Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync Server 2010

Understøttelsen af Office 2010 ophørte den 13. oktober 2020

Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu

Senest opdateret: oktober 2010

Indhold

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. For at forstå de fremgangsmåder, der benyttes i forbindelse med indsamling og anvendelse af data for et bestemt Microsoft Lync-produkt eller en bestemt Microsoft Lync-tjeneste, bør du læse både Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger er rettet mod installation og brug af Microsoft Lync Server 2010-softwaren, som den er installeret på virksomhedens netværk. Hvis virksomheden bruger Lync Server 2010 som en tjeneste (dvs. hvis en tredjepart [f.eks. Microsoft] er vært for de servere, hvor softwaren kører), sendes oplysningerne til denne tredjepart.

Arkivering

Hvad denne funktion bruges til: Virksomhedens administrator har mulighed for at arkivere chatsamtaler, mødeaktiviteter og -indhold samt anvendelseskarakteristika, f.eks. brugerlogon samt start af og deltagelse i samtaler.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Ved arkivering gemmes indhold af chatsamtaler, oplysninger om din chatanvendelse, mødeindhold og mødeoplysninger på en server, som virksomhedens administrator konfigurerer. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Virksomhedens administrator kan bruge oplysningerne til at administrere din virksomheds brug af Lync Server 2010.

Valg/styring: Arkivering er som standard deaktiveret, men virksomhedens administrator kan aktivere funktionen ved at gå til indstillingssiden Overvågning og arkivering i kontrolpanelet i Microsoft Lync Server 2010 og opdatere Politik for arkivering og Konfiguration af arkivering.

Aktivitetsopdatering

Hvad denne funktion bruges til: Slutbrugere kan bruge aktivitetsopdateringen til at se "sociale opdateringer" fra deres kontakter på listen over kontakter. Den giver slutbrugerne mulighed for at vise andre de seneste personlige noter, ændringer af billedet af dig og ændringer af stillingsbetegnelse eller kontorets placering.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Slutbrugere kan via oplysninger om tilstedeværelse publicere følgende oplysninger i Microsoft Lync 2010:

 • Opdateringstidspunktet for firmabilledet (fra firmaets adresseliste, f.eks. Active Directory-domænetjenester)

 • Et webbillede (som slutbrugeren overfører og vil vise andre) med det opdaterede tidspunkt

 • Det tidspunkt, stillingsbetegnelsen blev ændret, og selve stillingsbetegnelsen (fra firmaets adresseliste)

 • Det tidspunkt, kontorets placering blev ændret, og selve placeringen af kontoret (fra firmaets adresseliste)

 • En oversigt over flere af de seneste personlige noter, der er sendt

 • Deres Ikke til stede-note fra Microsoft Exchange Server

Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Disse oplysninger deles med de kontakter på slutbrugerens liste over kontakter, der ser deres aktivitetsopdatering, og som er i fortrolighedsforholdet Venner og familie, Arbejdsgruppe, Kollegaer eller Eksterne kontakter.

Valg/styring: Virksomhedens administrator kan konfigurere in-band-indstillingen PersonalNoteHistoryDepth, som styrer, hvordan mange personlige noter der opbevares for slutbrugeren. Hvis den angives til 0, gemmes der ingen noteoversigt, og kun den aktuelle note gemmes (som i tidligere versioner). Alle slutbrugere har også mulighed for ikke at publicere noget i aktivitetsopdateringen ved at vælge den relevante indstilling i Lync 2010-indstillinger.

Adressekartotekstjeneste

Hvad denne funktion bruges til: Via adressekartotekstjenesten kan Lync Server-klienter, f.eks. Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile osv., søge efter kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Slutbrugeren angiver en søgestreng, som derefter bruges til at søge efter en tilsvarende streng i databasen i adressekartoteket eller i de hentede filer i adressekartoteket. Alle tilsvarende poster, der bliver fundet for en bestemt søgestreng, returneres til klienten igen.

Brug af oplysninger: Oplysningerne i søgestrengen bruges til at søge efter tilsvarende poster.

Valg/styring: Adressekartotekstjenesten er som standard aktiveret. Du kan ikke deaktivere denne tjeneste.

Adgangskontrol for opkald

Hvad denne funktion bruges til: Adgangskontrol for opkald giver virksomhedens administratorer mulighed for at styre mængden af lyd- og videotrafik på Lync Server på WAN-forbindelsen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Under udførelse af adgangskontrol for opkald indsamles, behandles og modtages IP-adresserne for den person, der foretager et opkald, og den person, der modtager et opkald, oplysningerne om slutpunktets placering (inden for og uden for virksomhedsnetværket) på begge sider, og om opkaldet er medlem af organisationsnetværket. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Virksomhedens administrator kan bruge oplysningerne til at administrere virksomhedens brug af en bestemt WAN-forbindelse til lyd- og videoopkald i Lync Server.

Valg/styring: Adgangskontrol for opkald er som standard slået fra, men virksomhedens administrator kan slå funktionen til ved at gå til indstillingssiden Netværkskonfiguration i kontrolpanelet i Lync Server 2010 og opdatere Global politik for aktivering af styring af båndbredde.

Bemærk!:  Nødtjenester kan påvirkes af politikker for adgangskontrol for opkald (dvs. nødtjenester viderestilles måske til den forkerte trunk).

Dataindsamling og rapportering af poster med opkaldsdetaljer

Hvad denne funktion bruges til: Du kan bruge funktionen til dataindsamling og rapportering af poster med opkaldsdetaljer til at indsamle og rapportere detaljer om peer-to-peer-kommunikation og -møder, der har fundet sted ved hjælp af Lync Server.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis funktionen er aktiveret, optages dataene fra alle peer-to-peer-kommunikationer og -møder i CDR-databasen. (Indholdet optages ikke). CDR-dataene gemmes i Monitoring Server-databasen, der implementeres i virksomheden og rapporteres i et sæt Monitoring Server-standardrapporter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: CDR-dataene kan bruges til at gennemse oversigten over peer-to-peer-kommunikation og -møder, der har fundet sted i organisationen.

