for at opbevare vigtige oplysninger, så du ikke glemmer dem, f.eks. legitimationsoplysninger og kontonavne.

Opret en firewallregel

Før du opretter forbindelse til en Microsoft Azure SQL-databaseserver, skal databaseadministratoren oprette firewallregler på serverniveau. Disse regler angiver den offentlige IP-adresse (Internet Protocol), der giver klientadgang for hver enhed til serveren via Azure-firewallen. I din organisation skal du kontrollere, hvilken type offentlig IP-adresse, du bruger – statisk eller dynamisk:

 • Hvis din offentlige IP-adresse er statisk, er den altid den samme. Du kan angive en firewallregel med en enkelt offentlig IP-adresse.

 • Hvis din offentlige IP-adresse er dynamisk, kan den ændres over tid. Du skal angive en firewallregel med en række offentlige IP-adresser. Vær opmærksom på, at den offentlige IP-adresse, der bruges af din enhed til at oprette forbindelse til Azure SQL-databasen, kan være anderledes end den offentlige IP-adresse, der er vist i computerens konfigurationsindstillinger for den offentlige IP.

For at undgå forvirring anbefales følgende fremgangsmåder.

 1. Log på din Microsoft Azure-konto, og gå til Windows Azure-portalen.

 2. På siden Microsoft Azure SQL-databaser skal du klikke på din database.

 3. I ruden for hurtigt overblik skal du klikke på Administrer tilladte IP-adresser og derefter gøre et af følgende:

  Oprette en firewallregel for en enkelt enhed    Brug denne fremgangsmåde for at teste og udvikle – eller i et miljø til en mindre virksomhed – og når du ved, at din offentlige IP-adresse er statisk.

  • I afsnittet Tilladte IP-adresser skal du vælge Føj til tilladte IP-adresser for at aktivere din offentlige IP-adresse for at få adgang til databasen på trods af firewallen. Azure-portalen viser den korrekte offentlige IP-adresse for din klientenhed over afsnittet om regelnavne.

  Oprette en firewallregel for et område af IP-adresser Brug denne metode til at aktivere adgang for mange brugere i et lokalt miljø, eller når du ved, at din offentlige IP-adresse er dynamisk. Kontakt din it-afdeling eller din internetudbyder for at bede en blok med offentlige IP-adresser.

  1. Angiv et beskrivende navn for reglen under REGELNAVN.

  2. Indtast områdets startnummer for den offentlige IP-adresse under START-IP.

  3. Indtast områdets slutnummer for den offentlige IP-adresse under SLUT-IP.

Det kan tage op til fem minutter, før firewallreglen træder i kraft. Få mere at vide under Azure SQL Database-firewallregler.

Fase 1: Introduktion

 1. Vælg Eksterne Data > Ny datakilde > Fra database > Fra SQL Server.

 2. I dialogboksen Hent eksterne Data – ODBC-database skal du gøre et af følgende:

  • For at importere data skal du vælge Importér kildedataene til en ny tabel i den aktuelle database.

  • For at sammenkæde data skal du vælge Sammenkæd datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel.

 3. Vælg OK.

Fase 2: Opret eller genbrug en DSN-fil

Du kan oprette en DSN-fil eller genbruge en eksisterende fil. Brug en DSN-fil, når du vil være sikker på de samme forbindelsesoplysninger til forskellige sammenkædnings- og importhandlinger eller ønsker at dele med et andet program, som også bruger DSN-filer. Du kan oprette en DSN-fil direkte ved hjælp af Data Connection Manager. Du finder flere oplysninger under Administrer ODBC-datakilder.

Selvom du stadig kan bruge tidligere versioner af SQL ODBC-driveren, anbefaler vi, at du bruger version 13.1, der har mange forbedringer, og som understøtter nye SQL Server 2016-funktioner. Du finder flere oplysninger under Microsoft ODBC-driver til SQL Server i Windows.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis den DSN-fil, du vil bruge, allerede findes, skal du markere den på listen.

   Dialogboksen Vælg datakilde

   Afhængigt af hvilken godkendelsesmetode du har angivet i forbindelsesoplysninger, skal du måske indtaste en adgangskode igen.

  • Sådan opretter du en ny .DSN-fil:

   1. Klik på Ny.

    Dialogboksen Opret ny datakilde
   2. Vælg ODBC-Driver 13 til SQL Server, og vælg derefter Næste.

