Tilføj eller rediger den primære nøgle for en tabel i Access

Tilføj eller rediger den primære nøgle for en tabel i Access

En primær nøgle er et felt eller en række felter med værdier, der er unikke gennem hele tabellen. Da alle poster har forskellige værdier for nøglen, kan nøglens værdier bruges til at henvise til hele poster. Hver tabel kan kun have én primær nøgle. Access kan automatisk oprette et felt med primær nøgle, der anvendes, når du opretter en tabel. Du kan også angive de felter, du vil bruge som den primære nøgle. Denne artikel beskriver, hvordan og hvorfor du skal bruge primære nøgler.

Hvis du vil angive en tabels primære nøgle, skal du åbne tabellen i designvisning. Markér det eller de felter, du vil bruge, og klik derefter på Primær nøgle på båndet.

Bemærk!:  Denne artikel er kun beregnet til brug med Access-databaser på computeren. Access administrerer automatisk primære nøgler for nye tabeller i Access-webapps og -webdatabaser. Selvom det er muligt at tilsidesætte disse automatiske primære nøgler, anbefaler vi, at du ikke gør det.

Denne artikel indeholder

Oversigt over de primære nøgler i Access

Access bruger primær nøglefelter til hurtigt at tilknytte data fra flere tabeller og kombinere disse data på en meningsfuld måde. Du kan inkludere de primære nøglefelter i andre tabeller for at referere tilbage til den tabel, der er kilden til den primære nøgle. I disse andre tabeller kaldes felterne fremmede nøgler. F.eks. vises et Kunde-id-felt i tabellen Kunder måske også i tabellen Ordrer. I tabellen Kunder er det den primære nøgle. I tabellen Ordrer kaldes det en fremmed nøgle. Helt enkelt er en fremmed nøgle en anden tabels primære nøgle. For at få flere oplysninger skal du gå til Grundlæggende oplysninger om databasedesign.

Primær nøgle og fremmed nøgle vist mellem to Access-dataark

1. Primær nøgle

2. Fremmed nøgle

Hvis du flytter eksisterende data til en database, har du måske allerede et felt, du kan bruge som primær nøgle. Det er ofte et entydigt identifikationsnummer, f.eks. et id-nummer, et serienummer eller en kode, der fungerer som primær nøgle i en tabel. Eksempelvis har du måske en kundetabel, hvor hver kunde har et entydigt kunde-id. Feltet for kunde-id er den primære nøgle.

Der oprettes automatisk et indeks til den primære nøgle, så det er hurtigere at udføre forespørgsler og andre handlinger. Det sikres også, at hver post har en værdi i primær nøgle-feltet, og at den altid er entydig.

Når du opretter en ny tabel i Dataarkvisning, oprettes der automatisk en primær nøgle, som tildeles feltnavnet "Id" og datatypen Automatisk nummerering.

Hvad gør en primær nøgle velegnet?

En velegnet primær nøgle har flere egenskaber:

 • Den identificerer entydigt de enkelte rækker

 • Den er aldrig tom eller indeholder en Null-værdi – den indeholder altid en værdi.

 • De værdier, den indeholder, ændres kun sjældent (ideelt set aldrig)

Hvis du ikke kan finde frem til en god nøgle, skal du oprette et felt af typen Autonummerering, som du kan bruge som nøgle. Et felt af typen Automatisk nummerering opretter automatisk en værdi til feltet, når en ny post gemmes første gang. Et felt af typen Automatisk nummerering opfylder derfor alle tre egenskaber for en god primær nøgle. Du kan finde oplysninger om at tilføje et felt af typen Automatisk nummerering i artiklen Tilføj en primær nøgle af typen Automatisk nummerering.

Primær nøgle af typen Automatisk nummerering med navnet Id i en tabel i Access i Designvisning

Et felt af typen Autonummerering udgør en god primær nøgle.

Eksempler på dårlige primære nøgler

Alle de felter, der mangler en eller flere af egenskaberne for en velegnet nøgle, er et dårligt valg til en primær nøgle. Her er et par eksempler på nogle felter, der vil være dårlige primære nøgler for en tabel med kontakter, og årsagerne til, at de kan være dårlige valg.

Dårlig primær nøgle

Årsag

Personligt navn

Er muligvis ikke entydigt og kan ændres

Telefonnummer

Vil med stor sandsynlighed blive ændret.

Mailadresse

Vil med stor sandsynlighed blive ændret.

Postnummer

Mere end én person kan have samme postnummer.

Kombinationer af fakta og tal

Faktadelen kan blive ændret, hvilket kan skabe en vedligeholdelsesbelastning. Det kan føre til forvirring, hvis faktadelen gentages som et separat felt. Det vil f.eks. være en dårlig idé at kombinere bynavn og et gradvist stigende tal, f.eks. KØBENHAVN1234, fordi bynavnet også gemmes som et felt.

