Tastaturgenveje i Project

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med Project tastaturgenveje. For brugere med mobilitets- eller synshæmning kan tastaturgenveje være nemmere end at bruge berøringsskærmen og er et vigtigt alternativ til at bruge en mus.

Bemærkninger!: 

  • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

  • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på samme tid.

  • Et komma (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i rækkefølge.

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene iProject 2010, Project 2013, Project 2016og Project til Microsoft 365 , der kører på Skrivebordsversionen af Windows, alt efter hvad der er relevant.

Bemærkninger!: 

  • Vigtigt!: Nogle tastaturgenveje er kun tilgængelige for Project Online-abonnenter. Nye funktioner frigives gradvist til abonnenter, så det er muligt, at dit program ikke har disse funktioner endnu.

  • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge søgefunktionen. Tryk på Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

Denne artikel indeholder

Ofte benyttede genveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en projektfil (åbn dialogboksen Åbn).

Ctrl+F12

Åbne en projektfil (gå til fanen Åbn i Backstage-visningen).

Ctrl+O

Gemme en projektfil.

Ctrl+S

Oprette et nyt projekt.

Ctrl+N

Aktivere indtastningslinjen for at redigere tekst i et felt.

F2

Aktivere menulinjen.

F10 eller Alt

Aktivere projektstyringsmenuen.

Alt+bindestreg (-) eller Alt+mellemrum

Navigere i visninger og vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere indtastningslinjen for at redigere tekst i et felt.

F2

Aktivere menulinjen.

F10 eller Alt

Aktivere projektstyringsmenuen.

Alt+bindestreg (-) eller Alt+mellemrum

Aktivere delelinjen.

Skift+F6

Lukke programvinduet.

Alt+F4

Vise alle filtrerede opgaver eller alle filtrerede ressourcer.

F3

Vise dialogboksen Feltindstillinger.

Alt+F3

Åbne et nyt vindue.

Skift+F11

Reducere en markering til et enkelt felt.

Skift+Tilbage

Nulstille sorteringsrækkefølgen til id-rækkefølgen og slå gruppering fra.

Skift+F3

Markere et tegneobjekt.

F6

Vise opgaveoplysninger.

Skift+F2

Vise ressourceoplysninger.

Skift+F2

Vise tildelingsoplysninger.

Skift+F2

Slå tilstanden Føj til markering til eller fra.

Skift+F8

Slå Automatisk beregning til eller fra.

Ctrl+F9

Slå tilstanden Udvid markering til eller fra.

F8

Flytte til venstre, højre, opad eller nedad for at få vist forskellige sider i vinduet Vis udskrift.

Alt+piletaster

Brug hovedvinduet

Brug følgende genveje til at arbejde i hovedvinduet i Project 2013, Project 2016og Project til Microsoft 365. Disse genveje er ikke tilgængelige i Project 2010.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte mellem aktive dialogbokse og hovedappen.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+F6

Få vist genvejsmenuen for det markerede element (højreklik på menuen).

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Skift+F10

Aktivér båndet.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

F10

Aktivér visningen opdeling.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Skift+F6

Få vist menuen autofilterrullelisten for den valgte kolonne.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Skift+F3

Genanvend det aktuelle filter.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+F3

Åbn menuen på objektet for den markerede celle.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Skift+F10

Brug visningen Teamplanlægning

Brug følgende genveje til at arbejde i visningen Teamplanlægning i 2013, 2016, 2019 og Microsoft 365. Disse genveje er ikke tilgængelige i Project 2010.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvid eller skjul en ressourcerække eller en grupperingsrække.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Skift+plus-tegn (+) eller minustegn (-)

Rul tidsskalaen til venstre.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Venstre pil

Rulle tidsskalaen til højre.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Højre pil

Lav om på en planlagt opgave.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+Piletaster

Åbn dialogboksen opgaveoplysninger.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Vælg opgaven, og tryk på Enter

Lav om på tildelingen af en opgave.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+pil op eller pil ned

Brug visningen Tidslinje

Brug følgende genveje til at arbejde i visningen Tidslinje i Project 2013, Project 2016og Project til Microsoft 365. Disse genveje er ikke tilgængelige i Project 2010.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gennemløb elementtyper – proceslinje, milepæl, forklaring og tidslinje – når én af dem allerede er markeret.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Tab eller pil ned

Gennemløb elementtyper i den modsatte rækkefølge – tidslinje, billedforklaring milepæl og proceslinje -, når en af dem allerede er markeret.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Skift+Tab eller Pil op

Gå til forrige eller næste element af den pågældende type, f.eks. til den næste milepæl.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Venstre pil eller højre pil

Rul tidsskalaen til venstre.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Venstre pil

Rulle tidsskalaen til højre.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Højre pil

Flyt elementet op eller ned til den næste kanal eller tidslinje.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+pil op eller pil ned

Åbn dialogboksen opgaveoplysninger.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Skift+F2

Opret en disposition for et projekt

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skjule underopgaver.

