Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010 til iPad

Support for Office 2010-slutter snart

Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu

Senest opdateret: juni 2012

Indhold

Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010 til iPad

Viderestilling af opkald

Visitkort

Logføring

Nødtjenester (112)

Dele lokation

Personligt billede

Samarbejde med PowerPoint

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Push-beskeder

Send som e-mail

Send logge

Samlet kontaktlager

Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010 til iPad

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan data indsamles og bruges i specifikke Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, skal du læse både erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omhandler installation og brug af Microsoft Lync 2010 til iPad på virksomhedens mobilenheder. Hvis du bruger Microsoft Lync Server 2010-kommunikationssoftware som en tjeneste (med andre ord, hvis en tredjepart, f.eks. Microsoft, er vært for de servere, hvor softwaren kører), vil oplysningerne blive overført til tredjeparten. Hvis du vil vide mere om brugen af de data, der overføres fra din virksomhed til tredjeparten, skal du kontakte virksomhedens administrator eller din tjenesteudbyder.

Toppen af siden

Viderestilling af opkald

Hvad denne funktion bruges til: Ved hjælp af opkaldsdelegering kan brugerne angive en eller flere personer (stedfortrædere) til at foretage eller besvare opkald eller deltage i onlinemøder på deres vegne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Ved tildeling af stedfortrædere skal brugeren angive kontaktoplysninger om stedfortrædere under konfigurationsprocessen. Brugere, der konfigureres som stedfortrædere, modtager en meddelelse om, at en person inden for organisationen har udpeget dem som stedfortræder. Når en stedfortrædere besvarer et opkald på vegne af den person, der har tildelt dem som stedfortræder, modtager vedkommende en mail med oplysninger om denne hændelse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Stedfortræderens kontaktoplysninger bruges til at give vedkommende mulighed for at foretage og modtage opkald og planlægge eller deltage i møder på vegne af den person, vedkommende er stedfortræder for.

Valgmuligheder: Viderestilling af opkald er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere funktionen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk påViderestilling af opkald under fanen Mine oplysninger i Lync 2010 til iPad.

 2. Tryk på den aktuelle indstilling for viderestilling af opkald, og vælg Stedfortrædere på den liste, der vises.

Bemærk!:  Stedfortrædere kan ikke konfigureres fra mobilenheden, men skal konfigureres fra Lync-programmet på computeren.

Toppen af siden

Visitkort

Hvad denne funktion kan bruges til: Visitkortet viser oplysninger om dine kontakter, din tilstedeværelse og din placering samt personerne i din organisation i både Lync og de nyeste versioner af Outlook. Visitkortet giver også hurtig adgang til kommunikation. Du kan f.eks. sende en chatbesked, foretage et opkald eller sende en mail direkte fra en persons visitkort.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De statiske oplysninger i visitkortet indsamles i virksomhedens bibliotek (f.eks. Active Directory). De dynamiske oplysninger som f.eks. oplysninger om ledig/optaget i kalenderen hentes fra Microsoft Exchange Server, placeringsoplysninger hentes på flere forskellige måder (se afsnittet Placering), telefonnumre kan hentes i virksomhedens bibliotek eller angives manuelt af brugeren, og oplysningerne om tilstedeværelse administreres af Lync via Outlook Kalender (hvis den er aktiveret af brugeren), ellers kan de angives manuelt af brugeren. Lync-serveren deler disse oplysninger med andre personer i organisationen. Der sendes ikke nogen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Visitkortet bruges til at vise oplysninger om personens kontakter, placering og tilstedeværelse for personerne i brugerens organisation. Mængden af oplysninger, der vises om en brugers Lync- eller Outlook-kontakter, kan kontrolleres ved at indstille "fortrolighedsforhold" og aktivere eller deaktivere tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger (se afsnittet Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger).

