Tilføje eller slette rækker og kolonner i tabeller

Tilføje eller slette rækker og kolonner i tabeller

Du kan bruge Tabelværktøjer til nemt at tilføje og slette rækker og kolonner i PowerPoint.

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor du vil placere den nye række.

 2. Gør et af følgende under Tabelværktøjerpå fanen layout i gruppen rækker & kolonner :

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du klikke på Indsæt ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du klikke på Indsæt nedenfor.

   Indstillinger i gruppen Rækker og kolonner

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du vil tilføje flere rækker på én gang ved hjælp af musen, skal du trække for at markere et lige antal rækker til det beløb, du vil tilføje, og derefter klikke på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor. For eksempel skal du vælge tre eksisterende rækker, klikke på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor, hvorefter der tilføjes tre rækker.

   • Hvis du vil tilføje en række i slutningen af en tabel, skal du klikke på den yderste højre celle i den sidste række og derefter trykke på TAB.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle til højre eller venstre for den kolonne, hvor du vil have vist den nye kolonne.

 2. Gør et af følgende under Tabelværktøjerpå fanen layout i gruppen rækker & kolonner :

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til højre.

   Indstillinger i gruppen Rækker og kolonner

   Bemærk!: Hvis du vil tilføje flere kolonner på én gang ved hjælp af musen, skal du trække for at markere et lige antal kolonner til det beløb, du vil tilføje, og derefter klikke på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre. Hvis du f. eks. vælger tre eksisterende kolonner, skal du klikke på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre, hvorefter der tilføjes tre flere kolonner.

Slette en række eller en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Under Tabelværktøjerpå fanen layout i gruppen rækker & kolonner skal du klikke på Sletog derefter klikke på Slet kolonner eller Slet rækker.

  Sletning af kolonner eller rækker

Slette en tabel

 1. Klik på tabellen for at vælge den.

 2. Under Tabelværktøjerpå fanen layout i gruppen rækker & kolonner skal du klikke på Sletog derefter klikke på Slet tabel eller trykke på Slet på tastaturet.

  Sletning af en tabel

Se også

Flette, opdele eller slette tabelceller

Rediger en tabels udseende

Føj en tabel til en slide

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor du vil placere den nye række.

 2. Klik på Markéri gruppen tabel under fanen layout under Tabelværktøjer, og klik derefter på Vælg række.

  Billede af fanen Layout under Tabelværktøjer i Word

 3. Under Tabelværktøjerpå fanen layout i gruppen rækker og kolonner skal du gøre et af følgende:

  Billede af gruppen PowerPoint-rækker og -kolonner

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede række, skal du klikke på Indsæt ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede række, skal du klikke på Indsæt nedenfor.

   Hvis du vil tilføje flere rækker på én gang, skal du vælge det antal rækker, du vil tilføje, og derefter klikke på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor.

Tip!: Du kan indsætte en række i slutningen af en tabel ved at klikke på den sidste celle i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i kolonnen til venstre eller til højre for det sted, hvor du vil have vist den nye kolonne.

 2. Klik på Markéri gruppen tabel under fanen layout under Tabelværktøjer, og klik derefter på Vælg kolonne.

  Billede af fanen Layout under Tabelværktøjer i Word

 3. Under Tabelværktøjerpå fanen layout i gruppen rækker og kolonner skal du gøre et af følgende:

  Billede af gruppen PowerPoint-rækker og -kolonner

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den valgte kolonne, skal du klikke på Indsæt til venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede kolonne, skal du klikke på Indsæt til højre.

   Hvis du vil tilføje flere kolonner på én gang, skal du vælge det antal kolonner, du vil tilføje, og derefter klikke på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre.

Slette en kolonne eller række

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Klik på Markéri gruppen tabel under fanen layout under Tabelværktøjer, og klik derefter på Markér kolonne eller Markér række.

  Billede af fanen Layout under Tabelværktøjer i Word

 3. Under Tabelværktøjerpå fanen layout i gruppen rækker & kolonner skal du klikke på pilen under Slet.

  Billede af gruppen PowerPoint-rækker og -kolonner

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil slette en kolonne, skal du klikke på Slet kolonner eller trykke på tilbage.

  • Hvis du vil slette en række, skal du klikke på Slet rækker eller trykke på tilbage.

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor du vil placere den nye række.

 2. Gør et af følgende i gruppen rækker & kolonner under fanen layout :

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du klikke på Indsæt ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du klikke på Indsæt nedenfor.

   Knapper på båndet til redigering af rækker og kolonner i tabeller

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du vil tilføje flere rækker på én gang ved hjælp af musen, skal du trække for at markere et lige antal rækker til det beløb, du vil tilføje, og derefter klikke på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor. For eksempel skal du vælge tre eksisterende rækker, klikke på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor, hvorefter der tilføjes tre rækker.

