Tastaturgenveje i OneNote

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Mange brugere finder ud af, at du bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til OneNote hjælper dem med at arbejde mere effektivt. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på samme tid.

 • Et komma-tegn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere nøgler i rækkefølge.

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene for OneNote til Windows skrivebord.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på CTRL + F, og skriv derefter søgeordene.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Åbn et nyt OneNote -vindue.

Ctrl+M

Opret en hurtig note.

Ctrl+Skift+M

Windows-logo tast + alt + N

Fastgør OneNote -vinduet.

Ctrl+Alt+D

Fortryd den forrige handling.

Ctrl+Z

Annuller Fortryd den forrige handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Y

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Ctrl+A

Hvis du vil udvide markeringen, skal du trykke på CTRL + A igen.

Klippe den markerede tekst eller det markerede element.

Ctrl+X

Kopiere den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Slette ét tegn mod venstre

Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ordet til venstre for markøren.

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Indsætte et linjeskift uden at starte et nyt afsnit.

Skift+Enter

Foretage stavekontrol.

F7

Åbne stavekontrollen for det aktuelt markerede ord

Skift+F7

Få vist genvejsmenuen for det aktuelt fokuserede objekt.

Skift+F10

Udføre den handling, der er foreslået på informationslinjen , når den vises øverst på en side.

Ctrl+Skift+W

Afspil den valgte lydoptagelse.

Ctrl+Alt+P

Stop afspilning af lydoptagelse.

Ctrl+Alt+S

Spring aktuel lydoptagelse tilbage med 10 sekunder.

Ctrl+Alt+Y

Spring aktuel lydoptagelse over 10 sekunder.

Ctrl+Alt+U

Øverst på siden

Formatere noter

Hvis du vil

skal du trykke på

Fremhæve den markerede tekst.

CTRL + ALT + H

Indsætte et link.

Ctrl+K

Kopiér formateringen af den markerede tekst (format pensel).

Ctrl+Skift+C

Indsætte formateringen på den markerede tekst (format pensel).

Ctrl+Skift+V

Åbn et link.

ENTER, når du er på linkteksten

Anvende eller fjerne fed formatering.

Ctrl+F

Anvende eller fjerne kursiv formatering.

Ctrl+K

Anvende eller fjerne understreget formatering.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne formateringen Gennemstreget.

Ctrl+bindestreg (-)

Anvende eller fjerne formatering med hævet skrift.

Ctrl + Skift + lighedstegn (=)

Anvende eller fjerne formatering med sænket skrift.

Ctrl+lighedstegn (=)

Anvende eller fjerne punkt opstillings formatering.

Ctrl+punktum (.)

Anvende eller fjerne opstilling med tal/bogstaver.

CTRL + skråstreg (/)

Anvende typografien Overskrift 1 på den aktuelle note.

Ctrl+Alt+1

Anvende typografien Overskrift 2 på den aktuelle note.

Ctrl+Alt+2

Anvende typografien overskrift 3 på den aktuelle note.

Ctrl+Alt+3

Anvende typografien overskrift 4 på den aktuelle note.

Ctrl+Alt+4

Anvende typografien Overskrift 5 på den aktuelle note.

Ctrl+Alt+5

Anvende typografien Overskrift 6 på den aktuelle note.

Ctrl+Alt+6

Rydde al formatering, der er anvendt til markeret tekst. Anvend typografien normal .

Ctrl+Skift+N

Forøg afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Højre pil

Tabulatortasten, når du er i begyndelsen af en linje

Formindsk afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Venstre pil

Skift + tab, når du er i begyndelsen af en linje

Juster afsnittet til venstre.

Ctrl+L

Justere afsnittet til højre.

Ctrl+R

Forøge skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl + Skift + højre vinkelparentes (>)

Formindske skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl + Skift + venstre vinkelparentes (<)

Vise eller skjule regel linjer på den aktuelle side.

Ctrl+Skift+R

Øverst på siden

Indsætte elementer på en side

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et dokument eller en fil på den aktuelle side.

Alt+N, F

Indsætte et dokument eller en fil som udskrift på den aktuelle side.

Alt+N, O

Vise eller skjule dokument udskrifter på den aktuelle side (når du kører OneNote i tilstanden stor kontrast).

Alt+Skift+P

Indsætte et billede fra en fil.

Alt+N, P

Indsætte et billede fra en scanner eller et kamera.

Alt+N, S

indsætte et skærmklip.

Bemærk!: Det OneNote -ikon skal være aktivt i meddelelsesområdet i Windows på proceslinjen.

Windows-tasten+Skift+S

I OneNote 2007 og 2010, Windows-logo tast + S

Indsætte dags dato.

Alt+Skift+D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

Alt+Skift+F

Indsætte aktuelt klokkeslæt.

Alt+Skift+T

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Starte en matematisk ligning eller konvertere den markerede tekst til en matematisk ligning.

Alt + lighedstegn (=)

Toppen af siden

Arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Oprette en tabel

Tabulatortasten, når du har skrevet en ny tekstlinje

Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række.

Tabulatortasten

Oprette en anden række ved en tabels afsluttende celle.

Enter

Bemærk!: Tryk på ENTER igen for at afslutte tabellen.

Indsætte en række under den aktuelle række.

CTRL + ENTER, når du er i en tabelcelle

Oprette et andet afsnit i den samme celle i en tabel.

Alt+Enter

Oprette en kolonne til højre for den aktuelle kolonne i en tabel.

Ctrl+Alt+R

Opret en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne i en tabel.

