Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

MICROSOFT TEAMS (gratis) INSIDER PROGRAM

Slået op: 5. april 2022

HVIS DU BOR I USA, INDEHOLDER AFSNIT 15 EN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL OG FRASKRIVELSE AF KOLLEKTIVE SØGSMÅL. DET PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER TIL AT LØSE EVENTUELLE TVISTER MED MICROSOFT. LÆS DEN.

VIGTIG MEDDELELSE

Tak, fordi du deltager i Microsoft Teams (gratis) Insider Program ("Program"). Programmet gør det muligt for Microsoft Teams-brugere at få adgang til og bruge visse foreløbige teknologier med henblik på at give feedback til Microsoft. Nogle foreløbige teknologier er muligvis ikke tilgængelige i dit område eller på alle platforme.

Før du tilmelder dig, skal du nøje gennemgå alle programvilkårene, som opretter en juridisk aftale mellem dig og Microsoft Corporation.

Accept af vilkår. Ved at tilmelde dig for at deltage i programmet erklærer du, at du er den juridiske alder på "myndighed", hvor du bor, og accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale, som er påkrævet, for at du kan deltage i programmet.

 1. Programdeltagelse. Du har meldt dig frivilligt for at deltage i programmet med viden om, at formålet med dette program er at få adgang til, bruge og give os feedback vedrørende eksperimentel, prøveversion, beta eller anden foreløbig software (“software”), der er gjort tilgængelig for dig, herunder relateret dokumentation, materialer, opdateringer, tillæg og opgraderinger (“tjenester”), med det formål at give Microsoft nyttige oplysninger om din oplevelse med programtjenesterne.

  • Du forstår, at brug af eksperimentel og tidlig foreløbig software betyder, at du kan opleve lejlighedsvise nedbrud og datatab. Ved at deltage accepterer du, at det er dit ansvar ofte at sikkerhedskopiere dine data og gendanne dem i tilfælde af tab af data.

  • Din deltagelse i programmet er frivillig og gratis. Der er ingen kompensation for din deltagelse. Din deltagelse skaber ikke et juridisk partnerskab, en institution eller et ansættelsesforhold mellem dig og Microsoft.

  • Din deltagelse i programmet tvinger ikke Microsoft til at levere programtjenester til dig.

  • Du accepterer ikke at dekompilere, foretage reverse engineering, disassemblere, dekryptere eller på anden måde forsøge at aflede kildekoden til nogen foreløbig software, medmindre og kun i det omfang den foregående begrænsning er (a) tilladt i henhold til gældende lovgivning; (b) tilladt af licensvilkår, der styrer brugen af komponenter med åben kildekode, som kan være inkluderet i softwaren; eller (c) kræves for at foretage fejlfinding af ændringer af biblioteker, der er givet i licens under den offentlige GNU Lesser-licens, som er inkluderet i og knyttet til af den foreløbige version af softwaren.

 2. Program Programmet kan være væsentligt anderledes end de kommercielt udgivne versioner. Da den foreløbige software kan indeholde flere fejl eller unøjagtigheder, skal du sikkerhedskopiere enheden, før du installerer software.

  • Foreløbig version og eksperimentel software og tjenester. Programmet har muligvis ikke medtaget, reduceret eller forskellige standarder for sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger, tilgængelighed, tilgængelighed og pålidelighed i forhold til kommercielt leverede tjenester og software. Vi kan når som helst ændre eller afbryde programmet uden varsel.

  • Genoprettelse. Hvis du vil genoprette, skal du muligvis geninstallere dine apps, operativsystemet eller flashe enheden igen. I nogle tilfælde kan du muligvis ikke gå tilbage til din tidligere version af softwaren.

  • Automatisk opdatering. Du accepterer, at vi automatisk kan downloade opdateringer til de foreløbige teknologier, og at du muligvis skal opdatere de foreløbige teknologier for at fortsætte i programmet. Du samtykker til at acceptere disse opdateringer i henhold til disse vilkår, medmindre andre vilkår følger med opdateringerne. Hvis du ikke accepterer, skal du afbryde brugen af og fjerne de foreløbige teknologier.

  • Support Der ydes muligvis begrænset eller ingen support til programmet.

  • Data- og internetgebyrer. Noget af programmet kræver muligvis, at din enhed har adgang til internettet. Din adgang og dit forbrug (herunder gebyrer) kan være underlagt vilkårene i din mobil- eller internetudbyderaftale. Du er altid ansvarlig for (i) at forstå og overholde vilkårene i dine egne planer og aftaler og (ii) eventuelle problemer, der opstår som følge af brug eller adgang til netværk, herunder offentlige/åbne netværk.

