Tekniske funktioner (reference)

For at få detaljerede oplysninger om en funktion skal du klikke på dens navn i den første kolonne.

Bemærk!: Versionsmarkører angiver den version af Excel, hvor en funktion blev introduceret. Disse funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner. Eksempelvis indikerer en versionsmarkør på 2013, at denne funktion er tilgængelig i Excel 2013 og alle nyere versioner.

Funktion

Beskrivelse

Funktionen BESSELI

Returnerer den modificerede Bessel-funktion In(x)

Funktionen BESSELJ

Returnerer Bessel-funktionen Jn(x)

Funktionen BESSELK

Returnerer den modificerede Bessel-funktion Kn(x)

Funktionen BESSELY

Returnerer Bessel-funktionen Yn(x)

Funktionen BIN.TIL.DEC

Konverterer et binært tal til et decimaltal

Funktionen BIN.TIL.HEX

Konverterer et binært tal til et heksadecimalt tal

Funktionen BIN.TIL.OKT

Konverterer et binært tal til et oktaltal

Funktionen PVARIGHED
 Excel 2013

Returnerer et bitbaseret 'OG' af to tal

Funktionen BITLSKIFT
 Excel 2013

Returnerer et tal, der er forskudt mod venstre med forskydning bit

Funktionen BITELLER
 Excel 2013

Returnerer et bitbaseret 'ELLER' af to tal

Funktionen BITRSKIFT
 Excel 2013

Returnerer et tal, der er forskudt mod højre med forskydning bit

Funktionen BITXELLER
 Excel 2013

Returnerer et bitbaseret 'Enten-eller' af to tal

Funktionen KOMPLEKS

Konverterer reelle og imaginære koefficienter til et komplekst tal

Funktionen KONVERTER

Konverterer et tal fra én måleenhed til en anden

Funktionen DEC.TIL.BIN

Konverterer et decimaltal til et binært tal

Funktionen DEC.TIL.HEX

Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal

Funktionen DEC.TIL.OKT

Konverterer et decimaltal til et oktaltal

Funktionen DELTA

Tester, om to værdier er ens

Funktionen FEJLFUNK

Returner fejlfunktionen

Funktionen ERF.PRECISE
Excel 2010

Returner fejlfunktionen

Funktionen FEJLFUNK.KOMP

Returnerer den komplementære fejlfunktion

Funktionen ERFC.PRECISE
Excel 2010

Returnerer den komplementære FUNKFEJL-funktion integreret mellem x og uendeligt

Funktionen GETRIN

Tester, om et tal er større end en grænseværdi

Funktionen HEX.TIL.BIN

Konverterer et heksadecimalt tal til et binært tal

Funktionen HEX.TIL.DEC

Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal

Funktionen HEX.TIL.OKT

Konverterer et heksadecimalt tal til et oktaltal

Funktionen IMAGABS

Returnerer den absolutte værdi (modulus) for et komplekst tal

Funktionen IMAGINÆR

Returnerer den imaginære koefficient for et komplekst tal

Funktionen IMAGARGUMENT

Returnerer argumentet theta, en vinkel udtrykt i radianer

Funktionen IMAGKONJUGERE

Returnerer den komplekse konjugation af et komplekst tal

Funktionen IMAGCOS

Returnerer et komplekst tals cosinus

Funktionen IMAGCOSH
 Excel 2013

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGCOT
 Excel 2013

Returnerer cotangensen for et komplekst tal

Funktionen IMAGCSC
 Excel 2013

Returnerer cosekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGCSCH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske cosekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGDIV

Returnerer kvotienten for to komplekse tal

Funktionen IMAGEKSP

Returnerer et komplekst tals eksponentialfunktion

Funktionen IMAGLN

Returnerer et komplekst tals naturlige logaritme

Funktionen IMAGLOG10

Returnerer et komplekst tals sædvanlige logaritme (titalslogaritme)

Funktionen IMAGLOG2

Returnerer et komplekst tals totalslogaritme

Funktionen IMAGPOTENS

Returnerer et komplekst tal opløftet i en heltalspotens

Funktionen IMAGPRODUKT

Returnerer produktet af 2 til 255 komplekse tal

Funktionen IMAGREELT

Returnerer den reelle koefficient for et komplekst tal

Funktionen IMAGSEC
 Excel 2013

Returnerer sekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGSECH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske sekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGSIN

Returnerer et komplekst tals sinus

Funktionen IMAGSINH
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske sinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGKVROD

Returnerer et komplekst tals kvadratrod

Funktionen IMAGSUB

Returnerer forskellen mellem to komplekse tal

Funktionen IMAGSUM

Returnerer summen af komplekse tal

Funktionen IMAGTAN
 Excel 2013

Returnerer tangensen for et komplekst tal

Funktionen OKT.TIL.BIN

Konverterer et oktaltal til et binært tal

Funktionen OKT.TIL.DEC

Konverterer et oktaltal til et decimaltal

Funktionen OKT.TIL.HEX

Konverterer et oktaltal til et heksadecimalt tal

Se også

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (alfabetisk)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×