VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS TIL WINDOWS PHONE

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller et associeret selskab, afhængigt af hvor du bor) og dig. Læs dem. De gælder for den software, der er nævnt herover. Vilkårene gælder også for eventuelle Microsoft-

 • opdateringer,

 • tillæg,

 • internetbaserede tjenester og

 • supporttjenester

for denne software, medmindre andre vilkår medfølger disse vilkår. Hvis det er tilfældet, er det disse vilkår, der er gældende.

Ved at downloade eller bruge softwaren accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, må du ikke bruge softwaren.

Hvis du accepterer og overholder disse licensvilkår, har du nedenstående uophørlige rettigheder.

1. INSTALLATIONS- OG BRUGSRETTIGHEDER.

 1. Installation og brug. Du kan installere og bruge en kopi af softwaren på op til fem (5) Windows Phone-enheder, der er knyttet til den Microsoft-konto, du bruger til at få adgang til Windows Phone Store/Marketplace.

 2. Denne software kræver forbindelse til computersystemer, som kører gyldige, licenserede kopier af Microsoft Skype for Business eller Microsoft Skype for Business Online over et internetbaseret trådløst netværk. Der kræves muligvis opdateringer eller opgraderinger til Microsoft Skype for Business Server for at opnå fuld funktionalitet. Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige i alle lande/områder.

 3. Programmer fra tredjepart. Denne software kan indeholde programmer fra tredjepart, som Microsoft, ikke tredjeparten, giver i licens til dig i henhold til nærværende aftale. Eventuelle meddelelser til et program fra tredjepart er kun til din orientering.

2. INTERNETADGANG KAN VÆRE PÅKRÆVET.

Du kan blive opkrævet udgifter i forbindelse med internetadgang, dataoverførsel og andre tjenester i henhold til vilkårene i internetabonnementet og enhver anden aftale, du har med din netværksoperatør, som følge af brug af softwaren. Du er eneansvarlig for alle udgifter, som opkræves af netværksoperatøren.

3. INTERNETBASEREDE TJENESTER.

Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. De kan til enhver tid ændres eller annulleres af Microsoft.

 1. Samtykke til internetbaserede eller trådløse forbindelsestjenester. Softwaren kan oprette forbindelse til internetbaserede trådløse tjenester. Din brug af softwaren indbefatter din accept af afsendelse af standardoplysninger om enheden (herunder, men ikke begrænset til tekniske oplysninger om enheden, system- og programsoftware samt ydre enheder) til internetbaserede og/eller trådløse netværkstjenester. Hvis andre vilkår er angivet i forbindelse med din brug af tjenesterne, er disse vilkår også gældende.

 2. Misbrug af internetbaserede tjenester. Du må ikke bruge en internetbaseret tjeneste på nogen måde, som potentielt kan gøre skade på denne eller forringe nogen andens brug af denne eller det trådløse netværk. Du må heller ikke bruge tjenesten til at forsøge at opnå uautoriseret adgang til nogen tjeneste, data, konto eller noget netværk på nogen måde.

4. LICENSENS OMFANG.

Softwaren gives i licens, den sælges ikke til dig. Denne aftale giver dig kun nogle rettigheder til brug af softwaren. Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre den gældende lovgivning giver dig flere rettigheder på trods af denne begrænsning, har du kun ret til at bruge softwaren som udtrykkeligt beskrevet i nærværende aftale. Dermed skal du overholde eventuelle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at du bruger den på bestemte måder. Du har ikke ret til at

 • omgå tekniske begrænsninger i softwaren,

 • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning

 • tage flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning

 • offentliggøre software, så andre kan kopiere den,

 • udleje, lease eller udlåne softwaren eller

 • overdrage softwaren eller nærværende aftale til tredjepart.

5. DOKUMENTATION.

Hvis der leveres dokumentation sammen med softwaren, har du ret til at kopiere og bruge dokumentationen til interne referenceformål.

6. OVERFØRSEL TIL EN ANDEN ENHED.

Du har ret til at afinstallere softwaren og installere den på en anden enhed til eget brug. Du må ikke dele denne licens mellem enheder uden for rammerne af denne aftale.

7. EKSPORTBEGRÆNSNINGER.

Softwaren er underlagt de amerikanske eksportlove og -bestemmelser. Du skal overholde samtlige nationale og internationale eksportlove og ‑bestemmelser, der gælder for softwaren. Disse love omfatter restriktioner for destinationer, slutbrugere og slutbrug. Du kan finde flere oplysninger på www.microsoft.com/exporting.

