Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010 Attendant

Senest opdateret: oktober 2010

Indhold

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. For at forstå de fremgangsmåder, der benyttes i forbindelse med indsamling og anvendelse af data for et bestemt Microsoft Lync-produkt eller en bestemt Microsoft Lync-tjeneste, bør du læse både Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Arkivering

Hvad denne funktion bruges til: Administratoren har mulighed for at arkivere chatsamtaler, mødeaktiviteter og -indhold samt anvendelseskarakteristika, f.eks. brugerlogon og start af og deltagelse i samtaler.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Ved arkivering gemmes indhold af chatsamtaler og oplysninger om din chatanvendelse på en server, som administratoren konfigurerer. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Administratoren kan bruge oplysningerne til at administrere din virksomheds brug af Microsoft Lync 2010 Attendant.

Valg/styring: Arkivering er som standard deaktiveret og skal aktiveres af en virksomhedsadministrator. Du bør gennemgå dit firmas politikker for dataanvendelse og overvågning for at se, om arkivering må aktiveres.

Lydtesttjeneste

Hvad denne funktion bruges til: Med knappen Kontrollér opkaldskvalitet kan du foretage et testopkald for Microsoft® Lync 2010 Attendant, så du kan kontrollere opkaldets talekvalitet. Du får mulighed for at høre, hvordan du vil lyde i et virkeligt opkald. Når du foretager et testopkald, bliver du af lydtesttjenesten anmodet om at optage et stemmeeksempel efter et bip. Dit stemmeeksempel optages i en foruddefineret tidsperiode (f.eks. 5 sekunder), og derefter afspilles det for dig. Hvis netværket ikke er optimalt, eller hvis du ikke har en god opsætning af enheden, kan du opdage det ved at lytte til optagelsen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du laver et testopkald, optager lydtesttjenesten dit stemmeeksempel efter en anmodning. Stemmeeksemplerne slettes, når du afslutter opkaldet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Stemmeeksemplet er til din egen brug, så du kan kontrollere, hvordan du vil lyde i et rigtigt opkald, og så du kan se, om din enhed er konfigureret korrekt og er klar til opkald. Brugeren kan lytte til dette optagede stemmeeksempel for at bestemme, om vedkommende er klar til at lave et rigtigt opkald, ved at kontrollere, om enheden fungerer, og lyden gengives korrekt.

Valg/styring: Hvis du ikke ønsker at optage et stemmeeksempel, kan du vælge ikke at foretage et testopkald. Du kan lave et testopkald på følgende måde:

 1. Klik på ikonet Lydenhedmenulinjen.

 2. Klik på Kontrollér opkaldskvalitet, og følg instruktionerne.

Logge over opkald

Hvad denne funktion bruges til: Med Logge over opkald kan du gemme en oversigt over taleopkald, der er udført i Attendant, i en Microsoft Outlook-mappe.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger om dine taleopkald, f.eks. starttidspunkt, sluttidspunkt, varighed og deltagere i opkaldet, gemmes i Outlook-mappen Samtaleoversigt. Logge over samtaler gemmer ikke indholdet af samtalerne. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge oplysningerne til at gennemse en oversigt over opkaldet.

Valg/styring: Logge over opkald er som standard aktiveret. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre Logge over opkald, kan du ændre indstillingerne på følgende måde:

 1. Klik på Indstillinger fra ikonet Menulinje.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gem mine opkaldslogge i mappen Samtaleoversigt i Outlook under fanen Personligt.

 3. Klik på OK.

Logføring på klientsiden

Hvad denne funktion bruges til: Med Logføring på klientsiden kan du registrere oplysninger om din brug af Attendant på computeren i din brugerprofil. Oplysningerne kan bruges til fejlfinding i forbindelse med eventuelle problemer, du oplever i Attendant.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du eller din administrator aktiverer Logføring på klientsiden, bliver oplysninger såsom følgende gemt på computeren: mødeemne og -sted, SIP-meddelelser (Session Initiation Protocol), svar på dine Attendant-samtaler, oplysninger om afsender og modtager for hver Attendant-meddelelse, meddelelsernes rute, din liste over kontakter og dine tilstedeværelsesoplysninger. Indholdet af dine Attendant-samtaler gemmes ikke. Ingen oplysninger sendes automatisk til Microsoft, men du kan vælge at sende dem manuelt.

