Vælge den bedste tendenslinje til dine data

Når du vil føje en tendenslinje til et diagram i Microsoft Graph, kan du vælge en af de seks forskellige tendens-/regressionstyper. Den type data, du har, bestemmer typen af tendenslinje, du skal bruge.

Pålidelighed i tendenslinje En tendenslinje er mest pålidelig, når dens R-kvadreret værdi på eller i nærheden af 1. Når du passer en tendenslinje til dine data, beregner Graph automatisk denS R-kvadrerede værdi. Hvis du vil, kan du få vist denne værdi i diagrammet.

Lineær

En lineær tendenslinje er en ret linje, der passer bedst, og som bruges med enkle, lineære datasæt. Dataene er lineære, hvis mønsteret i dets datapunkter ligner en linje. En lineær tendenslinje angiver normalt, at noget er stadigt stigende eller faldende.

I følgende eksempel viser en lineær tendenslinje tydeligt, at salget af frysere konsekvent er steget over en periode på 13 år. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,9036, hvilket passer godt til dataene på linjen.

Diagram med lineær tendenslinje

Logaritmisk

En logaritmisk tendenslinje er en tilpasset kurve, der er mest nyttig, når hastigheden af ændringer i dataene øges eller mindskes hurtigt og derefter bliver gradvis. En logaritmisk tendenslinje kan bruge negative og/eller positive værdier.

I følgende eksempel bruges en logaritmisk tendenslinje til at illustrere en forventet vækst i bestanden af dyr i et område med faste områder, hvor bestanden blev mindre, efterhånden som pladsen til dyr blev mindre. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,9407, hvilket viser, at linjen passer relativt godt til dataene.

Diagram med logaritmisk tendenslinje

Polynomisk

En polynomisk tendenslinje er en kurvet linje, der bruges ved fluktuerede data. Det er f.eks. nyttigt til at analysere gevinster og tab over et stort datasæt. Rækkefølgen af den polynomiske kan bestemmes af antallet af udsving i dataene eller af, hvor mange bøjer (bjerge og områder) der vises i kurven. En polynomisk tendenslinje af 2 orden har generelt kun én bjergtop eller ét område. Ordre 3 har normalt et eller to bjerge eller daler. Ordre 4 har generelt op til tre.

I følgende eksempel vises en polynomisk tendenslinje af 2. ordre (én høj) til at illustrere forholdet mellem hastighed og benzinforbrug. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,9474, hvilket passer godt til dataene på linjen.

Diagram med polynomisk tendenslinje

Tænd/sluk

En strømtendenslinje er en kurvet linje, der bedst bruges sammen med datasæt, der sammenligner målinger, der øges med et bestemt interval – f.eks. en racerbils acceleration med et-sekundsintervaller. Du kan ikke oprette en potenstendenslinje, hvis dataene indeholder nulværdier eller negative værdier.

I følgende eksempel vises accelerationsdata ved at plotte afstand i meter efter sekunder. Potenslinjen viser klart den stigende acceleration. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,9923, hvilket betyder, at linjen passer næsten perfekt til dataene.

Diagram med potenstendenslinje

Eksponentiel

En eksponentiel tendenslinje er en kurvet linje, der er mest nyttig, når dataværdier stiger eller falder med endnu højere hastigheder. Du kan ikke oprette en eksponentiel tendenslinje, hvis dine data indeholder nulværdier eller negative værdier.

I følgende eksempel bruges en eksponentiel tendenslinje til at illustrere den faldende mængde af carbon 14 i et objekt, efterhånden som det bliver ældre. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 1, hvilket betyder, at linjen passer perfekt til dataene.

Diagram med en eksponentiel tendenslinje

Glidende gennemsnit

En tendenslinje med glidende gennemsnit udjævner udsving i data for at vise et mønster eller en tendens mere tydeligt. En tendenslinje med glidende gennemsnit bruger et bestemt antal datapunkter (angivet af indstillingen Periode), beregner et gennemsnit af dem og bruger gennemsnitsværdien som et punkt i tendenslinjen. Hvis perioden f.eks. er angivet til 2, bruges gennemsnittet af de første to datapunkter som det første punkt i tendenslinjen med glidende gennemsnit. Gennemsnittet af det andet og tredje datapunkt bruges som det andet punkt i tendenslinjen osv.

I følgende eksempel viser en glidende gennemsnitstendenslinje et mønster i antallet af huse, der er solgt over en periode på 26 uger.

Diagram med linje med glidende gennemsnit

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×