Valgmuligheder: Kontakter administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Logføring

Hvad bruges denne funktion til: Med Logføring kan du logge oplysninger om brug af Lync til iPad på enheden i din brugerprofil. Oplysningerne kan bruges til at foretage fejlfinding af de problemer, du eventuelt støder på med Lync til iPad-softwaren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når Logføring er aktiveret, bliver oplysninger som følgende gemt på din enhed: enheds-id, brugeralias og domæne, data om tilstedeværelse, oplysninger om meddelelser, logonhistorik, listen over kontakter og klientkonfigurationsdata som f.eks. regler for viderestilling af opkald, status og noter. Indholdet af dine Lync-samtaler gemmes ikke. Der sendes ikke automatisk oplysninger til Microsoft, men du kan vælge at sende oplysninger manuelt til Microsoft til brug ved fejlfinding (se afsnittet "Sende logfiler" senere i dette tillæg).

Brug af oplysningerne: Du kan bruge Logføring til at foretage fejlfinding af de problemer, du eventuelt støder på med Lync til iPad.

Valgmuligheder: Logføring er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere funktionen med følgende trin:

 1. I Lync til iPad skal du trykke på Indstillinger under fanen Mine oplysninger.

 2. Vælg Logføring på listen.

 3. På siden med indstillinger for Logføring skal du indstille Logføring til Til.

Toppen af siden

Nødtjenester (112)

Vigtigt!:  Det anbefales, at du IKKE bruger Lync til iPad til nødopkald. Lync til iPad KAN IKKE fastslå din faktiske fysiske lokation. Hvis du bruger Lync til iPad til nødopkald, kan din lokation IKKE fastslås automatisk. Hvis du har brug for at foretage et nødopkald fra enheden, skal du lukke Lync til iPad og ringe op via tastaturet.

Toppen af siden

Dele lokation

Hvad bruges denne funktion til: Dele lokation deler din tidszone med andre via funktionen Tilstedeværelse. Hvis du aktiverer beskyttelse af personlige oplysninger, deles oplysningerne om din lokation. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger, og hvordan oplysninger om din lokation deles, i afsnittet "Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger" senere i dette tillæg.

Vigtigt!:  Din faktiske fysiske geografisk placering kan ikke fastslås af Lync til iPad. Brug IKKE Lync til iPad til nødopkald, f.eks. 112. Brug i stedet tastaturet på enheden.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Din tidszone hentes fra mobilenhedens operativsystem og deles med dine Lync-kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Tidszonen deles via Lync Tilstedeværelse baseret på, hvordan du har konfigureret indstillingerne for tilstedeværelse i Lync-klienten på computeren. Disse oplysninger vises i Visitkort. Vær opmærksom på, at andre oplysninger, f.eks. din geografiske lokation, formaterede adresse eller private adresse, deles via Tilstedeværelse.

Valgmuligheder: Dele lokation aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis Dele lokation er aktiveret, administreres det fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Personligt billede

Hvad bruges denne funktion til: Personligt billede viser dit billede og billeder af andre personer i virksomheden.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Indstillingerne for deling af Personligt billede indsamles både til viste billeder og til deling af dit billede. Det kun de fotos, der er gemt i Active Directory, der kan vises i Lync til iPad. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Oplysningerne bruges til at tilpasse din oplevelse og til at dele dit billede med andre.

Valgmuligheder: Indstillingerne for Personligt billede administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Samarbejde med PowerPoint

Hvad denne funktion bruges til: Samarbejde med PowerPoint giver brugere mulighed for at vise, se og anmærke PowerPoint-præsentationer under en onlinesamtale eller et onlinemøde.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Slutbrugerens handlinger medfører alle anvendelser af denne funktion – uanset om de overfører, navigerer gennem eller anmærker en PowerPoint-præsentation. Enhver fil, der præsenteres i en samtale eller på et møde, sendes til alle mødedeltagere, og de vil kunne hente den direkte fra en mappe på deres computer. Filens ejer eller præsentationsværten kan begrænse andres muligheder for at gemme filen, men det begrænser dem ikke i at hente eller se den. PowerPoint-filer gemmes på Lync Server i overensstemmelse med udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Samarbejde med PowerPoint hjælper samtaledeltagere med at levere effektive præsentationer og modtage feedback.

Valg/styring: iPad-brugere kan kun se en PowerPoint-præsentation, der deles af en anden mødedeltager. De kan ikke overføre, anmærke eller dele PowerPoint-præsentationer fra deres iPad.

