Sammenlign to tabeller og find ikke-relaterede poster

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan sommetider få brug for at sammenligne to tabeller og identificere poster i en af tabellerne, der ikke har nogen relaterede poster i den anden tabel. Den nemmeste måde at identificere disse poster på er ved at bruge Forespørgselsguiden Find ikke-relaterede poster. Når guiden har opbygget din forespørgsel, kan du ændre forespørgslens design for at tilføje eller fjerne felter eller for at tilføje joinforbindelser mellem de to tabeller (for at angive felter, hvis værdier skal matche). Du kan også oprette din egen forespørgsel for at finde ikke-relaterede poster uden at bruge guiden.

Du kan i denne artikel få vist, hvordan du starter og kører Forespørgselsguiden Find ikke-relaterede poster, hvordan du redigerer guidens fundne forekomster, og hvordan du opretter din egen forespørgsel for at finde ikke-relaterede poster.

I denne artikel

Hvornår skal jeg søge efter ikke-relaterede poster?

Brug guiden Find ikke-relaterede poster-forespørgsel til at sammenligne to tabeller

Opret og rediger en Find ikke-relaterede poster-forespørgsel for at sammenligne med mere end ét felt

Opret din egen forespørgsel for at søge efter ikke-relaterede poster

Hvornår skal jeg søge efter ikke-relaterede poster?

Du kan i de følgende to gængse situationer måske have brug for at sammenligne to tabeller og finde ikke-relaterede poster. Du skal muligvis udføre adskillige trin for at finde ikke-relaterede poster alt afhængigt af din situation. Denne artikel beskriver kun, hvordan du finder ikke-relaterede poster.

 • Du kan bruge én tabel til at gemme oplysninger om noget (f.eks. et produkt) og en anden tabel til at gemme oplysninger om handlinger (f.eks. ordrer), der er knyttet til det pågældende produkt.    

  For eksempel i database skabelonen Northwind er data om produkter gemt i tabellen produkter og data om, hvilke produkter der er inkluderet i hver ordre, gemmes i tabellen Ordredetaljer. Da (efter design) der ikke er nogen data om ordrer i tabellen produkter, er det ikke muligt, ved at se på produkttabellen alene for at afgøre, hvilke produkter der aldrig er blevet solgt. Disse oplysninger er også ikke muligt at afgøre ved at se på tabellen Ordredetaljer, fordi tabellen Ordredetaljer kun indeholder data om produkter, der er blevet solgt. Du skal sammenligne de to tabeller for at finde ud af, hvilke produkter der aldrig er solgt.

  Hvis du vil gennemse en liste over de ting fra den første tabel, der ikke findes tilsvarende handlinger for i den anden tabel, kan du bruge en Find ikke-relaterede poster-forespørgsel.

 • Du har to tabeller, der indeholder overlappende eller overflødige oplysninger eller oplysninger i konflikt, og du vil samle dem i én tabel.    

  Antag f. eks., at du har én tabel med navnet kunder og en anden tabel med navnet klienter. Tabellerne er næsten identiske, men en tabel eller begge tabeller indeholder nogle poster, som den anden mangler. Hvis du vil konsolidere tabellerne, skal du først afgøre, hvilke poster der er entydige for én tabel eller til den anden tabel.

  Hvis dette er din situation, kan de metoder, der er beskrevet i denne artikel, hjælpe, men du skal sandsynligvis foretage dig flere. Du kan køre guiden Find ikke-relaterede poster-forespørgsel for at identificere ikke-relaterede poster, men hvis du vil hente det samlede sæt poster, skal du bruge resultaterne til at oprette en foreningsforespørgsel. Hvis du er fortrolig med at skrive erklæringer i SQL-sprog (Structured Query Language), kan du også undlade at bruge guiden Find ikke-relaterede poster-forespørgsel og skrive foreningsforespørgslen i hånden.

  Du kan ofte løse problemet med overlappende eller overflødige oplysninger eller oplysninger i konflikt ved at søge efter dublikeret data i to eller flere tabeller.

Du kan finde flere oplysninger om foreningsforespørgsler eller om at søge efter, skjule eller fjerne dublikeret data ved at klikke i afsnittet Se også.

Bemærk!: I eksemplerne i denne artikel bruges en database, der er oprettet ved hjælp af databaseskabelonen Northwind.

Vis, hvordan jeg konfigurerer Northwind

 1. Klik på Ny under fanen Filer

 2. Afhængigt af din version af Access kan du søge efter Northwind i søgefeltet eller i venstre rude under Skabelonkategorier, klik her på Lokale skabeloner.

