VARIANSPV, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen VARIANSPV i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner variansen baseret på hele populationen.

Syntaks

VARIANSPV(værdi1;[værdi2]; ...)

Syntaksen for funktionen VARIANSPV har følgende argumenter:

 • Værdi1; værdi2;...    Værdi1 er påkrævet, og efterfølgende værdier er valgfrie. 1-255 værdiargumenter, der svarer til en population.

Bemærkninger

 • VARIANSPV antager, at argumenterne er hele populationen. Hvis dataene repræsenterer et udsnit af populationen, skal du beregne variansen med VARIANSV.

 • En reference kan indeholde følgende argumenter: Tal. Navne, matrixer eller referencer, som indeholder tal. Tekstgengivelser af tal. Eller logiske værdier som f.eks. SAND og FALSK.

 • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der indtastes direkte på listen med argumenter, tælles.

 • Argumenter, der indeholder SAND, evalueres som 1. Argumenter, der indeholder tekst eller FALSK, evalueres som 0 (nul).

 • Hvis et argument er en matrix eller en reference, bruges kun værdierne i den pågældende matrix eller reference. Tomme celler og tekstværdier i matrixen eller i referencen ignoreres.

 • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

 • Hvis du ikke vil medtage logiske værdier og tekstgengivelser af tal i en reference som et led i beregningen, skal du bruge funktionen VARIANSP.

 • Ligningen for VARIANSPV er:

  Ligning

  hvor x er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(værdi1,værdi2,…), og n er stikprøvestørrelsen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Styrke

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivelse

R esultat

=VARIANSPV(A2:A11)

Variansen af alle værktøjernes brudstyrke, hvor det antages, at der kun fremstilles 10 stk. værktøjer (hele populationen)

678,84

=VARIANS(A2:A11)

I dette eksempel bruges funktionen VARIANS, der antager, at der anvendes et udsnit af populationen, og returnerer et andet resultat.

754,27

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×