Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Før du udskriver, du kan få vist et eksempel på dokumentet og angive, hvilke sider du vil udskrive.

Få vist udskrift af, og udskriv dit dokument.

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Hvis du vil have vist hver enkelt side, skal du klikke på pilene nederst i eksempelvisningen.

  Dialogboksen Udskriv

  Hvis du ikke kan se eksemplet, skal du vælge Kopier og sider under Forudindstillinger og markere afkrydsningsfeltet ud for Vis Hurtigt eksempel.

 3. Vælg det ønskede antal kopier samt eventuelle andre indstillinger, og klik på knappen Udskriv.

Udskrive bestemte sider

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Hvis du kun vil udskrive bestemte sider, skal du gøre et af følgende under Sider:

  • Hvis du vil udskrive den side, der vises i Hurtig introduktion, skal du markere Aktuel side.

  • Hvis du vil udskrive fortløbende sider som f.eks. 1-3, skal du markere Fra og angive det første og sidste sidetal i felterne Fra og Til.

  • Hvis du vil udskrive enkelte sider og en række sider (f.eks. side 3 og siderne 4-6) på samme tid, skal du vælge Sideområde og angive sidetallene og områderne, adskilt af kommaer (f.eks. 3, 4-6 ).

  Dialogboksen Udskriv med afsnittet Sider fremhævet

Udskriv på begge sider af papiret

Den nemmeste måde at trykke dobbeltsidede publikationer på er at udskrive dem på en printer, der understøtter duplex-udskrivning. For at finde ud af, om din printer understøtter duplex-udskrivning (også kaldet dobbeltsidet eller to-sidet udskrivning), kan du læse printervejledningen eller kontakte printerproducenten, eller du kan gøre følgende:

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Klik på Kopier & Sider, og klik derefter på Layout.

  Vælger Layout i dialogboksen Udskriv

 3. Klik på Dobbeltsidet, og vælg derefter Indbinding med lang kant (for at vende sider på den lange side) eller Indbinding med kort kant (for at vende sider på den korte side).

  Vælger en mulighed i den Tosidede menu

Hvis din printer ikke tilbyder automatisk dupleksudskrivning, kan du følge disse trin for manuelt at udskrive på begge sider af papiret.

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Klik på Kopier & Sider, og klik derefter på Microsoft Word.

 3. Klik på Kun ulige sider.

 4. Efter de ulige sider er udskrevet, skal du vende stakken af sider og indsætte den i printeren igen. Gentag trin 1 og 2, og klik derefter på Kun lige sider.

  Afhængigt af printermodellen kan det være nødvendigt at rotere eller ændre rækkefølgen på siderne for at udskrive på den anden side af stablen.

Udskriv kun ulige eller lige sider

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Klik på Kopier & Sider, og klik derefter på Microsoft Word.

 3. Klik på Kun ulige sider eller Kun lige sider.

Udskriv i omvendt rækkefølge

Hvis din printer indfører papirer med sidste side først, kan du stadig udskrive dine sider i den rigtige rækkefølge. Følg disse trin for at udskrive et dokument, der begynder med den sidste side.

 1. Klik på IndstillingerWord-menuen.

 2. Under Output og deling skal du klikke på Udskriv.

 3. Under Udskriftsindstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet Omvendt rækkefølge.

Ændre sideretningen for et dokument

 1. Klik på Retning under fanen Layout, og klik derefter på Stående eller Liggende.

  Klik for at indstille margener, sideretning og størrelse

 2. Klik på Udskriv i menuen Filer.

Ændre papirretningen for bestemte sider

 1. Markér al teksten på de sider, du vil ændre.

  Tip!: Hvis du vil ændre papirretningen for alle sider efter markøren, skal du i stedet for at markere teksten klikke på det sted, hvor du vil starte den nye papirretning. I menuen Formater skal du klikke på Dokument, klikke på Sideopsætning, vælge den ønskede retning og derefter klikke på OK. Ud for Anvend på skal du klikke på Resten af dokumentet.

