Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010

Understøttelsen af Office 2010 ophørte den 13. oktober 2020

Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu

Senest opdateret: oktober 2010

Indhold

Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. For at forstå de fremgangsmåder, der benyttes i forbindelse med indsamling og anvendelse af data for et bestemt Microsoft Lync-produkt eller en bestemt Microsoft Lync-tjeneste, bør du læse både Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er rettet mod installation og brug af Microsoft Lync 2010-kommunikationssoftwaren, som den er installeret på dit eller din virksomheds netværk. Hvis du bruger Microsoft Lync Server 2010 som en tjeneste (med andre ord er en tredjepart [f.eks. Microsoft] vært for de servere, hvor softwaren kører), sendes oplysningerne til denne tredjepart. Hvis du vil vide mere om anvendelsen af de data, der sendes til denne tredjepart, skal du kontakte virksomhedens administrator eller bruge dine tjenesteudbyder.

Arkivering

Hvad denne funktion bruges til: Administratoren har mulighed for at arkivere chatsamtaler, mødeaktiviteter og -indhold samt anvendelseskarakteristika, f.eks. brugerlogon og start af og deltagelse i samtaler.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Ved arkivering gemmes indhold af chatsamtaler, oplysninger om din chatanvendelse, mødeindhold og mødeoplysninger på en server, som administratoren konfigurerer. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Administratoren kan bruge oplysningerne til at administrere din virksomheds brug af Lync 2010.

Valg/styring: Arkivering er som standard deaktiveret og skal aktiveres af en virksomhedsadministrator. Du bør gennemgå dit firmas politikker for dataanvendelse og overvågning for at se, om arkivering kan aktiveres.

Aktivitetsopdatering

Hvad denne funktion bruges til: Med aktivitetsopdatering kan du se "sociale opdateringer" fra dine kontakter på listen over kontakter. Så kan du vise andre dine seneste personlige noter, ændringer af dit billede og ændringer af din titel eller kontorplacering.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Via tilstedeværelse kommer du til at publicere disse oplysninger i Lync:

 • Opdateringstidspunktet for dit firmabillede (fra firmamappen, f.eks. Active Directory Domain Services)

 • Et webbillede (som du overfører og ønsker, at andre skal se) med det opdaterede tidspunkt

 • Tidspunktet, hvor din firmatitel blev ændret

 • Tidspunktet, hvor din kontorplacering blev ændret

 • En oversigt over de seneste personlige noter, som du har indsendt

 • Din Ikke til stede-note fra Microsoft Exchange Server

Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Disse oplysninger deles med kontakter, der får vist din aktivitetsopdatering og er i fortrolighedsforholdet Venner og familie, Arbejdsgruppe, Kollegaer eller Eksterne kontakter.

Valg/styring:

Du kan styre, om ovenstående oplysninger deles, ved at gøre følgende:

 1. Klik på Indstillinger fra menuen Funktioner.

 2. Slå deling af disse opdateringer til eller fra under Aktivitetsopdatering under fanen Personligt. Din aktuelle personlige note og aktuelle ikke til stede-note vises i aktivitetsopdateringen, hvis de er indstillet. Hvis du ikke ønsker oplysninger vist i din personlige note, kan du bare undlade at udfylde notefeltet.

 3. Klik på OK.

Lydtesttjeneste

Hvad denne funktion bruges til: Med knappen Kontrollér opkaldskvalitet kan du foretage et testopkald for Lync, så du kan kontrollere opkaldets talekvalitet. Du får mulighed for at høre, hvordan du vil lyde i et virkeligt opkald. Når du foretager et testopkald, bliver du af lydtesttjenesten anmodet om at optage et stemmeeksempel efter et bip. Dit stemmeeksempel optages i en foruddefineret tidsperiode (f.eks. 5 sekunder), og derefter afspilles det for dig. Hvis netværket ikke er optimalt, eller hvis du ikke har en god opsætning af enheden, kan du opdage det ved at lytte til optagelsen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du laver et testopkald, optager lydtesttjenesten dit stemmeeksempel efter en anmodning. Stemmeeksemplerne slettes, når du afslutter opkaldet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Stemmeeksemplet er til din egen brug, så du kan kontrollere, hvordan du vil lyde i et rigtigt opkald, og så du kan se, om din enhed er konfigureret korrekt og er klar til opkald. Brugeren kan lytte til dette optagede stemmeeksempel for at bestemme, om vedkommende er klar til at lave et rigtigt opkald, ved at kontrollere, om enheden fungerer, og lyden gengives korrekt.

Valg/styring: Hvis du ikke ønsker at optage et stemmeeksempel, kan du vælge ikke at foretage et testopkald. Du kan lave et testopkald på følgende måde:

 1. Klik på Indstillinger fra menuen Funktioner.

 2. Klik på knappen Kontrollér opkaldskvalitet under fanen Lydenhed, og følg instruktionerne.

 3. Klik på OK.

Logge over opkald

Hvad denne funktion bruges til: Med Logge over opkald kan du gemme en oversigt over Lync-taleopkald i en Microsoft Outlook-mappe.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger om dine taleopkald, f.eks. starttidspunkt, sluttidspunkt, varighed og deltagere i opkaldet, gemmes i Outlook-mappen Samtaleoversigt. Du eller virksomhedens administrator kan også registrere mødeemner og -steder ved at vælge at bruge Outlook som kalender- og adresseprogram under fanen Personligt i dialogboksen Indstillinger. Logge over samtaler gemmer ikke indholdet af samtalerne. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge oplysningerne til at gennemse en oversigt over opkaldet.

Valg/styring: Funktionen Logge over opkald er som standard aktiveret. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre Logge over opkald, kan du ændre indstillingerne på følgende måde:

 1. Klik på Indstillinger fra menuen Funktioner.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gem mine opkaldslogge i mappen Samtaleoversigt i Outlook under fanen Personligt.

 3. Klik på OK.

Stedfortrædere

Hvad denne funktion bruges til: Med denne funktion kan du tildele en eller flere stedfortrædere, som kan foretage og besvare opkald på dine vegne og oprette og deltage i onlinemøder på dine vegne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når stedfortrædere besvarer et opkald på dine vegne, modtager du en e-mail-besked, der oplyser dig om denne begivenhed. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge denne funktion til at arbejde med dine stedfortrædere for at administrere din tidsplan og dine møder og/eller med dine stedfortrædere følge op på de opkald, de foretager og besvarer for dig.