I OneNote 2010skal du trykke på Ctrl + Alt + E

Opret en række over den aktuelle i en tabel.

ENTER, når markøren er i begyndelsen af en række, undtagen for den første række

Opret en ny celle.

Tabulatortasten, når du er i den sidste celle i tabellen

Slette den aktuelle tomme række i en tabel.

Slet og slet igen, når markøren er i starten af rækken

Toppen af siden

Markere tekst og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Ctrl+A

Hvis du vil udvide markeringen, skal du trykke på CTRL + A igen.

Markere til slutningen af linjen.

Skift+End

Markér hele linjen.

Skift + piletast ned, når markøren er i starten af linjen

Hoppe til sidens titel og vælge den.

Ctrl+Skift+T

Annullere valg af disposition eller side.

Esc

Flyt de markerede afsnit opad.

Alt+Skift+Pil op

Flyt de markerede afsnit nedad.

Alt+Skift+Pil ned

Forøg afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Venstre pil

Formindsk afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Højre pil

Markere det aktuelle afsnit og dets underafsnit.

Ctrl+Skift+bindestreg (-)

Slette den markerede note eller det markerede objekt.

Delete

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Gå tilbage til den sidste besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Toppen af siden

Notemærker

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Anvende, markere eller fjerne mærket opgaver .

Ctrl+1

Anvende eller fjerne mærket vigtigt .

Ctrl+2

Anvende eller fjerne mærket spørgsmål .

Ctrl+3

Anvende eller fjerne mærket Husk til senere .

Ctrl+4

Anvende eller fjerne mærket definition .

Ctrl+5

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+6

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+7

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+8

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter.

Ctrl+0

Øverst på siden

Brug dispositioner

Hvis du vil

skal du trykke på

Vis via niveau 1.

Alt+Skift+1

Udvide til niveau 2.

Alt+Skift+2

Udvide til niveau 3.

Alt+Skift+3

Udvide til niveau 4.

Alt+Skift+4

Udvide til niveau 5.

Alt+Skift+5

Udvide til niveau 6.

Alt+Skift+6

Udvide til niveau 7.

Alt+Skift+7

Udvide til niveau 8.

Alt+Skift+8

Udvide til niveau 9.

Alt+Skift+9

Udvide alle niveauer.

Alt+Skift+0

Udvide den markerede overskrift.

Alt + Skift + lighedstegn (=)

Skjule den markerede overskrift.

Alt + Skift + bindestreg (-)

Øge indrykningen ét niveau.

Tabulatortasten

Reducere indrykningen ét niveau.

Skift+Tab

Udvide en skjult disposition.

Alt+Skift+plustegn (+)

Skjule en udvidet disposition.

Alt + Skift + minustegn (-)

Toppen af siden

Angiv sprogindstillinger

Bemærk!: Hvis du vil ændre skriveretningen for dine noter, skal du først aktivere et eller flere højre mod venstre-sprog i værktøjet Microsoft Office Sprogindstillinger .

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indstille skriveretningen til venstre mod højre.

CTRL + venstre Skift

Indstille skriveretningen til højre mod venstre.

Ctrl + højre Skift

Øge indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Tabulatortasten

Formindske indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Skift+Tab

Toppen af siden

Arbejde med sider

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Aktivér eller Deaktiver visningen hele siden.

F11

Åbn et nyt OneNote -vindue.

Ctrl+M

Opret en hurtig note.

Ctrl+Skift+M

Udvide eller skjule fanerne i en sidegruppe.

Ctrl + Skift + Asterisk (*)

Udskrive den aktuelle side.

Ctrl+P

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion.

Ctrl+N

Øge bredden på sidens fanelinje.

Ctrl + Skift + venstre kantparentes ([)

Formindske bredden på sidens fanelinje.

Ctrl + Skift + højreparentes (])

Oprette en nye side under den aktuelle sidefane på det samme niveau.

Ctrl+Alt+N

Formindske indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane.

Ctrl + Alt + venstre kantparentes ([)

Øge indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane.

Ctrl + Alt + højre kantparentes ([)

Oprette en ny underside under den aktuelle side.

Ctrl+Skift+Alt+N

Markere alle emner.

Ctrl+A

Hvis du vil udvide markeringen, skal du trykke på CTRL + A igen.

Markere den aktuelle side.

Ctrl+Skift+A

Hvis den markerede side er en del af en gruppe, skal du trykke på CTRL + A for at markere alle siderne i gruppen.

Flytte den markerede sidefane op.

Alt+Skift+Pil op

Flytte den markerede sidefane ned.

Alt+Skift+Pil ned

Gå til sidens titel.

Ctrl+Skift+T

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+Page Up

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+Page Down

Rulle op på den aktuelle side.

PgUp

Rulle ned på den aktuelle side.

PgDn

Rulle til toppen af den aktuelle side.

Ctrl+Home

Rulle til bunden af den aktuelle side.

Ctrl+End

Gå til næste afsnit.

Ctrl+Pil ned-tast

Gå til forrige afsnit.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte markøren op på den aktuelle side eller udvide siden opad.

Ctrl+Alt+pil op

Flytte markøren ned på den aktuelle side eller udvide siden nedad.

Ctrl+Alt+pil ned

Flytte markøren til venstre på den aktuelle side eller udvide siden mod venstre.

Ctrl+Alt+venstre pil

Flytte markøren til højre på den aktuelle side eller udvide siden mod højre.

Ctrl+Alt+højre pil

Gå til næste notebeholder.

