Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010 til Android

Senest opdateret: december 2011

Indhold

Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010 til Android

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan data indsamles og bruges i specifikke Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, skal du læse både erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omhandler installation og brug af Microsoft Lync 2010 til Android på virksomhedens mobilenheder. Hvis du bruger Microsoft Lync Server 2010-kommunikationssoftware som en tjeneste (med andre ord, hvis en tredjepart, f.eks. Microsoft, er vært for de servere, hvor softwaren kører), vil oplysningerne blive overført til tredjeparten. Hvis du vil vide mere om brugen af de data, der overføres fra din virksomhed til tredjeparten, skal du kontakte virksomhedens administrator eller din tjenesteudbyder.

Toppen af siden

Viderestilling af opkald

Det bruges funktionen til: Opkaldsdelegering gør det muligt at konfigurere Viderestilling af opkald eller Samtidige ring til at kontakte dine stedfortrædere eller teamopkaldsgruppe (hvis du har defineret stedfortrædere eller en teamopkaldsgruppe i desktopklienten til Microsoft Lync 2010), en person på din liste over kontakter, en person i firmaadressekartoteket eller et andet telefonnummer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når dine stedfortrædere besvarer et opkald på dine vegne, modtager du en e-mail om hændelsen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge denne funktion til at videresende opkald til din mobiltelefon, når du ikke er på kontoret, eller til at videresende opkald til de relevante personer for opfølgning.

Valgmuligheder: Viderestilling af opkald er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere funktionen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk påViderestilling af opkald under fanen Mine oplysninger i Lync 2010 til Android.

 2. Tryk på Ring samtidigt til eller Viderestil opkald til.

 3. Vælg Nyt nummer, Mine stedfortrædere eller Vælg kontakt på listen over valgmuligheder.

Toppen af siden

Visitkort

Hvad bruges denne funktion til: Du kan bruge Visitkort til at indsamle statiske og dynamiske oplysninger om personer i virksomheden og til at vise disse oplysninger i Lync 2010 og i de seneste versioner af Microsoft Outlook-klienten til meddelelser og samarbejde. I Visitkort skal du blot trykke én gang for at sende en e-mail, ringe op og sende en chatbesked.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De statiske oplysninger på Visitkort indsamles fra virksomhedens katalog, f.eks. Active Directory Domain Services, og deles med andre via Lync Server 2010. Du angiver de dynamiske oplysninger, der indsamles og deles, f.eks. telefonnumre og tilstedeværelse. De lokationsoplysninger, der vises i Visitkort, hentes som beskrevet i afsnittet "Dele lokation" senere i dette tillæg. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Oplysningerne i Visitkort vises, så du kan dele kontaktoplysningerne med andre.

Valgmuligheder: Kontakter administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Logføring til diagnosticering

Hvad bruges denne funktion til: Med Logføring til diagnosticering kan du logge oplysninger om brug af Lync til Android på enheden i din brugerprofil. Oplysningerne kan bruges til at foretage fejlfinding af de problemer, du eventuelt støder på med Lync til Android-softwaren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når Logføring til diagnosticering er aktiveret, bliver oplysninger som følgende gemt på din enhed: enheds-id, brugeralias og domæne, data om tilstedeværelse, oplysninger om meddelelser, logonhistorik, listen over kontakter og klientkonfigurationsdata, f.eks. regler for viderestilling af opkald, status og noter. Indholdet af dine Lync-samtaler gemmes ikke. Der sendes ikke automatisk oplysninger til Microsoft, men du kan vælge at sende oplysninger manuelt til Microsoft til brug ved fejlfinding (se afsnittet "Sende logge" senere i dette tillæg).

Brug af oplysningerne: Du kan bruge Logføring til diagnosticering til at foretage fejlfinding af de problemer, du eventuelt støder på med Lync til Android.

Valgmuligheder: Logføring til diagnosticering er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere funktionen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk på Indstillinger under fanen Mine oplysninger i Lync til Android.

 2. Tryk på Logføring af diagnostik for at markere afkrydsningsfeltet.

 3. Tryk på Send diagnosticeringslogfiler på siden Om Lync for at sende logfilen.

Toppen af siden

Dele lokation

Hvad bruges denne funktion til: Dele lokation deler din tidszone med andre via funktionen Tilstedeværelse. Hvis du aktiverer beskyttelse af personlige oplysninger, deles oplysningerne om din lokation. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger, og hvordan oplysninger om din lokation deles, i afsnittet "Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger" senere i dette tillæg.

Vigtigt!:  Din faktiske fysiske lokation kan ikke fastslås af Lync til Android. Brug IKKE Lync til Android til nødopkald. Brug i stedet tastaturet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Din tidszone hentes fra mobilenhedens operativsystem og deles med dine Lync-kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Tidszonen deles via Lync Tilstedeværelse baseret på, hvordan du har konfigureret indstillingerne for tilstedeværelse i Lync-klienten på computeren. Disse oplysninger vises i Visitkort. Vær opmærksom på, at andre oplysninger, f.eks. din geografiske lokation, formaterede adresse eller private adresse, deles via Tilstedeværelse.

Valgmuligheder: Dele lokation aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis Dele lokation er aktiveret, administreres det fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Personligt billede

Hvad bruges denne funktion til: Personligt billede viser dit billede og billeder af andre personer i virksomheden.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Indstillingerne for deling af Personligt billede indsamles både til viste billeder og til deling af dit billede. Det kun de fotos, der er gemt i Active Directory, der kan vises i Lync til Android. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Oplysningerne bruges til at tilpasse din oplevelse og til at dele dit billede med andre.