Valg/styring: CDR er som standard slået til, men virksomhedens administrator skal installere en Monitoring Server, der har forbindelse til en Monitoring Server-backenddatabase, for at indsamle CDR-dataene. Virksomhedens administrator kan implementere Monitoring Server-standardrapporter eller oprette brugerdefinerede rapporter ved at forespørge Monitoring Server-databasen.

Stedfortrædere

Hvad denne funktion bruges til: Ved hjælp af stedfortræderfunktionen kan slutbrugere angive en eller flere stedfortrædere, som kan foretage og besvare opkald på deres vegne og deltage i onlinemøder på deres vegne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når stedfortrædere besvarer opkald på vegne af slutbrugerne, modtager slutbrugerne en e-mail-meddelelse med oplysninger om denne begivenhed. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Slutbrugere kan bruge denne funktion til at arbejde med en eller flere stedfortrædere, så stedfortræderne kan administrere tidsplanen og møderne. Slutbrugerne kan også bruge stedfortræderne til at følge op på de opkald, der blev foretaget eller besvaret på deres vegne.

Valg/styring: Stedfortræderfunktionen er som standard slået fra og skal slås til af virksomhedens administrator, der skal angive EnableDelegation til Sand.

Bemærk!:  Virksomhedens administratorer kan konfigurere synkronisering af stedfortrædere til Exchange-kalenderen med Lync Server. Når funktionen er aktiveret, tilføjes stedfortrædere til Exchange-kalenderen med de rette tilladelser (lig med eller større end ikke-redigerende forfattertilladelser) automatisk som slutbrugerens stedfortræder i Lync. Derved ændres slutbrugerens indstillinger for viderestilling af opkald ikke.

Kontrol af opkalds-id

Hvad denne funktion bruges til: Funktionen for kontrol af opkalds-id styrer det telefonnummer, der vises for den person, der ringes til. Virksomhedens administrator kan vælge at undertrykke opkalds-id pr. rute ved at angive et andet nummer. Det andet nummer vises som opkalds-id for alle opkald, der foretages via den pågældende rute. Et eksempel på det kan være, at når en slutbruger foretager et opkald fra det personlige arbejdstelefonnummer, kan den person, der modtager opkaldet, se firmaets hovednummer i stedet for brugerens personlige arbejdsnummer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Telefonnummeret på den person, der ringer op, vises.

Brug af oplysninger: Denne funktion bruges til at undertrykke telefonnummeret på den person, der ringer op, og til at vise et andet nummer.

Valg/styring: Du kan markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul opkalds-id ved at gå til siden Rute i kontrolpanelet i Lync Server 2010. Hvis Skjul opkalds-id ikke er markeret, vises telefonnummeret på den person, der ringer op. Hvis Skjul opkalds-id er markeret, skal der angives et alternativt nummer, som vises for den person, der ringes til.

Vist navn på den person, der ringer op

Hvad denne funktion bruges til: Dette viste navn indeholder slutbrugerens navn, som det er gemt på det lokale lager på Lync Server (adressekartotekstjenesten). I forbindelse med udgående opkald på Lync Server til PSTN (Public Switched Telephone Network) kan du bruge denne funktion til at sende oplysninger om det viste navn for udgangs-PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: I forbindelse med udgående opkald fra Lync Server-netværket sendes det viste navn til udgangs-PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren, hvis der ikke er begrænsninger i form af beskyttelse af personlige oplysninger i Lync Server, så disse oplysninger ikke kan angives. Disse oplysninger kan derefter vises for den person, der modtager opkaldet.

Brug af oplysninger: Oplysningerne bruges, så den person, der ringes til, får vist navnet på den person, der ringer, sammen med telefonnummeret på den person, der ringer op. Denne indstilling kan ændres.

Valg/styring: I øjeblikket er der ingen kontrolelementer i Lync Server til angivelse af begrænsninger i form af beskyttelse af personlige oplysninger til klargøring af oplysninger om vist navn. Det viste navn overføres altid fra serveren. Visse PSTN-gateways/IP-PBX'er/sessionsgrænsecontrollere kan måske filtrere eller erstatte oplysningerne om vist navn pr. opkaldsretning (indgående, udgående).

Logføring på klientsiden

Hvad denne funktion bruges til: Slutbrugere kan anvende logføring på klientsiden til at logføre oplysninger om brug af Lync på deres computer i brugerprofilen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis funktionen er aktiveret, gemmes oplysninger som de følgende på slutbrugerens computer: mødeemne og -sted, SIP-meddelelser (Session Initiation Protocol), svar på deres Lync-samtaler, oplysninger om afsender og modtager for hver Lync-meddelelse, meddelelsernes rute, deres liste over kontakter og oplysningerne om tilstedeværelse. Indholdet af deres Lync-samtaler gemmes ikke. Der sendes ikke automatisk oplysninger til Microsoft, men slutbrugerne eller virksomhedens administrator kan vælge at sende loggene manuelt til Microsoft.

Brug af oplysninger: Klientens logge kan bruges til at foretage fejlfinding af Lync-problemer.

Valg/styring: Logføring på klientsiden er som standard deaktiveret, og virksomhedens administrator skal aktivere funktionen ved at angive ucEnableUserLogging til 1.