Alt+pil ned

Gå til begyndelsen af linjen.

Home

Gå til slutningen af linjen.

End

Gå til den forrige side, der er besøgt.

Alt+Venstre pil

Gå til den næste besøgte side, hvis det er muligt.

Alt+Højre pil

Zoome ind.

Alt + Ctrl + plus tegn (på det numeriske tastatur)

Alt + Ctrl + Skift + plus tegn (+)

Zoome ud.

Alt + Ctrl + minustegn (på det numeriske tastatur)

Alt + Ctrl + Skift + bindestreg (-)

Synkroniser notesbogen.

Bemærk!: Mens OneNote kører, bliver dine noter automatisk gemt, hver gang du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Toppen af siden

Arbejd med notesbøger og sektioner

Hvis du vil

skal du trykke på

Åbn OneNote.

Windows-logo tast + Skift + N

Åbne en notesbog.

Ctrl+O

Åbne en sektion.

Ctrl+Alt+Skift+O

Send til OneNote -værktøj.

Windows-logo tast + N

Oprette en ny sektion.

Ctrl+T

Gå til den næste sektion.

Ctrl+Tab

Gå til den forrige sektion.

Ctrl+Skift+Tab

Gå til den næste side i sektionen.

Ctrl+PgDn

Gå til den forrige side i sektionen.

Ctrl+PgUp

Gå til første side i sektionen.

Alt+Home

Gå til sidste side i sektionen.

Alt+End

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+Page Up

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+Page Down

Flytte eller kopiere den aktuelle side.

Ctrl+Alt+M

Sætte fokus på den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+G

Markere den aktuelle sidefane.

Ctrl+Skift+A

Sætte fokus på den aktuelle sektionsfane.

Ctrl+Skift+G

Flytte den aktuelle sektion.

Ctrl+Skift+G og derefter Skift+F10, M

Skifte til en anden notesbog på navigationslinjen.

CTRL + G, brug pil ned eller op for at vælge en notesbog, og tryk derefter på ENTER

Toppen af siden

Søg i noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til søge feltet for at søge i alle notesbøger.

Ctrl+E

Se det næste resultat, mens der søges i alle notesbøger.

Pil ned

Når du søger i alle notesbøger, skal du gå til det valgte resultat og afvise søgningen.

Enter

Ændre søgeområde.

Ctrl + E, tab, Mellemrumstast

Åbn ruden søgeresultater .

Alt+O efter søgning

Søg på den aktuelle side.

Ctrl+F

Flytte til det næste resultat, mens der søges på den aktuelle side.

Enter

F3

Flytte til det forrige resultat, mens der søges på den aktuelle side.

Skift+F3

Lukke søgningen og vende tilbage til siden.

Esc

Toppen af siden

Del noter

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

Ctrl+Skift+E

Oprette en i dag -Outlook opgave fra den valgte Note.

Ctrl+Skift+1

Opret en i morgenOutlook -opgave fra den valgte Note.

Ctrl+Skift+2

Opret en ugeOutlook opgave fra den valgte Note.

Ctrl+Skift+3

Oprette en næste ugeOutlook opgave fra den valgte Note.

Ctrl+Skift+4

Opret en Nej-datoOutlook opgave fra den valgte Note.

Ctrl+Skift+5

Åbn den valgte Outlook opgave.

Ctrl+Skift+K

Markér den valgte Outlook opgave som fuldført.

Ctrl+Skift+9

Slet den markerede Outlook opgave.

Ctrl+Skift+0

Synkroniser ændringer i den aktuelle delte notesbog.

Skift+F9

Synkroniser ændringer i alle delte notesbøger.

F9

Markere den aktuelle side som ulæst.

Ctrl+Q

Toppen af Siden

Beskyt noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Låse alle sektioner, der er beskyttet med adgangskode.

Ctrl+Alt+L

Toppen af siden

Se også

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

I denne artikel vises tastaturgenvejene for OneNote til Windows 10.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du er bekendt med tastaturgenveje på din Windows-computer, fungerer de fleste af de samme tastekombinationer også med OneNote til Windows 10. De genveje, der er vist i denne artikel, gælder specifikt for OneNote til Windows 10 -appen.

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på CTRL + F, og skriv derefter søgeordene.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I denne tabel vises de oftest benyttede genveje i OneNote til Windows 10.

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Flytte fokus til den aktuelle sektion.

Ctrl+Skift+G

Åbn genvejsmenuen.

Skift+F10

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion.

Ctrl+N

Åbne en notesbog.

Ctrl+O

Skifte til en anden notesbog på navigations linjen.

Ctrl+G, tryk derefter på Pil ned- eller Pil op-tasten for at vælge en anden notesbog, og tryk derefter på Enter

Oprette en ny sektion.

Ctrl+T

Opret en ny side under den aktuelle sidefane på det samme niveau.

Ctrl+Alt+N

Opret en ny underside under den aktuelle side.

Ctrl+Alt+Shift+N

Aktivér eller Deaktiver visningen hele siden.

F11

Flytte fokus til den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+G

Flytte eller kopiere den aktuelle side.

Ctrl+Alt+M

Markere den aktuelle side.

Ctrl+Skift+A

Gå til og vælg sidens titel.

Ctrl+Skift+T

Åbn et søgefelt for at søge i alle åbne notesbøger.

Ctrl+E

Toppen af siden

Naviger i OneNote til Windows 10 udelukkende ved hjælp af tastaturet

Tabellen nedenfor viser de genveje, du kan bruge til at navigere med i OneNote til Windows 10.