Alt+Skift+bindestreg (-) eller Alt+Skift+minustegn på det numeriske tastatur (-)

Rykke den markerede opgave ind.

Alt+Skift+Højre pil

Vise underopgaver.

Alt+Skift+lighedstegn (=) eller Alt+Skift+plustegn på det numeriske tastatur (+)

Vise alle opgaver.

Alt+Skift+stjerne på det numeriske tastatur (*)

Rykke den markerede opgave ud.

Alt+Skift+Venstre pil

Markere og redigere i en dialogboks

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte mellem felter nederst i en formular.

Piletaster

Flytte ind i tabeller nederst i en formular.

Venstre Alt+1 eller Højre Alt+2

Flytte til den næste opgave eller ressource.

Enter

Flytte til den forrige opgave eller ressource.

Skift+Enter

Markere og redigere i en arkvisning

Redigere i en visning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Tilføj en ny opgave.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Indsæt

I Project 2010, ikke tilgængelig.

Annullere en indtastning.

Esc

Rydde eller nulstille det markerede felt.

Ctrl+Delete

Kopiere de markerede data.

Ctrl+C

Klippe de markerede data ud.

Ctrl+X

Slette de markerede data.

Delete

Slette den række, der indeholder en valgt celle.

Ctrl+minustegn på det numeriske tastatur (-)

Udfylde nedad.

Ctrl+D

Vise dialogboksen Søg.

Ctrl+F eller Skift+F5

Fortsætte til næste forekomst af søgeresultater i dialogboksen Søg.

Skift+F4

Brug af kommandoen Gå til (menuen Rediger).

F5

Sammenkæde opgaver.

Ctrl+F2

Indsætte de kopierede eller udklippede data.

Ctrl+V

Reducere markeringen til ét felt.

Skift+Tilbage

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Ophæve sammenkædningen af opgaver.

Ctrl+Skift+F2

Angive opgaven til manuel planlægning.

Ctrl+Skift+M

Angive opgaven til automatisk planlægning.

Ctrl+Skift+A

Flytte i en visning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til starten af et projekt (tidsskala).

Alt+Home

Flytte til slutningen af et projekt (tidsskala).

Alt+End

Flytte tidsskalaen til venstre.

Alt+Venstre pil

Flytte tidsskalaen til højre.

Alt+Højre pil

Flytte til det første felt i en række.

Home eller Ctrl+venstre pil

Flytte til den første række.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte til det første felt i den første række.

Ctrl+Home

Flytte til det sidste felt i en række.

End eller Ctrl+højre pil

Flytte til det sidste felt i den sidste række.

Ctrl+End

Flytte til den sidste række.

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte i en siderude

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte fokus mellem sideruden og visningen til højre.

I Project 2013, Project 2016og Project til Microsoft 365, F6

I Project 2010, Ctrl+Tab eller Ctrl+Skift+Tab

Vælge forskellige kontrolelementer i sideruden, hvis sideruden er aktiv.

Tabulatortasten

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelter og alternativknapper, hvis sideruden er aktiv.

Mellemrum

Markere i en visning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide markeringen nedad med en side.

Skift+Page Down

Udvide markeringen opad med en side.

Skift+Page Up

Udvide markeringen nedad med en række.

Shift+Pil ned

Udvide markeringen opad med en række.

Skift+Pil op

Udvide markeringen til det første felt i en række.

Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste felt i en række.

Skift+End

Udvide markeringen til starten af oplysningerne.

Ctrl+Skift+Home

Udvide markeringen til slutningen af oplysningerne.

Ctrl+Skift+End

Udvide markeringen til den første række.

Ctrl+Shift+Pil op-tast

Udvide markeringen til den sidste række.

Ctrl+Shift+Pil ned-tast

Udvide markeringen til det første felt i den første række.

Ctrl+Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste felt i den sidste række.

Ctrl+Skift+End

Markere alle rækker og kolonner.