 2. Klik på Dokument i menuen Formater.

 3. Klik på Sideopsætning nederst i dialogboksen.

 4. Klik på den ønskede retning ud for Retning, og klik derefter på OK.

 5. Klik på Markeret tekst ud for Anvend på, og klik derefter på OK.

 6. Klik på Udskriv i menuen Filer.

Ændre retning for en specifik sektion

Vigtigt!: Hvis du vil ændre sideretningen for en bestemt sektion, skal dokumentet være opdelt med sektionsskift. Lær, hvordan du kan tilføje sektionsskift.

 1. Hvis du vil have vist tegn, der ikke udskrives, f.eks. afsnitstegn (¶), skal du klikke på Vis alle tegn, som ikke udskrives Vis alle tegn, der ikke udskrives under fanen Hjem.

  På fanen Startside er Vis redigeringsmarkeringer fremhævet
 2. Dobbeltklik på det sektionsskift, som følger efter den sektion, du vil ændre.

  Sektionsskift ser sådan ud:

  Billede af Sektionsskift

 3. Klik på Sideopsætning.

 4. Klik på den ønskede retning ud for Retning, og klik derefter på OK.

 5. Klik på Denne sektion ud for Anvend på, og klik derefter på OK.

 6. Klik på Udskriv i menuen Filer.

Se også

Indsæt, slet eller lav om på et sektionsskift

Udskriv et dokument

Skift papirstørrelse

Flyt, rotér eller gruppér et billede, et tekstfelt eller et andet objekt

Vigtigt!:  Office til Mac 2011 understøttes ikke længere. Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu

Aktivér eksempelvisning, før du udskriver

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Klik på Eksempel.

Udskriv et dokument

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Vælg den ønskede printer i pop op-menuen Printer.

 3. Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antallet af sider, eller hvilke sider du vil udskrive, og klik derefter på Udskriv.

  Tip!: Hvis du ikke kan se andre udskriftsindstillinger i dialogboksen Udskriv, skal du klikke på den blå nedadvendte pil til højre for pop op-menuen Printer.

Udskriv bestemte sider eller sektioner

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Vælg den ønskede printer i pop op-menuen Printer.

 3. Klik på Sideområde, og gør derefter et af følgende i feltet Sideområde:

  For at udskrive

  Skal du

  Separate sider

  Skriv sidetal med komma mellem tal eller med en bindestreg mellem det første og det sidste tal i området.

  Hvis du f.eks. vil udskrive siderne 2, 4, 5, 6 og 8, skal du skrive 2,4 -6,8.

  En hel sektion

  Skriv et s efterfulgt af sektionsnummeret.

  Hvis du f.eks. vil udskrive sektion 3, skal du skrive s3.

  Separate sektioner

  Skriv at s efterfulgt af sektionsnummeret, skriv et komma, og skriv et s efterfulgt af det næste sektionsnummer.

  Hvis du f.eks. vil udskrive sektion 3 og 5, skal du skrive s3,s5.

  Et interval af sider på tværs af sektioner

  Skriv intervallet i følgende format: p ns n-p ns n, hvor p er før sidenummeret, og s foran sektionsnummeret.

  Hvis du f.eks. vil udskrive fra side 2 i sektion 3 til side 3 i sektion 5, skal du skrive p2s3-p3s5.

  Et interval af sider i en sektion

  Skriv intervallet i følgende format: p ns n-p ns n, hvor p er før sidenummeret, og s foran sektionsnummeret.

  Hvis du f.eks. vil udskrive fra side 5 til 7 i sektion 3, skal du skrive p5s3-p7s3.

 4. Klik på Udskriv.

Udskriv på begge sider af papiret (duplex-udskrivning)

Den nemmeste måde at producere dobbeltsidede publikationer er ved at udskrive dem på en printer, der understøtter dupleksudskrivning. Du kan normalt finde ud af, om din printer understøtter dupleksudskrivning ved enten at læse de oplysninger, der fulgte med printeren, eller ved at kigge på printerens egenskaber. Nogle printere tilbyder mulighed for automatisk udskrivning på begge sider af et ark papir (automatisk dupleksudskrivning). Andre printere indeholder vejledninger, så du manuelt kan indsætte sider, der skal udskrives på den anden side (manuel dupleksudskrivning). Nogle printere tilbyder ikke dupleksudskrivning overhovedet.

Tip!: Hvis printeren understøtter dupleksudskrivning og har problemer med at udføre dobbeltsidet udskrivning, skal du klikke på Layout i pop op-menuen Kopier og sider. Derefter skal du i pop op-menuen Tosidet sørge for, at Fra ikke er markeret.