   3. Skriv et navn til DSN-filen, eller klik på Gennemse for at oprette filen på en anden placering.

 2. Klik på Næste for at gennemgå oversigtsoplysningerne, og klik derefter på Udfør.

Trin 3: Brug guiden Opret en ny datakilde til SQL Server

I guiden Opret en ny datakilde til SQL Server skal du gøre følgende:

 1. Angiv identifikationsoplysningerne på side 1:

  • I feltet Beskrivelse kan du eventuelt angive dokumentationoplysningerne om DSN-filen.

  • Skriv navnet Azure SQL Server-databasen i feltet Server. Skriv f.eks. "myAzureDB.database.windows.net". Du må ikke klikke på pil ned.

 2. På side 2 skal du vælge en af følgende godkendelsesmetoder:

 3. På side 3 og 4 skal du vælge forskellige indstillinger for at tilpasse din forbindelse. Du finder flere oplysninger under Microsoft ODBC-driver til SQL Server.

 4. Et skærmbillede vises for at bekræfte dine indstillinger. Vælg Test datakilde for at bekræfte din forbindelse.

 5. Du skal muligvis logge på databasen. I dialogboksen SQL Server-logon skal du skrive logon-id og adgangskode. Hvis du vil ændre flere indstillinger, skal du vælge Indstillinger.

Fase 4: Vælg tabeller og visninger, der skal sammenkædes eller importeres

 1. I dialogboksen Sammenkæd tabeller eller Importér objekter skal du under Tabeller vælge hver enkelt tabel eller visning, du vil sammenkæde eller importere, og derefter klikke på OK.

  Liste over tabeller, der skal sammenkædes eller importeres
 2. I sammenkædningshandlinger skal du beslutte, om du vil vælge Gem adgangskode.

  Sikkerhed    Hvis du vælger denne indstilling, fjernes behovet for at angive legitimationsoplysninger, hver gang du åbner Access for at få adgang til dataene. Men dette lagrer en ikke-krypteret adgangskode i Access-databasen, hvilket betyder, at personer, der kan få adgang til kildeindholdet, kan se brugernavn og adgangskode. Hvis du vælger denne indstilling, anbefaler vi på det kraftigste lagring af Access-databasen på en pålidelig placering og oprettelse af en adgangskode til Access-databasen. Få mere at vide under Beslut, om du har tillid til en database og Kryptér en database ved hjælp af en adgangskode til databasen.

  Bemærk    Hvis du beslutter dig for ikke at gemme adgangskoden, men derefter skifter mening, skal du slette og oprette den sammenkædede tabel igen og derefter vælge Gem adgangskode.

Fase 5: Opret specifikationer og opgaver (kun ved import)

Resultater

Når en sammenkædnings- eller importhandling er fuldført, vises tabellerne i navigationsruden med det samme navn som SQL Server-tabellen eller -visningen kombineret med ejerens navn. Hvis f.eks. SQL-navnet er dbo. Produktet er Access-navnet dbo_Product. Hvis dette navn allerede er i brug, føjer Access "1" til det nye tabelnavn – f.eks dbo_Product1. Hvis dbo_Product1 også er i brug, opretter Access dbo_Product2 osv. Du kan dog omdøbe tabellerne til noget mere beskrivende.

I en import overskriver Access aldrig en tabel i databasen. Selvom du ikke kan føje SQL Server-data direkte til en eksisterende tabel, kan du oprette en tilføjelsesforespørgsel for at tilføje data, når du har importeret data fra ensartede tabeller.

Hvis kolonnerne i en sammenkædning er skrivebeskyttet i en Azure SQL Server-tabel, er de det også i Access.

Tip    For at få forbindelsesstrengen vist skal du holde markøren over tabellen i navigationsruden i Access.

Opdater det sammenkædede tabeldesign

Du kan ikke tilføje, slette eller ændre kolonner eller ændre datatyper i en sammenkædet tabel. Hvis du vil foretage designændringer, kan du gøre det i Azure SQL Server-databasen. For at se designændringerne i Acces skal du opdatere de sammenkædede tabeller:

 1. Vælg Eksterne data > Styring af sammenkædede tabeller.

 2. Markér hver sammenkædet tabel, du vil opdatere, vælg OK og derefter Luk.

Sammenlign datatyper

Datatyperne i Access navngives forskelligt fra Azure SQL Server-datatyper. En Azure SQL Server-kolonne af bitdatatypen importeres eller sammenkædes f.eks. i Access med datatypen Ja/Nej. Du kan finde flere oplysninger under Sammenligning af Access- og SQL Server-datatyper.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×