Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync Server 2013

Senest opdateret: februar 2013

Indhold

Arkivering

Aktivitetsopdatering

Tjenesten Adressekartotek

Kontrolelementet Opkaldsadgang

Poster for opkaldsdetaljer (CDR) Dataindsamling og -rapportering

Opkaldsdelegering

Opkalds-id

Visning af navn på person, der ringer op

Logføring på klientsiden

Nødopkaldstjenester (112)

Placeringsinfrastruktur

Lync Web App Server

Placeringsaspekter ved medietilsidesættelse

Deling af vedhæftede filer i møder

Peer-to-peer-filoverførsel

Fast gruppechattjeneste

Personligt billede

Godkendelse med pinkode

Afstemning

Samarbejde med PowerPoint

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Privat linje

Kvalitet af oplevelse (QoE) Dataindsamling og -rapportering

Rollebaseret adgangskontrol

Optagelse

Response Group Service – agentanonymisering

Logføring på serversiden

Rapportering af fejl ved logon

Kompetencesøgning

Intelligent beskæring

Samlet kontaktlager

Forbedringer af talekvalitet

Samarbejde med whiteboard

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan data indsamles og bruges i specifikke Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, anbefaler vi, at du læser både erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er rettet mod installation og brug af Microsoft Lync 2013-kommunikationssoftware, der er installeret i din virksomhed. Hvis din virksomhed bruger Lync Server som en del af en onlineløsning eller -tjeneste (med andre ord hvis en tredjepart [f.eks. Microsoft] er vært for de servere, hvor softwaren kører), overføres oplysningerne til denne tredjepart. Hvis du vil vide mere om anvendelsen af de data, der overføres til denne tredjepart, skal du kontakte virksomhedens administrator eller din tjenesteudbyder.

Arkivering

Hvad denne funktion bruges til: Arkivering giver organisationer, der er underlagt krav til opbevaring på baggrund af branche- eller lovkrav, eller som har deres egne krav til opbevaring, en metode til at arkivere bestemte Lync-relaterede kommunikations- og brugsdata til begrundelse for disse krav.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Arkivering gemmer indholdet for både peer-to-peer-kommunikation og chat med flere deltagere, mødeindhold, herunder overført indhold (f.eks. uddelingskopier) og begivenhedsrelateret indhold (f.eks. når en mødedeltager tilmelder sig, forlader mødet, deler indhold eller ændrer synlighed) på en server, der konfigureres af virksomhedsadministratoren. Peer-to-peer-filoverførsler, lyd/video til peer-to-peer-samtaler, programdeling under peer-to-peer-samtaler, samtaleanmærkninger og afstemninger kan ikke arkiveres. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Gør det muligt for en organisation at arkivere indhold for at imødekomme branche-, lov- eller egne krav til opbevaring.

Valg/styring: Arkivering er som standard slået fra. Der er ingen kontrolelementer på brugerniveau til denne funktion. Virksomhedsadministratoren for organisationen administrerer det.

 • Opdater Politik for arkivering og Arkiveringskonfiguration på siden Overvågnings- og arkiveringsindstillinger.

Sådan aktiveres Exchange-integration:

 • Opdater Arkiveringskonfiguration på siden Overvågnings- og arkiveringsindstillinger.

Bemærk!: Når Exchange-integration er aktiveret, skal brugere, som hører til Microsoft Exchange Server 2010 eller nyere, administreres fra Exchange Kontrolpanel.

Aktivitetsopdatering

Hvad denne funktion bruges til: Slutbrugere kan bruge aktivitetsopdateringen til at se "sociale opdateringer" fra deres kontakter på listen over kontakter. Den giver slutbrugerne mulighed for at vise andre de seneste personlige noter, ændringer af billedet af dig og ændringer af stillingsbetegnelse eller kontorets placering.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Slutbrugere kan via oplysninger om tilstedeværelse publicere følgende oplysninger i Microsoft Lync 2013:

 • Opdateringstiden for deres virksomhedsbillede (fra virksomhedens adresseliste, f.eks. Active Directory Domain Services)

 • Et webbillede (som slutbrugeren overfører og vil have andre til at se) med den opdaterede tid

 • Det tidspunkt, hvor virksomhedstitlen blev ændret, og selve titlen (fra virksomhedens adresseliste)

 • Det tidspunkt, hvor virksomhedens kontoradresse blev ændret, og selve kontoradressen (fra virksomhedens adresseliste)

 • En oversigt over de seneste adskillige personlige noter, som er blevet sendt

 • Deres Fraværende-note fra Microsoft Exchange Server

Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Disse oplysninger deles med de kontakter på slutbrugerens liste over kontakter, der ser deres aktivitetsopdatering, og som er i fortrolighedsforholdet Venner og familie, Arbejdsgruppe, Kollegaer eller Eksterne kontakter.

Valg/styring: Virksomhedens administrator kan konfigurere in-band-indstillingen PersonalNoteHistoryDepth, som styrer, hvor mange personlige noter der opbevares for slutbrugeren. Hvis den angives til 0, gemmes der ingen noteoversigt, og kun den aktuelle note gemmes (som i tidligere versioner). Alle slutbrugere har også mulighed for ikke at publicere noget i aktivitetsopdateringen ved at vælge den relevante indstilling i dialogboksen med indstillinger i deres Lync-klient.

Tjenesten Adressekartotek

Hvad denne funktion bruges til: Adressekartotekstjenesten gør det muligt for Lync Server-klienter, f.eks. Lync 2010-klienter til stationære pc'er og nyere, Lync til mobile enheder osv. at søge efter kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Slutbrugeren angiver en søgestreng, som derefter bruges til at søge efter en tilsvarende streng i databasen i adressekartoteket eller i de hentede filer i adressekartoteket. Alle tilsvarende poster, der bliver fundet for en bestemt søgestreng, returneres til klienten igen.

Brug af oplysninger: Oplysningerne i søgestrengen bruges til at søge efter tilsvarende poster.

Valg/styring: Adressekartotekstjenesten er som standard aktiveret. Du kan ikke deaktivere denne tjeneste.

Kontrolelementet Opkaldsadgang

Hvad denne funktion bruges til: Adgangskontrol for opkald giver virksomhedens administratorer mulighed for at styre mængden af lyd- og videotrafik på Lync Server på WAN-forbindelsen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Under udførelse af adgangskontrol for opkald indsamles, behandles og modtages IP-adresserne for den person, der foretager et opkald, og den person, der modtager et opkald, oplysningerne om slutpunktets placering (inden for og uden for virksomhedsnetværket) på begge sider, og om opkaldet er medlem af organisationsnetværket. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Virksomhedens administrator kan bruge oplysningerne til at administrere virksomhedens brug af en bestemt WAN-forbindelse til lyd- og videoopkald i Lync Server.

Valg/styring: Adgangskontrol for opkald er som standard slået fra, men virksomhedens administrator kan slå funktionen til ved at gå til indstillingssiden Netværkskonfiguration i kontrolpanelet i Lync Server og opdatere Global politik for aktivering af styring af båndbredde.