Hvis din printer ikke tilbyder automatisk dupleksudskrivning, kan du følge disse trin for manuelt at udskrive på begge sider af papiret.

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Vælg den ønskede printer i pop op-menuen Printer.

 3. I pop op-menuen Kopier og sider skal du klikke på Microsoft Word.

 4. Klik på Ulige sider.

 5. Efter de ulige sider er udskrevet, skal du vende stakken af sider og indsætte den i printeren igen. Gentag trin 1 til 3, og klik derefter på Lige sider.

  Afhængigt af printermodellen kan det være nødvendigt at rotere eller ændre rækkefølgen på siderne, der skal udskrives på den anden side af stablen.

Udskriv kun ulige eller lige sider

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Vælg den ønskede printer i pop op-menuen Printer.

 3. I pop op-menuen Kopier og sider skal du klikke på Microsoft Word.

 4. Klik på Ulige sider eller Lige sider.

Udskriv i omvendt rækkefølge

Hvis din printer indfører papirer med sidste side først, kan du stadig udskrive dine sider i den rigtige rækkefølge. Følg disse trin for at udskrive et dokument, der begynder med den sidste side.

 1. Klik på IndstillingerWord-menuen.

 2. Under Output og deling skal du klikke på Udskriv.

 3. Under Udskriftsindstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet Omvendt rækkefølge.

Skift sideretningen for et dokument

 1. I menuen Vis skal du klikke på Udskriftslayout.

 2. På fanen Layout under Sideopsætning skal du klikke på Retning og derefter klikke på Stående eller Liggende.

  Fanen layout i Word, gruppen Sideopsætning

 3. Klik på Udskriv i menuen Filer.

Ændre papirretningen for bestemte sider

 1. I menuen Vis skal du klikke på Udskriftslayout.

 2. Markér al teksten på de sider, du vil ændre.

 3. Klik på Dokument i menuen Formater.

 4. Klik på Sideopsætning.

 5. Under Retning skal du klikke på den ønskede retning og derefter klikke på OK.

 6. I pop op-menuen Anvend på skal du klikke på Markeret tekst og derefter klikke på OK.

  Hvis det er nødvendigt, indsætter Word sektionsskift før og efter den tekst, du har valgt, og ændrer papirretningen for sektionerne.

 7. Klik på Udskriv i menuen Filer.

  Bemærk!: Hvis du vil ændre papirretningen for alle sider efter markøren, skal du i stedet for at markere teksten klikke i dokumentet for at angive markørens position. I menuen Formater skal du klikke på Dokument, klikke på Sideopsætning, vælge den ønskede retning, og derefter skal du klikke på Resten af dokumentet i pop up-menuen Anvend på.

Skift retningen for en bestemt sektion

Vigtigt!: For at ændre retningen for et bestemt afsnit skal dokumentet have sektionsskift.

 1. I menuen Vis skal du klikke på Udskriftslayout.

 2. For at få vist tegn, f.eks. afsnitstegn (¶), skal du klikke på Vis alle tegn, der ikke udskrives Vis alle tegn, der ikke udskrivesstandardværktøjslinjen.

 3. Dobbeltklik på det sektionsskift, som følger efter den sektion, du vil ændre.

 4. Klik på Sideopsætning.

 5. Under Retning skal du klikke på den ønskede retning og derefter klikke på OK.

 6. I pop op-menuen Anvend på skal du klikke på Denne sektion og derefter klikke på OK.

  Hvis det er nødvendigt, indsætter Word sideskift før og efter den sektion, du har valgt, og ændrer papirretningen for sektionerne.

 7. Klik på Udskriv i menuen Filer.

  Bemærk!: Hvis du vil ændre papirretningen for alle sider efter markøren, skal du i stedet for at markere teksten klikke i dokumentet for at angive markørens position. I menuen Formater skal du klikke på Dokument, klikke på Sideopsætning, vælge den ønskede retning, og derefter skal du klikke på Resten af dokumentet i pop up-menuen Anvend på.

Se også

Ændre papirstørrelse

Indsætte, slette eller ændre et sektionsskift

Flytte, rotere eller gruppere et billede, et tekstfelt eller et andet objekt

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×