 3. Klik på Northwind 2007-eksempel under Lokale skabeloner, og klik derefter på Opret.

 4. Følg vejledningen på siden Northwind Traders (under fanen Startskærmbillede) for at åbne databasen, og luk derefter dialogboksen Logon.

Bruge forespørgselsguiden Find ikke-relaterede poster til at sammenligne to tabeller

 1. På fanen Opret, i gruppen Forespørgsler skal du klikke på guiden Forespørgsel

  Gruppen Forespørgsler på Access-båndet viser to muligheder: Guiden Forespørgsel og Forespørgselsdesign
 2. Dobbeltklik på Forespørgselsguiden Find ikke-relaterede poster i dialogboksen Ny forespørgsel.

 3. Markér den tabel, der indeholder ikke-relaterede poster, på den første side i guiden, og klik derefter på næste. Hvis du for eksempel vil se en liste over Northwind-produkter, der aldrig er blevet solgt, skal du vælge tabellen produkter.

  Vælg en tabel eller forespørgsel i dialogboksen guiden Find ikke-relaterede poster-forespørgsel.
 4. På anden side skal du vælge den tabel, der er relateret, og derefter klikke på Næste. Hvis du vil følge eksemplet, skal du vælge tabellen Ordreoplysninger.

  Vælg en tabel eller forespørgsel, der indeholder de relaterede poster i dialogboksen guiden Find ikke-relaterede poster-forespørgsel.
 5. På tredje side skal du vælge de felter, der relaterer tabellerne, klikke på < = > og derefter klikke på Næste. Du kan kun vælge ét felt fra de enkelte tabeller. Hvis du vil følge eksemplet, skal du vælge Id i tabellen Produkter og Produkt-id i tabellen Ordreoplysninger. Kontrollér, at de rette felter er relateret, ved at gennemse teksten i feltet Relaterede felter.

  Vælg de relaterede felter fra tabellerne i dialogboksen guiden Find ikke-relaterede poster-forespørgsel.

  Bemærk, at felterne Id og Produkt-id måske allerede er valgt på grund af eksisterende relationer, der er indbygget i skabelonen.

 6. På fjerde side skal du dobbeltklikke på de felter, du kan se fra den første tabe, og derefter klikke på Næste. Hvis du vil følge eksemplet, skal du vælge felterne Id og Produktnavn.

  Vælg de felter, du vil have vist i forespørgselsresultatet i dialogboksen guiden Find ikke-relaterede poster-forespørgsel.
 7. På femte side kan du vælge at få vist resultaterne eller at ændre forespørgslens design. I dette eksempel skal du klikke på Se resultaterne. Acceptér det navn, der foreslås til forespørgslen, og klik derefter på Udfør.

  Indtast et navn for den ikke-relaterede forespørgsel i dialogboksen guiden Find ikke-relaterede poster-forespørgsel.

  Det kan være en god ide at ændre din forespørgselsdesign for at tilføje andre kriterier, ændre sorteringsrækkefølgen eller tilføje eller fjerne felter. Hvis du vil have mere at vide om ændring af en Find ikke-relaterede forespørgsel, skal du læse følgende afsnit. Hvis du vil have mere generelle oplysninger om oprettelse og ændring af forespørgsler, skal du se linkene i afsnittet Se også .

Opret og rediger en forespørgsel for Find ikke-relaterede poster for at sammenligne med mere end ét felt

 1. På fanen Opret, i gruppen Forespørgsler skal du klikke på guiden Forespørgsel

 2. Dobbeltklik på Forespørgselsguiden Find ikke-relaterede poster i dialogboksen Ny forespørgsel.

 3. Markér den tabel, der indeholder ikke-relaterede poster, på den første side i guiden, og klik derefter på næste. Hvis du for eksempel vil se en liste over Northwind-produkter, der aldrig er blevet solgt, skal du vælge tabellen produkter.

 4. På anden side skal du vælge den tabel, der er relateret, og derefter klikke på Næste. Hvis du vil følge eksemplet, skal du vælge tabellen Ordreoplysninger.

 5. På tredje side skal du vælge de felter, der relaterer tabellerne, klikke på < = > og derefter klikke på Næste. Du kan kun vælge ét felt fra de enkelte tabeller. Hvis du vil følge eksemplet, skal du vælge id i tabellen Produkter og Produkt-id i tabellen Ordreoplysninger. Kontrollér, at de rette felter er relateret, ved at gennemse teksten i feltet Relaterede felter. Du kan oprette joinforbindelse mellem de resterende felter, når du har gennemført guiden.

  Bemærk, at felterne Id og Produkt-id måske allerede er valgt på grund af eksisterende relationer, der er indbygget i skabelonen.