Bemærk!: Nødtjenester kan påvirkes af politikker for adgangskontrol for opkald (dvs. nødtjenester viderestilles måske til den forkerte trunk).

Poster for opkaldsdetaljer (CDR) Dataindsamling og -rapportering

Hvad bruges denne funktion til: Funktionen Poster for opkaldsdetaljer (CDR) Dataindsamling og -rapportering indsamler og rapporterer oplysninger for registreringer, peer-to-peer-kommunikation og møder, der er foretaget med Lync Server.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis funktionen er aktiveret, optages dataene fra alle tilmeldinger, peer-to-peer-kommunikationer og -møder i CDR-databasen. (Indholdet optages ikke). CDR-dataene gemmes i Monitoring Server-databasen, der implementeres i virksomheden og rapporteres i et sæt Monitoring Server-standardrapporter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: CDR-dataene kan bruges til at gennemgå oversigten over registreringer, peer-to-peer-kommunikation og møder, der er foregået i organisationen.

Valg/styring: CDR er som standard slået til, men virksomhedens administrator skal installere en Monitoring Server, der har forbindelse til en Monitoring Server-backenddatabase, for at indsamle CDR-dataene. Virksomhedens administrator kan implementere Monitoring Server-standardrapporter eller oprette brugerdefinerede rapporter ved at forespørge Monitoring Server-databasen.

Opkaldsdelegering

Hvad denne funktion bruges til: Ved hjælp af stedfortræderfunktionen kan brugerne angive en eller flere personer (stedfortrædere) til at foretage eller besvare opkald eller deltage i onlinemøder på deres vegne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Ved udnævnelse af stedfortrædere skal brugeren angive kontaktoplysninger om stedfortrædere under konfigurationsprocessen. Brugere, der konfigureres som stedfortrædere, modtager en meddelelse om, at en person inden for organisationen har udpeget dem som stedfortræder. Når en stedfortrædere besvarer et opkald på vegne af den person, der har tildelt dem som stedfortræder, modtager vedkommende en mail med oplysninger om denne hændelse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Stedfortræderens kontaktoplysninger bruges til at give vedkommende mulighed for at foretage og modtage opkald og planlægge eller deltage i møder på vegne af den person, vedkommende er stedfortræder for.

Valg/styring: Opkaldsdelegering er som standard slået fra. Virksomhedsadministratoren kan aktivere og deaktivere Opkaldsdelegering for organisationen ved at angive EnableDelegation til True.

Bemærk!: Virksomhedsadministratorer kan konfigurere synkronisering af stedfortrædere i Exchange-kalenderen med Lync Server 2010 eller nyere. Når funktionen er aktiveret, tilføjes stedfortrædere i Exchange-kalenderen med de rette tilladelser (lig med eller større end tilladelsen Ikke-redigerende forfatter) automatisk som stedfortrædere i Lync. Dette ændrer dog ikke indstillingerne for viderestilling af opkald.

Opkalds-id

Hvad denne funktion bruges til: Opkalds-id kontrollerer det telefonnummer, som vises for den person, der ringes til. Virksomhedsadministratoren kan vælge at tilsidesætte opkalds-id ved at angive et alternativt nummer, som vises som opkalds-id for alle udgående opkald fra firmaet eller for et bestemt sæt numre. Administratoren kan f.eks. konfigurere Opkalds-id, så firmaets normale telefonnummer vises i stedet for brugerens personlige arbejdstelefonnummer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Brugerens telefonnummer eller det alternativt konfigurerede telefonnummer. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Når brugeren foretager et opkald, vises brugerens telefonnummer eller et alternativt nummer (hvis det er konfigureret) for opkaldsmodtageren.

Valg/styring: Du kan markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul opkalds-id ved at gå til siden Rute i kontrolpanelet i Lync Server. Hvis Skjul opkalds-id ikke er markeret, vises telefonnummeret på den person, der ringer op. Hvis Skjul opkalds-id er markeret, skal der angives et alternativt nummer, som vises for den person, der ringes til

Visning af navn på person, der ringer op

Hvad denne funktion bruges til: Dette viste navn indeholder slutbrugerens navn, som det er gemt på det lokale lager på Lync Server (adressekartotekstjenesten). I forbindelse med udgående opkald på Lync Server til PSTN (Public Switched Telephone Network) kan du bruge denne funktion til at sende oplysninger om det viste navn for udgangs-PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: I forbindelse med udgående opkald fra Lync Server-netværket sendes det viste navn til udgangs-PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren, hvis der ikke er begrænsninger i form af beskyttelse af personlige oplysninger i Lync Server, så disse oplysninger ikke kan angives. Disse oplysninger kan derefter vises for den person, der modtager opkaldet.

Brug af oplysninger: Oplysningerne bruges, så den person, der ringes til, får vist navnet på den person, der ringer, sammen med telefonnummeret på den person, der ringer op. Denne indstilling kan ændres.

Valg/styring: I øjeblikket er der ingen kontrolelementer i Lync Server til angivelse af begrænsninger i form af beskyttelse af personlige oplysninger til klargøring af oplysninger om vist navn. Det viste navn overføres altid fra serveren. Visse PSTN-gateways/IP-PBX'er/sessionsgrænsecontrollere kan måske filtrere eller erstatte oplysningerne om vist navn pr. opkaldsretning (indgående, udgående).

Logføring på klientsiden

Hvad denne funktion bruges til: Logføring på klientsiden indsamler oplysninger, som supportteamet på andet niveau kan bruge til at bestemme årsagen til problemet. Logge på klientsiden gemmes lokalt på computeren.

Oplysninger indsamles, behandles eller overføres: Når logføring på klientsiden aktiveres, logføres og gemmes der bestemte oplysninger om forbrug på computeren. Disse oplysninger kan omfatte mødets emne og placering, SIP-meddelelser, svar på Lync-invitationer, oplysninger om afsender og modtager af chatbeskeder, meddelelsens rute, brugerens liste over kontakter og tilstedeværelsesoplysninger, navnene på alle programmer, vedhæftede filer, Microsoft PowerPoint-filer, whiteboards eller afstemninger, der er delt, for at medtage eventuelle afstemningsspørgsmål, der er delt, og et indeks over, hvordan de har stemt, logføres alt sammen i loggene på klientsiden. Indholdet af Lync-samtaler gemmes ikke (chatbeskeder, PowerPoint-slides, whiteboardindhold, noter, oplysninger om afstemninger osv.) i loggene på klientsiden. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der indsamles i loggene på klientsiden, kan anvendes af kundesupport eller sendes til Microsoft til fejlfinding i Lync.

Valg/styring: Logføring på klientsiden er som standard slået fra. Virksomhedsadministratoren kan aktivere eller deaktivere denne funktion for sin virksomhed ved at angive ucEnableUserLogging til 1.