Valg/styring: Stedfortrædere er som standard slået fra, men kan slås til eller fra af virksomhedens administrator. Hvis funktionen slås til, kan du oprette stedfortrædere på følgende måde:

 1. Klik på Indstillinger fra menuen Funktioner.

 2. Klik på Ring samtidig til eller Viderestil mine opkald til under fanen Viderestilling af opkald, og klik derefter på Mine stedfortrædere på rullelisten.

 3. Hvis du ikke har konfigureret stedfortrædere, skal du klikke på Tilføj og derefter vælge personer, der skal oprettes som stedfortrædere.

 4. Klik på OK i dialogboksen Stedfortrædere.

 5. Klik på OK i dialogboksen Viderestilling af opkald.

  Bemærkninger!: 

  • Brugere, der er oprettet som dine stedfortrædere, får vist en besked om, at de er oprettet som din stedfortræder i Lync.

  • Virksomhedsadministratorer kan oprette synkronisering af stedfortrædere i Exchange-kalenderen med Lync Server 2010. Når funktionen er aktiveret, tilføjes stedfortrædere i Exchange-kalenderen med de rette tilladelser (lig med eller større end tilladelsen Ikke-redigerende forfatter) automatisk som dine stedfortrædere i Lync. Dette ændrer dog ikke dine indstillinger for viderestilling af opkald.

Viderestilling af opkald

Funktionens egenskaber: Viderestilling af opkald gør det muligt at angive en anden person eller et nummer, som dine opkald skal viderestilles til, når du enten ikke kan kontaktes eller ikke er ved computeren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger : Du kan bruge denne funktion til at viderestille dine opkald til andre personer eller numre, når du ikke kan kontaktes eller ikke befinder dig på din primære placering.

Valg/kontrol: Indstillingerne for viderestilling af opkald er kun tilgængelige, hvis virksomhedsadministratoren har aktiveret dem for organisationen. Hvis virksomhedsadministratoren har aktiveret denne funktion for organisationen, er den som standard deaktiveret i skrivebordklienten til Lync. Konfigurer viderestilling af opkald ved hjælp af følgende trin:

 1. Klik på enten Indstillinger for viderestilling af opkald ELLER Indstillinger i menuen Værktøjer, og klik derefter på Viderestilling af opkald.

 2. Klik på Viderestil mine opkald til under Viderestilling af opkald, og gør et af følgende:

  • Markér Telefonsvarer, og klik på OK.

  • Markér Nyt nummer eller ny kontakt. Klik på en kontakt i dialogboksen Markér en kontakt eller et nummer, søg efter en kontakt, eller angiv et nyt telefonnummer, som opkald skal viderestilles til, og klik derefter på OK. Klik på OK en gang til.

  • Markér Mine stedfortrædere. Konfigurer stedfortrædere i henhold til vejledningen i afsnittet Opkaldsdelegering i dette dokument i dialogboksen Viderestilling af opkald – Stedfortrædere, og klik derefter på OK. Klik på OK en gang til.

Vigtigt!:  Når du konfigurerer Viderestilling af opkald i Lync 2010, viderestilles indgående opkald til det angivne nummer. Når der er oprettet forbindelse til opkaldet, vises det nummer, du har viderestillet dine opkald til, for den person, der ringer op. Dette forekommer kun med Lync til Lync-opkald.

Opkalds-id på mødelisten

Hvad denne funktion bruges til: På listen over deltagere (mødelisten) vises alle deltagerne et møde.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når du ringer op til et telefonmøde, vises det telefonnummer, som du ringer fra (opkalds-id'et), for alle deltagere. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Personer på mødet kan bruge disse oplysninger til at skelne mellem forskellige deltagere, der har ringet ind til mødet.

Valg/styring:

Opkalds-id'et vises som standard og hentes fra telefonens firma. Du kan vælge ikke at dele dit telefonnummer ved at blokere dit opkalds-id, når du ringer.

 • Hvis du vil blokere dit opkalds-id permanent, skal du kontakte det lokale telefonselskab.

 • Hvis funktionaliteten er tilgængelig i dit område, kan du skrive en særlig kode, før du ringer telefonnummeret, for at blokere dit opkalds-id for et enkelt opkald. Kontakt det lokale telefonselskab for at få flere oplysninger.

Logføring på klientsiden

Hvad denne funktion bruges til: Med Logføring på klientsiden kan du registrere dine Lync-brugsoplysninger på computeren i din brugerprofil. Oplysningerne kan bruges til fejlfinding i forbindelse med problemer, du oplever i Lync.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du eller din administrator aktiverer logføring på klientsiden, vil oplysninger såsom følgende blive gemt på computeren: mødeemne, placering, SIP-meddelelser (Session Initiation Protocol), svar på dine Lync-invitationer, oplysninger om afsenderen og modtageren af hver Lync-meddelelse, meddelelsens rute, din liste over kontakter, dine tilstedeværelsesoplysninger, navne på programmer, som du deler, navne på vedhæftede filer, som du deler, navne på Microsoft PowerPoint-filer, som du deler, navne på whiteboards, som du deler, navne på afstemninger, som du deler, afstemningsspørgsmål, der blev delt, og et indeks over valg, du har stemt for. Indholdet af dine Lync-samtaler gemmes ikke. Ingen oplysninger sendes automatisk til Microsoft, men du kan vælge at sende dem manuelt.

Brug af oplysninger: Klientens logge kan bruges til at foretage fejlfinding af Lync-problemer.

Valg/styring: Logføring på klientsiden er som standard deaktiveret og skal aktiveres af en virksomhedsadministrator. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre logføring, kan du ændre indstillingerne på følgende måde:

 1. Klik på Indstillinger fra menuen Funktioner.

 2. Klik på Aktivér logføring i Lync og Aktivér Windows-hændelseslogføring i Lync under fanen Generelt.

 3. Klik på OK.

Indsaml logge

Hvad denne funktion bruges til: Med Indsaml logge kan du indsamle Lync-logge, så Microsoft kan undersøge problemer med lyd, video eller forbindelse, som du støder på.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du klikker på Indsaml logge, indsamles følgende oplysninger:

 • Lync-logge, der indeholder din liste over kontakter og oplysninger om dine tidligere samtalesessioner. Lync-logge omfatter ikke indholdet af dine chatsamtaler.

