Udskrive en visning eller rapport

En udskrevet visning er mere end blot en behagelig måde at præsentere projektoplysninger på. Det kan til tider være den mest effektive måde. Med Projectkan du udskrive visninger, der viser netop de oplysninger, du vil dele.

Hvad vil du foretage dig?

Udskrive en visning

 1. Vælg den visning, du vil udskrive, i gruppen Opgavevisninger eller Ressourcevisninger under fanen Vis.

 2. Vælg Filer > Udskriv.

 3. Hvis du vil se på visningen eller foretage justeringer før udskrivning, skal du se i højre side af siden.

  Hvis du vil se den faktiske størrelse på visningen, som den udskrives, skal du klikke et vilkårligt sted i området Vis udskrift.

 4. Vælg Udskriv for at udskrive visningen.

Hvis en foruddefineret visning ikke opfylder dine nøjagtige behov, kan du anvende forskellige tabeller eller filtre eller ændre den måde, opgaver, ressourcereller tildelinger grupperes eller sorteres på.

Optimere en visning til udskrivning

Hvis du vil gøre udskrivning så effektiv som muligt, kan du angive de ønskede indstillinger. Du kan f.eks. udskrive en række sider (defineret af sidetal eller datoer), skjule tomme sider og udskrive flere kopier.

 1. Vælg den visning, du vil udskrive, i gruppen Opgavevisninger eller Ressourcevisninger under fanen Vis.

  Tip!: Hvis du vil udskrive en oversigtsvisning eller en visning på højt niveau af dit projekt, skal du filtrere visningen først ved at vise hovedopgaver eller et bestemt dispositionsniveau. Du kan også vælge tidslinjevisningen for at få en flot visning til udskrivning hurtigt og nemt.

 2. Vælg Filer > Udskriv.

 3. Angiv det antal kopier, der skal udskrives, øverst på siden.

  Tip!: Angiv yderligere indstillinger for printeren ved at vælge Printeregenskaber. Du kan typisk ændre papirtype, farve og andre almindelige printerindstillinger, men typen af indstillinger varierer afhængigt af den type printer, du bruger.

 4. Angiv,hvor meget af projektet du vil udskrive, under Indstillinger.

  Du kan angive et hvilket som helst detaljeniveau, du ønsker, fra bestemte datoer til hele projektet.

  Du kan også angive, om projektet skal udskrives med liggende papirretning (som er vandret orienteret) eller stående (som er lodret orienteret).

 5. Vælg Udskriv.

Bemærk!: Hvis oplysningerne på den sidste side (eller kolonnen med sider) slutter 3 tommer eller mindre fra sidens venstre kant, skaleres visningens tidsskala ned, så den passer til den forrige side (eller kolonne med sider). Hvis oplysningerne er mere end 3 tommer fra sidens venstre kant, skaleres visningen op for at udfylde den aktuelle side (eller kolonne med sider).

Tilføj et sidehoved, en sidefod eller en forklaring i en visning

Følgende procedurer gælder lige, uanset om du redigerer et sidehoved, en sidefod eller en forklaring.

 1. Vælg > Filer >Sideopsætning.

 2. På fanen Sidehoved,Sidefodeller Forklaring skal du vælge fanen Venstre,Centrereteller Højre.

 3. I tekstfeltet skal du skrive eller indsætte teksten, tilføje dokument- eller projektoplysningerne eller indsætte et grafikelement.

  Du kan oprette sidehoveder, sidefødder og forklaringer med flere linjer. Tryk på Enter i slutningen af den første linje med tekst eller oplysninger. Hvis du vil tilføje linjer efter et billede, skal du markere billedet, placere markøren efter billedet og derefter trykke på Enter. Sidehoveder kan have op til fem linjer med oplysninger. Sidefødder og forklaringer kan have op til tre linjer.

  • Hvis du vil føje sidetal til sidehovedet, sidefoden eller forklaringen, skal du vælge Indsæt Grafikelementet Indsæt sidetal , Indsæt samlet Grafikelementet Indsæt antal sider eller begge dele.

  • Hvis du vil føje den aktuelle dato eller det aktuelle klokkeslæt til sidehovedet, sidefoden eller forklaringen, skal du vælge Indsæt dags dato Grafikelementet Indsæt dags dato , Indsæt Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt eller begge dele.

  • Hvis du vil føje filnavnet til sidehovedet, sidefoden eller forklaringen, skal du vælge Indsæt Grafikelementet Indsæt filnavn .

  • Hvis du vil føje grafik til sidehovedet, sidefoden eller forklaringen, skal du vælge Indsæt Grafikelementet Indsæt billede .