Nødtjenester (112)

Hvad denne funktion bruges til: Når virksomhedsadministratoren gør Nødtjenester tilgængelige, får Lync mulighed for at overføre en placering for en tredjeparts omdirigeringsserviceudbyder, der er valgt af kunden. Tredjepartens omdirigeringsserviceudbyder overfører derefter placeringen af redningsmandskab, når der bliver ringet til en nødtjeneste (f.eks. 112 i Danmark). Når det er aktiveret, er de placeringsoplysninger, som overføres til redningsmandskab, den placering, som virksomhedsadministratoren har tildelt for hver bruger (f.eks. bygning- og kontornummer) og angivet i placeringsdatabasen, eller hvis en sådan placering ikke er tilgængelig, den placering, som brugerne muligvis har angivet manuelt i feltet Placering. Hvis en bruger ringer til nødtjenester, mens de bruger Lync via en trådløs internetforbindelse, mens de stadig er på deres arbejdsplacering, er de placeringsoplysningerne, som overføres til redningsmandskab, kun en omtrentlig placering baseret på den placering, der er tildelt det trådløse slutpunkt, som deres computer er forbundet til. Placeringsoplysningerne for det pågældende trådløse slutpunkt angives desuden manuelt af virksomhedsadministratoren, og derfor er de placeringsoplysninger, der overføres til nødtjenesten, muligvis ikke brugerens faktiske placering. Før denne funktion kan fungere korrekt, skal virksomheden beholde en distributionsservice, som leveres af certificerede løsningsudbydere, og servicen er kun tilgængelig i USA.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De placeringsoplysninger, der indhentes af Lync, bestemmes af de automatiske placeringsoplysninger, der er udfyldt på placeringsoplysningsserveren, eller de placeringsoplysninger, brugeren har angivet manuelt i feltet Placering. Disse oplysninger gemmes i hukommelsen på brugerens computer, og når der ringes til et nødtjenestenummer, overføres disse placeringsoplysninger med opkaldet med henblik på viderestilling til den relevante nødtjenesteudbyder og angivelse af deres omtrentlige placering. Deres placering kan også sendes ved at bruge en chatbesked til en lokal sikkerhedsdesk. Ved nødopkald vil posten med opkaldsdetaljer indeholde deres placeringsoplysninger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Placeringen bruges til at omdirigere opkaldet til den relevante nødtjenesteudbyder og til at sende nødsvar. Disse oplysninger kan også sendes til virksomhedens sikkerhedsdesk som en besked med kalderens placering og tilbagekaldsoplysninger.

Valg/styring: Denne funktion deaktiveres som standard. Virksomhedsadministratoren aktiverer den.

Deaktiveret:

Nødtjenester er som standard deaktiveret. Hvis de er aktiveret af virksomhedsadministratoren, kan placeringspolitikken ændres eller fjernes fra undernet og/eller brugere, og omdirigeringstjenesten kan afbrydes fra tjenesteudbyderen.

Aktiveret:

En placeringspolitik, der aktiverer nødtjenester, skal defineres og tildeles til et undernet, hvor der registreres UC-klienter (unified communications, samlet kommunikation) fra og/eller til brugere. Der skal opnås omdirigering af nødtjenester fra en tjenesteudbyder og oprettes forbindelse til den etablerede tjenesteudbyder.

Bemærk!: Virksomhedsadministratoren kan begrænse muligheden for opkald til nødtjenester til en brugers arbejdsplads, så brugeren kan kontakte administratoren for at få oplysninger om tilgængeligheden af nødopkaldstjenesten.

Placeringsinfrastruktur

Hvad denne funktion bruges til: Oplysninger om slutbrugerens placering og tidszone beregnes og deles med andre via tilstedeværelsesfunktionaliteten.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Dataene om slutbrugerens geografiske placering indsamles på en af to måder: Brugeren angiver dataene manuelt, eller de udfyldes automatisk af virksomhedens LIS-server (Location Information Server). Derudover hentes slutbrugerens tidszone fra Windows-operativsystemet på slutbrugerens computer. De data om placering, der indsamles, består af en streng med en beskrivelse og formaterede adresseoplysninger. Beskrivelsen kan være en hvilken som helst streng, der giver andre oplysninger om slutbrugerens placering (f.eks. "Hjemme" eller "Arbejde"), mens de formaterede adresseoplysninger er en officiel adresse (f.eks. "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052"). Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Beskrivelsen af placeringen og tidszonedataene deles med andre via Lync-tilstedeværelse, afhængigt af hvordan deres fortrolighedstilstand for tilstedeværelse er konfigureret. Oplysningerne vises på brugerens visitkort. Bemærk, at den formaterede adresse eller den officielle adresse ikke deles via visitkortet, men kan overføres til medarbejdere ved nødtjenesten, hvis slutbrugeren foretager et nødopkald(f.eks. 112). (Se beskrivelsen under "Nødtjenester").

Valg/styring: Virksomhedsadministratoren har følgende kontrolelementer:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Hvis den indstilles til Sand, er placeringsnavnet i placeringsfeltet og en udfyldt placeringsdialogboks tilgængelig ved at bruge Angiv placering i placeringsområdemenuen. Hvis den indstilles til Falsk, er der en begrænset placering tilgængelig for placeringsnavnet i placeringsfeltet. Når kontrolelementet er indstillet til Sand, deles placeringsdataene ved nødopkald. Hvis den indstilles til Falsk, deles den ikke ved nødopkald. Dette kan ikke tilsidesættes af slutbrugere. Bemærk, at placeringsbeskrivelsen (hentes enten fra LIS eller indtastes af slutbrugeren) stadig deles via tilstedeværelse, uanset hvordan dette kontrolelement er indstillet.

 • UseLocationForE911Only: Hvis den er indstillet til Sand, deles placeringsdataene i LIS ikke automatisk via tilstedeværelse. Hvis den indstilles til Falsk, deles placeringsdataene i LIS automatisk via tilstedeværelse.

 • PublishLocationDataDefault: Dette kontrolelement konfigurerer standardindstillingen for alle brugere, som ikke eksplicit har valgt, om de vil dele deres placeringsbeskrivelse via tilstedeværelse. Hvis den indstilles til Sand, deles placeringen som standard. Hvis den er indstillet til Falsk, deles placeringen som standard ikke.

 • LocationRequired: Denne indstilling styrer, om slutbrugere bliver bedt om at angive deres placering. Der er tre mulige værdier: Ja, Ansvarsfraskrivelse og Nej.

  • Ja - Viser "Angiv din placering" med rødt, hvis der ikke er nogen placeringsdata.

  • Ansvarsfraskrivelse - Viser "Angiv din placering" med rødt med et "X" ud for, hvis der ikke er placeringsdata. Slutbrugere kan klikke på X'et for at vise ansvarsfraskrivelsen. Bemærk: Hvis en virksomhedsadministrator vælger denne værdi, skal de også udfylde teksten for ansvarsfraskrivelsen.

  • Nej - Viser "Angiv din placering" med sort, når der ikke er nogen placeringsdata.

Lync Web App Server

Hvad denne funktion bruges til: Microsoft Lync Web App-webkomponenten skal implementeres, før du kan bruge Lync Web App, som er et Microsoft Silverlight-mødeprogram, der er baseret på en browser-plug-in.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Slutbrugerens logonadresse, adgangskode og mødeoplysninger bruges til at godkende brugeren, før der oprettes forbindelse til et møde. Oplysninger om deling af program og deling af skrivebord deles med alle brugere i det pågældende møde. Alle mødedeltagere kan se slutbrugerens tilstedeværelse og kontaktoplysninger.