 • Lydparametre, f.eks. talesignalniveauet og støjniveauet

 • Netværksforhold

 • Enhedskonfiguration

 • Operativsystemets version og oplysninger

 • Programmer, der kører på computeren, f.eks. Outlook og Windows Internet Explorer

Hvis du vælger det, indsamles også følgende oplysninger:

 • En 30-sekunders optagelse af dit seneste opkald

 • Et skærmbillede af dit skrivebord

Du skal overføre loggene manuelt ifølge virksomhedens administrators instruktioner. Virksomhedens administrator sender dem til Microsoft med henblik på fejlfinding.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der indsamles fra computeren, bruges som en hjælp til at foretage fejlfinding af det problem, som du stødte på, og til at forbedre Lync.

Valg/styring: Lync indsamler som standard ikke logge fra computeren. I stedet indsamles kun logge, når du klikker på knappen Indsaml logge. Loggene indsamles lokalt på computeren (under %BRUGERPROFIL%\tracing\). Du skal overføre loggene manuelt ifølge virksomhedens administrators instruktioner. Når du klikker på Indsaml logge, overføres dine logge ikke automatisk til en fjernserver.

Visitkort

Hvad denne funktion bruges til: Med visitkortet indsamles statiske og dynamiske oplysninger om andre personer i virksomheden, og disse oplysninger vises i Lync og for kontakter i nyere versioner af Outlook. Visitkortet indeholder bla. handlinger med et enkelt klik til at sende e-mail, foretage et opkald, sende en chatbesked og planlægge et møde.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De statiske oplysninger i visitkortet indsamles fra virksomhedens adresseliste (f.eks. Active Directory) og deles med andre via Lync Server. De dynamiske oplysninger, der indsamles, f.eks. telefonnumre og tilstedeværelse, kan angives af dig og derefter deles med andre via Lync Server. Kalenderoplysninger om ledig/optaget tid, der vises på kortet, hentes fra Microsoft Exchange Server. Placeringsoplysninger, der vises på visitkortet, hentes som beskrevet i afsnittet Placering. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Visitkortets oplysninger vises, så du kan dele dine kontaktoplysninger med andre.

Valg/styring: Du har følgende styringsindstillinger:

Fortrolighedsforhold: Du kan vælge at anbringe bestemte kontakter i forskellige fortrolighedsforhold (Venner og familie, Arbejdsgruppe, Kollegaer, Eksterne kontakter og Blokerede kontakter). Derved kontrolleres det, hvilke oplysninger der deles med andre kontakter. Angiv fortrolighedsforhold på følgende måde:

 1. Højreklik på en kontakt.

 2. Klik på Skift fortrolighedsforhold.

 3. Klik på det valg, der repræsenterer, hvordan du vil dele dine oplysninger.

Kalenderoplysninger: Du kan kontrollere "tilladelserne for visning af oplysninger om ledig/optaget tid" fra indstillingerne i Outlook.

Placering: Se afsnittet Valg/styring angående placeringsfunktionen .

Samtaleoversigt

Hvad denne funktion bruges til: Samtaleoversigt i Lync henter en brugers samtaleoversigt fra Exchange Server og viser den under samtalefanen i Lync.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du har aktiveret logføring via samtaleoversigt, gemmes indholdet af chatsamtaler og statistik om dine talesamtaler (f.eks. oplysninger om dato, klokkeslæt, varighed og opkalder) i din Exchange-konto. Hvis logføring via samtaleoversigt er deaktiveret i Lync enten af dig eller af en politik, som virksomhedens administrator har formuleret, indsamles eller vises disse emner ikke. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Lync viser disse oplysninger under samtalefanen i hovedbrugergrænsefladen, der giver brugere mulighed for at få vist og fortsætte deres tidligere samtaler.

Valg/styring: Du kan deaktivere logføring af chatsamtaler, opkald eller begge. Du kan ændre disse indstillinger på følgende måde:

 1. Vælg Indstillinger i menuen Funktioner.

 2. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gem mine chatsamtaler i mappen Samtaleoversigt i Outlook under fanen Personligt.

 3. Klik på OK.

Hvis du aktiverer Samtaleoversigt, skal du give de personer, du kommunikerer med, besked om, at du gemmer deres chatsamtaler.

Program til forbedring af kundeoplevelsen

Hvad denne funktion bruges til: Hvis du vælger at deltage, indsamler programmet til forbedring af kundeoplevelsen grundlæggende oplysninger om din hardwarekonfiguration, og hvordan du bruger Microsofts programmer og tjenester, for at finde tendenser og forbrugsmønstre. Programmet til forbedring af kundeoplevelsen indsamler også oplysninger om typen og antallet af fejl, du støder på, ydeevne af software og hardware samt tjenesternes hastighed. Microsoft indsamler ikke oplysninger om dit navn, din adresse eller andre kontaktoplysninger.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger til programmet til forbedring af kundeoplevelsen sendes automatisk til Microsoft, når funktionen aktiveres. Du kan finde flere oplysninger om de data, som programmet til forbedring af kundeoplevelsen indsamler, behandler eller overfører, i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft-programmet til forbedring af kundeoplevelsen.

Brug af oplysninger: Microsoft bruger disse oplysninger til at forbedre kvaliteten, pålideligheden og ydeevnen i Microsoft-software og -tjenester.

Valg/styring: Programmet til forbedring af kundeoplevelsen er som standard deaktiveret, medmindre virksomhedens administrator har valgt at aktivere det for dig. Du bliver bedt om at tilmelde dig i installationsprogrammet til Lync. Medmindre administratoren har deaktiveret funktionen, kan du til enhver tid ændre dine indstillinger på følgende måde:

 1. Vælg Indstillinger i menuen Funktioner.

 2. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Giv Microsoft tilladelse til at indhente oplysninger om, hvordan jeg bruger Lync under fanen Generelt.

