Tilføje eller fjerne baggrunden i et ark

I Microsoft Excel kan du kun bruge et billede som arkbaggrund til visning. En arkbaggrund udskrives ikke, og den bevares ikke i et enkelt regneark eller i et element, du gemmer som en webside.

Da en arkbaggrund ikke udskrives, kan den ikke bruges som et vandmærke. Du kan imidlertid efterligne et vandmærke, der udskrives, ved at indsætte grafik i et sidehoved eller en sidefod.

 1. Klik på det regneark, du vil have vist med en arkbaggrund. Sørg for, at der kun er markeret ét regneark.

 2. Klik på Baggrund i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  Billede af Excel-båndet

 3. Markér det billede, du vil bruge til arkbaggrunden, og klik derefter på Indsæt.

  Det valgte billede gentages for at udfylde arket.

 • For at forbedre læsbarheden kan du skjule cellers gitterlinjer og anvende dækkende farveskygn på celler, der indeholder data.

 • En arkbaggrund gemmes sammen med dataene i regnearket, når du gemmer projektmappen.

Hvis du vil bruge en dækkende farve som en arkbaggrund, kan du anvende celleskyber på alle celler i regnearket.

 1. Klik på det regneark, der vises med en arkbaggrund. Sørg for, at der kun er markeret ét regneark.

 2. Klik på Slet baggrund i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  Billede af Excel-båndet

  Slet baggrund er kun tilgængelig, når et regneark har en arkbaggrund.

Funktionen Vandmærke er ikke tilgængelig i Microsoft Excel. Du kan dog efterligne et vandmærke på en af to måder.

Du kan få vist vandmærkeoplysninger på alle udskrevne sider – f.eks. for at angive, at dataene i regnearket er fortrolige eller en kladdekopi – ved at indsætte et billede, der indeholder vandmærkeoplysningerne i et sidehoved eller en sidefod. Billedet vises derefter bag dataene i regnearket startende øverst eller nederst på hver side. Du kan også ændre størrelsen på eller skalere billedet, så det fylder hele siden.

Du kan også bruge WordArt oven på regnearksdataene for at angive, at dataene er fortrolige eller en kladdekopi.

 1. Opret et billede, du vil bruge som vandmærke, i et tegneprogram, f.eks. Pensel.

 2. I Excel skal du klikke på det regneark, du vil have vist med vandmærket.

  Bemærk!: Sørg for, at der kun er markeret ét regneark.

 3. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

 4. Under Sidehovedskal du enten klikke på valgfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved.

 5. På fanen Design i sidehoved- &Sidefodsværktøjer skal du i gruppen Sidehoved- & sidefodselementer klikke på Knapflade og derefter finde det billede, du vil indsætte.

  billede af båndet i excel

 6. Dobbeltklik på billedet. &[Billede] vises i valgfeltet for sidehovedet.

 7. Klik i regnearket. Det billede, du har valgt, vises i stedet for&[Billede].

 8. Hvis du vil ændre størrelsen på eller skalere billedet, skal du klikke på markeringsfeltet for sidehovedet, der indeholder billedet, klikke på Formatér billede i gruppen Sidehoved- & sidefodselementer og derefter vælge de ønskede indstillinger under fanen Størrelse i dialogboksen Formatér billede.

 • Ændringer i billedformatet træder i kraft med det samme og kan ikke fortrydes.

 • Hvis du vil tilføje tom plads over eller under et billede, skal du klikke før eller efter &[Billede]i markeringsfeltet for sidehovedet, der indeholder billedet, og derefter trykke på Enter for at starte en ny linje.

 • Hvis du vil erstatte et billede i sidehovedsektionsfeltet, der indeholder billedet, skal du markere&[Billede], klikke på Knapflade og derefter klikke på Erstat.

 • Før du udskriver, skal du sørge for, at margen for sidehovedet eller sidefoden har tilstrækkelig plads til det brugerdefinerede sidehoved eller den brugerdefinerede sidefod.

 • Hvis du vil slette et billede i sidehovedsektionsfeltet, der indeholder billedet, skal du markere&[Billede], trykke på DELETE og derefter klikke i regnearket.

 • Hvis du vil skifte fra visningen Sidelayout til visningen Normal, skal du markere en vilkårlig celle, klikke på fanen Vis og derefter klikke på Normal i gruppen Projektmappevisninger.

 1. Klik på det sted i regnearket, hvor vandmærket skal vises.

 2. På fanen Indsæt skal du i gruppen Tekst klikke på WordArt.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på den WordArt-typografi, du vil bruge.

  Du kan f.eks. bruge Fyld - hvid,Skyggeeffekt , Fyld - Tekst 1,Indre skygge eller Fyld - Hvid, Varm Matte Facet.

 4. Skriv den tekst, du vil bruge til vandmærket.

 5. Hvis du vil ændre størrelsen på WordArt, skal du gøre følgende:

  1. Klik på WordArt.

  2. Angiv den ønskede størrelse i felterne Figurhøjde og Figurbredde i gruppen Størrelse under fanen Formatér. Bemærk, at dette kun ændrer størrelsen på det felt, der indeholder WordArt-objektet.

   Du kan også trække størrelseshåndtagene på WordArt-objektet til den ønskede størrelse.

  3. Markér teksten inde i WordArt-objektet, og vælg derefter den ønskede størrelse i feltet Skriftstørrelse i gruppen Skrifttype under fanen Hjem.

   Billede af Excel-båndet

 6. Hvis du vil tilføje gennemsigtighed, så du kan se flere af regnearksdataene under WordArt, skal du gøre følgende:

  1. Højreklik på WordArt-objektet, og klik på Formatér figur.

  2. I kategorien Fyld under Fyld skal du klikkeMassiv udfyldning.

  3. Træk skyderen Gennemsigtighed til den ønskede procentdel af gennemsigtighed, eller angiv procentdelen i feltet Gennemsigtighed.

 7. Hvis du vil rotere WordArt, skal du gøre følgende:

  1. Klik på WordArt.

  2. Klik på Roter i gruppen Arranger under fanen Formatér.

   Billede af Excel-båndet

  3. Klik på Flere indstillinger for rotation.

  4. Angiv den ønskede rotationsgrad i feltetRotation under Størrelse og rotation under fanen Størrelse.

  5. Klik på Luk.

   Du kan også trække rotationshåndtag i den retning, du vil rotere WordArt-objektet.

Bemærk!: Du kan ikke bruge WordArt i et sidehoved eller en sidefod for at få det vist i baggrunden. Men hvis du opretter WordArt-indholdet i et tomt regneark, der ikke viser gitterlinjer (fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gitterlinjer i gruppen Vis/skjul under fanen Vis), kan du trykke på PRINT SCREEN for at hente WordArt-indholdet og derefter indsætte det hentede WordArt-objekt i et tegneprogram. Du kan derefter indsætte det billede, du har oprettet i tegneprogrammet, i et sidehoved og en sidefod som beskrevet i Brug et billede i et sidehoved eller en sidefod for at efterligne et vandmærke.

Denne funktion findes ikke i Excel til internettet.

Hvis du har Excel på computeren, kan du bruge knappen Åbn i Excel til at åbne projektmappen og tilføje en arkbaggrund.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×