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Gå mellem fanelinjen, navigationsruden og side lærredet.

F6

Gå til båndet fra en fane.

Pil ned

Flytte mellem faner på båndet eller mellem indstillingerne på et bånd.

Venstre pil eller højre pil

Udføre den aktuelt markerede bånd kommando.

Enter

Flytte mellem elementerne på hovedmenuen.

Tab eller Skift+Tab

Åbn båndet.

Alt

Åbn fanen hjem på båndet.

Alt+E

Åbn fanen Indsæt på båndet.

Alt+N

Åbn fanen Tegning på båndet.

Alt+D

Åbn fanen Vis bånd.

Alt+W

Øverst på siden

Skriv og rediger noter

Hvis du vil

skal du trykke på

Åbn et nyt OneNote -vindue.

Ctrl+M

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Ctrl+A

Hvis du vil udvide markeringen, skal du trykke på CTRL + A igen.

Klippe den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

Ctrl+X

Kopiere den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Slette ét tegn mod venstre

Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ordet til venstre for markøren.

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Indsætte et linjeskift uden at starte et nyt afsnit.

Skift+Enter

Åbn genvejsmenuen for objektet i fokus.

Skift+F10

Menuen tast

Udføre den handling, der er foreslået på informationslinjen , hvis den vises øverst på en side.

Ctrl+Skift+W

Indsætte forfatternavnet og det senest ændrede tidsstempel.

Ctrl+Skift+M

Toppen af siden

Formatere noter

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Fremhæve den markerede tekst.

Ctrl+Skift+H

CTRL + ALT + H

Indsætte et link.

Ctrl+K

Kopiér formateringen af den markerede tekst (format pensel).

Ctrl+Skift+C

Indsætte formateringen på den markerede tekst (format pensel).

Ctrl+Skift+V

Åbn et link.

ENTER, når du er på linkteksten

Anvende eller fjerne fed formatering.

Ctrl+F

Anvende eller fjerne kursiv formatering.

Ctrl+K

Anvende eller fjerne understreget formatering.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne formateringen Gennemstreget.

Ctrl+bindestreg (-)

Anvende eller fjerne formatering med hævet skrift.

Ctrl + Skift + lighedstegn (=)

Anvende eller fjerne formatering med sænket skrift.

Ctrl+lighedstegn (=)

Anvende eller fjerne punkt opstillings formatering.

Ctrl+punktum (.)

Anvende eller fjerne opstilling med tal/bogstaver.

CTRL + skråstreg (/)

Anvende typografien Overskrift 1 på den aktuelle note.

Ctrl+Alt+1

Anvende typografien Overskrift 2 på den aktuelle note.

Ctrl+Alt+2

Anvende typografien overskrift 3 på den aktuelle note.

Ctrl+Alt+3

Anvende typografien overskrift 4 på den aktuelle note.

Ctrl+Alt+4

Anvende typografien Overskrift 5 på den aktuelle note.

Ctrl+Alt+5

Anvende typografien Overskrift 6 på den aktuelle note.

Ctrl+Alt+6

Rydde al formatering, der er anvendt til markeret tekst. Anvend typografien normal .

Ctrl+Skift+N

Forøg afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Højre pil

Tabulatortasten, når du er i begyndelsen af en linje

Formindsk afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Venstre pil

Skift + tab, når du er i begyndelsen af en linje

Højrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+R

Venstrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+L

Forøge skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl + Skift + højre vinkelparentes (>)

Formindske skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl + Skift + venstre vinkelparentes (<)

Vise eller skjule regel linjer på den aktuelle side.

Ctrl+Skift+R

Øverst på siden

Føje elementer til en side

Hvis du vil

skal du trykke på

Kopiere et skærmklip til Udklipsholder (kræver opdatering til Windows 10 Creators).

Windows-tasten+Skift+S

Indsætte dags dato.

Alt+Skift+D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

Alt+Skift+F

Indsætte aktuelt klokkeslæt.

Alt+Skift+T

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Starte en matematisk ligning eller konvertere den markerede tekst til en matematisk ligning.

Alt + lighedstegn (=)

Toppen af siden

Arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Oprette en tabel

Tabulatortasten, når du har skrevet en ny tekstlinje

Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række.

Tabulatortasten

Oprette en anden række ved en tabels afsluttende celle.

Enter

Bemærk!: Tryk på ENTER igen for at afslutte tabellen.

Indsætte en række under den aktuelle række.

CTRL + ENTER, når du er i en tabelcelle

Oprette et andet afsnit i den samme celle i en tabel.

Alt+Enter

Oprette en kolonne til højre for den aktuelle kolonne i en tabel.

Ctrl+Alt+R

Opret en række over den aktuelle i en tabel.

ENTER, når markøren er i begyndelsen af en række, undtagen for den første række

Opret en ny celle.

Tabulatortasten, når du er i den sidste celle i tabellen

Slette den aktuelle tomme række i en tabel.

Slet og slet igen, når markøren er i starten af rækken

Toppen af siden

Marker noter og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Ctrl+A

Hvis du vil udvide markeringen, skal du trykke på CTRL + A igen.

Markere til slutningen af linjen.

Skift+End

Gå til og vælg sidens titel.

Ctrl+Skift+T

Annullere dispositionen eller sidemarkeringen.

Esc

Flytte de aktuelle eller markerede afsnit op.

Alt+Skift+Pil op

Flytte de aktuelle eller markerede afsnit ned.

Alt+Skift+Pil ned

Forøg afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Højre pil

Formindsk afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Venstre pil

Markere det aktuelle afsnit og dets underafsnit.