Brug af oplysninger: Klientens logge kan bruges til at foretage fejlfinding af Attendant-problemer.

Valg/styring: Logføring på klientsiden er som standard deaktiveret og skal aktiveres af en virksomhedsadministrator. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre logføring, kan du ændre indstillingerne på følgende måde:

 1. Klik på Indstillinger fra ikonet Menulinje.

 2. Markér afkrydsningsfelterne Aktivér logføring i Attendant og Aktivér Windows-hændelseslogføring i Attendant under fanen Generelt.

 3. Klik på OK.

Opkalds-id på mødelisten

Hvad denne funktion bruges til: På listen over deltagere (mødelisten) vises alle deltagerne på mødet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når du ringer op til et telefonmøde, vises det telefonnummer, som du ringer fra (dit opkalds-id), for alle deltagere. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Personer på mødet kan bruge disse oplysninger til at skelne mellem forskellige deltagere, der har ringet ind til mødet.

Valg/styring: Opkalds-id'et vises som standard og hentes fra telefonens firma. Du kan vælge ikke at dele dit telefonnummer ved at blokere dit opkalds-id, når du ringer.

 • Hvis du vil blokere dit opkalds-id permanent, skal du kontakte det lokale telefonselskab.

Hvis funktionaliteten er tilgængelig i dit område, kan du skrive en særlig kode, før du ringer telefonnummeret, for at blokere dit opkalds-id for et enkelt opkald. Kontakt det lokale telefonselskab for at få flere oplysninger.

Visitkort

Hvad denne funktion bruges til: Med visitkortet indsamles statiske og dynamiske oplysninger om andre personer i virksomheden, og disse oplysninger vises i Attendant og for kontakter i nyere versioner af Outlook. Visitkortet indeholder bla. handlinger med et enkelt klik for e-mail, opkald, chat og planlægning af møder.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De statiske oplysninger i visitkortet indsamles fra virksomhedens adresseliste (f.eks. Active Directory Domain Services) og deles med andre via Lync Server 2010. De dynamiske oplysninger, der indsamles, f.eks. telefonnumre og tilstedeværelse, kan angives af dig og derefter deles med andre via Lync Server 2010. Kalenderoplysninger om ledig/optaget tid, der vises på kortet, hentes fra Microsoft Exchange Server. Placeringsoplysninger, der vises på visitkortet, hentes som beskrevet i afsnittet Placering. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Visitkortets oplysninger vises, så du kan dele dine kontaktoplysninger med andre.

Valg/styring:

Du har følgende styringsindstillinger:

Fortrolighedsforhold: Du kan vælge at anbringe bestemte kontakter i forskellige fortrolighedsforhold (Venner og familie, Arbejdsgruppe, Kollegaer, Eksterne kontakter og Blokerede kontakter). Derved kontrolleres det, hvilke oplysninger der deles med andre kontakter. Angiv fortrolighedsforhold ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. Højreklik på en kontakt.

 2. Klik på Skift fortrolighedsforhold.

 3. Klik på det valg, der repræsenterer, hvordan du vil dele dine oplysninger.

Kalenderoplysninger: Du kan kontrollere "tilladelserne for visning af oplysninger om ledig/optaget tid" fra indstillingerne i Outlook.

Samtaleoversigt

Hvad denne funktion bruges til: Samtaleoversigt i Attendant henter en brugers samtaleoversigt fra Exchange Server og viser den i Outlook.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du har aktiveret logføring via samtaleoversigt, gemmes indholdet af chatsamtaler og statistik om dine talesamtaler (f.eks. oplysninger om dato, klokkeslæt, varighed og opkalder) i din Exchange-konto. Hvis logføring via samtaleoversigt er deaktiveret i Attendant enten af dig eller af en politik, som virksomhedens administrator har formuleret, indsamles eller vises disse emner ikke. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Attendant viser disse oplysninger i Outlook, der giver brugere mulighed for at få vist og fortsætte deres tidligere samtaler. Der vises også en oversigt over samtaler i hovedmenuen i Attendant.