Brug af oplysninger: Brugerens logonadresse, adgangskode og mødeoplysninger bruges til at godkende brugeren, før der oprettes forbindelse til et møde.

Valg/styring: Lync Web App-webkomponenten er som standard aktiveret.

Placeringsaspekter ved medietilsidesættelse

Hvad denne funktion bruges til: Medietilsidesættelse bestemmer lokaliteten for de lokale standardmedieafslutnings-IP-adresser for en Lync Server-bruger og PSTN-gateway/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren, der skal bruges i et PSTN- eller PBX-opkald, der er knyttet til den pågældende bruger. Hvis de to elementer er placeret, så der er god forbindelse og ingen båndbreddebegrænsninger, samtidig med at medietilsidesættelse er aktiveret, flyder medier direkte mellem Lync Server-brugeren og PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren, og Lync Server Mediation Server tilsidesættes. Signalet for opkaldet vil fortsat gå fra Lync Server-brugeren til Lync Server Mediation Server og til PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Du kan bestemme lokaliteten for de lokale standardmedieafslutnings-IP-adresser for slutbrugeren og PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren ved at sammenligne de enkelte lokale standardmedie-IP-adresser med et tilsidesættelses-id, der gemmes på Lync Server-konfigurationslageret. Tilsidesættelses-id'et er et GUID, og det er ikke filtreret af adgangsproxyen, så det angives for eksterne brugere og tilknyttede brugere, samtidig med at det er tilgængeligt for interne brugere. Denne funktion sender ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Hvis Lync Server-brugeren og PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren findes i samme landestandard, er det tilsidesættelses-id, der er knyttet til de enkelte elementers lokale standardmedie-IP, det samme. Den part, der modtager tilsidesættelses-id'et fra peer'en, kan se, at vedkommendes eget tilsidesættelses-id stemmer overens. I dette tilfælde kan mediet for opkaldet gå direkte mellem Lync Server-brugeren og PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgrænsecontrolleren og springe Mediation Server over.

Valg/styring: Medietilsidesættelse er som standard deaktiveret både globalt og for hver trunk til en bestemt PSTN-gateway/IP-PBX/Session Border Controller. Virksomhedsadministratoren kan aktivere det både globalt og for en bestemt trunk med en af de følgende to metoder.

Brug af Kontrolpanel i Lync Server

 • Global tilsidesættelse aktiveres ved at klikke på Netværkskonfiguration, dobbeltklikke på konfigurationen Global på listen og derefter klikke på Aktivér medietilsidesættelse på siden Rediger global indstilling og vælge nøjagtigheden.

 • Tilsidesættelse for en bestemt trunk aktiveres ved at klikke på Stemmedistribution, klikke på fanen Trunkkonfiguration, dobbeltklikke på en eksisterende trunk og derefter klikke på Aktivér medietilsidesættelse.

Brug af Microsoft Lync Server 2013 Management Shell

 • Cmdlet'erne New-CsTrunkConfiguration eller Set-CsTrunkConfiguration kan bruges til at aktivere medietilsidesættelse for en trunk.

 • Cmdlet'erne New-CsNetworkMediaBypassConfiguration og Set-CsNetworkConfiguration kan bruges til at aktivere global medietilsidesættelse.

Deling af vedhæftede filer i møder

Hvad denne funktion bruges til: Vedhæftede filer under møder giver mødearrangører mulighed for at overføre og dele filer med mødedeltagere enten ved at vise dem i mødet eller ved at gøre dem tilgængelige, så de kan hentes senere.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Vedhæftede filer under møder overføres af mødearrangøren og gemmes på Lync Server. Virksomhedens administrator kan angive, hvor lang tid vedhæftede filer skal være tilgængelige på serveren. Disse kan hentes af mødearrangøren og mødedeltagere, indtil mødearrangøren sletter dem, eller den periode, administratoren har angivet, udløber. På det tidspunkt slettes den vedhæftede fil. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Overførte vedhæftede filer i møder deles med og kan hentes af mødedeltagere. Tilgængeligheden af vedhæftede filer kan begrænses til bestemte mødedeltagerroller (arrangører, præsentationsværter, alle). Hvis en vedhæftet fil er blevet adgangsbegrænset for en bestemt rolle, vil den ikke være synlig på listen over vedhæftede filer for denne rolle.

Valg/styring: Filer, der er vedhæftet i et møde, er som standard aktiveret. Virksomhedens administrator kan aktivere eller deaktivere denne funktion for nogle af eller alle brugere via politikken AllowFileTransfer.

Peer-to-peer-filoverførsel

Hvad denne funktion bruges til: Med peer-to-peer-filoverførsel kan Lync-brugere overføre filer til hinanden via peer-to-peer-chatsamtaler (med to deltagere).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Filen overføres direkte mellem filens ejer og den anden person i samtalen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Brugerne vælger at starte filoverførslen og vælge den fil, der skal overføres. Filmodtageren skal acceptere at modtage filen. Filer, som deles via peer-to-peer-filoverførsel gemmes ikke på Lync Server.

Valg/styring: Peer-to-peer-filoverførsel er som standard aktiveret. Virksomhedsadministratoren kan aktivere eller deaktivere denne funktion for enkelte eller alle brugere via politikken EnableP2PFileTransfer.

Fast gruppechattjeneste

Hvad denne funktion bruges til: Fast gruppechattjeneste giver brugerne mulighed for at samarbejde ved at skrive meddelelser i faste chatrum. Dataene gemmes på serveren, og medlemmerne af chatrummet kan få adgang til disse data, herunder også historiske data. Fast gruppechattjeneste giver brugerne mulighed for at føre gruppesamtaler, søge efter, tilmelde sig og deltage i gruppechatsamtaler, søge efter indhold i og på tværs af chatrum samt at oprette filtre til sporing af samtaler om bestemte emner.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Fast gruppechattjeneste lagrer indholdet af gruppechatsamtaler på en server, der konfigureres af virksomhedsadministratoren. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Fast gruppechattjeneste er en fast chat ligesom et "chatrum", hvor samtalen aldrig rigtig slutter, når chatmedlemmerne går ind i og forlader samtalen. For at dette kan fungere sådan, skal chatten være fast.

Valg/styring: Fast gruppechattjeneste skal aktiveres af virksomhedsadministratoren. Hvis den er aktiveret, kan administratoren bestemme opbevaringsperioden, hvilken server disse oplysninger lagres på, hvis historik for gruppechat arkiveres af lovmæssige krav eller andre årsager, samt administrere/ændre egenskaber i et rum. Brugere med forskellige roller har i forskellig grad adgang til de faste, gemte data, hvilket kan ses ud af følgende liste.

 • Administratorer kan slette ældre indhold (f.eks. indhold, der er fra før en bestemt dato) fra et hvilket som helst chatrum for at forhindre, at databasen kommer til at fylde for meget. Eller de kan fjerne eller erstatte beskeder, der anses for upassende i et givet chatrum.

