Vælge tekstkodning, når du åbner og gemmer filer

Normalt kan du dele tekstfiler uden at bekymre dig om de underliggende detaljer om, hvordan teksten er gemt. Men hvis du vil dele filer med personer, der arbejder på andre sprog, hente tekstfiler på internettet eller dele tekstfiler med andre computersystemer, skal du muligvis vælge en kodningstandard, når du åbner eller gemmer en fil.

Når du eller andre åbner en tekstfil i Microsoft Word eller i et andet program, måske på en computer med systemsoftware i et sprog, der adskiller sig fra det sprog, der blev brugt til at oprette filen, hjælper kodningsstandarden det program med at afgøre, hvordan teksten skal repræsenteres, så den er læselig.

Hvad vil du foretage dig?

Forstå tekstkodning

Det, der vises for dig som tekst på skærmen, er rent faktisk gemt som numeriske værdier i tekstfilen. Computeren oversætter de numeriske værdier til synlige tegn. Den gør dette ved at bruge en kodningsstandard.

En kodningsstandard er en nummereringstypografi, der tildeler hver teksttegn i et tegnsæt en numerisk værdi. Et tegnsæt kan indeholde bogstaver, tal og andre symboler. Forskellige sprog består typisk af forskellige tegnsæt, så der findes mange forskellige kodningsstandarder for at repræsentere de tegnsæt, der bruges i de forskellige sprog.

Forskellige kodningsstandarder for forskellige alfabeter

Den kodningsstandard, der er gemt sammen med en tekstfil, indeholder de oplysninger, som din computer skal bruge for at få vist teksten på skærmen. For eksempel har tegnet й den numeriske værdi 201 i formatet kyrillisk (Windows). Når du åbner en fil, der indeholder dette tegn, på en computer, der bruger kodningen kyrillisk (Windows), læser computeren 201-numerisk værdi og viser й på skærmen.

Men hvis du åbner den samme fil på en computer, der bruger en anden kodning, viser computeren, hvilken tegn der svarer til den 201-numeriske værdi i den kodningsstandard, som computeren bruger som standard. Hvis din computer for eksempel bruger kodningsstandarden vesteuropæisk (Windows), vises tegnet i den oprindelige kyrilliske-baserede fil som É i stedet for й, fordi værdien 201 knyttes til É i vesteuropæisk (Windows) kodning.

Unicode: Én kodningsstandard for mange alfabeter

For at undgå problemer med kodning og afkodning af tekstfiler kan du gemme filer med Unicode-kodning. Unicode tager højde for de fleste tegnsæt på tværs af alle de sprog, der oftest bruges blandt brugerne i dag.

Da Word er baseret på Unicode, gemmer Word automatisk filer, der er kodet som Unicode. Du kan åbne og læse Unicode-kodede filer på dit computersystem i det engelske sprog, uanset sproget i teksten. Når du bruger dit Dansk sprog til at gemme filer, der er kodet som Unicode, kan filen også indeholde tegn, der ikke findes i vesteuropæiske alfabeter, f. eks græsk, kyrillisk, arabisk eller japansk tegn.

Toppen af siden

Vælg en kodningsstandard, når du åbner en fil

Hvis teksten vises forvrænget eller som spørgsmålstegn eller firkanter, når du åbner en fil, har Word muligvis ikke nøjagtigt registreret tekstens kodningsstandard i filen. Du kan angive den kodningsstandard, som du kan bruge til at vise (afkode) teksten.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Klik på Avanceret.

 4. Rul til sektionen Generelt, og markér derefter afkrydsningsfeltet Bekræft konvertering af filformat ved åbning.

  Bemærk!: Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises dialogboksen Konverter fil i Word, hver gang du åbner en fil i et andet format end et Word-format (Word-formater omfatter .doc-, .dot-, .docx-, .docm-, .dotx- eller .dotm-filer). Hvis du ofte arbejder med disse filer, men du sjældent ønsker at vælge en kodningsstandard, skal du huske at slå denne indstilling fra for at undgå, at denne dialogboks åbnes unødigt.