Valg/styring: Du kan deaktivere logføring af chatsamtaler, opkald eller begge. Du kan ændre disse indstillinger på følgende måde:

 1. Klik på Indstillinger fra ikonet Menulinje.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Gem mine chatsamtaler i mappen Samtaleoversigt i Outlook under fanen Personligt.

 3. Klik på OK.

Hvis du aktiverer Samtaleoversigt, skal du give de personer, du kommunikerer med, besked om, at du gemmer deres chatsamtaler.

Brugerdefinerede profilfunktioner

Hvad disse funktioner bruges til: Med følgende brugerdefinerede profilfunktioner kan du tilpasse din brug af Attendant:

 • Seneste søgning gemmer den seneste søgning, der er angivet i Attendant, så der bliver hurtigere adgang til disse oplysninger på et senere tidspunkt.

 • Seneste samtaler viser en liste over samtaler, som Attendant har behandlet for nylig, så der bliver hurtigere adgang til disse oplysninger på et senere tidspunkt.

 • Ofte angivne numre gemmer de numre, du vælger, så der bliver hurtigere adgang til disse oplysninger på et senere tidspunkt.

 • Kontaktkategorier og anmærkninger viser bemærkninger og brugerdefinerede kategoritildelinger for dine kontakter, så du lettere kan identificere en kontakts vigtighed, når du modtager en viderestillet samtale.

 • Samtaleskabeloner gemmer ofte anvendte sprog fra dine chatsamtaler i skabeloner, så du hurtigere kan starte nye chatsamtaler ved at vælge en af disse skabeloner.

 • Mødeskabeloner gemmer ofte anvendte konfigurationsindstillinger fra dine møder i skabeloner, så du hurtigere kan starte nye møder ved at vælge en af disse skabeloner.

 • Konfiguration af visning side om side giver dig mulighed for at ændre, hvordan visitkort vises.

 • Rækkefølge af distributionsgrupper giver dig mulighed for at ændre den rækkefølge, som brugerdefinerede distributionsgrupper vises i.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: I brugerdefinerede profilfunktioner gemmes Attendant-brugsoplysninger, -præferencer og -skabeloner i din Windows-brugerprofil på computeren. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge oplysninger i brugerdefinerede profilfunktioner til at tilpasse din brug af Attendant. Hvis du deler en enkelt Windows-brugerkonto med andre Attendant-brugere, deler du og de andre fælles indstillinger for brugerdefinerede profilfunktioner. Hvis I har forskellige Attendant-konti, er oplysningerne adskilte og kan ikke ses af en person med samme Windows-konto.

Valg/styring: Brugerdefinerede profilfunktioner er aktiveret som standard og kan ikke slås fra. Det anbefales, at du logger på Attendant med en unik Windows-konto, hvis du vil forhindre, at andre brugere ser dine Attendant-brugsoplysninger, -præferencer og -skabeloner.

Du kan fjerne en gemt søgeoversigt og oplysninger på listen Ofte angivne numre. Du kan slette disse emner på følgende måde:

 1. Klik på Indstillinger fra ikonet Menulinje.

 2. Find indstillingen Slet min søgeoversigt og numrene på listen Ofte angivne numre under fanen Personligt.

 3. Klik på Slet.

 4. Klik på OK.

Nødtjenester (112)