 • Slutbrugere, herunder forfattere til beskeder, kan ikke slette indhold fra noget chatrum.

 • Ledere af chatrum kan deaktivere rum, men de kan ikke slette dem. Kun administratorer kan slette et chatrum, efter det er blevet oprettet.

Personligt billede

Hvad denne funktion bruges til: Personligt billede giver brugerne mulighed for at vise deres personlige billede til andre personer i deres organisation på visitkortet. Hvis en bruger vælger at vise sit personlige billede på visitkortet, kan andre Lync-brugere se billedet på listen over kontakter i Lync via indstillingen "Vis fotos af kontakter". Hvis brugerne vælger at vise deres personlige billede til andre, kan de vælge at vise det standardbillede, der bruges af deres organisation, hvis denne egenskab er aktiveret for virksomheden, ellers kan de overføre et billede fra computeren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Indstillinger for personligt billede samt alle brugerdefinerede billeder, der er overført. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysningerne gemmes på Lync-serveren og anvendes til at tilpasse brugeroplevelsen og dele med andre.

Valg/styring: Virksomhedsadministratoren bestemmer:

•Om brugeren som standard deler billeder til at starte med eller ej. Dette kan tilsidesættes.

•Maksimumstørrelsen af et billede, som en bruger kan hente.

•Hvilke typer billeder der tillades.

Godkendelse med pinkode

Hvad denne funktion bruges til: Godkendelse med pinkode er en mekanisme, der bruges til at godkende brugere, som deltager i Conference Auto Attendant-møder, og til at godkende brugere, der implementerer Microsoft Lync Phone Edition første gang. Brugeren angiver telefonnummeret eller lokalnummeret og den pinkode, som Lync Server bruger til at validere brugerens legitimationsoplysninger. En pinkode kan angives af brugeren eller klargøres af virksomhedens administrator.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Under udførelse af godkendelse indsamles telefonnummeret eller lokalnummeret og brugerens pinkode. I Lync Server valideres disse oplysninger i forhold til backenddatabasen. Pinkoden gemmes i backenddatabasen som en envejshash af sikkerhedsmæssige årsager. Når den er angivet, kan pinkoden ikke ses af andre. En pinkode kan angives eller nulstilles af en bruger eller af en administrator eller helpdeskbruger.

Når en administrator eller supportmedarbejder opretter eller nulstiller pinkoden, vises den nye pinkode, og den kan evt. sendes i en mail til brugeren. Mailskabelonen kan tilpasses og indeholder tekst, som oplyser brugeren om, at pinkoden kan være blevet vist for administratoren eller supportmedarbejderen, og at det derfor anbefales, at brugeren indstiller pinkoden igen.

Brug af oplysninger: Pinkoden bruges af Lync Server til at godkende brugeren til mødet eller til at anvende den telefon, der kører Lync Phone Edition.

Valg/styring: Denne funktion er som standard aktiveret. Virksomhedens administrator kan deaktivere godkendelse via en pinkode på indstillingssiden Sikkerhed i kontrolpanelet i Lync Server ved at markere afkrydsningsfeltet Godkendelse med pinkode.

Afstemning

Hvad denne funktion bruges til: Med afstemning kan mødearrangøren hurtigt indsamle oplysninger eller samle præferencerne for møde- og samtaledeltagere. Disse oplysninger kan også gemmes og analyseres senere efter mødet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Individuelle stemmer er anonyme. De samlede afstemningsresultater ses af alle præsentationsværter og kan vises af enhver præsentationsvært for alle deltagere. Afstemninger gemmes på Lync Server i overensstemmelse med udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Med afstemningsfunktionen udvides samarbejdet ved at give præsentationsværter mulighed for hurtigt at bestemme deltagernes præferencer.

Valg/styring: Virksomhedsadministratoren har følgende politikker

 • EnableDataCollaboration: Denne politik giver virksomhedens administrator mulighed for at begrænse alle datasamarbejdsfunktioner – Microsoft PowerPoint-samarbejde, fildeling, forespørgsler, whiteboardsamarbejde og vedhæftede filer. Hvis denne politik er angivet til Falsk, er politikkerne på funktionsniveau for disse funktioner irrelevante.

 • AllowPolling: Denne politik giver virksomhedens administratorer mulighed for at aktivere eller deaktivere afstemningsfunktionen. Denne funktion er som standard aktiveret.

Samarbejde med PowerPoint

Hvad denne funktion bruges til: Samarbejde med PowerPoint giver brugere mulighed for at vise, se og anmærke PowerPoint-præsentationer under en onlinesamtale eller et onlinemøde.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Slutbrugerens handlinger medfører alle anvendelser af denne funktion – uanset om de overfører, navigerer gennem eller anmærker en PowerPoint-præsentation. Enhver fil, der præsenteres i en samtale eller på et møde, sendes til alle mødedeltagere, og de vil kunne hente den direkte fra en mappe på deres computer. Filens ejer eller præsentationsværten kan begrænse andres muligheder for at gemme filen, men det begrænser dem ikke i at hente eller se den. PowerPoint-filer gemmes på Lync Server i overensstemmelse med udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Samarbejde med PowerPoint hjælper samtaledeltagere med at levere effektive præsentationer og modtage feedback.

Valg/styring: Virksomhedsadministratoren har følgende politikker:

 • EnableDataCollaboration – Denne politik giver virksomhedsadministratoren mulighed for at begrænse eller tillade alle datasamarbejdsfunktioner – Samarbejde med PowerPoint, Fildeling, Afstemning, Samarbejde med Whiteboard og Vedhæftede filer. Hvis denne politik indstilles til Falsk, er politikkerne på funktionsniveau for disse funktioner ikke relevante.

 • AllowAnnotations: Denne politik giver virksomhedsadministratoren mulighed for at begrænse anmærkningsfunktionerne i PowerPoint-indhold for mødedeltagere.

Derudover kan præsentationsværter begrænse anmærkninger i PowerPoint-præsentationer efter deltagerrolle (Ingen, Kun præsentationsværter, Alle) via dialogboksen Indstillinger for møde. Denne indstilling er tilgængelig for de enkelte møder.

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Tilstedeværelses- og kontaktoplysninger giver brugeren mulighed for at få vist tilstedeværelses- og kontaktoplysninger om andre brugere (både i og uden for organisationen) og dele de oplysninger, de selv har publiceret, som f.eks. tilstedeværelse, status, stilling, telefonnummer, placering og noter. Virksomhedsadministratoren kan også konfigurere integrationen med Microsoft Outlook og Microsoft Exchange Server, så en brugers fraværsmeddelelser og andre statusoplysninger (f.eks. når en bruger har planlagt et møde i sin Outlook-kalender) vises.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Brugerens logonadresse og adgangskode til logon- og godkendelsesformål. Alle andre telefonnumre, de vil gøre tilgængelige, oplysninger som f.eks. fraværsmeddelelser og andre statusoplysninger, hvis Microsoft Outlook og Microsoft Exchange Server-integration er konfigureret af administratoren og aktiveret i Outlook, herunder eventuelle noter eller tilgængelighed, der er foretaget manuelt af brugeren, gøres tilgængelige på visitkortet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Logonadressen og adgangskoden bruges til at logge på Lync og oprette forbindelse til Lync Server. Afhængigt af brugerens konfiguration af indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger vil andre Lync-brugere og -programmer have mulighed for at få adgang til oplysninger om tilstedeværelse, kontakter og status, hvis de publiceres, så brugerne får nemmere ved at kommunikere med hinanden.