 3. Klik på OK.

Bemærk!:  Hvis administratoren ændrer indstillingen for at aktivere eller deaktivere programmet til forbedring af kundeoplevelse, mens brugeren allerede anvender Lync, træder den nye indstilling først i kraft, når brugeren har afsluttet Lync og logger på igen.

Deling af skrivebord/program

Hvad denne funktion bruges til: Deling af skrivebord/program giver dig mulighed for at dele en visning af computerens skærm eller det specifikke program, som du kører, med andre deltagere i din Lync-samtale.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du starter deling, vil alle samtaledeltagerne kunne se skærm(e), hele skrivebordet eller det valgte program på computerens skærm afhængigt af, hvad du deler. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge deling af skrivebord/program til at samarbejde med samtaler og deltagere.

Valg/styring:

Sådan startes Deling af skrivebord i en ny Lync-samtale:

 1. Peg på kontaktens billede eller tilstedeværelsesikon på listen over kontakter for at få vist visitkortet.

 2. Klik på knappen Vis flere indstillinger for at kommunikere med denne person.

 3. Klik på menuen Del, og klik derefter på Skrivebord.

Sådan startes Deling af skrivebord/program under en igangværende Lync-samtale:

 1. Klik på Del i samtalevinduet.

 2. Klik på Skrivebord fra menuen, på en skærm (hvis du har mere end én) eller på Program for at vælge et eller flere programmer.

Sådan stoppes deling af dit skrivebord/program:

 1. Klik på Stop deling på delingslinjen øverst på skærmen.

Vigtigt!: Dokumenter eller billeder, der er åbne på skrivebordet, og som er beskyttet af software til administration af digitale rettigheder, kan være synlige for andre, som du deler skrivebordet med i en Lync-samtale.

Deling af styring af skrivebord/program

Hvad denne funktion bruges til: Med deling af styring kan du tildele styringen af dit skrivebord eller program til en anden, der også bruger en Lync-klient på en anden computer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når du har tildelt styringen til en anden, kan denne person styre din computer eller det valgte program og foretage ændringer på samme måde, som hvis han eller hun brugte computeren direkte med deres tastatur og mus. Dig og andre deltagere i din Lync-samtale vil kunne se disse ændringer, efterhånden som de foretages. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge deling af styring for at give andre styringen af dit skrivebord eller dine programmer afhængigt af, hvad du deler, mens du og andre samtaledeltagere kigger med.

Valg/styring: Hvis du vil dele styringen af dit skrivebord med en person i samtalen, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på knappen Del i samtalevinduet, og del derefter det, du ønsker at dele (f.eks. dit skrivebord).

 2. Vælg, hvilken person du vil give styringen til, i menuen Giv kontrol på delingslinjen øverst på skærmen.

Benyt følgende fremgangsmåde for at tilbagekalde styringen af dit skrivebord fra en ekstern part:

 1. Klik på menuen Giv kontrol på delingslinjen øverst på skærmen.

 2. Klik på Overtag styringen igen.

Nødtjenester (112)

Hvad denne funktion bruges til: Når Nødtjenester er gjort tilgængelige af virksomhedens administrator, kan Lync overføre en placering til nødsvarere, når der er ringet til ét nødtjenestenummer (f.eks. 112). Virksomhedens administrator kan begrænse mulighederne for at ringe til nødtjenester til din arbejdsplacering, Så du skal kontakte administratoren for at få oplysninger om, i hvilken grad funktionaliteten for opringning til nødtjenester er tilgængelig. Når den er aktiveret, overføres de placeringsoplysninger, som virksomhedens administrator har tildelt til din placering (f.eks. nummeret på kontoret) og angivet i placeringsdatabasen, til nødtjenestens personale, eller hvis den placering ikke er tilgængelig, til den placering, du eventuelt manuelt har angivet i feltet Placering. Hvis du ringer til nødtjenester, mens du bruger Lync via en trådløs internetforbindelse og stadig er på din arbejdsplacering, er de placeringsoplysninger, der overføres til nødsvarerne, kun en tilnærmet placering, fordi det er placeringen af det bestemte trådløse slutpunkt, som din computer kommunikerer med. Placeringsoplysningerne for dette trådløse slutpunkt indføres desuden manuelt af virksomhedens administrator, og derfor er de placeringsoplysninger, der overføres til nødtjenestens personale, muligvis ikke din aktuelle placering. Hvis denne funktion skal fungere fuldt ud, kræver det, at virksomheden har en omstillingstjeneste, der leveres af certificerede løsningsudbydere, og denne tjeneste er kun tilgængelig i USA.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De placeringsoplysninger, der indhentes af Lync, bestemmes af de automatiske placeringsoplysninger, der er udfyldt på placeringsoplysningsserveren, eller de placeringsoplysninger, du manuelt har angivet på feltet Placering. Disse oplysninger gemmes i hukommelsen på computeren, og når der ringes til et nødtjenestenummer, overføres disse placeringsoplysninger med opkaldet med henblik på viderestilling til den relevante nødtjenesteudbyder og angivelse af din omtrentlige placering. Din placering kan også sendes ved at bruge en chatbesked til en lokal sikkerhedsdesk. Ved nødopkald vil posten med opkaldsdetaljer indeholde dine placeringsoplysninger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Placeringen bruges til at omdirigere opkaldet til den relevante nødtjenesteudbyder og til at sende nødsvarere. Disse oplysninger kan også sendes til virksomhedens sikkerhedsdesk som en besked med kalderens placering og tilbagekaldsoplysninger.

Valg/styring:

Denne funktion deaktiveres som standard og skal aktiveres af virksomhedens administrator. Kontakt virksomhedens administrator for at bestemme, om denne funktion er tilgængelig. Du har ingen mulighed for at kontrollere, om en placering skaffes automatisk eller overføres til nødsendere, når der foretages et nødopkald.

Men hvis en placering ikke skaffes automatisk, kan du få mulighed for at angive en placering manuelt ved at modtage en besked om dette. Beskeden kan afvises, men på baggrund af en politik kan det kræve bekræftelse af dit valg ikke at angive en placering.