  • Hvis du vil formatere foruddefinerede oplysninger, skal du vælge og-tegn (&) eller markere den tekst, du vil formatere, vælge Formatér skrifttype Knappen Formater skrifttype og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger for sidehoved, sidefod eller forklaring.

  • Hvis du vil tilføje projektspecifikke oplysninger, skal du markere de ønskede oplysninger i felterne Generelt og Projekt og derefter vælge Tilføj for hver post.

Bemærkninger!: 

 • Sidehovedet og sidefoden, som du angiver, vises på hver side. Du kan ikke angive, at de skal vises anderledes på den første side i forhold til efterfølgende sider, vises anderledes på ulige eller lige sider eller vises forskelligt på enkelte sider.

 • Du kan ændre størrelsen på et grafikelement, efter at du har tilføjet det i et sidehoved, en sidefod eller en forklaring, ved at markere grafikken og trække i kanten. Hvis du vil flytte grafikelementet, skal du markere det og trække det til en anden placering. Du kan ikke beskære et grafikelement.

Udskrive en grundlæggende rapport

I dette afsnit beskrives det ikke, hvordan visuelle rapporter kan udskrives i Project. Da visuelle rapporter oprettes i Excel og Visio, skal du bruge disse programmer til at udskrive visuelle rapporter.

 1. Vælg pilen under en rapporttype i gruppen Vis rapporter under fanen Rapport, og vælg derefter Flere rapporter.

 2. Vælg en rapport i dialogboksen Rapporter, vælg rapporttypen, og vælg Vælg igen. Der vises et eksempel på den udskrevne rapport.

 3. Vælg Filer > Udskriv for at vælge indstillinger og udskrive rapporten.

Hvad vil du foretage dig?

Udskrive en visning

 1. Vælg den visning, du vil udskrive, i gruppen Opgavevisninger eller Ressourcevisninger under fanen Vis.

  I Project 2007 skal du vælge en opgave- eller ressourcevisning i menuen Vis.

 2. Vælg Filer > Udskriv.

 3. Hvis du vil se på visningen eller foretage justeringer før udskrivning, skal du se i højre side af siden.

  I Project 2007 skal du vælge Eksempel.

  Hvis du vil se den faktiske størrelse på visningen, som den udskrives, skal du klikke et vilkårligt sted i området Vis udskrift.

 4. Vælg Udskriv for at udskrive visningen.

Hvis en foruddefineret visning ikke opfylder dine nøjagtige behov, kan du anvende forskellige tabeller eller filtre eller ændre den måde, opgaver, ressourcereller tildelinger grupperes eller sorteres på.

Optimere en visning til udskrivning

Hvis du vil gøre udskrivning så effektiv som muligt, kan du angive de ønskede indstillinger. Du kan f.eks. udskrive en række sider (defineret af sidetal eller datoer), skjule tomme sider og udskrive flere kopier.

 1. Vælg den visning, du vil udskrive, i gruppen Opgavevisninger eller Ressourcevisninger under fanen Vis.

  I Project 2007 skal du vælge en opgave- eller ressourcevisning i menuen Vis.

  Tip!: Hvis du vil udskrive en oversigtsvisning eller en visning på højt niveau af dit projekt, skal du filtrere visningen først ved at vise hovedopgaver eller et bestemt dispositionsniveau. Du kan også vælge tidslinjevisningen for at få en flot visning til udskrivning hurtigt og nemt.

 2. Vælg Filer > Udskriv.

 3. Angiv antallet af kopier, der skal udskrives.

  Tip!: Angiv yderligere indstillinger for printeren ved at vælge Printeregenskaber. Du kan typisk ændre papirtype, farve og andre almindelige printerindstillinger, men typen af indstillinger varierer afhængigt af den type printer, du bruger.

 4. Angiv, hvor meget af projektet du vil udskrive.

  Du kan angive et hvilket som helst detaljeniveau, du ønsker, fra bestemte datoer til hele projektet.

  Du kan også angive, om projektet skal udskrives med liggende papirretning (som er vandret orienteret) eller stående (som er lodret orienteret). (For at gøre dette i Project 2007 skal du vælge Egenskaber i dialogboksen Udskriv).

 5. Vælg Udskriv.

  I Project 2007 skal du vælge OK.

Bemærk!: Hvis oplysningerne på den sidste side (eller kolonnen med sider) slutter 3 tommer eller mindre fra sidens venstre kant, skaleres visningens tidsskala ned, så den passer til den forrige side (eller kolonne med sider). Hvis oplysningerne er mere end 3 tommer fra sidens venstre kant, skaleres visningen op for at udfylde den aktuelle side (eller kolonne med sider).

Tilføj et sidehoved, en sidefod eller en forklaring i en visning

Følgende procedurer gælder lige, uanset om du redigerer et sidehoved, en sidefod eller en forklaring.