Ctrl+Skift+bindestreg (-)

Slette den markerede note eller det markerede objekt.

Delete

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Gå til den forrige side besøgt.

Alt+Venstre pil

Gå til den næste besøgte side, hvis det er muligt.

Alt+Højre pil

Opret en ny lydoptagelse.

Ctrl+Alt+A

Afspil den valgte lydoptagelse.

Ctrl+Alt+P

Stop afspilning af lydoptagelse.

Ctrl+Alt+S

Spring aktuel lydoptagelse tilbage med 10 sekunder.

Ctrl+Alt+Y

Spring aktuel lydoptagelse tilbage med 5 minutter.

Ctrl+Alt+T

Spring aktuel lydoptagelse over 10 sekunder.

Ctrl+Alt+U

Spring den aktuelle lydoptagelse frem frem med 5 minutter.

Ctrl+Alt+I

Toppen af siden

Notemærker

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Anvende, markere eller fjerne mærket opgaver .

Ctrl+1

Anvende eller fjerne mærket vigtigt .

Ctrl+2

Anvende eller fjerne mærket spørgsmål .

Ctrl+3

Anvende eller fjerne mærket Husk til senere .

Ctrl+4

Anvende eller fjerne mærket definition .

Ctrl+5

Anvende eller fjerne markeringen af mærket .

Ctrl+6

Anvende eller fjerne mærket Kontaktpersoner .

Ctrl+7

Anvende eller fjerne adresse mærket.

Ctrl+8

Anvende eller fjerne koden telefonnummer .

Ctrl+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter.

Ctrl+0

Øverst på siden

Brug dispositioner

Hvis du vil

skal du trykke på

Vis via niveau 1.

Alt+Skift+1

Udvide til niveau 2.

Alt+Skift+2

Udvide til niveau 3.

Alt+Skift+3

Udvide til niveau 4.

Alt+Skift+4

Udvide til niveau 5.

Alt+Skift+5

Udvide til niveau 6.

Alt+Skift+6

Udvide til niveau 7.

Alt+Skift+7

Udvide til niveau 8.

Alt+Skift+8

Udvide til niveau 9.

Alt+Skift+9

Udvide alle niveauer.

Alt+Skift+0

Øge indrykningen ét niveau.

Tabulatortasten

Reducere indrykningen ét niveau.

Skift+Tab

Udvide en skjult disposition.

Alt+Skift+plustegn (+)

Skjule en udvidet disposition.

Alt+Skift+minustegn (–)

Toppen af siden

Angiv sprogindstillinger

Bemærk!: Hvis du vil ændre skriveretningen i dine noter, skal du først aktivere et eller flere højre mod venstre-sprog i værktøjet Microsoft Office Sprogindstillinger .

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Angiv skriveretningen til venstre mod højre.

CTRL + venstre Skift

Indstil skriveretningen til højre mod venstre.

Ctrl + højre Skift

Øge indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Tabulatortasten

Formindske indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Skift+Tab

Toppen af siden

Arbejde med sider

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Aktivér eller Deaktiver visningen hele siden.

F11

Åbn et nyt OneNote -vindue.

Ctrl+M

Udvide eller skjule fanerne i en sidegruppe.

Ctrl + Skift + Asterisk (*)

Slå visningen Tilgængelighedskontrol til/fra.

Ctrl+Skift+F

Udskrive den aktuelle side.

Ctrl+P

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion.

Ctrl+N

Øge bredden på sidens fanelinje.

Ctrl + Skift + venstre kantparentes ([)

Formindske bredden på sidens fanelinje.

Ctrl + Skift + højreparentes (])

Opret en ny side på det samme niveau under fanen Aktuel side.

Ctrl+Alt+N

Opret en ny underside under den aktuelle side.

Ctrl+Alt+Shift+N

Markere alle emner.

Ctrl+A

Hvis du vil udvide markeringen, skal du trykke på CTRL + A igen.

Markere den aktuelle side.

Ctrl+Alt+G

Flytte den markerede sidefane op.

Alt+Skift+Pil op

Flytte den markerede sidefane ned.

Alt+Skift+Pil ned

Flytte markøren til sidens titel.

Ctrl+Skift+T

Rul op på den aktuelle side.

Page Up

Rul ned på den aktuelle side.

Page Down

Rulle til toppen af den aktuelle side.

Ctrl+Home

Rulle til bunden af den aktuelle side.

Ctrl+End

Gå til næste afsnit.

Ctrl+Pil ned-tast

Gå til forrige afsnit.

Ctrl+Pil op-tast

Gå til næste notebeholder.

Alt+pil ned

Gå til begyndelsen af linjen.

Home

Gå til slutningen af linjen.

End

Gå tilbage til den sidste besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå frem til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Zoome ind.

CTRL + alt + plus tegn (+ på det numeriske tastatur)

Ctrl + Alt + Skift + plus tegn (+)

Zoome ud.

CTRL + alt + minustegn (– på det numeriske tastatur)

Ctrl + Alt + Skift + bindestreg (-)

Synkroniser notesbogen.

Bemærk!: Mens OneNote kører, bliver dine noter automatisk gemt, hver gang du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Toppen af siden

Arbejd med notesbøger og sektioner

Hvis du vil

skal du trykke på

Åbne en notesbog.

Ctrl+O

Oprette en ny sektion.

Ctrl+T

Gå til den næste sektion.

Ctrl+Tab

Gå til den forrige sektion.

Ctrl+Skift+Tab

Gå til den næste side i sektionen.