Placering

Hvad denne funktion bruges til: Oplysninger om placering og tidszone beregnes og deles med andre via tilstedeværelsesfunktionaliteten. Desuden kan placeringsoplysninger bruges til nødtjenester som beskrevet i afsnittet Nødtjenester herover. Hvis du aktiverer Fortrolighedstilstand (som nævnt i afsnittet Fortrolighedstilstand), deles placeringsoplysninger som beskrevet i afsnittet Fortrolighedstilstand.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Dine geografiske placeringsdata af en ud af to mekanismer: Du angiver dataene manuelt, eller virksomhedens placeringsoplysningsserver leverer placeringsdataene til Lync. Desuden hentes din tidszone fra Windows-operativsystemet på computeren. De placeringsdata, der indsamles, består af en "beskrivelses"-streng samt formaterede adresseoplysninger. Beskrivelsen er enhver streng, der kan hjælpe med at oplyse andre om din placering (f.eks. “Hjemme” eller “Arbejde”), mens de formaterede adresseoplysninger er en officiel adresse, der skal lokalisere dig (f.eks. “5678 Main St, Buffalo, NY, 98052”). Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Placeringsbeskrivelsen og tidszonedata deles via Lync-tilstedeværelse på baggrund af, hvordan din tilstedeværelsesfortrolighed er konfigureret. Disse oplysninger vises på brugerens visitkort. Bemærk, at den formaterede adresse eller officielle adresse ikke deles via tilstedeværelse.

Valg/styring:

Hvis virksomhedens administration har aktiveret placeringsdeling og har konfigureret det, så du kan se den fulde brugergrænseflade for placering, får du følgende kontrolelementer ved at bruge feltet Placering og menuen øverst i Lync-hovedvinduet:

 1. Angiv placering: Du kan manuelt redigere den tekststreng, der deles med tilstedeværelse (placeringsbeskrivelsen).

 2. Vis min placering til kontaktpersoner: En til/fra-funktion, der kontrollerer, om der deles placeringsdata via tilstedeværelse. Dette påvirker ikke delingen af placering for nødtjenester.

Vedhæftede filer på møde

Hvad denne funktion bruges til: Du kan dele filer med mødedeltagere ved at sende dem som vedhæftede filer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Vedhæftede filer gemmes på Lync Server ifølge udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Du kan vælge at sende vedhæftede filer. Vedhæftede filer hentes af dig eller andre på mødet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysninger i vedhæftede filer, der er sendt til mødet, deles med andre deltagere på et Lync-møde.

Valg/styring: Præsentationsværter kan begrænse tilgængeligheden af vedhæftede filer ifølge mødedeltagernes roller (arrangør, præsentationsværter, alle). Hvis en vedhæftet fil ikke er tilgængelig, kan du ikke se den på listen over vedhæftede filer.

Udgående opkald fra møde

Hvad denne funktion bruges til: Med funktionen Udgående opkald fra møde kan Lync-brugere, der er til stede på et møde, føje et PSTN-nummer (Public Switched Telephone Network) til et eksisterende AV-møde (lyd/video).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når den PSTN-bruger, der inviteres til AV-mødet, modtager opkaldet, modtager vedkommende opkalds-id'et for AV-mødearrangøren (og ikke nødvendigvis opkalds-id'et for den part, der føjer dem til mødet). Så snart PSTN-brugeren besvarer telefonen, deltager han eller hun straks i mødet.

Brug af oplysninger: Arrangørens opkalds-id sendes ud til den PSTN-bruger, der inviteres til mødet.

Valg/styring: Der er ingen bruger- eller virksomhedsadministratorstyring for denne funktion. Hvis det er muligt, kan du, før en PSTN-bruger tilføjes, sende en chatbesked eller e-mail til PSTN-brugeren for at spørge, om de vil deltage i AV-mødet, så de er klar over, at de kommer til at deltage i et møde. PSTN-brugeren kan også vælge ikke at acceptere opkaldet.

Lync 2010 Managed API

Hvad denne funktion bruges til: Med Lync 2010 Managed API kan tredjepartsprogrammer få adgang til Lync-klienten og arbejde med den på en måde, der udvider Lync-brugeroplevelsen. Tredjepartsprogrammer omfatter programmer, der er udformet af leverandører eller af Microsoft (f.eks. Outlook og andre programmer i Microsoft Office-pakkerne).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger, der bliver tilgængelige for tredjepartsprogrammer via Lync Managed API, omfatter personlige oplysninger, der kan ses i Lync-brugergrænsefladen. Oplysningerne kan omfatte en brugers placering, telefonnumre, arbejdsstilling, liste over kontakter (herunder telefonnumre og andre detaljer), personlig note, aktivitetstilstand og aktuelle samtaler og deres indhold.

Brug af oplysninger: Programmer, der bruger Lync Managed API, anvender oplysningerne i Lync-sessionen til at yde udvidet eller supplerende funktionalitet til slutbrugeren. Men anvendelsen af disse oplysninger sker ifølge tredjepartsprogrammets betingelser, der skal omfatte egen erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger angående, hvordan disse oplysninger bruges.

Valg/styring:

Tredjepartsprogrammer, der bruger Lync Managed API'er, kan inddeles i tre kategorier: skrivebordsprogrammer (dvs. installeret lokalt), programmer med webvært og Lync-udvidelsesprogrammer (programmer, der er integreret i Lync-samtalevinduets brugergrænseflade). Kontrol af tredjepartsadgang til dine oplysninger varierer for hvert scenario på følgende måde:

Skrivebordsprogrammer (lokalt installerede): Skrivebordsprogrammer installeres af dig eller af en administrator af den lokale computer og har altid adgang til brugerens oplysninger via Lync Managed API. Som altid skal du ikke installere programmer, som du ikke har tillid til.

Programmer med webvært: Programmer, som har en vært på internettet eller intranettet, kan muligvis også få adgang til brugerens oplysninger via Lync Managed API. Hvis du vil beskyttes mod, at uønskede programmer får adgang til dine oplysninger uden din kendskab, skal sådanne programmer have en vært fra et domæne/en URL-adresse, der er føjet til listen i Internet Explorer over websteder, du har tillid til, af en lokal computeradministrator.