 5. Luk og åbn derefter filen igen.

 6. I dialogboksen Konverter fil skal du markere Kodet tekst.

 7. I dialogboksen Filkonvertering skal du markere Anden kodning og derefter vælge den ønskede standard på listen.

  Du kan få vist teksten i området Eksempel for at kontrollere, om al teksten kan læses i den kodningsstandard, du har valgt.

Hvis næsten al tekst ser ens ud (f. eks. alle felter eller prikker), er den skrifttype, der er påkrævet til visning af tegnene, muligvis ikke installeret. Hvis den skrifttype, du vil bruge, ikke er tilgængelig, kan du installere ekstra skrifttyper.

Hvis du vil installere ekstra skrifttyper, skal du gøre følgende:

 1. Klik på knappen Start i Microsoft Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Gør et af følgende:

  I Windows 7

  1. I Kontrolpanel skal du klikke på Fjern et program.

  2. I listen over programmer skal du klikke på listen for Microsoft Office eller Microsoft Word, afhængigt af om du har installeret Word som en del af Office eller som et separat program, og klik derefter på Skift.

  I Windows Vista

  1. I Kontrolpanel skal du klikke på Fjern et program.

  2. I listen over programmer skal du klikke på listen for Microsoft Office eller Microsoft Word, afhængigt af om du har installeret Word som en del af Office eller som et separat program, og klik derefter på Skift.

  I Microsoft Windows XP

  1. I Kontrolpanel skal du klikke på Tilføj eller fjern programmer.

  2. I feltet Programmer, der er installeret i øjeblikket skal du klikke på listen for Microsoft Office eller Microsoft Word, afhængigt af om du har installeret Word som en del af Office eller som et separat program, og klik derefter på Skift.

 3. Under Skift din installation af Microsoft Office skal du klikke på Tilføj eller fjern funktioner og derefter klikke på Fortsæt.

 4. Under Installationsindstillinger skal du udvide Delte funktioner i Office og derefter udvide Understøttelse af internationale indstillinger.

 5. Vælg den ønskede skrifttype, klik på pilen ud for markeringen, og vælg derefter Kør fra Denne computer.

Tip!: Når du åbner en kodet tekstfil, anvender Word de skrifttyper, der er defineret i dialogboksen Webindstillinger. (For at komme til dialogboksen Webindstillinger skal du klikke på Microsoft Office-knappen, klikke på Word-indstillinger og derefter klikke på Avanceret. I afsnittet Generelt skal du klikke på Webindstillinger). Du kan vælge indstillingerne på fanen Skrifttyper i dialogboksen Webindstillinger for at tilpasse skrifttypen for hvert tegnsæt.

Toppen af siden

Vælg en kodningsstandard, når du gemmer en fil

Hvis du ikke vælger en kodningsstandard, når du gemmer en fil, koder Word filen som Unicode. Normalt kan du bruge standard Unicode-kodningen, da den understøtter de fleste tegn på de fleste sprog.

Hvis dokumentet åbnes i et program, der ikke understøtter Unicode, kan du vælge en kodningsstandard, der matcher destinationsprogrammet. Eksempelvis gør Unicode det muligt at oprette et dokument på traditionel kinesisk på dit engelske system. Men hvis dokumentet åbnes i et program på traditionel kinesisk, som ikke understøtter Unicode, kan du gemme dokumentet med traditionel kinesisk (Big5) kodning. Når dokumentet åbnes i programmet på traditionel kinesisk, vises hele teksten korrekt.

Bemærk!: Da Unicode er den mest omfattende standard, kan det medføre, at nogle tegn ikke længere vises, hvis du gemmer tekst i en anden kodning. Eksempelvis kan et dokument, der er kodet i Unicode, indeholde hebraisk og kyrillisk tekst. Hvis dokumentet er gemt med kyrillisk (Windows) kodning, vises hebraisk tekst ikke længere, og hvis dokumentet er gemt med hebraisk (Windows) kodning, vises kyrillisk tekst ikke længere.

Hvis du vælger en kodningsstandard, der ikke understøtter de tegn, du har brugt i filen, markerer Word de tegn, der ikke kan gemmes, med rødt. Du kan få vist teksten i den kodningsstandard, som du vælger, før du gemmer filen.

Tekst, der er formateret med skrifttypen Symbol eller i feltkoder, fjernes fra filen, når du gemmer en fil som kodet tekst.

