Udskrive og se eksempler

I Officekan du udskrive og gennemse filer fra den samme placering ved at klikke på filer og derefter Udskriv (eller tryk på CTRL + P).

Hvis du vil se, hvordan dit udskriftsjob kommer til at se ud, før du sender det til printeren, skal du gå til filer > Udskriv.

Tip!: Du kan føje knapperne Vis udskrift eller Udskriv til værktøjslinjen Hurtig adgang for at få adgang til dem hurtigere. Du kan finde flere oplysninger under: føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Vælg dit program på rullelisten nedenfor for at få vist oplysninger om udskrivning og visning af eksempler fra bestemte programmer.

 • Hvilket Office-program bruger du?
 • Access
 • Excel
 • OneNote
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Visio
 • Word
 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at få vist dine filer skal du klikke på Vis udskrift.

  • For at gå tilbage til din fil og foretage ændringer, før du udskriver den, skal du klikke på fanen Filer igen.

  • For at udskrive din fil og tjekke eller redigere egenskaberne for din printer skal du klikke på Udskriv.

  • For at udskrive din fil uden at tjekke eller redigere egenskaberne for din printer skal du klikke på Hurtig udskrift.

Se også

Excel kombinerer Udskriv og Vis udskrift i det samme vindue.

 1. Klik på filer > Udskriv. Til højre får du vist en forhåndsvisning af filen. I venstre side kan du se knappen Udskriv og de Indstillinger, du kan lave om på.

  Bemærk!: Hvis ikke alle de rækker eller kolonner, du forventede, vises i Vis udskrift, er det muligt, at der er valgt et forkert udskriftsområde. Se angive eller rydde et udskriftsområde i et regneark.

 2. Hvis du vil vende tilbage til projektmappen uden at udskrive den, skal du klikke på Knappen Tilbage .

Hvis du er klar til at udskrive projektmappen...

 1. Vælg det ønskede antal kopier.

 2. Se under Indstillinger for at vælge andre udskriftsindstillinger, som f. eks at udskrive bestemte sider, ændre sideretningen eller udskrive på begge sider.

 3. Klik på Udskriv, når du er klar.

Se også

 1. Klik på filen > Udskriv.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at få vist dine filer skal du klikke på Vis udskrift.

   Hvis du vil gå tilbage til din notesbog og foretage ændringer, før du udskriver den, skal du klikke på Luk.

  • For at udskrive din fil og tjekke eller redigere egenskaberne for din printer skal du klikke på Udskriv.

Se også

Outlook kombinerer Udskriv og Vis udskrift i det samme vindue.

 1. Klik på filer > Udskriv. Til højre får du vist en forhåndsvisning af meddelelsen. I venstre side kan du se knappen Udskriv og de Indstillinger, du kan lave om på.

  Bemærk!: Når du bruger fil > Udskriv for at få vist udskrifts visningen, der indeholder både printerindstillinger og Vis udskrift, skifter det aktuelle vindue muligvis til baggrunden bag Outlook-hovedvinduet. Du kan minimere det primære Outlook-vindue for at få udskriftsvisningen tilbage til forgrunden. For mere information om dette problem, se Udskriftsproblemer i Outlook.

 2. Du kan få vist hver enkelt side ved at klikke på pilen nederst i eksemplet. Hvis teksten er for lille til at kunne læses, kan du bruge zoomskyderen til at tilpasse den.

  Eksempelvisningen af siden og zoomskyderne i vinduet Udskriv og Vis udskrift

 3. Vælg det ønskede antal kopier.

 4. Se under Indstillinger for at vælge, om din besked vises som en tabel eller et notat.

 5. Klik på Udskriv, når du er klar.

 6. Klik på Knappen Tilbage for at komme tilbage til dokumentet.

Se også

PowerPoint kombinerer Udskriv og Vis udskrift i det samme vindue.

 1. Klik på filer > Udskriv. Til højre får du vist en forhåndsvisning af præsentationen. I venstre side kan du se knappen Udskriv og de Indstillinger, du kan lave om på.

 2. Du kan få vist hver enkelt side ved at klikke på pilen nederst i eksemplet. Hvis teksten er for lille til at kunne læses, kan du bruge zoomskyderen til at tilpasse den.

  Eksempelvisningen af siden og zoomskyderne i vinduet Udskriv og Vis udskrift

 3. Hvis du vil vende tilbage til din præsentation uden at udskrive den, skal du klikke på Knappen Tilbage .

Hvis du er klar til at udskrive din præsentation...