Toppen af siden

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Tilstedeværelses- og kontaktoplysninger giver brugeren mulighed for at få vist tilstedeværelses- og kontaktoplysninger om andre brugere (både i og uden for organisationen) og dele de oplysninger, de selv har publiceret, som f.eks. tilstedeværelsesstatus, stilling, telefonnummer, placering og noter. Virksomhedsadministratoren kan også konfigurere integrationen med Outlook og Exchange Server, så en brugers fraværsmeddelelse og andre statusoplysninger (f.eks. når en bruger har planlagt et møde i sin Outlook-kalender) vises.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Brugerens logonadresse og adgangskode til logon- og godkendelsesformål. Alle andre telefonnumre, de vil gøre tilgængelige, oplysninger som f.eks. fraværsmeddelelser og andre statusoplysninger, hvis Outlook og Exchange Server-integration er konfigureret af administratoren og aktiveret i Outlook, herunder eventuelle noter eller tilgængelighed, der er foretaget manuelt af brugeren, gøres tilgængelige på visitkortet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Logonadressen og adgangskoden bruges til at logge på Lync og oprette forbindelse til Lync-serveren. Afhængigt af brugerens konfiguration af indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger vil andre Lync-brugere og -programmer have mulighed for at få adgang til oplysninger om tilstedeværelse, kontakter og status, hvis de publiceres, så brugerne får nemmere ved at kommunikere med hinanden.

Valgmuligheder: Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er en indstilling, der bruges til at bestemme, hvor stor en del af oplysningerne om tilstedeværelse (f.eks. Kan kontaktes, Optaget, Vil ikke forstyrres osv.), der skal deles med kontakter, der står på listen over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres, skifter Lync til en tilstand, hvor brugerne kan justere brugerindstillingerne, så oplysningerne om tilstedeværelse kun deles med kontakter, der står på listen over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Denne indstilling giver brugerne mulighed for at bestemme, hvordan deres tilstedeværelsesdata deles.

Valgmuligheder: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret, administreres det fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Push-beskeder

Hvad bruges denne funktion til: Pushmeddelelser er den mekanisme, som giver dig besked om, at du har modtaget en ny meddelelse på din mobilenhed. Meddelelsen kan gives på flere forskellige måder, f.eks. en pop op-besked, en lyd eller et badge på ikonet Startskærm – afhængigt af operativsystemet på enheden. Meddelelsen oprettes lokalt på enheden, når der modtages en meddelelse på enheden. Dette sker kun, hvis Lync til iPad ikke kører i forgrunden. Hvis Lync til iPad kører i forgrunden, bliver pushmeddelelser undertrykt. Du kan aktivere eller deaktivere pushmeddelelser, men hvis du deaktiverer pushmeddelelser, vil du stadig modtage meddelelserne – det er kun selve meddelelsesfunktionen, der deaktiveres. Hvis du ikke vil modtage nye meddelelser, skal du logge af Lync til iPad.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Der bliver ikke indsamlet, behandlet eller overført nogen oplysninger på mobilenheden. Alle de meddelelser, der sendes til enheden fra andre Lync-brugere, passerer gennem Microsoft Lync Server-pushmeddelelsestjenesten og dirigeres derefter til iPad-pushmeddelelsestjenesten for at blive leveret til din enhed. Når der er etableret en samtale, vil alle meddelelser blive sendt direkte mellem deltagerne i samtalen. Oplysninger om politikker om beskyttelse af personlige oplysninger for iPad finder du i Politik om beskyttelse af private oplysninger for Apple-kunder.

Brug af oplysninger: Indstillingen Push-beskeder fastslår, om du får besked om de nye meddelelser, som modtages i Lync til iPad, når Lync til iPad ikke kører i forgrunden.

Valgmuligheder: Push-beskeder aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis Push-beskeder er aktiveret, kan du slå funktionen til eller fra ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. Tryk på ikonet Indstillinger fra startskærmen.