Nødtjenester (112)

Hvad denne funktion bruges til: Når virksomhedens administrator har gjort funktionen Nødtjenester tilgængelig, kan Lync overføre en placering til en tjenesteudbyder af viderestilling til tredjepart, der er valgt af kunden. Denne tjenesteudbyder af viderestilling til tredjepart overfører derefter placeringen til nødsvarerne, når der ringes til et nummer til en nødtjeneste (f.eks. 112 i Danmark). Virksomhedens administrator kan begrænse nødopkaldsfunktionen til slutbrugerens arbejdsplacering, så administratoren skal give de enkelte brugere besked om, i hvilket omfang nødopkaldsfunktionaliteten er tilgængelig. Når indstillingen er aktiveret, er de placeringsoplysninger, der viderestilles til medarbejderne ved nødtjenesten, den placering, som virksomhedens administrator har tildelt til slutbrugerens placering (f.eks. et kontornummer) og angivet i placeringsdatabasen. Hvis en sådan placering ikke er tilgængelig, kan oplysningerne være den placering, som slutbrugeren måske har angivet i placeringsfeltet manuelt. Hvis slutbrugerne ringer til en nødtjeneste, mens de bruger Lync via en trådløs internetforbindelse, mens de stadig er på arbejdsplaceringen, er de placeringsoplysninger, der viderestilles til nødsvarerne, kun en omtrentlig placering, da det er placeringen for det pågældende trådløse slutpunkt, som computeren kommunikerer med. Derudover angives placeringsoplysningerne for det pågældende trådløse slutpunkt manuelt af virksomhedens administrator, og derfor er de placeringsoplysninger, der viderestilles til medarbejderne ved nødtjenesten, måske ikke slutbrugerens faktiske placering. Hvis denne funktion skal fungere fuldt ud, skal virksomheden bibeholde en viderestillingstjeneste, der leveres af certificerede løsningsudbydere, og tjenesten er kun tilgængelig i USA.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvilke placeringsoplysninger der indsamles af Lync, bestemmes af de automatiske placeringsoplysninger, der udfyldes via virksomheds-LIS'en (Location Information Server) eller via de placeringsoplysninger, brugeren har angivet i placeringsfeltet manuelt. Disse oplysninger gemmes i hukommelsen på slutbrugerens computer, og når der ringes til et nødtjenestenummer, overføres disse placeringsoplysninger sammen med opkaldet med henblik på viderestilling til den relevante nødtjenesteudbyder og angivelse af den omtrentlige placering. Slutbrugerens placering kan også sendes via en chatbesked til en lokal sikkerhedsdesk. Ved nødopkald vil posten med opkaldsdetaljer indeholde placeringsoplysninger for den person, der ringer op. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Placeringen bruges til at omdirigere opkaldet til den relevante nødtjenesteudbyder og til at sende nødsvarere. Disse oplysninger kan også sendes til virksomhedens sikkerhedsdesk som en besked med kalderens placering og tilbagekaldsoplysninger.

Valg/styring:

Deaktiveret:

112 er som standard deaktiveret. Hvis funktionen aktiveres af virksomhedens administrator, kan placeringspolitikken ændres eller fjernes fra undernet og/eller brugere, og omstillingstjenesten afbrydes måske fra serviceudbyderen.

Aktiveret:

Der skal som standard defineres en placeringspolitik, der aktiverer 112, som enten skal tildeles til det undernet, hvor UC-klienter (Unified Communications) registreres fra, eller til brugere eller begge. 112-omstillingstjenesten skal hentes fra serviceudbyderen, og der skal oprettes en omstillingsforbindelse til tjenesteudbyderen.

Placeringsinfrastruktur

Hvad denne funktion bruges til: Oplysninger om slutbrugerens placering og tidszone beregnes og deles med andre via tilstedeværelsesfunktionaliteten.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Dataene om slutbrugerens geografiske placering indsamles på en af to måder: Brugeren angiver dataene manuelt, eller de udfyldes automatisk af virksomhedens LIS-server (Location Information Server). Derudover hentes slutbrugerens tidszone fra Windows-operativsystemet på slutbrugerens computer. De data om placering, der indsamles, består af en streng med en beskrivelse og formaterede adresseoplysninger. Beskrivelsen kan være en hvilken som helst streng, der giver andre oplysninger om slutbrugerens placering (f.eks. "Hjemme" eller "Arbejde"), mens de formaterede adresseoplysninger er en officiel adresse (f.eks. "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052"). Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Beskrivelsen af placeringen og tidszonedataene deles med andre via Lync-tilstedeværelse, afhængigt af hvordan deres fortrolighedstilstand for tilstedeværelse er konfigureret. Oplysningerne vises på brugerens visitkort. Bemærk, at den formaterede adresse eller den officielle adresse ikke deles via visitkortet, men kan overføres til medarbejdere ved nødtjenesten, hvis slutbrugeren foretager et nødopkald(f.eks. 112). (Se beskrivelsen under "Nødtjenester").

Valg/styring:

Virksomhedens administrator kan styre følgende:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Hvis indstillingen er angivet til Sand, kan du få adgang til indtastningen af placeringsnavnet i placeringsfeltet og en fuld placeringsdialogboks ved hjælp af elementet Angiv placering i menuen for placeringsområdet. Hvis indstillingen er angivet til Falsk, kan du få adgang til en begrænset indtastning af placeringen for placeringsnavnet i placeringsfeltet. Og når kontrolelementet er angivet til Sand, deles placeringsdata i forbindelse med opkald til nødtjenester. Hvis det er angivet til Falsk, deles de ikke i forbindelse med opkald til nødtjenester. Denne funktionsmåde kan ikke tilsidesættes af slutbrugere. Vær opmærksom på, at beskrivelsen af placeringen (som enten er hentet fra LIS eller angivet af slutbrugeren) stadig deles via tilstedeværelse, uanset hvordan denne til/fra-knap er angivet.

 • UseLocationForE911Only Hvis indstillingen er angivet til Sand, deles placeringsdataene i LIS ikke automatisk via tilstedeværelse. Hvis den er angivet til Falsk, deles placeringsdataene i LIS automatisk via tilstedeværelse.

 • PublishLocationDataDefault Du kan bruge dette kontrolelement til at konfigurere standardfunktionsmåden for alle brugere, der ikke eksplicit har valgt enten at dele eller ikke at dele beskrivelsen af placeringen ved hjælp af tilstedeværelse. Hvis indstillingen er angivet til Sand, deles placeringen som standard. Hvis den er angivet til Falsk, deles placeringen ikke som standard.

 • LocationRequired Denne indstilling styrer, om slutbrugere skal bedes om at angive placeringen. Der findes tre mulige værdier: Ja, Ansvarsfraskrivelse og Nej.

  • Ja – Viser "Angiv din placering" med rødt, hvis der ikke er angivet placeringsdata.

