Tastaturgenveje og hjælp til handicappede i Power View i SharePoint

Denne artikel omhandler tastaturgenveje og andre funktioner til tilgængelighed i Power View i SharePoint Server, som er en funktion i tilføjelsesprogrammet SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services til Microsoft SharePoint Server 2010 og 2013.

Der er to versioner af Power View: Power View i Excel 2013 og Power View i SharePoint 2013. Genvejene i dette emne gælder kun for Power View i SharePoint 2013. 

Bemærkninger!: Power View understøtter:

 • De fleste skærmlæsere fra tredjeparter.

 • Stor kontrast.

I denne artikel

Generel navigation

Dette afsnit omhandler de taster, der bruges til at flytte fra browseren til Power View i SharePoint, bevæge sig rundt mellem de forskellige dele af Power View og flytte rundt blandt objekterne i visningen. Generelt set bytter Skift-tasten rundt på forløbet i en serie.

Handling

Tastaturbetjening

Flytter fokus fra browseren til Power View.

Tabulator (Skift+Tab)

Flytter i Power View fokus til næste overordnede element i Power View (f.eks. fra båndet til feltlisten og videre til visningen eller omvendt).

Ctrl+F6 (Skift+Ctrl+F6)

Flytter fokus til næste (eller forrige) rapportelement i visningen.

Tabulator (Skift+Tab)

Når man flytter med tabulatorhop mellem elementerne i visningen, flyttes fokus også fra uden for et rapportelement til delene af elementet (f.eks. celler i en tabel, serier i et diagram eller et lille multipla), derefter til sorteringsindstillinger, derefter til pop ud-knappen på rapportelementer, der understøtter den.

Brug tabulatortasten, indtil der er fokus på den ønskede del, og tryk derefter på Enter eller mellemrumstasten.

Navigation inden for båndet

Båndfaner

Den aktive båndfane kommer som standard i fokus, når der kommer fokus på båndet.

Handling

Tastaturbetjening

Flyt fokus til næste fane på båndet (f.eks. fra fanen Hjem til fanen Sidelayout).

Højre pil

Flyt fokus til forrige fane på båndet (f.eks. fra fanen Hjem til fanen Filer).

Venstre pil

Båndfaners indhold

Handling

Tastaturbetjening

Flyt fokus til det første kontrolelement på den aktuelle båndfane.

Pil ned eller tabulator

Flyt fokus fra kontrolelementerne på båndfanen til selve fanen.

Pil op

Kontrolelementer for båndet

Handling

Tastaturbetjening

Flyt fokus til det næste kontrolelement på den aktuelle båndfane.

Højre pil eller tabulator

Flyt fokus til det forrige kontrolelement på den aktuelle båndfane.

Venstre pil eller Skift+Tab

Båndgrupper

Handling

Tastaturbetjening

Flyt fokus til næste (eller forrige) gruppe af kontrolelementer på den aktuelle båndfane.

Ctrl+højre pil (Ctrl+venstre pil)

Bemærk!: Når du navigerer til en gruppe af kontrolelementer, sættes der fokus på gruppens første kontrolelement.

Tastaturtips til båndet

Kombinationen Ctrl+F8 viser tastaturtips til båndet, uanset hvilken komponent eller hvilket kontrolelement der er i fokus. Desuden vises der automatisk tastaturtips, når båndet får tastaturfokus.

Handling

Tastaturbetjening

Slå tastaturtips til båndet til og fra.

Ctrl+F8

Andre navigationstaster til båndet

Handling

Tastaturbetjening

Udfør standardhandlingen for kontrolelementgruppen, uanset hvilket kontrolelement der er i fokus.

Enter

Udfør handlingen for det kontrolelement, der er i fokus.