Ctrl+Skift+mellemrum

Markere en kolonne.

Ctrl+mellemrum

Markere en række.

Skift+mellemrum

Flytte et felt nedad i en markering.

Enter

Flytte et felt opad i en markering.

Skift+Enter

Flytte et felt til højre i en markering.

Tabulatortasten

Flytte et felt til venstre i en markering.

Skift+Tab

Markere og redigere på indtastningslinjen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Acceptere en indtastning.

Enter

Annullere en indtastning.

Esc

Slette ét tegn mod venstre

Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Udvide markeringen til slutningen af teksten.

Skift+End

Udvide markeringen til starten af teksten.

Skift+Home

Slå overskrivningstilstand til eller fra.

Insert

Bruge en tidsskala

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte tidsskalaen en side til venstre.

Alt+Page Up

Flytte tidsskalaen en side til højre.

Alt+Page Down

Flytte tidsskalaen til starten af projektet.

Alt+Home

Flytte tidsskalaen til slutningen af projektet.

Alt+End

Rulle tidsskalaen til venstre.

Alt+Venstre pil

Rulle tidsskalaen til højre.

Alt+Højre pil

Vise mindre tidsenheder.

Ctrl+skråstreg på det numeriske tastatur (/)

Vise større tidsenheder.

Ctrl+stjerne på det numeriske tastatur (*)

Bruge et netværksdiagram

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til et andet netværksdiagramfelt.

Piletaster

Føje netværksdiagramfelter til markeringen.

Skift+piletaster

Flytte et netværksdiagramfelt.

Bemærk!: Du skal angive manuel placering først. Markér det felt, du vil flytte. Vælg Formatér,og vælg derefter Layout. Vælg Tillad manuel placering af feltet.

Ctrl+piletaster

Flytte til det øverste netværksdiagramfelt i visningen eller projektet.

Ctrl+Home eller Slift+Ctrl+Home

Flytte til det nederste netværksdiagramfelt i projektet.

Ctrl+End eller Skift+Ctrl+End

Flytte til netværksdiagramfeltet længst til venstre i projektet.

Home eller Skift+Home

Flytte til netværksdiagramfeltet længst til højre i projektet.

End eller Skift+End

Flytte et vindue opad.

Page Up eller Skift+Page Up

Flytte et vindue nedad.

Page Down eller Skift+Page Down

Flytte et vindue til venstre.

Ctrl+Page Up eller Skift+Ctrl+Page Up

Flytte et vindue til højre.

Ctrl+Page Down eller Skift+Ctrl+Page Down

Markere det næste felt i netværksdiagramfeltet.

Enter- eller tabulatortasten

Vælge det forrige felt i netværksdiagramfeltet.

Skift+Enter

Bruge OfficeArt-objekter

Brug følgende genveje til at arbejde med OfficeArt-objekter i Project 2013, Project 2016og Project til Microsoft 365. Disse genveje er ikke tilgængelige i Project 2010.

Flytte OfficeArt-figurer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skubbe figuren op, ned, til højre eller til venstre.

Piletaster

Øge figurens bredde med 10 %.

Skift+højre pil

Mindske figurens bredde med 10 %.

Skift+Venstre piletast

Øge figurens højde med 10 %.

Skift+Pil op

Mindske figurens højde med 10 %.

Shift+Pil ned

Øge figurens bredde med 1 %.

Ctrl+Skift+højre pil

Mindske figurens bredde med 1 %.

Ctrl+Skift+venstre pil

Øge figurens højde med 1 %.

Ctrl+Shift+Pil op-tast

Mindske figurens højde med 1 %.

Ctrl+Shift+Pil ned-tast

Rotere figuren 15 grader mod højre.

Alt+Højre pil

Rotere figuren 15 grader mod venstre.

Alt+Venstre pil

Markere og kopiere OfficeArt-objekter og tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

Esc

Markere et objekt (med et markeret objekt).

Tab eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

Enter

Markere flere figurer

Hold Ctrl nede, mens du markerer figurerne

Markere flere figurer med tekst

Hold Skift nede, mens du markerer figurerne

Klippe et markeret objekt.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

Ctrl+V

Indsætte speciel.

Ctrl+Alt+V

Kopiere kun formatering.

Ctrl+Skift+C

Kun indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Indsætte speciel.

Ctrl+Alt+V

Gruppere figurer, billeder eller WordArt.