  • Ansvarsfraskrivelse – Viser "Angiv din placering" med rødt og med et kryds (X) ud for, hvis der ikke er angivet placeringsdata. Slutbrugere kan klikke på krydset (X) for at få vist ansvarsfraskrivelsen. Bemærk! Hvis virksomhedens administrator vælger denne værdi, skal teksten for ansvarsfraskrivelsen udfyldes.

  • Nej – Viser "Angiv din placering" med sort, når der ikke er angivet placeringsdata.

Lync Web App-server

Hvad denne funktion bruges til: Microsoft Lync Web App-webkomponenten skal implementeres, før du kan bruge Lync Web App, som er et Microsoft Silverlight-mødeprogram, der er baseret på en browser-plug-in.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Slutbrugerens logonadresse, adgangskode og mødeoplysninger bruges til at godkende brugeren, før der oprettes forbindelse til et møde. Oplysninger om deling af program og deling af skrivebord deles med alle brugere i det pågældende møde. Alle mødedeltagere kan se slutbrugerens tilstedeværelse og kontaktoplysninger.

Brug af oplysninger: Brugerens logonadresse, adgangskode og mødeoplysninger bruges til at godkende brugeren, før der oprettes forbindelse til et møde.

Valg/styring: Lync Web App-webkomponenten er som standard aktiveret.

Aspekter vedrørende placering af medietilsidesættelse

Hvad denne funktion bruges til: Medietilsidesættelse bestemmer lokaliteten for de lokale standardmedieafslutnings-IP-adresser for en Lync Server-bruger og PSTN-gateway/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren, der skal bruges i et PSTN- eller PBX-opkald, der er knyttet til den pågældende bruger. Hvis de to elementer er placeret, så der er god forbindelse og ingen båndbreddebegrænsninger, samtidig med at medietilsidesættelse er aktiveret, flyder medier direkte mellem Lync Server-brugeren og PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren, og Lync Server Mediation Server tilsidesættes. Signalet for opkaldet vil fortsat gå fra Lync Server-brugeren til Lync Server Mediation Server og til PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Du kan bestemme lokaliteten for de lokale standardmedieafslutnings-IP-adresser for slutbrugeren og PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren ved at sammenligne de enkelte lokale standardmedie-IP-adresser med et tilsidesættelses-id, der gemmes på Lync Server-konfigurationslageret. Tilsidesættelses-id'et er et GUID, og det er ikke filtreret af adgangsproxyen, så det angives for eksterne brugere og tilknyttede brugere, samtidig med at det er tilgængeligt for interne brugere. Denne funktion sender ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Hvis Lync Server-brugeren og PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren findes i samme landestandard, er det tilsidesættelses-id, der er knyttet til de enkelte elementers lokale standardmedie-IP, det samme. Den part, der modtager tilsidesættelses-id'et fra peer'en, kan se, at vedkommendes eget tilsidesættelses-id stemmer overens. I dette tilfælde kan mediet for opkaldet gå direkte mellem Lync Server-brugeren og PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren og springe Mediation Server over.

Valg/styring:

Medietilsidesættelse er som standard deaktiveret både globalt og for de enkelte trunk til en bestemt PSTN-gateway/IP-PBX/sessionsgrænsecontroller. Virksomhedens administrator kan både aktivere den globalt og for en bestemt trunk ved hjælp af de to metoder nedenfor.

Brug af kontrolpanelet i Lync Server

 • Du kan aktivere global tilsidesættelse ved at klikke på Netværkskonfiguration, dobbeltklikke på konfigurationen Global på listen, klikke på Slå medietilsidesættelse til på siden Rediger global indstilling og derefter vælge granulariteten.

 • Du kan aktivere tilsidesættelse for en bestemt trunk ved at klikke på Stemmeviderestilling, klikke på fanen Trunkkonfiguration, dobbeltklikke på en eksisterende trunk og derefter klikke på Aktivér medietilsidesættelse.

Brug af Microsoft Lync Server 2010 Management Shell

 • Cmdletterne New-CsTrunkConfiguration og Set-CsTrunkConfiguration kan bruges til at aktivere medietilsidesættelse for en trunk.

 • Cmdletterne New-CsNetworkMediaBypassConfiguration og Set-CsNetworkConfiguration kan bruges til at aktivere global medietilsidesættelse.

Vedhæftede filer på møde

Hvad denne funktion bruges til: Slutbrugerne kan dele filer med mødedeltagere ved at sende dem som vedhæftede filer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Vedhæftede filer gemmes på Lync Server ifølge udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Slutbrugerne kan vælge at sende vedhæftede filer. Vedhæftede filer hentes af dem eller andre på mødet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysninger i vedhæftede filer, der er sendt til mødet, deles med andre deltagere på et Lync-møde.

Valg/styring: Virksomhedens administrator kan aktivere eller deaktivere denne funktion for nogle af eller alle brugere via politikken AllowFileTransfer. Denne politik er som standard aktiveret.

Peer-to-peer-filoverførsel

Hvad denne funktion bruges til: Brugere af Lync kan overføre filer til hinanden i chatsamtaler med to parter (ikke møder).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Filen overføres direkte mellem Lync-klienterne. Brugere vælger at starte filoverførslen og vælger filen, der skal overføres. Filens modtager skal udtrykkeligt acceptere at modtage filen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Funktionen Peer-to-peer-filoverførsel giver brugere mulighed for at sende filer til hinanden i realtid under en chatsamtale.

Valg/styring: Virksomhedens administrator kan aktivere eller deaktivere denne funktion for nogle af eller alle brugere via politikken EnableP2PFileTransfer. Denne politik er som standard aktiveret.

Personligt billede

Hvad denne funktion bruges til: Funktionen Personligt billede kan bruges til at vise slutbrugerens personlige billede til andre slutbrugere. Den kan kun konfigureres af slutbrugeren og adskiller sig fra billedet på firmaets adresseliste (f.eks. Active Directory).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Slutbrugerens indstillinger for deling af det personlige billede og webadressen til billedet indsamles ved hjælp af slutbrugerens input og publiceres via tilstedeværelse i Lync. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysningerne bruges til at tilpasse slutbrugerens oplevelse og til at dele billedet med andre.