Mellemrumstast

Navigation for visninger

Handling

Tastaturbetjening

Flyt fokus til forrige visning

Pil ned eller Page Up

Flyt fokus til næste visning

Pil ned eller Page Down

Flyt fokus til første visning

Startside

Flyt fokus til sidste visning

End

Ny visning

Ctrl+M

Slet visning (med fokus i visningspanel)

Del

Opret dubletvisning

Ctrl+Skift+M

Ændr rækkefølge på visninger: Flyt valgte visning op/ned

Ctrl+pil op/ned

Naviger/vælg visning (med fokus i visningspanel)

Pil op/ned

Navigation i feltlister

Handling

Tastaturbetjening

Generelt

Naviger ind/ud af feltliste

Ctrl+F6, Skift+Ctrl+F6

Naviger mellem feltliste og feltområder

Tabulator, Skift+Tab

Feltafsnit i feltliste

Gå til forrige/næste tabel eller felt

Pil op, ned

Gå til første/sidste tabel eller felt

Home/End

Udvid/skjul en tabel

Højre/venstre pil

Vælg/slet feltudvalg

Mellemrumstast

Tilføj alle/fjern alle standardfelter i en tabel

Mellemrumstast

Vis rullemenu

Shift+Enter

Layoutafsnit i feltliste

Flyt til forrige/næste felt i feltområde

Pil op, ned

Flyt valgte felt til forrige/næste position i layoutsektion

Ctrl+pil op, Ctrl+pil ned

Fjern felt

Shift+Enter

Navigation i tabeller og matricer

Handling

Tastaturbetjening

Gå til tabel eller matrix

Tab, derpå Enter

Tilpasse størrelsen af en tabel eller matrix

Shift + Ctrl + piltaster

Flyt fokus en celle op/ned (i alle celler i alle områder)

Pil op/ned

Flyt fokus en celle til venstre/højre (i alle celler i alle områder)

Højre/venstre pil

Flyt fokus og visning til første celle i aktuel række (for hvert område i matrixen)

Startside

Flyt fokus og visning til sidste celle i aktuel række (for hvert område i matrixen)

End

Navigation i diagrammer

Handling

Tastaturbetjening

Vælg et diagram i visningen, og skift mellem diagrammets dele i denne rækkefølge:

 1. Diagramafbildning

 2. Forklaring

 3. Sortér efter felt

 4. Sortér i stigende eller faldende rækkefølge

 5. Filter

 6. Pop ud

Tabulatortast

Når der er fokus på diagrammets diagramafbildningsområde, kan du skifte gennem diagrammets data i denne rækkefølge:

 1. Diagramafbildning

 2. En hel serie af datapunkter (datablokke for liggende søjlediagrammer eller søjlediagrammer)

 3. Hvert datapunkt i den serie

 4. En anden hel serie af datapunkter

 5. Hvert datapunkt i den serie

Højre/venstre pil

Når der er fokus på diagrammets diagramafbildningsområde, kan du skifte gennem diagrammets data i denne rækkefølge:

 1. Diagramafbildning

 2. En hel serie datapunkter ad gangen

Pil op/ned

Tilpasse størrelsen af et diagram

Shift + Ctrl + piltaster

Vælg eller fravælg et datapunkt (enkelt klik)

Mellemrum eller Enter

Rul op til næste sæt datapunkter

PgUp

Rul ned til næste sæt datapunkter

PgDn

Rul til venstre til næste sæt datapunkter

Ctrl+Page Up

Rul til højre til næste sæt datapunkter

Ctrl+Page Down

Flyt fokus til første sæt datapunkter (lodret)

Startside

Flyt fokus til sidste sæt datapunkter (lodret)

End

Flyt fokus til første sæt datapunkter (vandret)

Ctrl+Home

Flyt fokus til sidste sæt datapunkter (vandret)

Ctrl+End

Zoom ind på akse* (25 % ad gangen, centreret)

Ctrl+pil op eller Ctrl+pil højre

Zoom ud på akse

Ctrl+pil ned eller Ctrl+venstre pil

* Aksezoom er for en fortløbende akse (for eksempel år eller dato). Du kan ændre en akse til fortløbende i båndet. På kontekstfanen Diagramværktøjer på fanen Layout skal du klikke på Type og derefter på Fortløbende.

Flere oplysninger

Power View: Undersøge, visualisere og præsentere dine data

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×