Lync-udvidelsesprogrammer: I Lync kan udviklere udvide Lync-oplevelsen ved at integrere et program i Lync-samtalevinduet. Dette program kan også have adgang til Lync-oplysninger via Lync Managed API. I dette tilfælde skal udvidelsesprogrammet være registreret hos Lync-klienten af en lokal computeradministrator. Denne registrering giver også programmet adgang til Lync Managed API.

Særligt kontrolelement til placeringsnavn: Som en ekstra forholdsregel har systemadministratoren mulighed for at tillade, blokere eller tillade slutbrugeren (dig) at beslutte, om disse tredjepartsprogrammer skal have adgang til feltet Navn på placering i Lync. Som standard er adgang til placering tilgængelig for tredjepartsprogrammer. Du kan styre denne indstilling på følgende måde:

 1. Klik på Indstillinger fra menuen Funktioner.

 2. Gå til Kalender- og adresseprogram under fanen Personligt.

 3. Ret markeringerne i afkrydsningsfelterne efter behov.

 4. Klik på OK.

Tilføjelsesprogrammet til onlinemøder til Outlook

Hvad denne funktion bruges til: Dette er et tilføjelsesprogram til Outlook, der installeres med Lync og giver brugere mulighed for at planlægge og tilpasse onlinemøder.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Følgende oplysninger gemmes på computeren. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

 • Arrangørnavn

 • Deltagernavn(e)

 • Navn(e) på præsentationsvært(er)

 • E-mail-adresseliste

 • Emnet for mødet og andre oplysninger om mødet (f.eks. start-/sluttidspunkt, møde-id, adgangskode og oplysninger om udbyder af automatisk mødeomstilling/lydmøde for brugeren)

 • Alle proxyadresser for brugeren i Microsoft Exchange (X400-X500-adresser, UM-adresser (Exchange Unified Messaging) og SIP og telefon/Exchange UM-telefonsvarer URI'er)

 • Oplysninger om mødets placering

Brug af oplysninger:

Ovenstående oplysninger bruges kun til at planlægge et møde og relateret logføring som beskrevet i afsnittet Logføring på klientsiden. Til planlægning behandles oplysningerne i hukommelsen og gemmes i den lokale computers registreringsdatabase for at gøre adgangen hurtigere.

Bemærk!:  Oplysningerne deles med Lync Managed API og Lync Server.

Valg/styring:

Logføring slås som standard fra. Hvis virksomheden tillader logføring, kan du kontrollere aktiveret/deaktiveret logføring fra afsnittet Indstillinger -> Logføring.

Peer-to-peer-filoverførsel

Hvad denne funktion bruges til: Lync-brugere kan overføre filer til hinanden i toparts chatsamtaler (ikke møder).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Filen overføres direkte mellem Lync-klienterne. Brugere vælger at starte filoverførslen og vælger filen, der skal overføres. Filens modtager skal udtrykkeligt acceptere at modtage filen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Med funktionen til peer-to-peer-filoverførsel kan brugere sende filer til hinanden i realtid under en chatsamtale.

Valg/styring:

Virksomhedens administrator kan aktivere eller deaktivere denne funktion for enhver eller alle brugere. Du kan vælge at acceptere eller afvise en filoverførselsanmodning fra en anden bruger.

Personligt billede

Hvad denne funktion bruges til: Under Personligt billede vises dit billede samt billeder af andre personer i virksomheden.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Din delingspræference for personligt billede indsamles både til visning og deling af dit billede inklusive dets webadresse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysningerne bruges til at tilpasse din oplevelse og til at dele dit billede med andre.

Valg/styring:

Virksomhedens administrator har disse kontrolelementer:

 • Styrer, om brugere som standard deler billederne fra starten eller ej. Du kan tilsidesætte dette.

 • Styrer den maksimale størrelse af et billede, som enhver bruger kan hente.

 • Styrer, hvilke typer billeder der er tilladt.

Du har følgende indstillinger for Personligt billede:

 • Vis fotos af mine kontakter: Styrer, om billeder vises i Lync.

 • Vis ikke mit billede: Publicerer en værdi i tilstedeværelse, som giver andre, der får vist din tilstedeværelse, mulighed for at se dit billede. Hvis dine kontakter ikke får denne værdi i tilstedeværelse, skifter de til administratorens standard (se ovenfor).

 • Standardfirmabillede: Hvis virksomheden har en funktion til at redigere Active Directory-billedet, kan du ændre billedet i Active Directory og få vist ændringerne i Lync inden for 48 timer. Lync har også et link til profilen på dit Microsoft SharePoint-websted, og ændringer af dette billede kan påvirke Active Directory afhængigt af administratorens konfiguration.

Tilstedeværelses- og kontaktoplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Med tilstedeværelses- og kontaktoplysninger kan du få adgang til oplysninger, der er publiceret om andre brugere (både inden for og uden for organisationen), og giver andre brugere adgang til oplysninger, der er publiceret om dig, f.eks. status, stilling, telefonnummer, placering og noter. Din administrator kan også konfigurere integration med Outlook og Exchange, så du kan vise ikke til stede-meddelelser og andre statusoplysninger, f.eks. hvornår du har planlagt et møde i din Outlook-kalender.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Du bruger din logonadresse og en adgangskode til at oprette forbindelse til Lync Server. Du og administratoren kan publicere oplysninger om din tilstedeværelsesstatus og de kontaktoplysninger, der skal knyttes til din logon. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Andre Lync-brugere og -programmer vil have adgang til dine tilstedeværelses- og kontaktoplysninger for at bestemme din udgivne status og dine oplysninger, så de bedre kan kommunikere med dig.

Valg/styring: Du kan vælge, hvilke oplysninger der publiceres om dig. Din administrator kan også konfigurere publiceringsoplysninger på dine vegne. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre dine publiceringsoplysninger, kan du når som helst ændre indstillingerne på følgende måde:

 1. Klik på Indstillinger fra menuen Funktioner.

 2. Angiv din logonadresse under Min konto under fanen Personligt. Du kan bruge knappen Avanceret til at angive navnet på den server, der skal oprettes forbindelse til.

 3. Under fanen Telefoner kan du se oplysninger om telefonnumre, som administratoren har publiceret. Du kan også angive flere numre og bestemme, hvad der skal publiceres til andre brugere.