 3. Feedback. Vi leverer programmet til dig, så du kan fortælle os mere om, hvad du kan lide, hvad du ikke kan lide, og hvilke ændringer du gerne vil se i programmet. Når du giver os kommentarer, forslag eller anden feedback om programmet ("Feedback"), giver du Microsoft og Microsofts partnere ret til at bruge feedbacken på enhver måde og til ethvert formål.

  • Du accepterer, at Microsoft indsamler, bruger, lagrer, behandler og analyserer diagnosticering, tekniske fejlrapporter, nedbrudsdumps, brug og andre relaterede data fra dine enheder, der kører software som en del af dette program, for at hjælpe Microsoft med at forbedre vores produkter og tjenester. Hvis placeringstjenester er aktiveret, kan den geografiske placering i realtid for din enhed og søgeforespørgsler om placering også indsamles.

  • Du anerkender også, at din feedback kan ses af andre programdeltagere.

 4. Indsamling af data Programmet kan automatisk indsamle og levere data til Microsoft, hvilket kan omfatte dine personlige oplysninger. Vi kan også dele visse data, der er indsamlet i forbindelse med programmet, med tredjeparter. Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysningerog dette afsnit gælder for de data, der indsamles, bruges og deles i forbindelse med programmet.

 5. Kommunikation med dig. Microsoft kan bruge dine kontaktoplysninger (i) til at kommunikere med dig om din brug af programmet og (ii) til at give dig yderligere oplysninger om programmet og andre Microsoft-produkter eller -tjenester. Denne kontakt kan være via mail, sms, chat, webchat, telefon, i brugergrænsefladen eller på andre måder og kan omfatte tilbud. Du kan altid vælge, om du vil modtage reklamemails, sms-beskeder, telefonopkald og post fra Microsoft.

 6. Kan ikke overføres. Du må ikke overføre eller dele softwaren eller relateret dokumentation eller materiale, du modtager fra Microsoft som en del af din deltagelse i programmet, medmindre andet er aftalt eller tilladt af Microsoft, eller undtagen hvis lovgivningen, hvor du bor (eller, hvis en virksomhed, hvor din primære forretningssted er placeret), tillader dette, også selvom vores aftale ikke gør det.

 7. Framelde dig Hvis du skifter mening om at deltage i programmet, kan du frivilligt fravælge når som helst via indstillingerne for Microsoft Teams-appen.

 8. Ophævelse. Microsoft forbeholder sig ret til at afbryde din adgang til et hvilket som helst eller hele programmet når som helst, uden varsel, af en hvilken som helst årsag. Ophør af din brug af eller din adgang til programmet; eller opsigelsen af denne aftale ophæver din ret til at eje eller bruge et program, og du skal slette alle kopier af softwaren, indholdet og andre materialer, der leveres som en del af programmet. Afsnit 8, 9, 10, 11, 12 og 14 gælder for ophør af denne aftale.

 9. Yderligere vilkår Din brug af foreløbige teknologier er også underlagt Microsoft-serviceaftale, der inkorporerer Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. I det omfang der er en konflikt mellem Microsoft-serviceaftale (herunder erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger) og disse vilkår, styrer disse vilkår i programmets løbetid. Brug af det endelige, alment tilgængelige Microsoft Teams (gratis) er underlagt Microsoft-serviceaftalen.

 10. Forbehold af rettigheder. Microsoft kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsret eller andre immaterielle rettigheder, der dækker programmets genstand. Bortset fra hvad der udtrykkeligt er angivet i en skriftlig licensaftale fra Microsoft, giver softwaren ikke dig nogen licens til disse patenter, varemærker, ophavsret eller andre immaterielle rettigheder. Microsoft forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i henhold til denne aftale, og der gives ingen andre rettigheder i henhold til denne aftale underforstået eller ved berettiget antagelse eller på anden måde.

 11. Garanti Microsoft og vores associerede selskaber, forhandlere, distributører, leverandører og partnere giver ingen garantier, udtrykkelige eller underforståede, garantier eller betingelser med hensyn til softwaren eller din deltagelse i programmet. Du forstår, at brugen af programmet er på eget ansvar, og at vi leverer programmet "som det er og forefindes" "med alle fejl" og "som det er tilgængeligt". Du bærer hele risikoen for at bruge programmet. I det omfang det er tilladt i henhold til din lokale lovgivning, udelukker vi alle underforståede garantier, herunder for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, arbejdsmæssig indsats og ikke-krænkelse. Du kan have visse rettigheder i henhold til din lokale lovgivning. Intet i denne aftale har til formål at påvirke disse rettigheder, hvis de er gældende.