Ctrl+PgDn

Gå til den forrige side i sektionen.

Ctrl+PgUp

Gå til første side i sektionen.

Alt+Home

Gå til sidste side i sektionen.

Alt+End

Flytte eller kopiere den aktuelle side.

Ctrl+Alt+M

Sætte fokus på den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+G

Sætte fokus på den aktuelle sektionsfane.

Ctrl+Skift+G

Skifte til en anden notesbog på navigations linjen.

Ctrl+G, tryk derefter på Pil ned- eller Pil op-tasten for at vælge en anden notesbog, og tryk derefter på Enter

Åbn genvejsmenuen for den aktuelle sektion.

Ctrl+Skift+G, Skift+F10

Toppen af siden

Søge i noterne

Hvis du vil

skal du trykke på

Åbn et søgefelt for at søge i alle åbne notesbøger.

Ctrl+E eller Ctrl+F

Se det næste resultat, mens der søges i alle notesbøger.

Pil ned

Gå til det valgte resultat, mens du søger i alle notesbøger.

Enter

Ændre søgeområde.

Ctrl + E, tabulatortasten, tabulatortasten, pil ned

Lukke søgningen og vende tilbage til siden.

Esc

Toppen af siden

Del noter

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Åbn ruden del .

Ctrl+Shift+E

Synkronisere den aktuelle notesbog.

Ctrl + S

Skift+F9

Synkroniser alle notesbøger.

F9

Markere den aktuelle side som læst eller ulæst.

Ctrl+Q

Toppen af Siden

Beskyt noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Låse alle sektioner, der er beskyttet med adgangskode.

Ctrl+Alt+L

Toppen af siden

Se også

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

I denne artikel vises tastaturgenvejene for OneNote til Mac.

Bemærkninger!: 

 • Indstillingerne i nogle versioner af macOS og nogle hjælpeprogrammer kan være i konflikt med tastaturgenveje og funktions taste handlinger i Office til Mac. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer taste tildelingen for en tastaturgenvej, i hjælp til Mac i hjælp til din version af macOS, dit hjælpeprogram eller se genvejs konflikter.

 • Hvis du ikke kan finde en tastaturgenvej her, der opfylder dine behov, kan du oprette en brugerdefineret tastaturgenvej. Hvis du vil have mere at vide, skal du gå til Opret en brugerdefineret tastaturgenvej til Office til Mac.

 • Mange af de genveje, der bruger CTRL-tasten på et Windows-tastatur, fungerer også sammen med tasten CTRL i OneNote til Mac. Men det gælder ikke dem alle.

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på Command + F, og skriv derefter søgeordene.

Du får den bedste oplevelse ved at bruge tastaturet med båndet ved at aktivere tastaturet til at få adgang til alle kontrolelementer.

 1. Hvis du vil åbne system indstillinger, skal du trykke på KOMMANDO + mellemrum, skrive system indstillingerog trykke på ENTER.

 2. Hvis du vil gå til tastaturindstillinger, skal du skrive tastatur og trykke på ENTER.

 3. Under fanen genveje skal du trykke på Control + F7 for at ændre indstillingen for fuld tastaturadgang fra tekstbokse og kun lister til alle kontrolelementer.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Denne tabel viser de oftest benyttede genveje i OneNote til Mac.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Opret en ny side.

KOMMANDO + N

Fortryd den forrige handling.

KOMMANDO + Z

Annuller Fortryd den forrige handling, hvis det er muligt.

KOMMANDO + Y

Klippe det markerede indhold til Udklipsholder.

KOMMANDO + X

Kopiere det markerede indhold til Udklipsholder.

KOMMANDO + C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

KOMMANDO + V

Åbne en notesbog.

KOMMANDO + O

Skifte til fuldskærmsvisning.

KOMMANDO + CTRL + F

Luk den aktuelle notesbog.

KOMMANDO + Skift + W

Synkroniser denne notesbog.

KOMMANDO + S

Synkroniser alle notesbøger.

KOMMANDO + Skift + S

Markere alle elementer på den aktuelle side.

KOMMANDO + A

Hvis du vil udvide markeringsområdet, skal du trykke på KOMMANDO + A igen.

Markere sidens titel.

KOMMANDO + Skift + T

Forøg afsnitsindrykningen.

Tabulatortasten, når du er i slutningen af en linje

KOMMANDO + højreparentes (])

Formindsk afsnitsindrykningen.

Skift + tab, når du er i slutningen af en linje

KOMMANDO + kantet venstreparentes ([)

Zoome ind.

KOMMANDO + plus tegn (+)

Zoome ud.

KOMMANDO + minustegn (-)

Nulstil zoom forstørrelsen.

KOMMANDO + 0

Skjule en udvidet disposition.

Control + Shift + plus tegn (+)

Udvide en skjult disposition.

Ctrl + Shift + minustegn (-)

Åbne det markerede link.

Skift+Retur

Kopiere den markerede formatering.

KOMMANDO + alternativ + C

Indsæt den kopierede formatering.

KOMMANDO + option + V

Find tekst på siden.

KOMMANDO + F

Find tekst i alle åbne notesbøger.

KOMMANDO + alternativ + F

Start diktering.

FN, FN

Øverst på siden

Naviger inden for sider

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Flytte ét ord til venstre.

Option+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Option+Højre pil

Flytte til begyndelsen af linjen.

KOMMANDO + venstre piletast

Flytte til slutningen af linjen.