 6. På fjerde side skal du dobbeltklikke på de felter, du kan se fra den første tabe, og derefter klikke på Næste. Hvis du vil følge eksemplet, skal du vælge felterne Id og Produktnavn.

 7. På femte side skal du klikke på Rediger designet og klikke på Udfør.

  Forespørgslen åbnes i designvisning.

 8. I forespørgselsdesigngitteret skal du bemærke, at de to tabeller er joinforbundne i felterne (i dette eksempel ID og produkt-ID), som du har angivet på tredje side i guiden. Opret en joinforbindelse for hvert resterende sæt af relaterede felter ved at trække dem fra den første tabel (den tabel, der indeholder ikke-relaterede poster) til den anden tabel. I dette eksempel skal du trække feltet listepris fra tabellen produkter til feltet Salgspris i tabellen Ordredetaljer.

 9. Dobbeltklik på en joinforbindelse (den linje, der forbinder felterne) for at få vist dialogboksen Joinegenskaber. For de enkelte joinforbindelser skal du vælge den indstilling, der medtager alle posterne fra tabellen Produkter, og derefter klikke på OK.

  I forespørgslens designgitter skal du lægge mærke til, at de enkelte joinforbindelser nu har en pil i den ene ende.

  Jointypen angives af typografien for linjen.

  1. Når du opretter joinforbindelsen mellem felterne Listepris og Pris pr enhed, begrænser den outputtet fra begge tabeller. Det er kun posterne med relaterede data i felterne i begge tabeller, der medtages i forespørgselsresultaterne.

  2. Når du har redigeret joinegenskaberne, begrænser joinforbindelsen kun den tabel, pilen peger på. Alle poster i den tabel, pilen peger fra, medtages i forespørgselsresultaterne.

  Bemærk!: Kontrollér, at alle pilene i joinforbindelserne peger i samme retning.

 10. I forbindelse med den tabel, der indeholder relaterede poster (i dette eksempel tabellen Ordreoplysninger), skal du dobbeltklikke på de enkelte felter, der er joinforbundet med den første tabel, undtagen det felt, du har valgt på tredje side i guiden (i dette tilfælde feltet Produkt-id). I forbindelse med hvert af disse felter skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for rækken Vis og skrive Er nul i rækken Kriterier.

 11. Du kan også føje kriterier til de andre forespørgselsfelter eller oprette beregnede felter, der er baseret på værdier fra den første tabel.

 12. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Forespørgslen returnerer navnene på de produkter, der ikke er en del af eksisterende ordrer.

Oprette din egen forespørgsel for at søge efter ikke-relaterede poster

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Forespørgsler under fanen Opret

 2. Dobbeltklik på den tabel, der indeholder ikke-relaterede poster, i dialogboksen Vis tabel, og dobbeltklik derefter på den tabel, der indeholder relaterede poster.

 3. Luk dialogboksen Vis tabel.

 4. I forespørgslens designgitter skal de to tabeller indeholde linjer, kaldet joinforbindelser, der sammenkæder dem med deres relaterede felter. Hvis joinforbindelserne ikke er der, kan du oprette dem ved at trække de enkelte relaterede felter fra den første tabel (den tabel, der indeholder ikke-relaterede poster) til den anden tabel (den tabel, der indeholder relaterede poster).

 5. Dobbeltklik på en joinforbindelse for at åbne dialogboksen Joinegenskaber. Vælg mulighed 2 for hver joinforbindelse, og klik derefter på OK.

  I forespørgselsdesigngitteret ændres joinforbindelserne, så de har pile i den ene ende.

  Bemærk!: Kontrollér, at alle joinforbindelserne peger i samme retning. Forespørgslen kan ikke køres, hvis joinforbindelserne peger i forskellige retninger, og de kan måske ikke køres, hvis en af joinforbindelserne ikke er en pil. Joinforbindelserne skal pege væk fra den tabel, der indeholder ikke-relaterede poster.

 6. I den tabel, der indeholder ikke-relaterede poster, skal du dobbeltklikke på de felter, du ønsker, at forespørgslen skal returnere.

  Du kan også angive kriterier for ethvert af disse felter eller oprette beregnede felter.

 7. I forbindelse med den tabel, der indeholder relaterede poster, skal du dobbeltklikke på de enkelte felter, der er joinforbundet med den første tabel. I forbindelse med hvert af disse felter skal du rydde afkrydsningsfeltet ud for rækken Vis og skrive Er nul i rækken Kriterier.

 8. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Se også

Opret en simpel udvælgelsesforespørgsel

Find dublerede poster med en forespørgsel

Brug en foreningsforespørgsel til at samle flere forespørgsler i ét resultat

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×