TÆL.HVISER, funktionen

TÆL.HVISER, funktionen

Funktionen TÆL.HVISER anvender kriterier på celler på tværs af flere områder og tæller det antal gange, alle kriterierne er opfyldt.

Din browser understøtter ikke video.

Denne video er en del af et kursus med titlen Avancerede HVIS-funktioner.

Syntaks

TÆL.HVISER(kriterieområde1;kriterium1;[kriterieområde2;kriterium2];…)

Syntaksen for funktionen TÆL.HVISER har følgende argumenter:

  • kriterieområde1    Påkrævet. Det første område, hvori det tilknyttede kriterium skal evalueres.

  • kriterium1    Påkrævet. De kriterier i form af et tal, et udtryk, en cellereference eller tekst, der definerer, hvilke celler der skal tælles. Kriterier kan f.eks. udtrykkes som 32, ">32", B4, "æbler" eller "32".

  • kriterieområde2, kriterium2, ...    Valgfrit. Flere områder og deres tilknyttede kriterium. Der kan angives op til 127 område-/kriteriepar.

Vigtigt!: Hvert ekstra område skal have det samme antal rækker og kolonner som argumentet kriterieområde1. Områderne behøver ikke at støde op til hinanden.

Bemærkninger

  • Hvert områdes kriterium anvendes på én celle ad gangen. Hvis alle de første celler opfylder det tilknyttede kriterium, øges tælleren med 1. Hvis alle de sekundære celler opfylder kriterierne, øges tælleren igen med 1 osv., indtil alle cellerne er evalueret.

  • Hvis kriterieargumentet er en reference til en tom celle, behandler funktionen TÆL.HVISER den som værdien 0.

  • Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?) og stjerne (*) – i kriterier. Et spørgsmålstegn vil stemme overens med ethvert tegn, mens en stjerne angiver en sekvens af tegn. Hvis du vil søge efter et spørgsmålstegn eller en stjerne, skal du skrive tegnet ~ før det tegn, du søger efter.

Eksempel 1

Kopiér eksempeldataene i følgende tabeller, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Sælger

Oversteg kvoten for Kv. 1

Oversteg kvoten for Kv. 2

Oversteg kvoten for Kv. 3

Davidoski

Ja

Nej

Nej

Burke

Ja

Ja

Nej

Sundaram

Ja

Ja

Ja

Levitan

Nej

Ja

Ja

Formel

Beskrivelse

Resultat

=TÆL.HVISER(B2:D2;"=Ja")

Tæller, hvor mange gange Jensen oversteg en salgskvote for perioderne Kv. 1, Kv. 2 og Kv. 3 (kun i Kv. 1).

1

=TÆL.HVISER(B2:B5;"=Ja";C2:C5;"=Ja")

Tæller, hvor mange sælgere, der oversteg deres kvoter for Kv. 1 og Kv. 2 (Andersen og Jørgensen).

2

=TÆL.HVISER(B5:D5;"=Ja";B3:D3;"=Ja")

Tæller, hvor mange gange Larsen og Andersen oversteg samme kvote for perioderne Kv. 1, Kv. 2 og Kv. 3 (kun i Kv. 2).

1

Eksempel 2

Data

 

1

01-05-2011

2

02-05-2011

3

03-05-2011

4

04-05-2011

5

05-05-2011

6

06-05-2011

Formel

Beskrivelse

Resultat

=TÆL.HVISER(A2:A7,"<6",A2:A7,">1")

Tæller, hvor mange tal mellem 1 og 6 (ikke inklusive 1 og 6) der er indeholdt i cellerne A2 til og med A7.

4

=TÆL.HVISER(A2:A7, "<5",B2:B7,"<5/3/2011")

Tæller, hvor mange rækker der indeholder tal, som er mindre end 5 i cellerne A2 til og med A7, og som også har datoer, som er tidligere end 03.05.08, i cellerne B2 til og med B7.

2

=TÆL.HVISER(A2:A7, "<" & A6,B2:B7,"<" & B4)

Samme beskrivelse som det tidligere eksempel, men ved hjælp af cellereferencer i stedet for konstanter i kriterierne.

2

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Hvis du vil tælle celler, som ikke er tomme, skal du bruge funktionen TÆLV.

Hvis du vil tælle celler ved hjælp af et enkelt kriterie, skal du bruge funktionen TÆL.HVIS

Funktionen SUM.HVIS tilføjer kun de værdier, der lever op til et enkelt kriterium

Funktionen SUM.HVISER tilføjer kun de værdier, der lever op et flere kriterier

Funktionen HVISER (Microsoft 365, Excel 2016 og nyere)

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find fejl i formler

Statistiske funktioner

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×