KOMMANDO + højre piletast

Flytte et afsnit op

KOMMANDO + pil op

Option+Pil op

Flytte et afsnit ned

KOMMANDO + pil ned-tast

Option+Pil ned

Rulle op på den aktuelle side.

PgUp

Rulle ned på den aktuelle side.

PgDn

Gå til toppen af den aktuelle side.

Kommando + pil op-tast

Gå til bunden af den aktuelle side.

Kommando + piletast ned

Flytte markøren op på den aktuelle side eller udvide siden opad.

KOMMANDO + Option + tasten pil op

Flytte markøren ned på den aktuelle side eller udvide siden nedad.

KOMMANDO + option + piletast ned

Flytte markøren til venstre på den aktuelle side eller udvide siden mod venstre.

KOMMANDO + alternativ + venstre piletast

Flytte markøren til højre på den aktuelle side eller udvide siden mod højre.

KOMMANDO + option + højre piletast

Øverst på siden

Rediger tekst og grafik

Hvis du vil

skal du trykke på

Klippe det markerede indhold til Udklipsholder.

KOMMANDO + X

Kopiere det markerede indhold til Udklipsholder.

KOMMANDO + C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

KOMMANDO + V

Kopiere den markerede formatering.

KOMMANDO + alternativ + C

Indsæt den kopierede formatering.

KOMMANDO + option + V

Start med at oprette en opstilling med punkttegn.

Stjerne (*); mellemrumstast

Bemærk!: Hvis du vil indsætte et enkelt punkttegn i teksten, skal du trykke på option + 8

Start med at oprette en opstilling med tal/bogstaver.

Skriv 1., og tryk på mellemrumstasten

KOMMANDO + skråstreg (/)

Hæv (indryk) det markerede listeelement.

KOMMANDO + højreparentes (])

Sænk (udryk) det markerede listeelement.

KOMMANDO + kantet venstreparentes ([)

Anvende formatering med hævet skrift.

KOMMANDO + Skift + Option + lighedstegn (=)

Anvende formatering med sænket skrift.

KOMMANDO + option + lighedstegn (=)

Indsætte et linjeskift.

Skift+Retur

Indsætte dags dato.

KOMMANDO + D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

KOMMANDO + Skift + D

Indsætte ligninger (eller konvertere den markerede tekst til en matematisk ligning).

Control + lighedstegn (=)

Søg efter den markerede tekst ved hjælp af opgaveruden Smart opslag .

KOMMANDO + CTRL + option + L

Indsæt emoji.

KOMMANDO + Ctrl + mellemrumstast

Slette tegnet til venstre for markøren.

Slet

Slette tegnet til højre for markøren.

FN + Delete

Slette ordet til venstre for markøren.

Alternativ + Delete

Slette ordet til højre for markøren.

FN + alternativ + Delete

Alternativ + del

Flyt de markerede afsnit op.

KOMMANDO + Skift + pil op

Flyt de markerede afsnit ned.

KOMMANDO + Skift + pil ned

Formindsk afsnitsindrykningen.

KOMMANDO + Skift + venstre piletast

Flytte det markerede billede eller det markerede objekt op.

KOMMANDO + Option + tasten pil op

Flytte det markerede billede eller objekt ned.

KOMMANDO + option + piletast ned

Øverst på siden

Arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Oprette en tabel

Tabulatortasten, når du har skrevet en ny tekstlinje

Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række.

Tabulatortasten

Opret en anden tabelrække.

Returneres, når du er i den sidste celle i en tabel.

Bemærk!: Tryk på ENTER igen for at afslutte tabellen.

Opret en tabelkolonne til højre for den aktuelle kolonne.

KOMMANDO + option + R

Opret en tabelkolonne til venstre for den aktuelle kolonne.

KOMMANDO + alternativ + E

Opret en tabelrække under den aktuelle række.

KOMMANDO + retur

Opret et andet afsnit i den samme celle.

Alternativ + Retur

Øverst på siden

Arbejd med notesbøger og sektioner

Hvis du vil

Tryk på

Skifte mellem sektioner i en notesbog.

KOMMANDO + Skift + venstre klammeparentes ({) eller højre klammeparentes (})

Skift mellem sider i en sektion.

 1. Start med markøren på en side.

 2. Tryk på KOMMANDO + CTRL + G for at flytte fokus til sidelisten.

 3. Tryk på pil op eller ned for at markere den forrige eller næste side i sektionen eller KOMMANDO + Page up eller Page Down.

Åbn andre notesbøger, eller opret nye.

KOMMANDO + O

Få vist listen over dine åbne notesbøger.

Control+G

Oprette en ny side i en notesbog.

KOMMANDO + N

Åbn indstillingerne for OneNote appen.

KOMMANDO + komma (,)

Flytte siden til en anden placering.

KOMMANDO + Skift + M

Kopiér siden til en anden placering.

KOMMANDO + Skift + C

Flyt eller Kopiér siden igen til den sidste markerede sektion.

KOMMANDO + option + T

Åbn fuldskærmsvisning.

KOMMANDO + CTRL + F

Synkroniser denne notesbog.

KOMMANDO + S

Synkroniser alle notesbøger.

KOMMANDO + Skift + S

Flyt tastaturfokus til sidelisten.

KOMMANDO + CTRL + G

Flyt tastaturfokus til sektionslisten.

Control+Shift+G

Øverst på siden

Se også

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

I denne artikel vises tastaturgenvejene for OneNote til internettet.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på CTRL + F, og skriv derefter søgeordene.

 • Når du bruger OneNote til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da OneNote til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke OneNote til internettet.