Ctrl+G, når du har markeret de elementer, du vil gruppere

Opdele gruppen af figurer, billeder eller WordArt.

Ctrl+Skift+G, når du har markeret den gruppe, du vil opdele

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Føje det næste objekt til en markering af flere.

Ctrl+klik

Føjer det næste objekt til en markering af flere. gør det muligt at markere tekst i tekstfeltet for at føje tekstfeltet til markeringen af flere.

Skift+klik

Redigere OfficeArt-tekst og -tekstfelter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skjule markeringen.

Esc

Markere al tekst.

Ctrl+A

Slette ét ord mod venstre

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Fortryd.

Ctrl+Z

Annuller Fortryd.

Ctrl+Y

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte et afsnit ned

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte til begyndelsen af objektets tekst.

Ctrl+Home

Flytte til slutningen af objektets tekst.

Ctrl+End

Se også

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene i Project til internettet.

Project til internettet er den moderne og anbefalede version af Project, et webbaseret værktøj til oprettelse af projekter og roadmaps, sporing af fremskridt samt administration af opgaver og opgaver.

Bemærkninger!: 

  • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge søgefunktionen. Tryk på Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Arbejd i tavlevisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Når der er fokus på en bucket i tavlevisningen, skal du trække og slippe bucket'en for at flytte den til venstre eller højre.

Ctrl+Skift+< eller Ctrl+Skift+>

Arbejde i gittervisningen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvid den overordnede opgave for at få vist de underordnede opgaver.

Skift+Alt+plustegn (+) eller Skift+Alt+lighedstegn (=)

Skjul den overordnede opgave for at skjule de underordnede opgaver.

Skift+Alt+minustegn (-) eller Skift+Alt+understregningstegn (_)

Øge indrykningen af en opgave.

Skift+Alt+højre pil

Formindske indrykningen af en opgave.

Skift+Alt+venstre pil

Markér kolonnen i den aktuelle celle.

Ctrl+mellemrum

Markér rækken i den aktuelle celle.

Skift+Mellemrumstast

Markér kontinuerligt flere rækker.

Skift+mellemrumstast+pil op eller pil ned

Åbn genvejsmenuen (højreklik på menuen).

Skift+F10

Flyt fokus fra en celle til højre, til venstre, op eller ned.

Højre pil, Venstre pil, Pil op eller Pil ned

Rul for at få vist den nederste eller øverste række.

PgDn eller PgUp

Flyt fokus til den første eller sidste celle i rækken, der indeholder fokus.

Home eller End

Flytte fokus til den første eller sidste celle i første eller sidste række.

Ctrl+Home eller Ctrl+End

Markér alt.

Ctrl+A

Udvide markeringen én celle til højre, venstre, ned eller op.

Skift+højre, venstre, pil ned eller pil op

Flyt fokus til delelinjen.

Ctrl+F6

Flyt delelinjen, når fokus er på delelinjen.

Ctrl+venstre eller højre pil

Åbn opgaveoplysninger.

Tryk på tabulatortasten for at gå til linjen, og tryk derefter på Enter

Brug genvejene Hurtige handlinger

Hvis du vil

Skal du trykke på

Genaktiver en opgave.

Alt+N

Markere en opgave som fuldført.

Alt+D

Vis oplysninger om opgaven.

Alt+I

Åbne genvejsmenuen for en opgave.

Alt+M

Arbejd i visningen Tidslinje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flyt fokus til delelinjen.

Ctrl+F6

Flyt delelinjen, når fokus er på delelinjen.

Ctrl+venstre eller højre pil

Åbn opgaveoplysninger.

Tryk på tabulatortasten for at gå til linjen, og tryk derefter på Enter

Se også

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Project

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene i Project Server 2013.

Project Server 2013 er den klassiske onlineversion af Project, som er et webbaseret værktøj til administration af flere projekter, sporing af fremskridt og justering af ressourcebehov. Gå til Project til internettet for at få adgang til og bruge den moderne og anbefalede onlineversion.

Bemærkninger!: 

  • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge søgefunktionen. Tryk på Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Navigere kun ved hjælp af tastaturet

I følgende tabel vises en liste over tastaturgenveje til at bevæge sig Project Server 2013:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte markeringen mellem linkene i det øverste linkpanel.

Alt+J

Flytte markeringen fra én webdel til den næste webdel på sider, der bruger flere webdele.

Alt+W

Udvide rullelister.