 4. Hvis fortrolighedstilstand er aktiveret af virksomhedens administrator, kan du ændre din indstilling for at dele din tilstedeværelse med kontakter på listen Kontakter ved at foretage de relevante valg under fanen Status.

 5. Klik på OK.

Du kan også angive fortrolighedsforhold for at bestemme, hvad de enkelte brugere kan se vedrørende dit tilstedeværelsesniveau og dine tilstedeværelsesoplysninger. Sådan gør du:

 1. Højreklik på en kontakt.

 2. Klik på Skift fortrolighedsforhold.

 3. Klik på det ønskede adgangsniveau for brugeren.

Afstemning

Hvad denne funktion bruges til: Lync-brugere kan udføre en afstemning og indsamle anonyme svar fra deltagerne under onlinemøder og -samtaler.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Individuelle stemmer er anonyme. De samlede afstemningsresultater ses af alle præsentationsværter og kan vises for alle deltagere af enhver præsentationsvært. Afstemninger gemmes på Lync Server ifølge udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Med afstemningsfunktionen udvides samarbejdet ved at give præsentationsværter mulighed for hurtigt at bestemme deltagernes præferencer.

Valg/styring:

 • Præsentationsværter kan begrænse mulighederne for afstemning ifølge deltagernes rolle (arrangør, præsentationsværter, alle), når afstemningen ikke vises for alle deltagere. Hvis en afstemning ikke er tilgængelig for dig, kan den ikke ses på din indholdsliste, når den ikke deles i øjeblikket, og afstemningen kan ikke gemmes på den lokale computer.

 • Præsentationsværter kan på ethvert tidspunkt åbne eller lukke en afstemning eller rydde afstemningsresultaterne.

PowerPoint-samarbejde

Hvad denne funktion bruges til: Lync-brugere kan vise, se og anmærke PowerPoint-præsentationer under en onlinesamtale eller et onlinemøde.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:

Dine handlinger bestemmer alle anvendelser af denne funktion – uanset om du sender, navigerer gennem eller anmærker en PowerPoint-præsentation. Enhver fil, der præsenteres i en samtale eller på et møde, sendes til alle mødedeltagere, og de vil kunne hente den direkte fra en mappe på deres computer. Filens ejer eller præsentationsværten kan begrænse andres muligheder for at gemme filen, men det begrænser dem ikke i at hente eller se den.

Afstemninger gemmes på Lync Server 2010 ifølge udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Samarbejde med PowerPoint hjælper samtaledeltagere med at leveret effektive præsentationer og modtage feedback.

Valg/styring:

 • Præsentationsværter kan begrænse anmærkningsprivilegier ifølge deltagerrolle (kun præsentationsværter, alle, ingen) ved at gøre følgende:

  1. Klik på Mødeindstillinger i samtalevinduet i dialogboksen Oplysninger om deltagelse og mødeindstillinger.

  2. Klik på den ønskede indstilling under Rettigheder på rullelisten Anmærkningsrettigheder.

  3. Klik på OK.

 • Præsentationsværter kan begrænse deltagere i at få vist dias, der ikke præsenteres, ved at gøre følgende:

  1. Klik på Mødeindstillinger i dialogboksen Oplysninger om deltagelse og mødeindstillinger.

  2. Klik på den ønskede indstilling under Rettigheder på rullelisten Vis privat.

  3. Klik på OK.

Bemærk!:  Vælg en besked, og angiv tekst her. Du kan også angive egenskaben AlertPosition.

Bemærk! Denne rettighed kan indstilles ifølge deltagerens rolle (kun præsentationsværter, alle eller ingen).

 • Præsentationsværter kan begrænse en PowerPoint-præsentations tilgængelighed ifølge deltagerrolle (arrangør, præsentationsværter, alle), når PowerPoint-præsentationen ikke deles. Hvis en PowerPoint-præsentation ikke er tilgængelig, kan du ikke se den på din indholdsliste, når den ikke deles, og du kan ikke gemme den på computeren.

Fortrolighedstilstand

Hvad denne funktion bruges til: Fortrolighedstilstand er en indstilling, der giver dig mulighed for kun at dele dine tilstedeværelsesoplysninger (f.eks. Kan kontaktes, Optaget, Vil ikke forstyrres osv.) med kontakter, der står på din liste over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når fortrolighedstilstand aktiveres, skifter Lync til en tilstand, hvor du kan skifte brugerindstillinger, så dine oplysninger om tilstedeværelse kun deles med kontakter, der står på din lister over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Indstillingen af denne tilstand bestemmer, hvordan tilstedeværelsesdata deles.

Valg/styring:

 • Når fortrolighedstilstand er aktiveret på serveren via administratorindstillingen, kan du vælge, om du ønsker, at alle skal kunne se din tilstedeværelse (standardtilstand) eller kun dine kontakter (fortrolighedstilstand) under fanen Status i dialogboksen Indstillinger.

 • Hvis standardtilstand er aktiveret på serveren via administratorindstillingerne, kan du ikke skifte til fortrolighedstilstand. Men du kan fravælge fortrolighedstilstand på forhånd. Dvs. hvis administratoren senere skifter til fortrolighedstilstand, skifter du ikke, når du logger på Lync.

Optagelse

Hvad denne funktion bruges til:

Med denne funktion kan præsentationsværter optage alle dele af en Lync-session herunder hvem, der har deltaget i mødet, lyd, video og indhold, f.eks. chatsamtaler, programdeling, PowerPoint-præsentationer, afstemning, uddelinger og whiteboards. Når arrangøren eller andre præsentationsværter holder pause eller stopper deres optagelse, berøres andre igangværende optagelser ikke.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:

Hvis præsentationsværter vælger at optage, gemmes optagelsen på deres computer. Yderligere videofiler, der genereres fra optagelsen, gemmes som standard på en præsentationsværts lokale computer, men kan også gemmes på en anden computer, hvis det angives af den præsentationsvært, der optager. Når brugere sender indhold til et møde, gives der tilladelse til at føje dette indhold til optagelser, som disse brugere eller andre brugere opretter.

