I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen ULIGE.SIDSTE.KURS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med ulige (kort eller lang) sidste periode.

Syntaks

ULIGE.SIDSTE.KURS(afregningsdato;udløbsdato;sidste_rente;rente;afkast;indløsningskurs;hyppighed;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen ULIGE.SIDSTE.KURS har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Sidste_rente    Påkrævet. Værdipapirets sidste kupondato.

 • Rente    Påkrævet. Værdipapirets rente.

 • Afkast    Påkrævet. Værdipapirets årlige afkast.

 • Indløsningskurs Påkrævet. Værdipapirets indløsningskurs pr. kr. 100 nominel værdi.

 • Hyppighed Påkrævet. Antallet af kuponudbetalinger pr. år. Ved årlige udbetalinger er hyppighed = 1, ved halvårlige udbetalinger er hyppighed = 2, og ved kvartalsvise udbetalinger er hyppighed = 4.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at en 30-års obligation udstedes 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være 1. januar 2008, afregningsdatoen være 1. juli 2008 og udløbsdatoen være 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter 1. januar 2008, udstedelsesdatoen.

 • Afregningsdato, udløbsdato, sidste_rente og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato, udløbsdato eller last_interest ikke er en gyldig dato, returnerer ULIGE.SIDSTE.#VALUE! fejlværdi.

 • Hvis rente < 0, eller hvis afkast < 0, returnerer ULIGE.SIDSTE.KURS #NUM! fejlværdi.

 • Hvis basis < 0, eller hvis > 4, returnerer ULIGE.SIDSTE.#NUM! fejlværdi.

 • Betingelsen for følgende dato skal være opfyldt. Ellers returnerer ULIGE.SIDSTE.SIDSTE.#NUM! som fejlværdi:

  udløbsdato > afregningsdato > sidste_rente

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse af argument

7. februar 2008

Afregningsdato

15. juni 2008

Udløbsdato

15. oktober 2007

Rentetilskrivningsdato

3,75 %

Kuponrente

4,05 %

Afkast i procent

DKK 100

Indløsningskurs

2

Frekvens er halvårligt

0

30/360 datotype

Formel

Beskrivelse

R esultat

=ULIGE.SIDSTE.KURS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Prisen pr. DKK 100 for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) sidste kuponperiode for en obligation med brug af betingelserne i cellerne A2:A10 som funktionsargumenter.

DKK 99,88

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder

Gå på opdagelse i kurser >

Få nye funktioner først

DELTAG I MICROSOFT INSIDERS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×