Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug PowerPoint skærmlæser på tastaturet til at tilføje, slette og arrangere slides i din præsentation. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer også, hvordan du ændrer størrelsen og retningen på dine slides.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje en ny slide

Du kan nemt føje nye slides til din præsentation, enten baseret på den aktuelle slides layout eller et nyt skabelonlayout.

Tilføj en ny slide, der er baseret på den aktuelle slides layout

Titelsliden tilføjes automatisk i en ny præsentation. Du kan tilføje den nye slide med udgangspunkt i den forrige slides layout.

 1. Tryk på Ctrl+M. Du hører "Slide" efterfulgt af antallet af slides og den nye slides plads på listen og "Markeret".

Tilføj en ny slide, der er baseret på et skabelonlayout

 1. Tryk på Alt+H, I i visningen Normal. Du hører titlen på det første slidelayout. Med JAWS hører du: "Forlader menulinje, Office-tema" efterfulgt af nummeret på den aktuelle slide.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører det ønskede slidelayout, og tryk derefter på Enter. Du kan høre den nye slides nummer. Med JAWS hører du: "Enter, ingen markering".

  Fokus flyttes til slideruden.

Slette en slide

 1. I miniatureruden skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører nummeret på den slide, du vil slette.

 2. Tryk på Slet. Du hører nummeret på den aktuelle slide og dens plads på listen efterfulgt af "Markeret". Med JAWS hører du: "Enter, forlader menuer, ingen markering".

Omarrangere slides

Du kan omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den gamle placering og indsætte den på den nye placering.

 1. I miniatureruden skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører nummeret på den slide, du vil flytte.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil flytte sliden op på listen over slides, skal du trykke på Ctrl+pil op. Du hører slidens nye nummer på listen.

  • Hvis du vil flytte sliden ned på listen over slides, skal du trykke på Ctrl+pil ned. Du hører slidens nye nummer på listen.

  • Hvis du vil flytte sliden til begyndelsen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Shift+pil op.

  • Hvis du vil flytte sliden til slutningen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Shift+pil ned.

Organiser slides i sektioner

Hvis du vil gruppere dine slides i meningsfulde enheder, kan du organisere dem i sektioner. Hvis du f.eks. arbejder sammen med andre på en præsentation, kan du tildele hver kollega en sektion at arbejde på.

Sektionerne vises og meddeles i miniatureruden i visningen Normal og i visningen Slidesortering. De vises eller annonceres ikke i slideshowvisningen.

 1. I miniatureruden skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den slide, som du ønsker skal være den første slide i en sektion.

 2. Tryk på Alt+H, T1. Du hører: "Tilføj sektion".

 3. Tryk på Enter for at tilføje en ikke-navngivet sektion. Du hører: "Sektionen Omdøb".

 4. Skriv det nye navn til sektionen, og tryk derefter på Enter.

 5. Flyt slides under de relevante sektioner, sådan som det er anvist i Omarranger slides.

  Hvis du vil høre Oplæser meddele sektionernes navne, skal du trykke på den opadvendte eller nedadvendte pil i miniatureruden. JAWS meddeler ikke sektionsnavnene.

Skift retning for alle slides i en præsentation.

Du kan ændre retningen for hele sliden fra liggende til stående eller omvendt.

 1. Tryk på Alt+G, S, C i visningen Normal. Vinduet Slidestørrelse åbnes.

 2. I vinduet Slidestørrelse skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Slides, markeret", efterfulgt af den aktuelle slideretning, f.eks. "Liggende".

  Med JAWS hører du: "Retning, slides, <den aktuelt valgte>, alternativknap markeret".

  Tip!: Hvis du vil lytte til og bevæge dig gennem indstillingerne i vinduet Slidestørrelse med Oplæser, kan du også trykke på SR-tasten+pil op eller ned.

 3. Hvis du vil ændre retningen, skal du trykke på pil op eller pil ned. Du hører den valgte retning.

 4. Tryk på Enter, når du er færdig med dit valg. Du hører: "Microsoft PowerPoint-vinduet, knap". Der åbnes et bekræftelsesvindue.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil maksimere indholdets størrelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Maksimer". Hvis du har meget indhold på en slide, kan al teksten muligvis ikke være på sliden, når du bruger denne indstilling.