   • Hvis du vil tilføje en række i slutningen af en tabel, skal du klikke på den yderste højre celle i den sidste række og derefter trykke på TAB.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle til højre eller venstre for den kolonne, hvor du vil have vist den nye kolonne.

 2. Gør et af følgende i gruppen rækker & kolonner under fanen layout :

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til højre.

   Knapper på båndet til redigering af rækker og kolonner i tabeller

   Bemærk!: Hvis du vil tilføje flere kolonner på én gang ved hjælp af musen, skal du trække for at markere et lige antal kolonner til det beløb, du vil tilføje, og derefter klikke på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre. Hvis du f. eks. vælger tre eksisterende kolonner, skal du klikke på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre, hvorefter der tilføjes tre flere kolonner.

Slette en række eller en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Klik på Sleti gruppen rækker & kolonner under fanen layout , og klik derefter på Slet kolonner eller Slet rækker.

  Vælg knappen Slet, og vælg derefter enten slet kolonner eller slet rækker.

Slette en tabel

 1. Klik på tabellen for at vælge den.

 2. Klik på Sleti gruppen rækker & kolonner under fanen layout , og klik derefter på Slet tabel , eller tryk på Delete på tastaturet.

  Kommandoen Slet kolonne

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor du vil placere den nye række.

 2. Gør et af følgende i gruppen rækker & kolonner under fanen tabel layout :

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du klikke på ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du klikke nedenfor.

   Knapper på båndet til redigering af rækker og kolonner i tabeller

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du vil tilføje flere rækker på én gang ved hjælp af musen, skal du trække for at markere et lige antal rækker til det beløb, du vil tilføje, og derefter klikke på over eller under. For eksempel skal du vælge tre eksisterende rækker, klikke på over eller under, hvorefter der tilføjes tre rækker.

   • Hvis du vil tilføje en række i slutningen af en tabel, skal du klikke på den yderste højre celle i den sidste række og derefter trykke på TAB.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle til højre eller venstre for den kolonne, hvor du vil have vist den nye kolonne.

 2. Gør et af følgende i gruppen rækker & kolonner under fanentabel layout :

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du klikke på venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du klikke på højre.

   Knapper på båndet til redigering af rækker og kolonner i tabeller

   Bemærk!: Hvis du vil tilføje flere kolonner på én gang ved hjælp af musen, skal du trække for at markere et lige antal kolonner til det beløb, du vil tilføje, og derefter klikke på venstre eller højre. For eksempel skal du vælge tre eksisterende kolonner, klikke på venstre eller højre, hvorefter der tilføjes tre flere kolonner.

Slette en række eller en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Klik på Sleti gruppen rækker & kolonner under fanen tabel layout , og klik derefter på Slet kolonner eller Slet rækker.

  Kommandoen Slet kolonne

Slette en tabel

 1. Klik på tabellen for at vælge den.

 2. Klik på Sleti gruppen rækker & kolonner under fanen tabel layout , og klik derefter på Slet tabel , eller tryk på Delete på tastaturet.

  Kommandoen Slet tabel

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor du vil placere den nye række.

 2. Gør et af følgende under Tabelværktøjerpå fanen layout i gruppen rækker & kolonner :

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du klikke på Indsæt ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du klikke på Indsæt nedenfor.

   Indstillinger i gruppen Rækker og kolonner

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du vil tilføje en række i slutningen af en tabel, kan du klikke på den yderste højre celle i den sidste række og derefter trykke på TAB.

   • PowerPoint til internettet kan ikke tilføje flere rækker eller kolonner på én gang.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle til højre eller venstre for den kolonne, hvor du vil have vist den nye kolonne.

 2. Gør et af følgende under Tabelværktøjerpå fanen layout i gruppen rækker & kolonner :

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til højre.

   Indstillinger i gruppen Rækker og kolonner

   Bemærk!: PowerPoint til internettet kan ikke tilføje flere rækker eller kolonner på én gang.

Slette en række eller en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Under Tabelværktøjerpå fanen layout i gruppen rækker & kolonner skal du klikke på Sletog derefter klikke på Slet kolonner eller Slet rækker.

  Sletning af kolonner eller rækker

Slette en tabel

 1. Klik et sted i tabellen.

 2. Under Tabelværktøjerpå fanen layout i gruppen rækker & kolonner skal du klikke på Sletog derefter klikke på Slet tabel.

  Sletning af en tabel

Se også

Flette, opdele eller slette tabelceller

Rediger en tabels udseende

Føj en tabel til en slide

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×