 2. Vælg Beskeder på listen.

 3. Sørg for, at Beskeder er indstillet til Til.

 4. Vælg Lync på listen over programmer.

 5. Skub Beskeder, Lyde og Badges, så de slåsTil.

Toppen af siden

Send som e-mail

Det bruges denne funktion til: Funktionen Send som e-mail gør det muligt at sende samtaleoversigten over Lync 2010 for iPad-chatbeskeder, der er gemt lokalt på enheden, som en vedhæftet fil til en brugerangiven e-mailadresse.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: Alt indgående og udgående indhold i chatsamtaler gemmes lokalt på enheden i et isoleret lager på ubegrænset tid, medmindre 1) brugeren sletter samtalen, 2) brugeren fjerner programmer, eller 3) en ny bruger logger på den samme enhed. Oversigten over chatbeskeder, der sendes ved hjælp af funktionen Send som e-mail, leveres i form af en e-mail til brugerens e-mailadresse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Brugerne kan sende samtaleoversigten over deres chatbeskeder som en vedhæftet fil i en e-mail til deres angivne e-mailadresse, så chatbeskedsamtalerne er tilgængelige uden for enheden. Det kan f.eks. være i forbindelse med arkivering eller deling.

Valg/kontrol: Samtaleoversigten over chatbeskeder gemmes automatisk på enheden. Det er ikke muligt at deaktivere denne funktion. Samtaleoversigten over chatbeskeder kan slettes ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Rediger under fanen Chatbeskeder.

 2. Vælg den samtale, du vil slette.

 3. Tryk på Slet.

Samtaleoversigten over chatbeskeder sendes ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på knappen Handlinger i vinduet Samtale.

 2. Vælg Send som e-mail i menuen.

 3. Angiv destinations-e-mailadressen, hvis du vil sende oversigten til en anden end dig selv.

 4. Tryk på Send.

Toppen af siden

Send logge

Hvad bruges denne funktion til: Med Send logfiler kan du sende Lync til iPad-logfiler (se afsnittet "Logføring" tidligere i dette tillæg), så supportteamet kan undersøge eventuelle problemer med lyd eller med forbindelsen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Det er kun de oplysninger, der indsamles af Logføring, der sendes (hvis Logføring er aktiveret). Se afsnittet "Logføring" tidligere i dette tillæg for at se, hvilke oplysninger der logføres.

Brug af oplysningerne: De oplysninger, der indsamles fra enheden, bruges i forbindelse med fejlfinding af det problem, du er stødt på, og til forbedring af Lync.

Valgmuligheder: Lync til iPad sender ikke automatisk logfiler fra enheden. Der sendes kun logfiler, når logføring er aktiveret på enheden (se afsnittet "Logføring" tidligere i dette tillæg), og du bruger følgende trin til manuelt at sende dine Lync-logfiler:

 1. I Lync til iPad skal du trykke på Indstillinger under fanen Mine oplysninger.

 2. Vælg Logføring på listen.

 3. Tryk på Send logfiler på sidenLogføring.

 4. Skriv modtagerens e-mailadresse i den formular, der åbnes med vedhæftede logge, og tryk derefter på Send.

Toppen af siden

Samlet kontaktlager

Hvad bruges denne funktion til: Samlet kontaktlager består af tre primære funktioner – følgende to findes i Lync til iPad:

 • Søgefletning – Søgefletning fletter dit globale adressekartotek med dine Lync-kontakter, så når du søger efter en kontakt, vises der kun et resultat i søgeresultaterne.

 • Kontaktfletning – Kontaktfletning samler kontaktoplysningerne mellem GAL, Lync Server og listen over kontakter på din iPad ved hjælp af identiske e-mail-id'er, logon-id'er eller begge. Når der bliver fundet identiske poster, samles dataene fra kilderne i Lync til iPad, og de samlede data vises i forskellige brugergrænsefladekomponenter, herunder søgeresultater, listen over kontakter og visitkort.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Lync til iPad samler kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory, Tilstedeværelse og iPad. Disse oplysninger bruges internt i Lync til iPad.

Brug af oplysningerne: Kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory, Tilstedeværelse og iPad vises i brugergrænsefladen i Lync til iPad.

Valgmuligheder: Samlet kontaktlager administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×