Hvis der er fejl under en optagelses publiceringsfase, er det muligt, at data, der registreres under en midlertidigt afbrudt optagelse, utilsigtet medtages i optagelsen. Hvis en del af publiceringsfasen mislykkes (se en eventuel advarselsstatus i Optagelsesstyring), må optagelserne ikke distribueres til andre, selvom de kan afspilles i en eller anden form.

Brug af oplysninger:

Optagelsen kan afspilles af enhver, der har adgang til den placering, hvor optagelsen er gemt.

Valg/styring:

Muligheden for at optage er som standard slået fra og skal aktiveres af virksomhedens administrator. Hvis denne funktion er aktiveret for møder, kan enhver af mødets præsentationsværter starte en optagelse. Når en præsentationsvært slår optagelse til, udsendes en besked om, at der er startet en optagelse, til deltagere med kompatible klienter og enheder. Deltagere i en optaget session, som bruges af en af følgende inkompatible klienter eller enheder, bliver optaget, men modtager ikke optagelsesbeskeden.

Inkompatible klienter omfatter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-version)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-version)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Inkompatible enheder omfatter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Desuden får en deltager, der bruger video i fuld skærm-tilstand under et møde eller en samtale, ikke besked om, at en optagelse er startet, før han eller hun returnerer til samtalevinduet, uanset hvilken enhed eller klient der bruges.

Kompetencesøgning

Hvad denne funktion bruges til: Du kan bruge denne funktion til at søge efter personer i virksomheden ved hjælp af en hvilken som helst egenskab, der vises i Microsoft SharePoint-tjenester (f.eks. navn, e-mail, kompetencer, ekspertiseområde osv.). Denne funktion er kun tilgængelig, hvis virksomhedens administrator har installeret SharePoint og har slået integration af Lync og SharePoint til.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Den søgeforespørgsel, der angives i Lync, sendes til virksomhedens SharePoint-server. Svaret fra SharePoint behandles i Lync, og søgeresultaterne og relaterede oplysninger vises. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysninger, der angives af brugeren, sendes til SharePoint for at hente søgeresultater, som vises i Lync.

Valg/styring:

Denne funktion aktiveres eller deaktiveres af Lync Server-administratorer.

Samlet kontaktlager

Hvad denne funktion bruges til: Det samlede kontaktlager består af tre hovedfunktioner:

 • Søgefletning – Med denne funktion flettes din globale adresseliste (GAL) med dine personlige Outlook-kontakter, så når du søger efter en kontakt, bliver der kun en enkelt post i søgeresultaterne.

 • Kontaktfletning – Med denne funktion samles kontaktoplysninger mellem Outlook- og GAL-poster med e-mail- og/eller logon-id, der svarer til hinanden. Når der er fundet et match, samler Lync data fra tre datakilder (Outlook, GAL og tilstedeværelse). Disse samlede data vises i forskellige brugergrænsefladekomponenter, herunder søgeresultater, din liste over kontakter og et visitkort.

 • Oprettelse af Outlook-kontakter til Lync-kontakter (kontaktsynkronisering) – Lync opretter Outlook-kontakter for alle brugerens kontakter i standardkontaktmappen, hvis brugeren har Microsoft Exchange Server 2010 eller en postkasse i en senere version. Når der er en Outlook-kontakt for hver Lync-kontakt, har brugeren adgang til Lync-kontaktoplysninger fra Outlook, Outlook Web Access og mobilenheder, der synkroniserer kontakter med Exchange.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: I Lync samles kontaktoplysninger fra tilstedeværelse, Active Directory og Outlook. Disse oplysninger bruges internt af Lync. Ved oprettelse af Outlook-kontakter skriver Lync tilstedeværelse, Active Directory og Outlook-kontaktoplysninger til Exchange. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Kontaktoplysninger fra tilstedeværelse, Active Directory og Outlook vises i Lync-brugergrænsefladen (listen over kontakter, visitkort, søgeresultater osv.). Disse oplysninger kan også skrives til Exchange ved at bruge kontaktsynkronisering (det tredje element på den foregående liste).

Valg/styring:

Du kan aktivere eller deaktivere kontaktsynkronisering på følgende måde:

 1. Klik på Indstillinger fra menuen Funktioner.

 2. Ret markeringerne i afkrydsningsfelterne efter behov under Kalender- og adresseprogram under fanen Personligt.

 3. Klik på OK.

Brugerindstilling – Der findes en brugerindstilling for Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook under Kalender- og adresseprogram i dialogboksen Lync - Indstillinger.

Forbedringer af talekvalitet

Hvad denne funktion bruges til: Lync leverer beskeder for at hjælpe med at forbedre kvaliteten af dit opkald, hvis der registreres enheds-, netværks- eller computerproblemer under opkaldet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du har en enhedskonfiguration, der giver dårlig lyd i et opkald (f.eks. ekko eller støj), oplyser Lync dig og andre i opkaldet om, at opkaldets kvalitet forringes pga. din enhedskonfiguration. Andre får kun besked om, at du bruger en enhed, der giver dårlig lydkvalitet. De ved ikke, hvilken enhed du bruger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der sendes til andre i opkaldet, kan hjælpe dem med at forbedre opkaldets kvalitet. Præsentationsværter kan f.eks. slå lyden fra på din linje, hvis du kun lytter til opkaldet.

Valg/styring: Lync giver dig ikke mulighed for at slå beskeder om opkaldskvalitet fra.

Samarbejde med whiteboards

Hvad denne funktion bruges til: Med denne funktion kan du dele virtuelle whiteboards i Lync og anmærke dem under onlinemøder og -samtaler.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Anmærkninger, der er lavet på whiteboards, kan ses af alle deltagere. Whiteboards gemmes på Lync Server ifølge udløbspolitikker for mødeindhold. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Med whiteboardfunktionen udvides samarbejde ved at give mødedeltagere mulighed for at diskutere ideer, lave brainstorm, tage noter osv.

Valg/styring:

Præsentationsværter kan begrænse mulighederne for whiteboards ifølge deltagernes rolle (arrangør, præsentationsværter, alle), når et whiteboard ikke vises for alle deltagere. Hvis et whiteboard ikke er tilgængeligt for en bruger, kan han eller hun ikke se det på indholdslisten eller gemme det på computeren.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×