 1. Vælg det ønskede antal kopier.

 2. Se under Indstillinger for at vælge andre udskriftsindstillinger, f. eks udskrive bestemte slides, udskrive flere slides på hver side eller udskrive gråtoneskala.

 3. Klik på Udskriv, når du er klar.

Se også

Project kombinerer Udskriv og Vis udskrift i det samme vindue.

 1. Klik på filer > Udskriv. Til højre får du vist en forhåndsvisning af præsentationen. I venstre side kan du se knappen Udskriv og de Indstillinger, du kan lave om på.

 2. Du kan få vist hver enkelt side ved at klikke på pilen nederst i eksemplet. Hvis teksten er for lille til at kunne læses, kan du bruge zoomskyderen til at tilpasse den.

  Eksempelvisningen af siden og zoomskyderne i vinduet Udskriv og Vis udskrift

 3. Vælg det ønskede antal kopier.

 4. Se under Indstillinger for at vælge andre udskriftsindstillinger, som f. eks at udskrive bestemte sider, ændre sideretningen eller udskrive på begge sider.

 5. Klik på Udskriv, når du er klar.

 6. Klik på Knappen Tilbage for at komme tilbage til dokumentet.

Se også

Publisher kombinerer Udskriv og Vis udskrift i det samme vindue.

 1. Klik på filer > Udskriv. Til højre får du vist en forhåndsvisning af præsentationen. I venstre side kan du se knappen Udskriv og de Indstillinger, du kan lave om på.

 2. Du kan få vist hver enkelt side ved at klikke på pilen nederst i eksemplet. Hvis teksten er for lille til at kunne læses, kan du bruge zoomskyderen til at tilpasse den.

  Eksempelvisningen af siden og zoomskyderne i vinduet Udskriv og Vis udskrift

 3. Vælg det ønskede antal kopier.

 4. Se under Indstillinger for at vælge andre udskriftsindstillinger, som f. eks at udskrive bestemte sider, ændre sideretningen eller udskrive på begge sider.

 5. Klik på Udskriv, når du er klar.

 6. Klik på Knappen Tilbage for at komme tilbage til dokumentet.

Se også

Visio kombinerer Udskriv og Vis udskrift i det samme vindue.

 1. Klik på filer > Udskriv. Til højre får du vist en forhåndsvisning af præsentationen. I venstre side kan du se knappen Udskriv og de Indstillinger, du kan lave om på.

 2. Du kan få vist hver enkelt side ved at klikke på pilen nederst i eksemplet. Hvis teksten er for lille til at kunne læses, kan du bruge zoomskyderen til at tilpasse den.

  Eksempelvisningen af siden og zoomskyderne i vinduet Udskriv og Vis udskrift

 3. Vælg det ønskede antal kopier.

 4. Se under Indstillinger for at vælge andre udskriftsindstillinger, som f. eks at udskrive bestemte sider, ændre sideretningen eller udskrive på begge sider.

 5. Klik på Udskriv, når du er klar.

 6. Klik på Knappen Tilbage for at komme tilbage til dokumentet.

Se også

Word kombinerer Udskriv og Vis udskrift i det samme vindue.

 1. Klik på filer > Udskriv. Til højre får du vist en forhåndsvisning af præsentationen. I venstre side kan du se knappen Udskriv og de Indstillinger, du kan lave om på.

 2. Du kan få vist hver enkelt side ved at klikke på pilen nederst i eksemplet. Hvis teksten er for lille til at kunne læses, kan du bruge zoomskyderen til at tilpasse den.

  Eksempelvisningen af siden og zoomskyderne i vinduet Udskriv og Vis udskrift

  Tip!: Hvis du vil have vist et eksempel på flere sider side om side, kan du bruge zoom skyderen til at zoome ud.

 3. Klik på Knappen Tilbage for at vende tilbage til dokumentet uden at udskrive det.

Hvis du er klar til at udskrive dit dokument...

 1. Vælg det ønskede antal kopier.

 2. Se under Indstillinger for at vælge andre udskriftsindstillinger, som f. eks at udskrive bestemte sider, ændre sideretningen eller udskrive på begge sider.

  Bemærk!: Hvis du kun vil udskrive bestemte sider i Word, skal du klikke på Udskriv alle sider. Derfra kan du vælge kun at udskrive den aktuelle side, eller du kan vælge Brugerdefineret udskrift og angive sider, der skal udskrives som "1-3" eller "3-6, 10, 14".