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

I dette emne

Navigere i båndet og ruderne i læsevisning

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Gå fra navigation i notesbog til browser felter.

Skift+F6

Flytte mellem kommandoer på båndet.

Tabulatortasten

Udføre den aktuelt markerede bånd kommando.

Enter

Rulle op eller ned på en side.

PgUp eller PgDn

Side fremad i notesbogen (i Internet Explorer).

Ctrl+PgDn

Side tilbage gennem notesbogen (i Internet Explorer).

Ctrl+PgUp

Gå til den første side i en sektion.

Alt+Page Up

Gå til den sidste side i en sektion.

Alt+Page Down

Udvid den markerede sektion.

ENTER, når i sektionen

Toppen af siden

Navigere i båndet og ruderne i redigeringsvisning

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Åbn en bestemt side.

Ctrl + F6, indtil du når til sidelisten, og tryk derefter på tabulatortasten for at sætte fokus på forskellige sider. Tryk på Enter for at vælge en side.

Aktivere en anden båndfane.

Ctrl + F6, indtil du når båndet, og tryk derefter på tabulatortasten for at flytte mellem fanerne på båndet, og tryk på ENTER for at vælge.

Flytte mellem kommandoer på båndet.

Tabulatortasten, når du er på et bånd

Aktivere den markerede bånd kommando.

Enter

Side fremad i notesbogen i Internet Explorer.

Ctrl+PgDn

Side tilbage gennem notesbogen i Internet Explorer.

Ctrl+PgUp

Gå til den første side i en sektion.

Alt+Page Up

Gå til den sidste side i en sektion.

Alt+Page Down

Flytte den aktuelle side op eller ned.

Alt + Skift + op

Pil ned

Toppen af siden

Naviger inden for sider

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Flytte markøren fra titelområdet til sidens brødtekst.

Tabulatortasten

Enter

Flytte markøren ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte markøren ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte markøren et afsnit op.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte markøren et afsnit ned.

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte markøren til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte markøren til slutningen af linjen.

End

Flytte markøren til begyndelsen af sidens brødtekst.

Ctrl+Home

Flytte markøren til slutningen af siden.

Ctrl+End

Flytte markøren til titelområdet.

PGUP eller CTRL + A, CTRL + A, tabulatortasten, indtil titlen er markeret

Toppen af siden

Markere tekst og grafik

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Markér tekst.

Skift+piletaster

Markere ordet til højre.

Ctrl + Skift + højre piletast

Markere ordet til venstre.

Ctrl + Skift + venstre piletast

Vælg fra den aktuelle placering til starten af afsnittet.

Skift+Home

Vælg fra den aktuelle position til slutningen af afsnittet.

Skift+End

Vælg fra den aktuelle placering til starten af dispositionen.

Skift+Ctrl+Home

Vælg fra den aktuelle placering til slutningen af dispositionen.

Skift+Ctrl+End

Udvide markeringen.

CTRL + A for at udvide markeringen til hele afsnittet, dispositionen og siden.

Toppen af siden

Redigere indhold

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Klippe det markerede indhold til Udklipsholder.

Ctrl+X

Kopiere det markerede indhold til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Indsætte et link.

Ctrl+K

Fortryd den forrige handling.

Ctrl+Z

Annuller Fortryd den forrige handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Y

Flytte til det næste ord, der er stavet forkert.

Alt+F7

Opret en ny disposition.

Ctrl+Skift+F

Flytte fra én disposition til en anden.

CTRL + A, CTRL + A, tabulatortasten

Synkroniser notesbogen.

Bemærk!: Når OneNote til internettet kører, bliver dine noter automatisk gemt, uanset hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Øverst på siden

Arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Opret en ny celle.

Tabulatortasten, når du er i den sidste celle i tabellen

Indsætte en række under den aktuelle række.

CTRL + ENTER, når du er i en tabelcelle

Bemærk!: Når en celle, en kolonne eller en række er markeret, gælder justering for indholdet i de markerede celler. Når en tabel er markeret, gælder justering for tabellen, men påvirker ikke justering i celler.

Toppen af siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Anvende fed formatering.

Ctrl+F

Anvende kursiv formatering.

Ctrl+K

Anvende understreget formatering.

Ctrl+U

Opret en liste med punkttegn.

Ctrl+punktum (.)

Opret en opstilling med tal/bogstaver.

CTRL + skråstreg (/)

Ctrl+Skift+O

Juster afsnittet til venstre.

Ctrl+L

Justere afsnittet til højre.

Ctrl+R

Centrer afsnittet.

Ctrl+E

Forøg afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Højre pil

Formindsk afsnitsindrykningen.

Alt+Skift+Venstre pil

Toppen af siden

Notemærker

Hvis du vil gøre dette

skal du trykke på

Anvende, markere eller fjerne mærket opgaver .

Ctrl+1

Anvende eller fjerne mærket vigtigt .

Ctrl+2

Anvende eller fjerne mærket spørgsmål .

Ctrl+3

Anvende eller fjerne mærket Husk til senere .

Ctrl+4

Anvende eller fjerne mærket definition .

Ctrl+5

Anvende eller fjerne markeringen af mærket .

Ctrl+6

Anvende eller fjerne mærket Kontaktpersoner .

Ctrl+7

Anvende eller fjerne adresse mærket.

Ctrl+8

Anvende eller fjerne koden telefonnummer .

Ctrl+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter.

Ctrl+0

Øverst på siden

Se også

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i OneNote

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Teknisk support til personer med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Vær et skridt fremad med Microsoft 365

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×