Valg/styring:

Virksomhedens administrator styrer:

 • Om brugere som udgangspunkt deler billederne som standard eller ej. Det kan overskrives.

 • Maksimumstørrelsen på et billede, som brugere kan hente.

 • De typer billeder, der er tilladt.

Godkendelse med pinkode

Hvad denne funktion bruges til: Godkendelse med pinkode er en mekanisme, der bruges til at godkende brugere, som deltager i Conference Auto Attendant-møder, og til at godkende brugere, der implementerer Microsoft Lync 2010 Phone Edition første gang. Brugeren angiver telefonnummeret eller lokalnummeret og den pinkode, som Lync Server bruger til at validere brugerens legitimationsoplysninger. En pinkode kan angives af brugeren eller klargøres af virksomhedens administrator.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Under udførelse af godkendelse indsamles telefonnummeret eller lokalnummeret og brugerens pinkode. I Lync Server valideres disse oplysninger i forhold til backenddatabasen. Pinkoden gemmes i backenddatabasen som en envejshash af sikkerhedsmæssige årsager. Når den er angivet, kan pinkoden ikke ses af andre. En pinkode kan angives eller nulstilles af en bruger eller af en administrator eller helpdeskbruger.

Når en administrator eller helpdeskbruger angiver eller nulstiller pinkoden, vises den nye pinkode, og den kan evt. sendes i en e-mail til brugeren. Den leverede e-mail-skabelon kan tilpasses, og den indeholder tekst, som giver brugeren besked om, at pinkoden måske er set af administratoren eller en helpdeskbruger, og det anbefales derfor, at brugeren angiver pinkoden igen.

Brug af oplysninger:

Pinkoden bruges af Lync Server til at godkende brugeren til mødet eller til at implementere den telefon, der bruger Lync 2010 Phone Edition.

Valg/styring: Denne funktion er som standard aktiveret. Virksomhedens administrator kan deaktivere godkendelse via en pinkode på indstillingssiden Sikkerhed i kontrolpanelet i Lync Server ved at markere afkrydsningsfeltet Godkendelse med pinkode.

Afstemning

Hvad denne funktion bruges til: Lync-brugere kan udføre en afstemning og indsamle anonyme svar fra deltagerne under onlinemøder og -samtaler.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Individuelle stemmer er anonyme. De samlede afstemningsresultater ses af alle præsentationsværter og kan vises af enhver præsentationsvært for alle deltagere. Afstemninger gemmes på Lync Server i overensstemmelse med udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Med afstemningsfunktionen udvides samarbejdet ved at give præsentationsværter mulighed for hurtigt at bestemme deltagernes præferencer.

Valg/styring:

Virksomhedens administrator har følgende politikker:

 • EnableDataCollaboration: Denne politik giver virksomhedens administrator mulighed for at begrænse alle datasamarbejdsfunktioner – Microsoft PowerPoint-samarbejde, fildeling, forespørgsler, whiteboardsamarbejde og vedhæftede filer. Hvis denne politik er angivet til Falsk, er politikkerne på funktionsniveau for disse funktioner irrelevante.

 • AllowPolling: Denne politik giver virksomhedens administratorer mulighed for at aktivere eller deaktivere afstemningsfunktionen. Denne funktion er som standard aktiveret.

Tilstedeværelses- og kontaktoplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Denne funktion giver slutbrugerne mulighed for at få adgang til oplysninger, der er publiceret om andre brugere (både inden for og uden for organisationen), og giver andre brugere adgang til oplysninger, der er publiceret om dem, f.eks. status, stilling, telefonnummer, placering og noter. Virksomhedens administrator kan også konfigurere interaktivitet med Microsoft Outlook-meddelelses- og samarbejdsklienten og Exchange, så slutbrugerne viser Ikke til stede-meddelelser og andre statusoplysninger.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Slutbrugerne bruger logonadressen og en adgangskode til at oprette forbindelse til Lync Server. De og administratoren kan publicere oplysninger om deres tilstedeværelsesstatus og de kontaktoplysninger, der skal knyttes til deres logon. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Andre Lync-brugere og programmer kan få adgang til slutbrugerens tilstedeværelses- og kontaktoplysninger for at bestemme status for og oplysninger om publicering, så der bedre kan kommunikeres med dem.

Valg/styring: Slutbrugere kan vælge, hvilke oplysninger der skal publiceres. Virksomhedens administrator kan også konfigurere publicerede oplysninger på deres vegne. Virksomhedens administrator kan deaktivere slutbrugerens mulighed for at styre de publicerede oplysninger ved at gå til siderne Brugere og Indstillinger for chat og tilstedeværelse i kontrolpanelet i Lync Server.

PowerPoint-samarbejde

Hvad denne funktion bruges til: Lync-brugere kan vise, se og anmærke PowerPoint-præsentationer under en onlinesamtale eller et onlinemøde.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:

Slutbrugerens handlinger medfører alle anvendelser af denne funktion – uanset om de overfører, navigerer gennem eller anmærker en PowerPoint-præsentation. Enhver fil, der præsenteres i en samtale eller på et møde, sendes til alle mødedeltagere, og de vil kunne hente den direkte fra en mappe på deres computer. Filens ejer eller præsentationsværten kan begrænse andres muligheder for at gemme filen i Lync, men det begrænser dem ikke i at hente eller se den. PowerPoint-filer gemmes på Lync Server 2010 i overensstemmelse med udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Samarbejde med PowerPoint hjælper samtaledeltagere med at leveret effektive præsentationer og modtage feedback.

Valg/styring:

Virksomhedens administrator har følgende politikker:

 • EnableDataCollaboration – Denne politik giver virksomhedens administrator mulighed for at begrænse eller tillade alle datasamarbejdsfunktioner – PowerPoint-samarbejde, fildeling, forespørgsler, whiteboardsamarbejde og vedhæftede filer. Hvis denne politik er angivet til Falsk, er politikkerne på funktionsniveau for disse funktioner irrelevante.