 3. Klik på Udskriv, når du er klar.

Bemærk!: Hvis du får en ekstra, tom, side i slutningen af dokumentet, kan du se slette en side i Word.

Se også

I nogle programmer, såsom Excel og Word, vises Vis udskrift på hovedskærmen. I andre programmer som Adgang og OneNoteskal du klikke på knappen Vis udskrift på hovedskærmen for at få adgang til Vis udskrift.

Knappen Vis udskrift

Se en video om udskrivning i Office:

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Se afsnittene herunder for at få mere at vide om udskrivning og visning fra bestemte programmer.

Vælg dit Office-program

 • Hvilket Office-program bruger du?
 • Access
 • Excel
 • OneNote
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Visio
 • Word
 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Udskriv.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at få vist dine filer skal du klikke på Vis udskrift.

   For at gå tilbage til din fil og foretage ændringer, før du udskriver den, skal du klikke på fanen Filer igen.

  • For at udskrive din fil og tjekke eller redigere egenskaberne for din printer skal du klikke på Udskriv.

  • For at udskrive din fil uden at tjekke eller redigere egenskaberne for din printer skal du klikke på Hurtig udskrift.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du får vist og udskriver i Exceli:

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Udskriv.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at få vist dine filer skal du klikke på Vis udskrift.

  • For at gå tilbage til din fil og foretage ændringer, før du udskriver den, skal du klikke på fanen Filer igen.

  • For at udskrive din fil og tjekke eller redigere egenskaberne for din printer skal du klikke på Udskriv.

Du kan finde oplysninger om udskrivning i Outlooki udskrive i Outlook.

Under fanen Udskriv vises egenskaberne for standardprinteren automatisk i den første sektion, og visningen af præsentationen vises automatisk i den anden sektion.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Udskriv.

  For at gå tilbage til din præsentation og foretage ændringer, før du udskriver den, skal du klikke på fanen Filer igen.

 2. Når egenskaberne for din printer og præsentation vises, som du vil have dem, skal du klikke på Udskriv.

  Bemærk!: Hvis du vil ændre egenskaberne for din printer under printernavnet skal du klikke på Printeregenskaber.

Under fanen Udskriv vises egenskaberne for standardprinteren automatisk i den første sektion, og visningen af din fil vises automatisk i den anden sektion.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Udskriv.

  For at gå tilbage til din fil og foretage ændringer, før du udskriver den, skal du klikke på fanen Filer igen.

 2. Når egenskaberne for din printer og fil vises, som du vil have dem, skal du klikke på Udskriv.

Bemærk!: Hvis du vil ændre egenskaberne for din printer under printernavnet skal du klikke på Printeregenskaber.

Under fanen Udskriv vises egenskaberne for standardprinteren automatisk i den første sektion, og visningen af din publikation vises automatisk i den anden sektion.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Udskriv.

  For at gå tilbage til din publikation og foretage ændringer, før du udskriver den, skal du klikke på fanen Filer igen.

 2. Når egenskaberne for din printer og publikation vises, som du vil have dem, skal du klikke på Udskriv.

Bemærk!: Hvis du vil ændre egenskaberne for din printer under printernavnet skal du klikke på Printeregenskaber.

Du kan finde flere oplysninger, der er specifikke for udskrivning i Publisher under Udskrivning i Publisher.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Udskriv.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at få vist dine filer skal du klikke på Vis udskrift.

  • For at gå tilbage til din fil og foretage ændringer, før du udskriver den, skal du klikke på fanen Filer igen.

  • For at udskrive din fil og tjekke eller redigere egenskaberne for din printer skal du klikke på Udskriv.

  • For at udskrive din fil uden at tjekke eller redigere egenskaberne for din printer skal du klikke på Hurtig udskrift.

Under fanen Udskriv vises egenskaberne for standardprinteren automatisk i den første sektion, og visningen af dit dokument vises automatisk i den anden sektion.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Udskriv.

  For at gå tilbage til dit dokument og foretage ændringer, før du udskriver den, skal du klikke på fanen Filer igen.

 2. Når egenskaberne for din printer og dit dokument vises, som du vil have dem, skal du klikke på Udskriv.

Bemærk!: Hvis du vil ændre egenskaberne for din printer under printernavnet skal du klikke på Printeregenskaber.

Fejlfinding

For printerfejlfinding eller driveroplysninger skal du gå til:

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×