Cpr-numre

 • Det kræver særlig tilladelse at gemme visse typer personlige oplysninger.

 • Der kan være personer, der ikke har et CPR-nummer

 • En person kan skifte CPR-nummer

Sammensatte nøgler: kombination af flere felter som primær nøgle

I nogle tilfælde kan det være en idé at bruge to eller flere felter, som tilsammen udgør den primære nøgle for en tabel. Eksempelvis bruger en tabel med ordreoplysninger, der gemmer linjeelementer til ordrer, måske to felter til den primære nøgle: ordre-id og produkt-id. En nøgle, der har mere end ét felt, kaldes en sammensat nøgle.

Angiv den primære nøgle ud fra de felter, der allerede findes i Access.

Hvis en primær nøgle skal fungere tilfredsstillende, skal feltet entydigt identificere den enkelte række. Den må aldrig indeholde en tom værdi eller en null-værdi, og den ændres sjældent (ideelt set aldrig). Sådan indstiller du den primære nøgle:

 1. Åbn den database, du vil ændre.

 2. Højreklik i navigationsruden på den tabel, du vil føje den primære nøgle til, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tip!: Hvis du ikke kan se navigationsruden, kan du trykke på F11 for at få vist den.

 3. Markér det eller de felter, du vil bruge som den primære nøgle.

  Hvis du vil markere ét felt, skal du klikke på rækkevælgeren for det ønskede felt.

  Hvis du vil markere mere end ét felt til at oprette en sammensat nøgle, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på rækkevælgeren for hvert felt.

 4. Klik på Primær nøgle i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Gruppen Værktøjer under fanen Design

  Der tilføjes en nøgleindikator til venstre for det eller de felter, du har angivet som den primære nøgle.

Fjern en primær nøgle i Access.

Når du fjerner den primære nøgle, er det eller de felter, der har fungeret som primær nøgle, ikke længere det primære id for en post.

Hvis du sletter den primære nøgle, slettes felterne ikke fra tabellen, men det indeks, der er oprettet for den primære nøgle, slettes.

 1. Før du kan fjerne en primær nøgle, skal du sikre dig, at den ikke bruges i tabelrelationer. Hvis du forsøger at fjerne en primær nøgle, der er en del af en eller flere relationer, får du vist en advarsel om, at du skal slette relationen først.

  Udfør følgende trin for at slette en tabelrelation:   

  1. Hvis de tabeller, der indgår i tabelrelationen, er åbne, skal du lukke dem. Du kan ikke slette en tabelrelation mellem åbne tabeller.

  2. Klik på Relationer i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer.

   Billede af Access-båndet

  3. Vælg Tilføj tabeller (Vis tabel i Access 2013).

  4. Klik på tabelrelationslinjen for den tabelrelation, du vil slette (linjen bliver fed, når den er markeret), og tryk derefter på Delete.

  5. Klik på Luk i gruppen Relationer under fanen Design.

 2. Når du har slettet relationen, skal du i navigationsruden højreklikke på den tabel, hvor du vil slette den primære nøgle og derefter klikke på Designvisning.

  Tip!: Hvis du ikke kan se navigationsruden, kan du trykke på F11 for at få vist den.

 3. Klik på rækkevælgeren for den aktuelle primære nøgle.

  Hvis den primære nøgle består af et enkelt felt, skal du klikke på rækkevælgeren for dette felt.

  Hvis den primære nøgle består af flere felter, skal du klikke på rækkevælgeren for et vilkårligt felt i den primære nøgle.

 4. Klik på Primær nøgle i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Nøgleindikatoren fjernes fra det eller de felter, du tidligere har angivet som primær nøgle.

Bemærk!: Når du gemmer en ny tabel uden at angive en primær nøgle, bliver du spurgt, om du vil oprette den. Hvis du vælger Ja, oprettes et id-felt af datatypen Autonummerering, så der er defineret en entydig værdi for hver post. Hvis tabellen allerede indeholder et felt af typen Autonummerering, bruges det pågældende felt som primær nøgle.

Rediger den primære nøgle i Access

Hvis du skal ændre en tabels primære nøgle, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Hvis du vil fjerne den eksisterende nøgle, skal du følge vejledningen i afsnittet Fjern den primære nøgle.

 2. Hvis du vil angive den primære nøgle, skal du følge vejledningen i afsnittet Angiv den primære nøgle.

Flere oplysninger

Hvis du vil have flere oplysninger om databasedesign og valg af passende primær nøgle, kan du læse følgende artikler:

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×