 • AllowAnnotations: Denne politik giver virksomhedens administrator mulighed for at begrænse anmærkningsfunktioner for PowerPoint-indhold for mødedeltagere.

Derudover kan præsentationsværter begrænse anmærkninger i PowerPoint-præsentationer efter deltagerrolle (Ingen, Kun præsentationsværter, Alle) via dialogboksen Indstillinger for møde. Denne indstilling er tilgængelig for de enkelte møder.

Fortrolighedstilstand

Hvad denne funktion bruges til: Fortrolighedstilstand er en indstilling, der giver slutbrugerne mulighed for kun at dele oplysningerne om tilstedeværelse (f.eks. Kan kontaktes, Optaget, Vil ikke forstyrres osv.) med kontakter, der står på listen over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når fortrolighedstilstand aktiveres, skifter Lync til en tilstand, hvor slutbrugerne kan skifte brugerindstillinger, så oplysningerne om tilstedeværelse kun deles med kontakter, der står på listen over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Indstillingen Fortrolighedstilstand bruges i Lync til at finde ud af, om der skal skiftes til fortrolighedstilstanden.

Valg/styring:

 • På afstemningsniveau kan virksomhedens administrator vælge at aktivere fortrolighedstilstanden (ved hjælp af in-band-indstillingen EnablePrivacyMode). Når den er aktiveret, skifter alle slutbrugere i Lync som standard til fortrolighedstilstanden, når de logger på.

 • Når fortrolighedstilstand er aktiveret på serveren via administrationsindstillingen, kan slutbrugerne vælge, at alle kan se deres tilstedeværelse (standardtilstand), eller at det kun er deres kontakter, som kan se deres tilstedeværelse (fortrolighedstilstand). Slutbrugere kan angive deres status under fanen Status i dialogboksen Indstillinger.

 • Hvis standardtilstanden er aktiveret på serveren via administrationsindstillingerne, kan brugere ikke skifte til fortrolighedstilstand. De kan kun arbejde i standardtilstand. Men de kan fravælge fortrolighedstilstanden i forvejen, så hvis administratoren senere skifter til fortrolighedstilstand, skifter de ikke til denne tilstand, når de har logget på Lync.

Privat linje

Hvad denne funktion bruges til: Du kan bruge funktionen Privat linje til at tildele et ikke-publiceret ekstra telefonnummer til en slutbruger. Slutbrugeren kan vælge at give det ekstra telefonnummer til andre.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Disse oplysninger fra funktionen Privat linje indsamles på samme måde, som opkald til et almindeligt ikke-privat nummer håndteres, dvs. poster om opkaldsdetaljer gemmes, som de er, for alle opkald.

Der er tilfælde, hvor det private nummer utilsigtet sendes til tredjepart, f.eks. når den person, der ringer til det private nummer, viderestiller opkaldet til en anden person.

Brug af oplysninger: Disse oplysninger bruges til at få vist en oversigt over opkaldsforekomster. I afsnittet Dataindsamling og rapportering af poster med opkaldsdetaljer kan du finde flere oplysninger.

Valg/styring: Der er ingen styring for slutbruger eller administrator i forbindelse med denne funktion.

Dataindsamling og rapportering om QoE (Quality of Experience)

Hvad denne funktion bruges til: Du kan bruge funktionen Dataindsamling og rapportering om QoE (Quality of Experience) til at indsamle og rapportere om mediekvaliteten for peer-to-peer-kommunikation og møder ved hjælp af Lync. Disse statistikker omfatter IP-adresser, tab, brugte enheder, oplevelser med dårlig kvalitet, der er indtruffet i opkaldet, osv.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis virksomhedens administrator aktiverer QoE, optages data, der beskriver mediekvaliteten for peer-to-peer-kommunikation og -møder i QoE-databasen i Lync. Du kan ikke bruge denne funktion til at optage indholdet af Lync. QoE-dataene gemmes i Monitoring Server-backenddatabasen, der implementeres i virksomheden og rapporteres i et sæt Monitoring Server-standardrapporter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Virksomhedens administrator har adgang til disse oplysninger og kan bruge dem til at indsamle feedback om kvaliteten af medier, der anvendes i systemet. Det omfatter brugerens IP-adresser.

Valg/styring: QoE er som standard slået til, men virksomhedens administrator skal installere en Monitoring Server, der har forbindelse til en Monitoring Server-backenddatabase, for at indsamle QoE-dataene. Virksomhedens administrator kan implementere Monitoring Server-standardrapporter eller oprette brugerdefinerede rapporter ved at forespørge Monitoring Server-databasen.

Virksomhedens administratorer kan slå QoE-rapporter fra ved hjælp af følgende Windows PowerShell-cmdlet til Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Rollebaseret adgangskontrol

Hvad denne funktion bruges til: Du kan bruge funktionen Rollebaseret adgangskontrol til at uddelegere administrative rettigheder for scenarier med virksomhedens administrator. Virksomhedens administrators arbejde på brugergrænseflader til administration kan begrænses til særligt tilladte handlinger, og hvilke objekter der kan redigeres.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De funktioner, virksomhedens administrator kan udføre, evalueres under kørsel, afhængigt af brugerens gruppemedlemskab, især Active Directory-sikkerhedsgrupper. De funktioner, en rolle i systemet kan udføre, konfigureres og angives på den centrale administrationsserver.

Brug af oplysninger: Virksomhedens administrator kan konfigurere flere RBAC-administrationsroller for en bestemt installation. Virksomhedens administrator kan få vist alle roller, en anden administrator er medlem af.

Valg/styring: Det er sikkerheds- og godkendelsesmekanismen for it-administrationsopgaver. Funktionen påvirker ikke og kan ikke ses af slutbrugerne.

