Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen STATSOBLIGATION.KURS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for en statsobligation.

Syntaks

STATSOBLIGATION.KURS(afregningsdato;udløbsdato;diskonto)

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen STATSOBLIGATION.KURS har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Statsobligationens afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor statsobligationen overdrages til køber.

 • Udløbsdato Påkrævet. Statsobligationens udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor statsobligationen udløber.

 • Diskonto    Påkrævet. Statsobligationens diskontosats.

Bemærkninger

 • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdato og udløbsdato afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er en gyldig dato, returnerer F.eks. #VALUE! fejlværdi.

 • Hvis diskonto ≤ 0, returnerer F.EKS. #NUM! fejlværdi.

 • Hvis afregningsdato >, eller hvis udløbsdato er mere end et år efter afregningsdato, returnerer F.eks. #NUM! fejlværdi.

 • STATSOBLIGATION.KURS beregnes således:

  Ligning

  hvor:

  • DTU = antallet af dage fra afregningsdato til udløbsdato. Der medtages ikke udløbsdatoer, der er mere end et kalenderår efter afregningsdatoen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

31-03-2008

Afregningsdato

01-06-2008

Udløbsdato

9,0 %

Diskontosats i %

Formel

Beskrivelse

Resultat

=STATSOBLIGATION.KURS(A2;A3;A4)

Kursen for statsobligationen ved brug af betingelserne i A2, A3 og A4

DKK 98,45

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×