ZTEST function

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen ZTEST i Microsoft Excel.

Returnerer sandsynlighedsværdien ved en en-sidet z-test. For en given hypotetisk middelværdi for populationen, μ0, returnerer ZTEST sandsynligheden for, at stikprøvens middelværdi vil være større end gennemsnittet af observationerne af datasættet (vektor) – dvs. den observerede middelværdi for stikprøven.

Se nedenstående bemærkninger for at finde ud af, hvordan ZTEST kan bruges i en formel til at beregne en to-sidet sandsynlighedsværdi.

Vigtigt!: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger om den nye funktion under Funktionen Z.TEST.

Syntaks

ZTEST(matrix;x;[sigma])

Syntaksen for funktionen ZTEST har følgende argumenter:

 • Matrix     Påkrævet. Den matrix eller det område med data, som skal bruges til at teste x.

 • X     Påkrævet. Den værdi, der skal testes.

 • Sigma     Valgfrit. Populationsstandardafvigelsen (kendt). Hvis den udelades, anvendes stikprøvestandardafvigelsen.

Bemærkninger

 • Hvis vektor er tom, returnerer ZTEST fejlværdien #I/T.

 • ZTEST beregnes på følgende måde, når sigma ikke udelades:

  Formel

  eller når sigma udelades:

  Formel

  hvor x er stikprøvemiddelværdien MIDDEL(vektor). s er stikprøvestandardafvigelsen STDAFV(vektor), og n er antallet af observationer i stikprøven TÆL(vektor).

 • ZTEST repræsenterer sandsynligheden for, at stikprøvens middelværdi vil være større end den observerede værdi MIDDEL(vektor), når middelværdien af den underliggende population er μ0. På grund af normalfordelingens symmetri vil ZTEST returnere en større værdi end 0,5, hvis MIDDEL(vektor) < μ0.

 • Den følgende Excel-formel kan bruges til at beregne den tosidede sandsynlighed for, at stikprøvens middelværdi vil ligge længere fra μ0 (i den ene eller anden retning) end MIDDEL(vektor), når middelværdien for den underliggende population er μ0:

  =2 * MIN(ZTEST(vektor;μ0;sigma); 1 - ZTEST(vektor;μ0;sigma)).

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=ZTEST(A2:A11;4)

En-sidet sandsynlighedsværdi for en z-test for ovenstående datasæt ved en hypotetisk middelværdi for populationen på 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(ZTEST(A2:A11;4); 1 - ZTEST(A2:A11;4))

To-sidet sandsynlighedsværdi for en z-test for ovenstående datasæt ved en hypotetisk middelværdi for populationen på 4 (0,181148)

0,181148

=ZTEST(A2:A11;6)

En-sidet sandsynlighedsværdi for en z-test for ovenstående datasæt ved en hypotetisk middelværdi for populationen på 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(ZTEST(A2:A11;6); 1 - ZTEST(A2:A11;6))

To-sidet sandsynlighedsværdi for en z-test for ovenstående datasæt ved en hypotetisk middelværdi for populationen på 6 (0,273913)

0,273913

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×