Optagelse

Hvad denne funktion bruges til: Med denne funktion kan arrangører og/eller præsentationsværter optage alle dele af en Lync-session herunder hvem, der har deltaget i mødet, lyd, video og indhold, f.eks. chatsamtaler, programdeling, PowerPoint-præsentationer, forespørgsler, uddelingskopier og whiteboards. Når arrangøren eller andre præsentationsværter holder pause eller stopper deres optagelse, berøres andre igangværende optagelser ikke.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis præsentationsværter vælger at optage, gemmes optagelsen på deres computer. Yderligere videofiler, der oprettes ud fra optagelsen, gemmes som standard på præsentationsværtens lokale computer, men kan også gemmes på en anden computer, hvis det angives af den præsentationsvært, der optager. Når brugere sender indhold til et møde, gives der tilladelse til at føje dette indhold til optagelser, som disse brugere eller andre brugere opretter.

Hvis der er fejl under en optagelses publiceringsfase, er det muligt, at data, der registreres under en midlertidigt afbrudt optagelse, utilsigtet medtages i optagelsen. Hvis en del af publiceringsfasen mislykkes (se en eventuel advarselsstatus i Optagelsesstyring), må optagelserne ikke distribueres til andre, selvom de kan afspilles i en eller anden form.

Brug af oplysninger: Optagelsen kan afspilles af alle, der har adgang til den placering, hvor optagelsen er gemt.

Valg/styring:

Virksomhedens administrator kan styre følgende:

 • AllowConferenceRecording: Standardpolitikindstillingen er Falsk.

  • Alle præsentationsværter kan optage for den bruger, der eskalerer fra et peer-to-peer-opkald til et møde, hvis politikken er angivet til Sand.

  • Alle præsentationsværter kan optage for den bruger, der starter et ad hoc-møde, hvis politikken er angivet til Sand.

  • Alle præsentationsværter kan optage for den bruger, der har planlagt et møde, hvis politikken er angivet til Sand på det tidspunkt, hvor den første person slutter sig til mødet.

  • I disse tre scenarier gælder det, at hvis politikken for den bruger, der har eskaleret, startet eller planlagt et møde, er angivet til Falsk, kan præsentationsværter eller mødedeltagere ikke optage.

  • Hvis politikken ændres, mens mødet er i gang, træder politikken måske først i kraft, når alle deltagere har forladt og sluttet sig til mødet igen.

 • EnableP2PRecording: Standard er Falsk, og den angives, når brugeren logger på Lync.

  • Hvis den er angivet til Sand, kan en bruger, der starter en samtale med en person, der også har angivet denne politik til Sand, optage samtalen.

  • Brugere kan kun optage, hvis begge parter i peer-to-peer-kommunikationen har tilladelse til at optage.

 • AllowExternalToRecord: Standard er Falsk. Eksterne brugere omfatter både brugere, der er tilknyttet organisationsnetværket, og anonyme brugere.

  • Møde: Politikken AllowExternalToRecord anvendes på det tidspunkt, hvor den første person slutter sig til mødet, og kun når AllowConferenceRecording er angivet til Sand.

   • Hvis politikken er angivet til Sand, kan præsentationsværter uden for virksomheden også optage, hvis optagelse er tilladt i mødet. Hvis politikken ændres, mens mødet er i gang, træder den nye politik først i kraft, når alle deltagere har forladt og sluttet sig til mødet igen.

   • Hvis den angives til Falsk, kan præsentationsværter uden for virksomheden ikke optage, hvis optagelse er tilladt i mødet. Hvis politikken ændres, mens mødet er i gang, træder den nye politik måske først i kraft, når alle deltagere har forladt og sluttet sig til mødet igen.

  • P2P (Peer-to-Peer): Politikken AllowExternalToRecord anvendes kun på peer-to-peer-samtaler, når politikken EnableP2PRecording er angivet til Sand.

   • Hvis den er angivet til Sand, kan brugere uden for virksomheden optage.

   • Hvis den er angivet til Falsk, kan brugere uden for virksomheden ikke optage, hvorimod den bruger, der forhindrer optagelse uden for virksomheden, kan optage.

Svargruppetjeneste – anonyme agenter

Hvad denne funktion bruges til: Virksomhedens administratorer kan bruge Svargruppetjeneste til at oprette og konfigurere en eller flere små svargrupper med henblik på at viderestille indgående opkald, der er foretaget til en eller flere angivne agenter eller slutbrugere, eller sætte dem i kø. Denne funktion giver en RGS-agent mulighed for at håndtere opkald uden automatisk at afsløre hans identitet over for den eksterne part.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Identiteten for en agent vises ikke på en visuel måde, hvis den eksterne part bruger en Microsoft Communications-klient eller en PSTN-telefon, men identiteten overføres i en SDP-pakke (Session Description Protocol), når chatmodalitet føjes til et anonymt taleopkald. Identiteten kan derfor hentes fra klientspor. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: En klient, der ikke er en Microsoft Communications-klient, kan vise oplysninger om agenten på brugergrænsefladen og dermed afsløre agentens identitet. Den kan give den eksterne part mulighed for at ringe til en agent direkte uden brug af RGS.

Valg/styring: Der er ingen styring for slutbruger eller administrator i forbindelse med denne funktion.

Logføring på serversiden

Hvad denne funktion bruges til: Logføring på serversiden sætter virksomhedens administrator i stand til at samle forskellige typer trafik til og fra et vilkårligt domæne eller en vilkårlig URI (Uniform Resource Identifier).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis virksomhedens administrator aktiverer logføring for Lync, medtages trafik til og fra det angivne domæne eller den angivne URI i logfilerne. Afhængigt af konfigurationen kan de indsamlede oplysninger bruges til at foretage fejlfinding. Oplysninger om slutbrugere, f.eks. som følgende, registreres i en fil, som administratoren har angivet: mødeemne, placering, SIP-meddelelser, svar på Lync-invitationer, oplysninger om afsender og modtager af hver enkelt Lync-meddelelse, meddelelsens rute, liste over kontaktpersoner, oplysninger om tilstedeværelse, chatbeskeder, samtaleindhold samt navne på evt. delte programmer, vedhæftede filer, Microsoft PowerPoint-filer, whiteboards, afstemninger og afstemningsspørgsmål og et indeks over valg, de har stemt for. Ingen oplysninger sendes automatisk til Microsoft, men administratoren kan vælge at sende oplysninger manuelt.