Hvad denne funktion bruges til: Når Nødtjenester er gjort tilgængelige af virksomhedens administrator, kan Attendant overføre en placering til nødsvarere, når der er ringet til ét nødtjenestenummer (f.eks. 112). Virksomhedens administrator kan begrænse mulighederne for at ringe til nødtjenester til din arbejdsplacering, Så du skal kontakte administratoren for at få oplysninger om, i hvilken grad funktionaliteten for opringning til nødtjenester er tilgængelig. Når den er aktiveret, overføres de placeringsoplysninger, som virksomhedens administrator har tildelt til din placering (f.eks. nummeret på dit kontor) og angivet i placeringsdatabasen, til nødtjenestens personale. Hvis du ringer til nødtjenester, mens du bruger Attendant med en trådløs internetforbindelse og stadig er på din arbejdsplacering, er de placeringsoplysninger, der overføres til nødsvarerne, kun en tilnærmet placering, fordi det er placeringen af det bestemte trådløse slutpunkt, som din computer kommunikerer med. Placeringsoplysningerne for dette trådløse slutpunkt indføres desuden manuelt af virksomhedens administrator, og derfor er de placeringsoplysninger, der overføres til nødtjenestens personale, muligvis ikke din aktuelle placering. Hvis denne funktion skal fungere fuldt ud, kræver det, at virksomheden har en omstillingstjeneste, der leveres af certificerede løsningsudbydere, og denne tjeneste er kun tilgængelig i USA.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De placeringsoplysninger, der indhentes af Attendant, bestemmes af de automatiske placeringsoplysninger, der er udfyldt på placeringsoplysningsserveren. Disse oplysninger gemmes i computerens hukommelse, og når der ringes til et nødtjenestenummer, overføres disse placeringsoplysninger med opkaldet med henblik på viderestilling til den relevante nødtjenesteudbyder og angivelse af din omtrentlige placering. Ved nødopkald vil posten med opkaldsdetaljer indeholde dine placeringsoplysninger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Placeringen bruges til at omdirigere opkaldet til den relevante nødtjenesteudbyder og til at sende nødsvarere. Disse oplysninger kan også sendes til virksomhedens sikkerhedsdesk som en besked med kalderens placering og tilbagekaldsoplysninger.

Valg/styring:

Denne funktion deaktiveres som standard og skal aktiveres af virksomhedens administrator. Kontakt virksomhedens administrator for at bestemme, om denne funktion er tilgængelig. Du har ingen mulighed for at kontrollere, om en placering skaffes automatisk eller overføres til nødsendere, når der foretages et nødopkald.

Men hvis en placering ikke skaffes automatisk, får du besked om at kontakte administratoren for at konfigurere placeringen korrekt. Du kan bekræfte de aktuelle placeringsoplysninger på følgende måde:

 1. Klik på Indstillinger fra ikonet Menulinje.

 2. Find gruppen Placering under fanen Personligt, og se din placering.

 3. Klik på OK.

Udgående opkald fra møde

Hvad denne funktion bruges til: Denne funktion giver Attendant-brugere, der er til stede på et møde, mulighed for at føje et PSTN-nummer til et eksisterende lyd/video-møde (AV).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når den PSTN-bruger, der inviteres til AV-mødet, modtager opkaldet, modtager vedkommende opkalds-id'et for AV-mødearrangøren (og ikke nødvendigvis opkalds-id'et for den part, der føjer dem til mødet). Så snart PSTN-brugeren besvarer telefonen, deltager han eller hun straks i mødet.

Brug af oplysninger:

Arrangørens opkalds-id sendes ud til den PSTN-bruger, der inviteres til mødet.

Valg/styring:

Der er ingen bruger- eller virksomhedsadministratorstyring for denne funktion. Hvis det er muligt, kan du, før en PSTN-bruger tilføjes, sende en chatbesked eller e-mail til PSTN-brugeren for at spørge, om de vil deltage i AV-mødet, så de er klar over, hvad der sker. PSTN-brugeren kan vælge ikke at acceptere opkaldet.

Tilføjelsesprogrammet til onlinemøder til Outlook

Hvad denne funktion bruges til: Dette er et tilføjelsesprogram til Outlook, der installeres med Attendant og giver brugere mulighed for at planlægge og tilpasse onlinemøder.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:

 • Arrangørnavn

 • Deltagernavn(e)

 • Oplægsholdernavn(e)

 • E-mail-adresseliste

 • Emnet for mødet og andre oplysninger om mødet (f.eks. start-/sluttidspunkt, møde-id, adgangskode og oplysninger om udbyder af automatisk mødeomstilling/lydmøde for brugeren)

 • Alle proxyadresser for brugeren i Microsoft Exchange (X400-X500-adresser, UM-adresser (Exchange Unified Messaging) og SIP og telefon/Exchange UM-telefonsvarer URI'er)

 • Oplysninger om mødets placering

Brug af oplysninger: Oplysningerne bruges kun til at planlægge et møde og relateret logføring som beskrevet i afsnittet Logføring på klientsiden. Til planlægning behandles oplysningerne i hukommelsen og gemmes i den lokale computers registreringsdatabase for at gøre adgangen hurtigere.