Valgmuligheder: Indstillingerne for Personligt billede administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Hvad bruges denne funktion til: Med Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger kan du få adgang til de oplysninger, som er publiceret om andre brugere (både i og uden for organisationen), og andre brugere får adgang til de oplysninger, der er publiceret om dig, f.eks. statussen for din tilstedeværelse, din titel, dit telefonnummer, din lokation og noter. Administratoren kan også konfigurere integrationen med Outlook og Exchange Server, så der vises beskeder om, hvorvidt du er til stede eller ej, samt andre statusoplysninger, f.eks. når du har planlagt et møde i din Outlook-kalender.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Du bruger din logonadresse og en adgangskode til at oprette forbindelse til Lync Server. Du og administratoren kan publicere oplysninger om din status for tilstedeværelse og de kontaktoplysninger, der er knyttet til dit logon. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Andre Lync-brugere og programmer kan få adgang til se din aktuelle status og dine kontaktoplysninger, så de bedre kan kommunikere med dig.

Valgmuligheder: Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Hvad bruges denne funktion til: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er en indstilling, som gør det muligt at dele din status for tilstedeværelse, f.eks. Tilgængelig, Optaget, Vil ikke forstyrres osv. Disse oplysninger deles kun med de kontakter, der findes på din liste over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du aktiverer Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger, ændres tilstanden i Lync til en tilstand, hvor du kan skifte brugerindstillinger, så oplysningerne om din tilstedeværelse kun deles med de kontakter, der findes på din liste over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Indstillingen for denne tilstand bestemmer, hvordan data om din tilstedeværelse deles.

Valgmuligheder: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret, administreres det fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Sende som e-mail

Det bruges denne funktion til: Funktionen Send som e-mail gør det muligt at sende samtaleoversigten over Lync 2010 for Android-chatbeskeder, der er gemt lokalt på enheden, som en vedhæftet fil til en brugerangiven e-mailadresse.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: Alt indgående og udgående indhold i chatsamtaler gemmes lokalt på enheden i et isoleret lager på ubegrænset tid, medmindre 1) brugeren sletter samtalen, 2) brugeren fjerner programmer, eller 3) en ny bruger logger på den samme enhed. Oversigten over chatbeskeder, der sendes ved hjælp af funktionen Send som e-mail, leveres i form af en e-mail til brugerens e-mailadresse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Brugerne kan sende samtaleoversigten over deres chatbeskeder som en vedhæftet fil i en e-mail til deres angivne e-mailadresse, så chatbeskedsamtalerne er tilgængelige uden for enheden. Det kan f.eks. være i forbindelse med arkivering eller deling.

Valg/kontrol: Samtaleoversigten over chatbeskeder gemmes automatisk på enheden. Det er ikke muligt at deaktivere denne funktion. Samtaleoversigten over chatbeskeder kan slettes ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk på og hold den samtale nede, du vil slette, under fanen Chatbeskeder.

 2. Tryk på Slet samtale i pop op-menuen.

 3. Tryk på OK i dialogboksen til bekræftelse af sletning.

Samtaleoversigten over chatbeskeder sendes ved hjælp af en af følgende fremgangsmåder:

 1. Tryk på menutasten i vinduet Samtale.

 2. Vælg Send som e-mail i menuen.

 3. Angiv destinations-e-mailadressen, hvis du vil sende oversigten til en anden end dig selv.

 4. Tryk på Send.

Eller

 1. Tryk på og hold den samtale nede, du vil sende, under fanen Chatbeskeder.

 2. Tryk på Send som e-mail i pop op-menuen.

 3. Angiv destinations-e-mailadressen, hvis du vil sende oversigten til en anden end dig selv.

 4. Tryk på Send.

Toppen af siden

Send logge

Hvad bruges denne funktion til: Med Send logfiler kan du sende Lync til Android-logfiler (se afsnittet "Logføring af diagnostik" tidligere i dette tillæg), så supportteamet kan undersøge eventuelle problemer med lyd eller med forbindelsen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Det er kun de oplysninger, der indsamles af Logføring til diagnosticering, der sendes (hvis Logføring til diagnosticering er aktiveret). Se afsnittet "Logføring til diagnosticering" tidligere i dette tillæg for at se, hvilke oplysninger der logføres.

Brug af oplysningerne: De oplysninger, der indsamles fra enheden, bruges i forbindelse med fejlfinding af det problem, du er stødt på, og til forbedring af Lync.

Valgmuligheder: Lync til Android sender ikke automatisk logfiler fra enheden. Der sendes kun logfiler, når logføring er aktiveret på enheden (se afsnittet "Logføring af diagnostik" tidligere i dette tillæg), og du bruger følgende trin til manuelt at sende dine Lync-logfiler:

 1. Tryk på Indstillinger under fanen Mine oplysninger i Lync til Android.

 2. Tryk på Logføring af diagnostik for at markere afkrydsningsfeltet.

 3. Tryk på Send diagnosticeringslogfiler på siden Om Lync.

 4. Skriv modtagerens e-mailadresse i den formular, der åbnes med vedhæftede logge, og tryk derefter på Send.

Toppen af siden

Samlet kontaktlager

Hvad bruges denne funktion til: Samlet kontaktlager består af tre primære funktioner; det er kun den ene, Søgefletning, der er tilgængelig i Lync til Android. Søgefletning fletter dit globale adressekartotek med dine Lync-kontakter, så når du søger efter en kontakt, vises der kun et resultat i søgeresultaterne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Lync til Android henter kontaktoplysninger fra Active Directory eller Tilstedeværelse. Disse oplysninger bruges internt i Lync til Android.

Brug af oplysningerne: Kontaktoplysninger fra Active Directory eller Tilstedeværelse vises i brugergrænsefladen i Lync til Android.

Valgmuligheder: Samlet kontaktlager administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×