 12. Skadeserstatning. Hvis du har grundlag for at få dækket skader, der er relateret til programmet, accepterer du, at din eksklusive ret er at kræve direkte skadeserstatning fra Microsoft eller associerede virksomheder, forhandlere, distributører, tredjepartsapps og -tjenesteudbydere, partnere og leverandører, direkte skadeserstatning op til det beløb, du har betalt for programmet (eller op til 10,00 USD, hvis du har købt programmet uden gebyrer). Du kan ikke opnå erstatning for andre skader eller tab, herunder direkte, følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte, hændelige eller pønalt skader. Disse begrænsninger og udelukkelser gælder, selvom denne afhjælpning ikke fuldt ud kompenserer dig for tab eller manglende af dens grundlæggende formål, eller hvis vi kendte til eller burde have haft kendskab til risikoen for skaderne. I det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen, gælder disse begrænsninger og udelukkelser for alt eller alle krav, der er relateret til programmet eller din deltagelse i programmet.

 13. Opdateringer til aftalen. Fra tid til anden kan vi ændre denne aftale. Vi slår en meddelelse om ændringen op på webstedet programsupport. Din brug af programmet efter den dato, hvor ændringen træder i kraft, vil være dit samtykke til de ændrede vilkår. Hvis du ikke accepterer ændringerne, skal du stoppe med at bruge programmet. Vi anbefaler, at du besøger programwebstedet mindst én gang hver 30. dag for at kontrollere, om der er potentielle meddelelser om ændringer.

 14. Gældende lovgivning. Lovgivningen i den stat eller det land, hvor du bor (eller, hvis en virksomhed, hvor din primære forretningssted er placeret) regulerer alle krav og tvister vedrørende programmet, herunder software, din deltagelse i dette program og denne aftale, herunder brud på kontraktkrav og krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslove, love om unfair konkurrence, stiltiende garantilove, for at foretage en uretmæssig berigelse og i tort, uanset principperne for lovkonflikt. I USA regulerer Federal Arbitration Act alle bestemmelser vedrørende voldgift.

 15. Tvister. Bindende voldgift og fraskrivelse af kollektive søgsmål, hvis du bor i (eller er en virksomhed med din primære forretningssted i) USA. Vi håber, at der aldrig opstår nogen tvist, men hvis der gør, accepterer du, at vi i 60 dage sammen forsøger at løse den uformelt. Hvis vi ikke kan, accepterer du og vi bindende individuel voldgift for American Arbitration Association ("AAA") under Federal Arbitration Act ("FAA") og ikke at sagsøge ved en domstol foran en dommer eller en dommer. I stedet vil en neutral voldgiftsmand træffe afgørelse, og voldgiftsmandens afgørelse vil være endelig med undtagelse af en begrænset ret til gennemsyn i henhold til FAA. Kollektive søgsmål, kollektive voldgiftshandlinger, private advokathandlinger og andre retsager, hvor nogen agerer som repræsentant, er ikke tilladt. Det er heller ikke en kombination af individuelle sagsanlæg uden samtykke fra alle parter. "Vi", "vores" og "os" omfatter Microsoft og Microsofts associerede selskaber.

  1. Tvister, der er dækket—Alt undtagen IP. Udtrykket "tvist" er så bredt, som det kan være. Det omfatter alle krav eller kontroverser mellem dig og os vedrørende denne aftale, softwaren, reklamer, marketing eller kommunikation, tjenester, der tilbydes eller sælges, eller din deltagelse i programmet, i henhold til enhver juridisk teori, herunder kontrakt, garanti, erstatningsret, love eller bestemmelser, undtagen tvister, der vedrører håndhævelsen eller gyldigheden af dine, dine licensgiveres, vores eller vores licensgiveres immaterielle rettigheder.

   1. Send en meddelelse om tvist først. Hvis du har en tvist, og vores kundeservicemedarbejdere ikke kan løse den, kan du sende en meddelelse om tvist med U.S. Mail til Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Det skal indeholde dit navn, din adresse, hvordan vi kan kontakte dig, hvad problemet er, og hvad du vil. Der findes en formular her. Vi vil gøre det samme, hvis vi har en tvist med dig. Efter 60 dage kan du eller vi indlede en voldgift, hvis tvisten ikke er løst.