 1. Vælg > Filer >Sideopsætning.

  I Project 2007 skal du vælge >sideopsætning.

 2. På fanen Sidehoved,Sidefodeller Forklaring skal du vælge fanen Venstre,Centrereteller Højre.

 3. I tekstfeltet skal du skrive eller indsætte teksten, tilføje dokument- eller projektoplysningerne eller indsætte et grafikelement.

  Du kan oprette sidehoveder, sidefødder og forklaringer med flere linjer. Tryk på Enter i slutningen af den første linje med tekst eller oplysninger. Hvis du vil tilføje linjer efter et billede, skal du markere billedet, placere markøren efter billedet og derefter trykke på Enter. Sidehoveder kan have op til fem linjer med oplysninger. Sidefødder og forklaringer kan have op til tre linjer.

  • Hvis du vil føje sidetal til sidehovedet, sidefoden eller forklaringen, skal du vælge Indsæt Grafikelementet Indsæt sidetal , Indsæt samlet Grafikelementet Indsæt antal sider eller begge dele.

  • Hvis du vil føje den aktuelle dato eller det aktuelle klokkeslæt til sidehovedet, sidefoden eller forklaringen, skal du vælge Indsæt dags dato Grafikelementet Indsæt dags dato , Indsæt Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt eller begge dele.

  • Hvis du vil føje filnavnet til sidehovedet, sidefoden eller forklaringen, skal du vælge Indsæt Grafikelementet Indsæt filnavn .

  • Hvis du vil føje grafik til sidehovedet, sidefoden eller forklaringen, skal du vælge Indsæt Grafikelementet Indsæt billede .

  • Hvis du vil formatere foruddefinerede oplysninger, skal du vælge og-tegn (&) eller markere den tekst, du vil formatere, vælge Formatér skrifttype Knappen Formater skrifttype og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger for sidehoved, sidefod eller forklaring.

  • Hvis du vil tilføje projektspecifikke oplysninger, skal du markere de ønskede oplysninger i felterne Generelt og Projekt og derefter vælge Tilføj for hver post.

Bemærkninger!: 

 • Sidehovedet og sidefoden, som du angiver, vises på hver side. Du kan ikke angive, at de skal vises anderledes på den første side i forhold til efterfølgende sider, vises anderledes på ulige eller lige sider eller vises forskelligt på enkelte sider.

 • Du kan ændre størrelsen på et grafikelement, efter at du har tilføjet det i et sidehoved, en sidefod eller en forklaring, ved at markere grafikken og trække i kanten. Hvis du vil flytte grafikelementet, skal du markere det og trække det til en anden placering. Du kan ikke beskære et grafikelement.

Udskrive en grundlæggende rapport

I dette afsnit beskrives det ikke, hvordan visuelle rapporter kan udskrives i Project. Da visuelle rapporter oprettes i Excel og Visio, skal du bruge disse programmer til at udskrive visuelle rapporter.

 1. Vælg Rapporter i gruppen Rapporter under fanen Projekt.

  Grafik over gruppen Rapporter

  I Project 2007 skal du vælge Rapporter i menuen Rapport.

 2. Vælg en rapport i dialogboksen Rapporter, og vælg derefter Vælg.

 3. Vælg rapporttypen i den næste dialogboks, og vælg derefter Vælg igen. Rapporten vises i vis udskriftstilstand.

 4. Vælg Udskriv.

Føje sidehoved eller sidefod til en grundlæggende rapport

Bemærk!: I dette afsnit beskrives det ikke, hvordan du opretter sidehoveder, sidefødder eller forklaringer til funktionen Visuelle rapporter i Project. Da visuelle rapporter oprettes i Excel og Visio, skal du bruge disse programmer til at ændre sidehoved, sidefod eller forklaring.

 1. Vælg Rapporter i gruppen Rapporter under fanen Projekt.

  Grafik over gruppen Rapporter

  I Project 2007 skal du vælge Rapporter i menuen Rapport.

 2. Vælg Brugerdefineret i dialogboksen Rapporter,og vælg derefter Vælg.

 3. Vælg en rapport på listen Rapporter i dialogboksen Brugerdefinerede rapporter, og vælg derefter Vælg.

  I Project 2007 skal du vælge Udskriv.

  Listen over rapporter indeholder alle rapporter, som du kan udskrive.

 4. Vælg Sideopsætning.

  I Project 2007 skal du vælge Vis >Sideopsætning.

 5. På fanen Sidehovedpr. sidefod skal du vælge fanen Venstre,Centrereteller Højre.

 6. I tekstfeltet skal du skrive eller indsætte teksten, tilføje dokument- eller projektoplysninger eller indsætte et grafikelement.