Valg/styring: Brugere kan vælge, hvilke oplysninger der skal publiceres om dem, eller deres administrator kan konfigurere publicerede oplysninger på deres vegne. Virksomhedens administrator kan deaktivere slutbrugerens mulighed for at styre de publicerede oplysninger ved at gå til siderne Brugere og Indstillinger for chat og tilstedeværelse i kontrolpanelet i Lync Server.

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er en indstilling, der bruges til at bestemme, hvor stor en del af oplysningerne om tilstedeværelse (f.eks. Online, Optaget, Vil ikke forstyrres osv.) der skal deles med kontakter, der står på listen over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres, skifter Lync til en tilstand, hvor brugerne kan justere brugerindstillingerne, så oplysningerne om tilstedeværelse kun deles med kontakter, der står på listen over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Denne indstilling giver brugerne mulighed for at bestemme, hvordan deres tilstedeværelsesdata deles.

Valg/styring:

 • Virksomhedsadministratoren kan på puljeniveau vælge at aktivere Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger (med indstillingen EnablePrivacyMode). Når den er aktiveret, skifter alle slutbrugere af Lync som standard til Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger, så snart de logger ind.

 • Når Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret på serveren, med administratorindstillingen, kan slutbrugerne vælge, om alle kan se deres tilstedeværelse (standardtilstand), eller om kun deres kontakter kan se deres tilstedeværelse (Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger).

 • Hvis tilstanden Standard er aktiveret på serveren med administratorindstillingerne, kan slutbrugerne ikke skifte til Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger. De kan kun arbejde i standardtilstand. Men de kan fravælge Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger på forhånd, så de ikke skifter, når de logger ind i Lync, hvis administratoren senere skifter til Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger.

Privat linje

Hvad denne funktion bruges til: Du kan bruge funktionen Privat linje til at tildele et ikke-publiceret ekstra telefonnummer til en slutbruger. Slutbrugeren kan vælge at give det ekstra telefonnummer til andre.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Disse oplysninger fra funktionen Privat linje indsamles på samme måde, som opkald til et almindeligt ikke-privat nummer håndteres, dvs. poster om opkaldsdetaljer gemmes, som de er, for alle opkald.

Der er eksempler, hvor det private nummer utilsigtet sendes til en tredjepart, f.eks. når den person, der ringer op til det private nummer, viderestiller opkaldet til en anden.

Brug af oplysninger: Disse oplysninger bruges til at få vist en oversigt over opkaldsforekomster. I afsnittet Dataindsamling og rapportering af poster med opkaldsdetaljer kan du finde flere oplysninger.

Valg/styring: Der er ingen styring for slutbruger eller administrator i forbindelse med denne funktion.

Kvalitet af oplevelse (QoE) Dataindsamling og -rapportering

Hvad denne funktion bruges til: Du kan bruge funktionen Dataindsamling og -rapportering om QoE (Quality of Experience) til at indsamle og rapportere om mediekvaliteten for peer-to-peer-kommunikation og -møder ved hjælp af Lync. Disse statistikker omfatter IP-adresser, tab, brugte enheder, oplevelser med dårlig kvalitet, der er indtruffet i opkaldet osv.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis virksomhedens administrator aktiverer QoE, optages data, der beskriver mediekvaliteten for peer-to-peer-kommunikation og -møder i QoE-databasen i Lync. Du kan ikke bruge denne funktion til at optage indholdet af Lync. QoE-dataene gemmes i backenddatabasen for overvågningsserveren, der implementeres i virksomheden og rapporteres i et sæt standardrapporter for overvågningsserveren. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Virksomhedsadministratoren har adgang til disse oplysninger og kan bruge dem til at indsamle feedback om kvaliteten af medier, der anvendes i systemet. Dette omfatter brugerens IP-adresser.

Valg/styring: QoE er som standard aktiveret, men virksomhedens administrator skal installere en overvågningsserver, der har forbindelse til en backenddatabase for overvågningsserveren, for at indsamle QoE-dataene. Virksomhedsadministratoren kan implementere standardrapporter for overvågningsserveren eller oprette brugerdefinerede rapporter ved at forespørge overvågningsserverdatabasen.

Virksomhedsadministratorer kan deaktivere QoE-rapporter ved hjælp af følgende Windows PowerShell-cmdlet til Lync Server:

Set-CsQoEConfiguration – EnableQoE $False

Rollebaseret adgangskontrol

Hvad denne funktion bruges til: Du kan bruge funktionen Rollebaseret adgangskontrol til at uddelegere administrative rettigheder for scenarier med virksomhedens administrator. Virksomhedens administrators arbejde på brugergrænseflader til administration kan begrænses til særligt tilladte handlinger, og hvilke objekter der kan redigeres.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De funktioner, virksomhedens administrator kan udføre, evalueres under kørsel, afhængigt af brugerens gruppemedlemskab, især Active Directory-sikkerhedsgrupper. De funktioner, en rolle i systemet kan udføre, konfigureres og angives på den centrale administrationsserver.

Brug af oplysninger: Virksomhedens administrator kan konfigurere flere RBAC-administrationsroller for en bestemt installation. Virksomhedens administrator kan få vist alle roller, en anden administrator er medlem af.

Valg/styring: Det er sikkerheds- og godkendelsesmekanismen for it-administrationsopgaver. Funktionen påvirker ikke og kan ikke ses af slutbrugerne.

Optagelse

Hvad denne funktion bruges til: Optagelse giver mødedeltagere mulighed for at optage al lyd, video, chat, programdeling, Microsoft PowerPoint-præsentationer, whiteboard og afstemninger, der forekommer under et møde, til arkivering eller afspilning.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis mødedeltagerne vælger at optage en session, gemmes optagelsen lokalt på computeren. Hvis deltagerne deler indhold under et møde, der optages, medtages dette indhold i mødeoptagelsen. Når en deltager starter en optagelse, sendes der en meddelelse til alle deltagerne med kompatible klienter og enheder om, at optagelsen finder sted. Deltagerne i en optaget session, der bruger klienter eller enheder, som ikke er kompatible, vil stadig blive optaget, men de modtager ikke en meddelelse om optagelse. Du kan finde en liste over klienter og enheder, som ikke er kompatible, nedenfor. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Inkompatible klienter omfatter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-version)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-version)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Inkompatible enheder omfatter:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Bemærk!:  Uanset hvilken enhed der bruges, vil en deltager, der bruger video i fuldskærmsvisning under et møde eller en samtale, ikke få besked om, at en optagelse er startet, før han eller hun returnerer til samtalevinduet.