Brug af oplysninger: Logge på serversiden kan bruges til at foretage fejlfinding af Lync-problemer, dvs. til at bestemme, hvilke problemer der optræder på hvilken server eller hvilket domæne.

Valg/styring: Logføring på serversiden er som standard slået fra og skal aktiveres af en virksomhedsadministrator. Administratoren kan bruge følgende Windows PowerShell-cmdletter i brugergrænsefladen til kommandolinjen til at slå denne funktion til eller fra for hvert websted eller hver tjeneste eller server: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration og Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Hvis indholdet af chatsamtaler skal gemmes i en log, skal visse indstillinger angives med hjælp fra Microsoft Support.

Kompetencesøgning

Hvad denne funktion bruges til: Slutbrugere kan bruge denne funktion til at søge efter personer i virksomheden ved hjælp af en hvilken som helst egenskab, der vises på Microsoft SharePoint (f.eks. navn, e-mail, kompetencer, ekspertiseområde osv.). Denne funktion er kun tilgængelig, hvis virksomhedens administrator har installeret SharePoint og har aktiveret interaktivitet mellem Lync 2010 og SharePoint.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Den søgeforespørgsel, der angives i Lync 2010, sendes til virksomhedens SharePoint Server. Svaret fra SharePoint behandles i Lync 2010, og søgeresultaterne og relaterede oplysninger vises. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysninger, der angives af brugeren, sendes til SharePoint for at hente søgeresultater, som vises i Lync 2010.

Valg/styring: Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres af virksomhedens administratorer via 4-in-band-indstillingen.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Samlet kontaktlager

Hvad denne funktion bruges til: Det samlede kontaktlager består af tre hovedfunktioner:

 1. Søgefletning – Du kan bruge denne funktion til at flette Active Directory-kontakter med de personlige Outlook-kontakter, så der kun vises en enkelt post i søgeresultaterne, når du søger efter den pågældende kontakt.

 2. Kontaktfletning – Du kan bruge denne funktion til at samle kontaktoplysninger mellem Outlook- og Active Directory-poster med e-mail- og/eller logon-id, der svarer til hinanden. Når der er fundet et match, samles der data fra tre datakilder i Lync 2010 (Outlook, Active Directory og tilstedeværelse). Disse samlede data vises i forskellige brugergrænsefladekomponenter, herunder søgeresultater, listen over kontakter og visitkortet.

 3. Oprettelse af Outlook-kontakter til Lync 2010-kontakter (kontaktsynkronisering) – I Lync 2010 oprettes Outlook-kontakter for alle brugerens kontakter i standardkontaktmappen, hvis brugeren har Exchange 2010 eller en postkasse i en senere version. Når der oprettes en sikkerhedskopi af alle Lync 2010-kontakter med en Outlook-kontakt, har brugeren adgang til Lync 2010-kontaktoplysninger fra Outlook, Outlook Web Access og mobilenheder, hvor kontakter synkroniseres med Exchange.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: I Lync 2010 samles kontaktoplysninger fra tilstedeværelse, Active Directory og Outlook. Disse oplysninger bruges internt af Lync 2010. Ved oprettelse af Outlook-kontakter skriver Lync 2010 kontaktoplysninger fra tilstedeværelse, Active Directory og Outlook til Exchange. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Kontaktoplysninger fra tilstedeværelse, Active Directory og Outlook vises på brugergrænsefladen i Lync 2010 (listen over kontakter, visitkort, søgeresultater osv.). Disse oplysninger kan også skrives til Exchange ved at bruge kontaktsynkronisering (som beskrevet ovenfor).

Valg/styring: Denne funktion aktiveres eller deaktiveres af Lync Server 2010-administratorer via in-band-indstillingen EnableExchangeContactSync.

Forbedringer af talekvalitet i Lync 2010

Hvad denne funktion bruges til: Lync 2010 indeholder meddelelser, der kan sendes til slutbrugeren, når der registreres problemer med enheden, netværket eller computeren under opkaldet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: I Lync 2010 indsamles der oplysninger om slutbrugerens konfiguration af lydenheden, konfiguration af netværket og forbindelser til andre medier for at finde ud af, hvad der forårsager den dårlige lydkvalitet under talekommunikation. Slutbrugeren får besked af Lync 2010 om, at der er et problem med talekvaliteten, mens andre i opkaldet kun får vist en meddelelse om, at slutbrugerne anvender en enhed, der medfører dårlig lydkvalitet. De ved ikke, hvilken enhed slutbrugeren anvender. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der sendes til andre i opkaldet, bruges til at forbedre opkaldets kvalitet.

Valg/styring: Virksomhedens administrator kan slå meddelelser om talekvalitet for enheder fra ved at køre den powershell-kommando, der beskrives nedenfor.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Samarbejde med whiteboards

Hvad denne funktion bruges til: Denne funktion giver slutbrugere mulighed for at dele virtuelle whiteboards i Lync 2010 og anmærke dem under onlinemøder og -samtaler.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Anmærkninger, der er lavet på whiteboards, kan ses af alle deltagere. Whiteboards gemmes på Lync Server 2010 ifølge udløbspolitikker for mødeindhold. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Med whiteboardfunktionen udvides samarbejde ved at give mødedeltagere mulighed for at diskutere ideer, lave brainstorm, tage noter osv.

Valg/styring:

Virksomhedens administrator har følgende politikker:

 • Administrationspolitikken EnableDataCollaboration – Denne politik giver virksomhedens administrator mulighed for at begrænse alle datasamarbejdsfunktioner – PowerPoint-samarbejde, fildeling, forespørgsler, whiteboardsamarbejde og vedhæftede filer. Hvis denne politik er angivet til Falsk, er politikkerne på funktionsniveau for disse funktioner irrelevante.

 • Administratorpolitikken AllowAnnotations: Denne politik giver virksomhedens administrator mulighed for at begrænse anmærkningsfunktioner for alle mødedeltagere. Hvis denne indstilling er slået fra, kan slutbrugerne ikke se et indgangspunkt for at oprette et whiteboard på brugergrænsefladen i Lync 2010.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×