  • Hvis du vil tilføje sidetal, skal du vælge Indsæt Grafikelementet Indsæt sidetal , Indsæt samlet Grafikelementet Indsæt antal sider eller begge dele.

  • Hvis du vil tilføje dags dato eller det aktuelle klokkeslæt, skal du vælge Indsæt Grafikelementet Indsæt dags dato , Indsæt Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt eller begge dele.

  • Hvis du vil tilføje filnavnet, skal du vælge Indsæt Grafikelementet Indsæt filnavn .

  • Hvis du vil tilføje grafik, skal du vælge Indsæt Grafikelementet Indsæt billede .

  • Hvis du vil formatere foruddefinerede oplysninger, skal du vælge og-tegn (&) eller markere den tekst, du vil formatere, vælge Formatér skrifttype Knappen Formater skrifttype og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.

  • Hvis du vil tilføje projektspecifikke oplysninger, skal du markere de ønskede oplysninger i felterne Generelt og Projekt og derefter vælge Tilføj for hver post. Gentag dette trin for at tilføje flere projektoplysninger.

Du kan oprette sidehoveder og sidefødder med flere linjer. Tryk på Enter i slutningen af den første linje med tekst eller oplysninger. Hvis du vil tilføje linjer efter et billede, skal du markere billedet, placere markøren efter billedet og derefter trykke på Enter. Sidehoveder kan have op til fem linjer med oplysninger. Sidefødder og forklaringer kan have op til tre linjer.

 • Sidehovedet og sidefoden, som du angiver, vises på hver side. Du kan ikke angive, at de skal vises anderledes på den første side i forhold til efterfølgende sider, vises anderledes på ulige eller lige sider eller vises forskelligt på enkelte sider.

 • Du kan ændre størrelsen på et grafikelement, efter at det er blevet tilføjet i et sidehoved, en sidefod eller en forklaring, ved at markere grafikken og trække i kanten. Hvis du vil flytte grafikelementet, skal du markere det og trække det til en anden placering. Du kan ikke beskære et grafikelement.

Fejlfinding

Hvis dit materiale ikke ser ud på samme måde, når det udskrives, som det gør på skærmen, eller der opstår andre uventede problemer under udskrivning, er her nogle mulige ændringer.

 • Du får muligvis andre oplysninger på skærmen end dem, der udskrives, på grund af indstillingerne på selve printeren. Hvis du ændrer margenindstillingerne på printeren, tilsidesætter Project muligvis ikke disse indstillinger. Hvis du f.eks. indstiller margenerne på printeren til 1 tomme og margenerne i Project ved 0,5 tomme, kan en del af hver side blive beskåret, når du udskriver projektet.

 • Hvis du har kanter på skærmen, men de ikke udskrives, kan du prøve at øge sidemargenerne til 0,5 tomme eller mere (klik på Sideopsætning i menuen Filer,og klik derefter på fanen Margener).

 • Når du får vist et eksempel på en visning (klik på Vis udskrift i menuen Filer), får du muligvis vist tomme sider, der ikke er tilgængelige. Hvis du vil udskrive tomme sider, skal du klikke på Sideopsætning i menuen Filer, klikke på fanen Vis og derefter markere afkrydsningsfeltet Udskriv tomme sider.

 • Hvis Gantt-søjler Netværksdiagram felter ikke udskrives, som de vises på skærmen, skal du kontrollere printerens egenskaber.

 • Hvis forklaringen ikke udskrives, som den vises på skærmen, skal du kontrollere printer- eller plotterdriverne.

 • Hvis gitterlinjerne ikke udskrives, skal du kontrollere, at farven på gitterlinjerne er mørk nok til at udskrive tydeligt. Lysegrå, lyseblå, gul eller hvide linjer udskrives muligvis ikke tydeligt på printere i sort-hvid eller i farver. Du kan angive indstillinger for gitterlinjer for en opgaverapport eller en ressourcerapport under fanen Detaljer i rapportens dialogboks. Klik på Rapporter i menuen Rapport,markér rapporten, og klik derefter på Rediger.

 • Hvis ikke alle kolonnerne udskrives, kan du medtage flere kolonner ved at angive det antal kolonner, du vil udskrive på hver side, eller du kan vælge at udskrive alle kolonnerne på den første side, selvom der kun vises nogle få på skærmen.

  • Hvis du vil udskrive kolonner på efterfølgende sider, skal du angive, at du vil have dem udskrevet, og angive det antal kolonner, du vil udskrive.

  • Hvis du ikke angiver antallet af kolonner, udskrives der tre kolonner på de efterfølgende sider. Du kan angive op til 116 kolonner.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×