Alt+pil ned

Brug gitterkontrolelementer

Project Server 2013, webklienten af Microsoft Project Server 2019, bruger AJAX- og HTML-gitterkontrolelementer til at vise forskellige oplysninger. Nogle af siderne i Project Web App bruger et HTML-tabelbaseret gitter til visning og redigering af oplysninger. Siden Opgaver anvender f.eks. et HTML-tabelbaseret gitter. I HTML-gitre kan du bruge følgende tastaturgenveje:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle eller række.

Højre pil eller tabulatortast

Flytte til den forrige celle eller række.

Venstre piletast eller Skift+Tab

Flyt op.

Pil op

Flyt ned.

Pil ned eller Enter

Gå til URL-adressen i den markerede celle.

Enter

Gå til celleoverskrift.

Ctrl+Y

Fjerne fokus fra den markerede celle.

Esc

Flytte til den sidste celle eller række.

Ctrl+End

Flytte til den første celle eller række.

Ctrl+Home

Slå rækkeoverstregning til/fra.

Ctrl+mellemrum

Udvide en rullemenu i en celleoverskrift

Ctrl+mellemrum

Udvide eller skjule en gruppering.

Ctrl+mellemrum

Udvide en gruppe.

Ctrl+mellemrum

Skjule en gruppe.

Ctrl+mellemrum

Udvide eller skjule et gitterelement med børn.

Ctrl+mellemrum

Slå et afkrydsningsfelt til/fra.

Mellemrum

Åbn en rullecelle.

Alt+pil ned

Project Server 2013 også AJAX-gitterkontrolelementer til visning og redigering af oplysninger. Siden Projektdetaljer anvender f.eks. et AJAX-gitter. I AJAX-gitre kan du bruge følgende tastaturgenveje:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere redigeringstilstand for en celle.

F2

En side opad.

Page Up

En side ned.

Page Down

Indryk den markerede opgave.

Alt+Skift+Højre pil

Rykke den markerede opgave ud.

Alt+Skift+Venstre pil

Annuller indtastning eller rediger.

Esc

Kopiere det markerede.

Ctrl+C

Klip markering.

Ctrl+X

Slette de markerede data.

Delete eller Ctrl+V eller Ctrl+Z

Slette en række.

Ctrl+Delete

Flytte til det første felt i en række.

Home

Flytte til den første række.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte til det sidste felt i en række.

End

Flytte til det sidste felt i den sidste række.

Ctrl+End

Når der er to gitre på en side, kan du bruge F6 til at flytte fokus fra én gittercelle til den tilsvarende række i det andet gitter. Når du har et kildegitter og en destinationsgitter, kan du bruge følgende tastaturgenveje:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flyt de markerede elementer fra kildelisten til mållisten.

Access-tast+enkelt retvinklet kantparentes (>)

Flyt alle elementer fra kildelisten til mållisten.

Access-tast+W

Flyt alle elementer fra destinationen til kildelisten.

Access-tast+X

Flyt det markerede element fra destinationen til kildelisten.

Access-tast+Enkelt venstre vinkelparentes (<)

Få adgang til afkrydsningsfelterne under afkrydsningsfeltet Ressourcenavn.

Mellemrum

Få adgang til kalenderen i en tabelcelle.

Alt+Pil ned-tast (f.eks. startdato eller slutdato)

Brug følgende genveje til at navigere i kalenderen:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den næste måned.

Alt+Enkelt retvinklet kantparentes (>)

Gå til den forrige måned.

Alt+Enkelt venstre vinkelparentes (<)

Brug følgende genveje til hurtigtasterne til Item Swapper:

Knap

Access-tast

Enkelt retvinklet kantparentes (>)

Alt+A

Dobbelt retvinklet kantparentes (>>)

Alt+W

Dobbelt venstre kantparentes (<<)

Alt+X

Enkelt venstre vinkelparentes (<)

Alt+O

Genvejene nedenfor kan bruges i Serverindstillinger:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slette en tidsrapporteringsperiode.

Alt+X

Slette en linjeklassifikation.

Alt+I

Slet et tilknyttet SharePoint-websted.

Alt+S

Slet et brugerdefineret virksomhedsfelt eller en opslagstabel.

Alt+L

Slet en virksomhedskalender.

Alt+D

Genvejene nedenfor kan bruges i Serverindstillinger >Administrer visningers jobunder Udseende og bruger du:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slette en markeret visning.

Alt+L

Kopiere en markeret visning.

Alt+P

Se også

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Project

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×