   2. Mulighed for fogedretten. I stedet for at sende en meddelelse om tvist kan du sagsøge os i fogedretten, hvis du opfylder rettens krav i dit bopælsland (eller, hvis det er en virksomhed, din primære forretningssted) eller King County, Washington, USA.

  2. Voldgiftsprocedure. AAA foretager enhver voldgift i henhold til dens kommercielle voldgiftsregler (eller hvis du er enkeltperson og bruger programtjenesterne (herunder software) til privat brug eller husholdningsbrug, eller hvis værdien af tvisten er 75.000 USD eller mindre, uanset om du er enkeltperson eller hvordan du bruger tjenesterne eller softwaren, dens regler for forbrugervoldgiftsregler). Du kan få flere oplysninger under adr.org eller ringe til 1-800-778-7879. Hvis du vil starte en voldgift, skal du indsende den formular, der er tilgængelig her, til AAA og sende en kopi til os. I en tvist, der involverer USD 25.000 eller mindre, vil enhver hørelse være telegrafisk, medmindre voldgiftsmanden finder god grund til at afholde en personlig hørelse i stedet. Alle personlige høringer vil finde sted i det land, hvor du bor (eller, hvis det er en forretningsvirksomhed, virksomhedens primære forretningssted) eller King County, Washington, USA. Du vælger. Voldgiftsmanden kan tilkende dig samme erstatning, som en domstol kan. Voldgiftsmanden kan afsige erklæringsdom eller påbud til dig individuelt for at tilgodese dit individuelle krav. I henhold til AAA-regler dømmer voldgiftsmanden for sin jurisdiktion, inklusive et kravs egnethed til voldgiftsbehandling. Men en domstol har eksklusiv autoritet til at håndhæve forbuddet mod voldgift ved kollektive voldgiftsbehandlinger eller i en repræsentativ kapacitet.

  3. Voldgiftsgebyrer og betalinger.

   1. Tvister, der involverer $ 75.000 USD eller mindre. Vi refunderer straks dine ansøgningsgebyrer og betaler AAA's og voldgiftsmandens gebyrer og udgifter. Hvis du afviser vores sidste skriftlige afregningstilbud, før voldgiftsmanden blev udpeget, går din tvist hele vejen til en voldgiftsmands beslutning (kaldet en "pris"), og voldgiftsmanden tildeler dig mere end dette sidste skriftlige tilbud, og vi vil: (1) betale det største af prisen eller $1.000 USD; (2) betale eventuelle rimelige advokathonorar; og (3) refundere eventuelle udgifter (herunder ekspertvidnegebyrer og omkostninger), som din advokat med rimelighed pådrager sig for at undersøge, forberede og gøre krav gældende ved voldgift.

   2. Tvister, der involverer mere end 75.000 USD. AAA-reglerne skal regulere betalingen af ansøgningsomkostninger og AAA's og voldgiftsmandens honorar og udgifter.

  4. Skal anlægge sag inden for et år. Du og vi skal anlægge sag ved fogedretten eller ved voldgift om ethvert krav eller en tvist (undtagen tvister om intellektuel ejendomsret – se afsnit 14.1) inden for et år fra det første tidspunkt, hvor det kunne anlægges. Ellers er det permanent udelukket.

  5. Afvisning af fremtidige ændringer i voldgift. Du kan afvise alle ændringer, vi foretager i afsnit 14 (undtagen adresseændringer) ved at sende os besked inden for 30 dage efter ændringen med U.S. Mail til adressen i afsnit 14.1. Hvis du gør det, gælder den nyeste version af afsnit 14 før den ændring, du afviste.

  6. Uadskillelighedsprincippet. Hvis en del af afsnit 15 (Tvister. Bindende voldgift og fraskrivelse af kollektive søgsmål) anses for at være ulovlige eller kan ikke håndhæves, resten vil fortsat være gældende (med en voldgiftskendelse, der er udstedt, før en retslig proces begynder), bortset fra, at hvis en afgørelse om delvis ulovlighed eller manglende håndhævelse vil tillade kollektive eller repræsentative voldgift, vil afsnit 15 være uden retskraft i sin helhed.

  7. Konflikt med AAA-regler. Denne aftale regulerer i det omfang, den er i konflikt med AAA's handelsmæssige voldgiftsregler eller forbrugervoldgiftsregler.

Kontakt os

Hvis du har brug for mere hjælp, skal du kontakte support eller stille et spørgsmål i Microsoft Teams Community.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×