Vælg en kodningsstandard

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

  Hvis du vil gemme filen i en anden mappe, kan du finde og åbne mappen.

 3. Skriv et nyt navn til filen i feltet Filnavn.

 4. I feltet Gem som type skal du vælge Almindelig tekst.

 5. Klik på Gem.

 6. Hvis dialogboksen Microsoft Office Word-kompatibilitetskontrol vises, skal du klikke på Fortsæt.

 7. I dialogboksen Filkonvertering skal du markere indstillingen for den kodningsstandard, som du vil bruge.

  • Hvis du vil bruge standardkodningsstandarden for systemet, skal du klikke på Windows (standard).

  • Hvis du vil bruge MS-DOS-kodningsstandarden, skal du klikke på MS-DOS.

  • Hvis du vil vælge en bestemt kodningsstandard, skal du klikke på Anden kodning og derefter vælge den ønskede standard på listen. Du kan få vist teksten i området Eksempel for at kontrollere, om al teksten kan læses i den kodningsstandard, du har valgt.

   Bemærk!: Du kan ændre størrelsen på dialogboksen Filkonvertering , så du kan se mere af dokumentet.

 8. Hvis du får følgende meddelelse: "Tekst markeret med rødt gemmes ikke korrekt med den valgte kodning", kan du prøve at vælge en anden kodning, eller du kan markere afkrydsningsfeltet Tillad tegnerstatning.

  Når du tillader tegnerstatning, erstatter Word et tegn, der ikke kan vises med det nærmeste tilsvarende tegn i den valgte kodning. Tre prikker erstatter f. eks. en ellipse, og lige anførselstegn erstatter krøllede anførselstegn.

  Hvis den kode, du har valgt, ikke har et tilsvarende tegn for et tegn, der er markeret med rødt, gemmes det tegn, der er markeret med rødt, som et tegn uden for kontekst, f.eks. et spørgsmålstegn.

 9. Hvis dokumentet åbnes i et program, der ikke ombryder tekst fra en linje til en anden, kan du indsætte et hårdt linjeskift i dokumentet ved at markere afkrydsningsfeltet Indsæt linjeskift og derefter angive, om du ønsker, at linjeskiftene skal ske med vognretur (CR), linjeskift (LF) eller begge, i feltet Slut linjer med.

Toppen af siden

Slå kodningsstandarder op, der er tilgængelige i Word

Word genkender flere kodningsstandarder og understøtter de kodningsstandarder, der leveres med systemsoftwaren på din computer.

Følgende liste viser de kodningsstandarder (også kaldet tegntabeller), der er knyttet til hvert skrivesystem.

Skrivesystem

Kodningsstandarder

Anvendt skrifttype

Flere sprog

Unicode (UCS-2 Little-Endian og Big-Endian, UTF-8, UTF-7)

Standardskrifttypen baseret på typografien Normal til din sprogversion af Word

Arabisk

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Kinesisk (forenklet)

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Kinesisk (traditionelt)

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Kyrillisk

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Engelske, vesteuropæiske eller andre latinske skriftsprog

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Græsk

Windows 1253

Courier New

Hebraisk

Windows 1255

Courier New

Japansk

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Koreansk

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Thai

Windows 874

Tahoma

Vietnamesisk

Windows 1258

Courier New

Indisk: Tamilsk

ISCII 57004

Latha

Indisk: Nepalesisk

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indisk: Konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indisk: Hindi

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indisk: Assamesisk

ISCII 57006

Indisk: Bengalsk

ISCII 57003

Indisk: Gujarati

ISCII 57010

Indisk: Kannada

ISCII 57008

Indisk: Malayalam

ISCII 57009

Indisk: Odia

ISCII 57007

Indisk: Marathi

ISCII 57002 (Devanagari)

Indisk: Punjabi

ISCII 57011

Indisk: Sanskrit

ISCII 57002 (Devanagari)

Indisk: Telugu

ISCII 57005

 • Brug af indiske sprog kræver understøttelse og de relevante OpenType-skrifttyper.

 • Der er kun begrænset support tilgængelig for nepalesisk assamesisk, bengalsk, gujarati, malayalam og odia.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×