Bemærk!:  Oplysningerne deles med Microsoft Lync 2010 Managed API og Lync Server.

Valg/styring: Logføring af personlige oplysninger er som standard slået fra. Med hjælp fra virksomhedens administrator kan du opdatere registreringsdatabasen for at muliggøre avanceret logføring på computeren.

Tilstedeværelses- og kontaktoplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Denne funktion giver dig mulighed for at få adgang til oplysninger, der er publiceret om andre brugere (både inden for og uden for organisationen), og giver andre brugere adgang til oplysninger, der er publiceret om dig, f.eks. status, stilling, telefonnummer, placering og noter. Din administrator kan også konfigurere integration med Outlook og Exchange, så du kan vise ikke til stede-meddelelser og andre statusoplysninger, f.eks. hvornår du har planlagt et møde i din Outlook-kalender.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Du bruger din logonadresse og en adgangskode til at oprette forbindelse til Lync Server. Du og administratoren kan publicere oplysninger om din tilstedeværelsesstatus og de kontaktoplysninger, der skal knyttes til din logon. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Andre Microsoft Lync 2010- og Attendant-brugere og -programmer vil have adgang til dine tilstedeværelses- og kontaktoplysninger for at bestemme din udgivne status og dine oplysninger, så de bedre kan kommunikere med dig.

Valg/styring: Du kan vælge, hvilke oplysninger der publiceres om dig. Din administrator kan også konfigurere publiceringsoplysninger på dine vegne. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre dine publiceringsoplysninger, kan du når som helst ændre indstillingerne ved at gøre følgende:

 1. Klik på Indstillinger fra ikonet Menulinje.

 2. Under fanen Telefoner kan du se oplysninger om telefonnumre, som administratoren har publiceret. Du kan også angive flere numre og bestemme, hvad der skal publiceres til andre brugere.

 3. Klik på OK.

Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre dine logonoplysninger:

 1. Hvis du er logget på Attendant, skal du først logge af.

 2. Angiv din logonadresse på skærmen Logon. Derefter kan du bruge linket Skift indstillinger til manuelt at angive navnet på den server, der skal oprettes forbindelse til.

 3. Klik Log på .

Du kan også angive fortrolighedsforhold for at bestemme, hvad de enkelte brugere kan se vedrørende dit tilstedeværelsesniveau og dine tilstedeværelsesoplysninger. Sådan gør du:

 1. Højreklik på en kontakt.

 2. Klik på Skift fortrolighedsforhold.

 3. Vælg det ønskede adgangsniveau for brugeren.

Fortrolighedstilstand

Hvad denne funktion bruges til: Fortrolighedstilstand er en indstilling, der giver dig mulighed for kun at dele dine tilstedeværelsesoplysninger (f.eks. Kan kontaktes, Optaget, Vil ikke forstyrres osv.) med kontakter, der står på din liste over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når fortrolighedstilstand aktiveres, skifter Attendant til en tilstand, hvor du kan skifte brugerindstillinger, så dine oplysninger om tilstedeværelse kun deles med kontakter, der står på din lister over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Indstillingen af denne tilstand bestemmer, hvordan tilstedeværelsesdata deles.

Valg/styring: Hvis standardtilstand er aktiveret på serveren via administratorindstillingerne, kan du ikke skifte til fortrolighedstilstand.

Optagelse

Hvad denne funktion bruges til:

Med denne funktion kan arrangører og/eller præsentationsværter optage alle dele af en Lync 2010-session herunder hvem, der har deltaget i mødet, lyd, video og indhold, f.eks. chatsamtaler, programdeling, Microsoft PowerPoint-præsentationer, uddelinger og whiteboards. Når arrangøren eller andre præsentationsværter holder pause eller stopper deres optagelse, berøres andre igangværende optagelser ikke.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:

Hvis præsentationsværter vælger at optage, gemmes optagelsen på deres computer. Yderligere videofiler, der genereres fra optagelsen, gemmes som standard på præsentationsværtens lokale computer, men kan også gemmes på en anden computer, hvis det angives af den præsentationsvært, der optager. Når brugere sender indhold til et møde, gives der tilladelse til at føje dette indhold til optagelser, som disse brugere eller andre brugere opretter.