Brug af oplysninger: Optagelsen gemmes lokalt på computeren og kan bruges eller deles af ejeren på samme måde som en hvilken som helst anden filtype. Hvis der opstår fejl under udgivelsen af en optagelse, kan data, der er optaget under en afbrudt optagelsestilstand, utilsigtet blive medtaget i optagelsen. Hvis en del af udgivelsesfasen mislykkes (se en advarselsstatus i Optagelsesstyring), skal optagelser ikke distribueres til andre, selvom de kan afspilles i en eller anden form.

Valg/styring: Virksomhedsadministratoren har følgende kontrolelementer:

 • AllowConferenceRecording: Standardpolitikindstillingen er Falsk.

  • For den bruger, som eskalerer fra et peer to peer-opkald til et møde, kan alle præsentationsværter optage, hvis deres politik er indstillet til Sand.

  • For den bruger, som starter et ad hoc-møde, kan alle præsentationsværter optage, hvis deres politik er indstillet til Sand.

  • For den bruger, som planlagde et møde, kan alle præsentationsværter optage, hvis deres politik er indstillet til Sand på det tidspunkt, hvor den første person tilslutter sig mødet.

  • For disse tre scenarier er optagelse ikke tilgængelig for hverken præsentationsværter eller deltagere, hvis politikken for den bruger, som eskalerede, startede eller planlagde et møde, er indstillet til Falsk.

  • Hvis politikken ændres, mens et møde er i gang, træder politikken muligvis ikke i kraft, før alle deltagere har forladt og tilsluttet sig mødet igen.

 • EnableP2PRecording: Standard er Falsk, og den indstilles, når brugeren logger ind i Lync.

  • Hvis den indstilles til Sand, kan en bruger, som starter en samtale med en person, som også har denne politik indstillet til Sand, optage.

  • Brugere kan kun optage, hvis begge parter i en peer to peer-kommunikation har tilladelse til at optage.

 • AllowExternalToRecord: Standard er Falsk. Eksterne brugere omfatter både sammenkædede og anonyme brugere.

  • Møde: Politikken AllowExternalToRecord anvendes på det tidspunkt, hvor den første person tilslutter sig møde, og kun når AllowConferenceRecording er indstillet til Sand.

   • Hvis den er indstillet til Sand, har præsentationsværter, som ikke er ansat i virksomheden, også tilladelse til at optage i et møde, hvor optagelse er tilladt. Hvis politikken ændres, mens mødet er i gang, træder den nye politik ikke i kraft, før alle deltagere har forladt og tilsluttet sig mødet igen.

   • Hvis den er indstillet til Falsk, har præsentationsværter, som ikke er ansat i virksomheden, ikke tilladelse til at optage i et møde, hvor optagelse er tilladt. Hvis politikken ændres, mens mødet er i gang, træder den nye politik ikke i kraft, før alle deltagere har forladt og tilsluttet sig mødet igen.

  • Peer to Peer (P2P): Politikken AllowExternalToRecord anvendes kun for peer to peer-samtaler, når politikken EnableP2PRecording er indstillet til Sand.

   • Hvis den er indstillet til Sand, har præsentationsværter, som ikke er ansat i virksomheden, tilladelse til at optage.

   • Hvis den er indstillet til Falsk, har præsentationsværter, som ikke er ansat i virksomheden, ikke tilladelse til at optage, men den bruger, som forhindrer optagelser af brugere, som ikke er ansat i virksomheden, kan optage.

Response Group Service – agentanonymisering

Hvad denne funktion bruges til: Virksomhedens administratorer kan bruge Svargruppetjeneste til at oprette og konfigurere en eller flere små svargrupper med henblik på at viderestille indgående opkald, der er foretaget til en eller flere angivne agenter eller slutbrugere, eller sætte dem i kø. Denne funktion giver en RGS-agent mulighed for at håndtere opkald uden automatisk at afsløre hans identitet over for den eksterne part.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Identiteten for en agent vises ikke på en visuel måde, hvis den eksterne part bruger en Microsoft Communications-klient eller en PSTN-telefon, men identiteten overføres i en SDP-pakke (Session Description Protocol), når chatmodalitet føjes til et anonymt taleopkald. Identiteten kan derfor hentes fra klientspor. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: En klient, der ikke er en Microsoft Communications-klient, kan vise oplysninger om agenten på brugergrænsefladen og dermed afsløre agentens identitet. Den kan give den eksterne part mulighed for at ringe til en agent direkte uden brug af RGS.

Valg/styring: Der er ingen styring for slutbruger eller administrator i forbindelse med denne funktion.

Logføring på serversiden

Hvad denne funktion bruges til: Logføring på serversiden sætter virksomhedens administrator i stand til at samle forskellige typer trafik til og fra et vilkårligt domæne eller en vilkårlig URI (Uniform Resource Identifier).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis virksomhedens administrator aktiverer logføring for Lync, medtages trafik til og fra det angivne domæne eller den angivne URI i logfilerne. Afhængigt af konfigurationen kan de indsamlede oplysninger bruges til at foretage fejlfinding. Oplysninger om slutbrugere, f.eks. som følgende, registreres i en fil, som administratoren har angivet: mødeemne, placering, SIP-meddelelser, svar på Lync-invitationer, oplysninger om afsender og modtager af hver enkelt Lync-meddelelse, meddelelsens rute, liste over kontaktpersoner, oplysninger om tilstedeværelse, chatbeskeder, samtaleindhold samt navne på evt. delte programmer, vedhæftede filer, Microsoft PowerPoint-filer, whiteboards, afstemninger og afstemningsspørgsmål og et indeks over valg, de har stemt for. Ingen oplysninger sendes automatisk til Microsoft, men administratoren kan vælge at sende oplysninger manuelt.

Brug af oplysninger: Logge på serversiden kan bruges til at foretage fejlfinding af Lync-problemer, dvs. til at bestemme, hvilke problemer der optræder på hvilken server eller hvilket domæne.

Valg/styring: Logføring på serversiden er som standard slået fra og skal aktiveres af en virksomhedsadministrator. Administratoren kan bruge følgende Windows PowerShell-cmdletter i brugergrænsefladen til kommandolinjen til at slå denne funktion til eller fra for hvert websted eller hver tjeneste eller server: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration og Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Hvis indholdet af chatsamtaler skal gemmes i en log, skal visse indstillinger angives med hjælp fra Microsoft Support.

Rapportering af fejl ved logon

Hvad denne funktion bruges til: Funktionen til rapportering af fejl ved logon opretter automatisk en fejlrapport, når en bruger forsøger at logge på Lync uden held. Brugeren får derefter mulighed for at sende fejlrapporten til Microsoft.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De oplysninger, der indsamles i fejlrapporten, omfatter oplysninger som f.eks. kvaliteten af brugerens internetforbindelse og eventuelle fejlkoder eller undtagelsesdata, der oprettes som følge af de mislykkede logonforsøg. Rapporten kan også indeholde personlige oplysninger som f.eks. brugerens IP-adresse og SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Disse oplysninger sendes måske til Microsoft.

Brug af oplysninger: De data, der er indeholdt i rapporten om logonfejl, bruges af Microsoft til at foretage fejlfinding af og løse logonproblemer. De bruges også af Microsoft til at identificere almindelige logonproblemer og tendenser som en hjælp til at forbedre Lync-logonoplevelsen.