8. SUPPORTTJENESTER.

Da denne software leveres "som den er og forefindes", yder vi muligvis ikke support til den. Producenten af din telefon og din trådløse udbyder er ikke ansvarlige for at yde support til denne software.

9. FULDSTÆNDIG AFTALE.

Denne aftale samt vilkårene for de tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supporttjenester, du bruger, udgør hele aftalen for softwaren og supporttjenesterne.

10. GÆLDENDE LOVGIVNING.

 1. USA. Hvis du har erhvervet softwaren i USA, er fortolkningen af denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for krav vedrørende misligholdelse af aftalen, uanset principper om lovvalg. Alle andre krav, herunder krav vedrørende nationale forbrugerbeskyttelsesbestemmelser, illoyal konkurrence og erstatningsret, er underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor.

 2. Canada. Hvis du har købt softwaren i Canada, er fortolkningen af denne aftale, påstande om misligholdelse af den og ethvert andet krav (herunder forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og tort) underlagt lovgivningen i den provins, hvor du er bosiddende, uanset principperne om lovkonflikt.

 3. Uden for USA. Såfremt du har købt softwaren i ethvert andet land, gælder lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende.

11. RETSVIRKNING.

I denne aftale beskrives nogle juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i dit land. Du kan også have rettigheder i henseende til den part, du har erhvervet softwaren fra. Denne aftale ændrer ikke ved dine rettigheder i henhold til lovgivningen i dit land, hvis lovgivningen i dit land ikke tillader det.

12. FRASKRIVELSE AF GARANTI. SOFTWAREN ER GIVET I LICENS ”SOM DEN ER OG FOREFINDES”. DU BÆRER RISIKOEN FOR BRUG AF SOFTWAREN. MICROSOFT OG TRÅDLØSE UDBYDERE, OVER HVIS NETVÆRK SOFTWAREN DISTRIBUERES, OG HVER AF VORES RESPEKTIVE ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER OG LEVERANDØRER (OMFATTEDE PARTER) GIVER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN. DEN FULDE RISIKO FOR SOFTWARENS KVALITET OG YDELSE PÅHVILER DIG. SÅFREMT SOFTWAREN ER DEFEKT, PÅTAGER DU DIG ALLE UDGIFTER TIL NØDVENDIG SERVICE ELLER REPARATION. DE KAN HAVE ANDRE FORBRUGSRETLIGE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN LOKALE LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. OMFATTEDE PARTER FRASIGER SIG STILTIENDE ANSVAR ELLER BETINGELSER, HERUNDER SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER I DET OMFANG, DET ER MULIGT UNDER DEN LOKALE LOVGIVNING.

FOR AUSTRALIEN – DU HAR LOVFÆSTEDE GARANTIER I HENHOLD TIL DEN AUSTRALSKE FORBRUGERLOVGIVNING, OG INTET I DISSE VILKÅR ER BEREGNET PÅ AT PÅVIRKE DISSE RETTIGHEDER.

13. BEGRÆNSNINGER FOR OG FRASKRIVELSE AF MISLIGEHOLDELSESBEFØJELSER OG SKADESERSTATNING. I DET OMFANG DET IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, KAN DU KUN OPNÅ ET ERSTATNINGSBELØB FRA MICROSOFT, DER SVARER TIL $1.00 (EN AMERIKANSK DOLLAR). DU ER INDFORSTÅET MED IKKE AT FORSØGE AT OPNÅ ANDRE ERSTATNINGER, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER FRA OMFATTEDE PARTER.

Denne begrænsning gælder følgende:

 • alt vedrørende softwaren, tjenesterne, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjeparts programmer samt

 • påstande om misligholdelse af kontrakt, garanti eller betingelse; forbrugerbeskyttelse, bedrageri, illoyal konkurrence, objektivt ansvar, forsømmelighed, vildledning, undladelse, krænkelse eller andre skadevoldende handlinger, overtrædelse af lovgivning eller uberettiget berigelse; alle i det omfang, det er tilladt under gældende lov.

Begrænsningen gælder selv, såfremt:

 • reparation, udskiftning eller en refundering af softwaren ikke yder fuld kompensation for eventuelle tab, eller

 • omfattede parter havde kendskab til eller burde have haft kendskab til risikoen for skaderne.

Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig, såfremt udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader ikke er tilladt i dit land.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×