Hvis der er fejl under en optagelses publiceringsfase, er det muligt, at data, der registreres under en midlertidigt afbrudt optagelse, utilsigtet medtages i optagelsen. Hvis en del af publiceringsfasen mislykkes (se en eventuel advarselsstatus i Optagelsesstyring), må optagelserne ikke distribueres til andre, selvom de kan afspilles i en eller anden form.

Brug af oplysninger:

Optagelsen kan afspilles af enhver, der har adgang til den placering, hvor optagelsen er gemt.

Valg/styring:

Muligheden for at optage er som standard slået fra og skal aktiveres af virksomhedens administrator. Hvis denne funktion er aktiveret, kan enhver af mødets præsentationsværter starte en optagelse. Når en præsentationsvært slår optagelse til, udsendes en besked om, at der er startet en optagelse, til deltagere med kompatible klienter og enheder. Brugere, der deltager i en optaget session ved at bruge en af følgende inkompatible klienter eller enheder, bliver optaget, men modtager ikke optagelsesbeskeden.

Inkompatible klienter omfatter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-version)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-version)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Inkompatible enheder omfatter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Samlet kontaktlager

Hvad denne funktion bruges til: Det samlede kontaktlager består af tre hovedfunktioner:

 • Søgefletning – Med denne funktion flettes din globale adresseliste (GAL) med dine personlige Outlook-kontakter, så når du søger efter en kontakt, bliver der kun en enkelt post i søgeresultaterne.

 • Kontaktfletning – Med denne funktion samles kontaktoplysninger mellem Outlook- og GAL-poster med e-mail- og/eller logon-id, der svarer til hinanden. Når der er fundet et match, samler Lync data fra tre datakilder (Outlook, GAL og tilstedeværelse). Disse samlede data vises i forskellige brugergrænsefladekomponenter, herunder søgeresultater, din liste over kontakter og et visitkort.

 • Oprettelse af Outlook-kontakter til Lync-kontakter (kontaktsynkronisering) – Lync opretter Outlook-kontakter for alle brugerens kontakter i standardkontaktmappen, hvis brugeren har Microsoft Exchange Server 2010 eller en postkasse i en senere version. Når der er en Outlook-kontakt for hver Lync-kontakt, har brugeren adgang til Lync-kontaktoplysninger fra Outlook, Outlook Web Access og mobilenheder, der synkroniserer kontakter med Exchange.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Attendant samler kontaktoplysninger fra tilstedeværelse, Active Directory og Outlook. Disse oplysninger bruges internt af virksomhedens Attendant. Ved oprettelse af Outlook-kontakter skriver Attendant tilstedeværelse, Active Directory og Outlook-kontaktoplysninger til Exchange. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Kontaktoplysninger fra tilstedeværelse, Active Directory og Outlook vises i Attendant-brugergrænsefladen (listen over kontakter, visitkort, søgeresultater osv.). Disse oplysninger kan også skrives til Exchange ved at bruge kontaktsynkronisering (det tredje element på den foregående liste).

Valg/styring:

Synkroniseringsindstillinger kontrolleres af politikker, der angives af virksomhedens administrator.

Forbedringer af talekvalitet

Hvad denne funktion bruges til: Attendant leverer beskeder for at hjælpe med at forbedre kvaliteten af dit opkald, hvis der registreres enheds-, netværks- eller computerproblemer under opkaldet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du har en enhedskonfiguration, der giver dårlig lyd i et opkald (f.eks. ekko eller støj), oplyser Attendant dig og andre i opkaldet om, at opkaldets kvalitet forringes pga. din enhedskonfiguration. Andre får kun besked om, at du bruger en enhed, der giver dårlig lydkvalitet. De ved ikke, hvilken enhed du bruger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der sendes til andre i opkaldet, kan hjælpe dem med at forbedre opkaldets kvalitet. Præsentationsværter kan f.eks. slå lyden fra på din linje, hvis du kun lytter til opkaldet.

Valg/styring: Attendant giver dig ikke mulighed for at slå beskeder om opkaldskvalitet fra.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×