Valg/styring: Denne funktion er som standard slået fra og kan administreres af virksomhedens administrator. Administratoren kan vælge, at der altid eller aldrig skal sendes rapporter om logonfejl til Microsoft, eller at brugeren selv kan bestemme.

Kompetencesøgning

Hvad denne funktion bruges til: Kompetencesøgning giver brugerne mulighed for at søge efter personer i virksomheden ved hjælp af en hvilken som helst egenskab, der vises i Microsoft SharePoint-tjenester (f.eks. navn, mail, kompetencer, ekspertiseområde osv.). Denne funktion er kun tilgængelig, hvis virksomhedsadministratoren har installeret SharePoint og har slået integration af Lync og SharePoint til.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Den søgeforespørgsel, der angives i Lync, sendes til virksomhedens SharePoint-server. Svaret fra SharePoint behandles i Lync, og søgeresultaterne og relaterede oplysninger vises. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysninger, der angives af brugeren, sendes til SharePoint for at hente søgeresultater, som vises i Lync.

Valg/styring: Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres af virksomhedens administratorer via 4-in-band-indstillinger.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Intelligent beskæring

Hvad denne funktion bruges til: Når en bruger deler en video under et videomøde, bestemmer Intelligent beskæring placeringen af brugerens hoved inden for synsfeltet for brugerens webcam vha. ansigtsregistrering. Når placeringen af brugerens hoved er registreret, oversætter Lync 2013-klienten placeringen til koordinater og føjer koordinaterne til det videostream, der sendes. Den Lync 2013-klient, der modtager videostreamet, bruger disse oplysninger til at beskære det modtagne videostream fra det oprindelige (vandrette) højde-bredde-forhold til de rektangulære koordinater, så brugerens hoved centreres i den beskårne video. Intelligent beskæring fungerer i realtid og registrerer hele tiden brugerens bevægelser og foretager justeringer af koordinaterne i videostreamet, så den Lync 2013-klient, der modtager videoen, kan justere beskæringen, og brugerens hoved forbliver centreret i visningen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Koordinaterne for brugerens hoved inden for kameraets synsfelt føjes til videostreamet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Koordinaterne bruges til at beskære de rigtige dele af den modtagne video.

Valg/styring: Denne funktion kan ikke deaktiveres.

Bemærk!: Brugere af ældre Lync-klienter og Lync til mobilenheder får vist det fulde højde-bredde-forhold af den sendte video.

Samlet kontaktlager

Hvad denne funktion bruges til: Det samlede kontaktlager består af tre hovedfunktioner:

 • Søgefletning – Med denne funktion flettes den globale adresseliste (GAL) med brugerens personlige Outlook-kontakter, så når brugeren søger efter en kontakt, bliver der kun en enkelt post i søgeresultaterne.

 • Kontaktfletning – Med denne funktion samles kontaktoplysninger mellem Outlook- og GAL-poster med mail- og/eller logon-id, der svarer til hinanden. Når der er fundet et match, samler Lync data fra tre datakilder (Outlook, GAL og tilstedeværelse). Disse samlede data vises i forskellige brugergrænsefladekomponenter, herunder søgeresultater, din liste over kontakter og et visitkort.

 • Oprettelse af Outlook-kontakter til Lync-kontakter (kontaktsynkronisering) – Lync opretter Outlook-kontakter for alle brugerens kontakter i standardkontaktmappen, hvis brugeren har en postkasse i Microsoft Exchange Server 2010 eller en nyere version. Når der er en Outlook-kontakt for hver Lync-kontakt, har brugeren adgang til Lync-kontaktoplysninger fra Outlook, Outlook Web Access og mobilenheder, der synkroniserer kontakter med Exchange.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: I Lync samles kontaktoplysninger fra tilstedeværelse, Active Directory og Outlook. Disse oplysninger bruges internt af Lync. Ved oprettelse af Outlook-kontakter skriver Lync tilstedeværelse, Active Directory og Outlook-kontaktoplysninger til Exchange. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Kontaktoplysninger fra tilstedeværelse, Active Directory og Outlook vises i Lync-brugergrænsefladen (listen over kontakter, visitkort, søgeresultater osv.). Disse oplysninger kan også skrives til Exchange ved at bruge kontaktsynkronisering (det tredje element på den foregående liste).

Valg/styring: Denne funktion aktiveres eller deaktiveres af virksomhedsadministratoren via in-band-indstillingen EnableExchangeContactSync.

Forbedringer af talekvalitet

Hvad denne funktion bruges til: Lync leverer beskeder til brugerne for at hjælpe dem med at forbedre kvaliteten af deres opkald, hvis der registreres enheds-, netværks- eller computerproblemer under opkaldet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger om konfigurationen af slutbrugerens lydenhed, netværkskonfiguration og andre medieforbindelser indsamles af Lync for at bestemme lydkvaliteten. Hvis Lync registrerer, at der er noget, der påvirker lydkvaliteten i negativ retning under talekommunikation, meddeles det slutbrugeren, at der er problemer med stemmekvaliteten. Andre deltagere i opkaldet får vist en besked om, at slutbrugerne bruger en enhed, som forårsager dårlig lydkvalitet. De ved ikke, hvilken enhed slutbrugeren bruger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der sendes til andre i opkaldet, bruges til at forbedre opkaldets kvalitet.

Valg/styring: Virksomhedens administrator kan slå meddelelser om talekvalitet for enheder fra ved at køre den PowerShell-kommando, der beskrives nedenfor.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Samarbejde med whiteboard

Hvad denne funktion bruges til: Samarbejde med whiteboard giver brugeren mulighed for at oprette og dele et virtuelt whiteboard, hvor deltagere i sessionen kan tilføje noter, tegninger samt importere billeder, der kan samarbejdes over under møder og samtaler.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Anmærkninger, der er lavet på whiteboards, kan ses af alle deltagere. Når et whiteboard gemmes, lagres whiteboardet med alle anmærkningerne på Lync Server. Det gemmes på serveren i overensstemmelse med de udløbspolitikker for mødeindhold, administratoren har fastsat. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Med whiteboardfunktionen udvides samarbejdet ved at give mødedeltagere mulighed for at diskutere ideer, lave brainstorm, tage noter osv.

Valg/styring: Virksomhedsadministratoren har følgende politikker:

 • EnableDataCollaboration-administratorpolitik – Med denne politik kan virksomhedsadministratoren begrænse alle datasamarbejdsfunktioner – Samarbejde med PowerPoint, Fildeling, Afstemning, Samarbejde med Whiteboard og Vedhæftede filer. Hvis denne politik indstilles til Falsk, er politikkerne på funktionsniveau for disse funktioner ikke relevante.

 • AllowAnnotations administratorpolitik: Med denne politik kan virksomhedsadministratoren begrænse alle mødedeltageres mulighed for at anmærke. Hvis denne indstilling deaktiveres, kan slutbrugerne ikke se et indgangspunkt til oprettelse af et whiteboard i Lync-brugergrænsefladen.

Toppen af siden

Vær et skridt fremad med Microsoft 365

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×