  • Hvis du vil skalere dit indhold, så det passer på sliden, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Sørg for tilpasning". Denne indstilling kan ændre indholdets skriftstørrelse, så alt kan være på sliden.

 6. Tryk på Enter. Fokus flyttes til miniatureruden.

Ændre størrelsen af dine slides

Du kan vælge mellem to standardstørrelser for slides – Standard (4:3) og Widescreen (16:9). Du kan også give dine slides en brugerdefineret størrelse.

Skift slidestørrelse fra widescreen til standard eller omvendt

 1. Tryk på Alt+G, S i visningen Normal. Du hører det første element i menuen Slidestørrelse. Med JAWS hører du: "Nederste bånd, brugerdefineret gruppeboks".

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i menuen Slidestørrelse:

  • Hvis du vil vælge standardstørrelsen, skal du trykke på pil op- eller pil ned-tasten, indtil du hører: "Standard".

  • Du vælger widescreenstørrelsen ved at trykke på pil op- eller pil ned-tasten, indtil du hører: "Widescreen".

 3. Tryk på Enter. Du hører: "Microsoft PowerPoint-vinduet, knap". Der åbnes et bekræftelsesvindue.

 4. Gør et af følgende i Microsoft PowerPoint-vinduet:

  • Hvis du vil maksimere indholdets størrelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Maksimer". Hvis du har meget indhold på en slide, kan al teksten muligvis ikke være på sliden, når du bruger denne indstilling.

  • Hvis du vil skalere dit indhold, så det passer på sliden, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Sørg for tilpasning". Denne indstilling kan ændre indholdets skriftstørrelse, så alt kan være på sliden.

 5. Tryk på Enter. Fokus flyttes til miniatureruden.

Tilpas størrelsen på dine slides

Du kan ændre størrelsen på dine slides, hvis du vil bruge brugerdefinerede dimensioner til andre skærm- eller papirstørrelser.

 1. Tryk på Alt+G, S, C i visningen Normal. Vinduet Slidestørrelse åbnes.

 2. Hvis du vil ændre størrelsen på dine slides i vinduet Slidestørrelse, skal du enten vælge det ønskede format for præsentationen eller angive højden, bredden og retningen for præsentationen:

  • Hvis du vil vælge det ønskede format for præsentationen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Slidestørrelse for". Tryk på den nedadvendte pil for at udvide rullelisten. Tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk derefter på Enter.

  • Sådan angives bredde og højde:

   • Hvis du vil ændre slidebredden, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Bredde". Tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede værdi, eller skriv en værdi.

   • Hvis du vil ændre slidehøjden, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Højde". Tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede værdi, eller skriv en værdi.

  Tip!: Hvis du vil lytte til og bevæge dig gennem indstillingerne i vinduet Slidestørrelse med Oplæser, kan du også trykke på SR-tasten+pil op eller ned.

 3. Tryk på Enter, når du er færdig med dit valg. Du hører: "Microsoft PowerPoint-vinduet, knap". Der åbnes et bekræftelsesvindue.

 4. Gør et af følgende i Microsoft PowerPoint-vinduet:

  • Hvis du vil maksimere indholdets størrelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Maksimer". Hvis du har meget indhold på en slide, kan al teksten muligvis ikke være på sliden, når du bruger denne indstilling.

  • Hvis du vil skalere dit indhold, så det passer på den nye slide, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Sørg for tilpasning". Denne indstilling kan ændre indholdets skriftstørrelse, så alt kan være på sliden.

 5. Tryk på Enter. Fokus flyttes til miniatureruden.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i macOS, til at tilføje, slette og arrangere slides i dine præsentationer. Du kan også ændre størrelse og retning for dine slides.

I følgende udføres opgaverne i visningen Normal iPowerPoint. Tryk på Kommando+F1 for at gå til visningen Normal.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Tilføje en ny slide

Du kan nemt føje nye slides til din præsentation, enten baseret på den aktuelle slides layout eller et nyt skabelonlayout.

Tilføj en ny slide, der er baseret på den aktuelle slide

 1. I dit PowerPoint slidesæt skal du trykke på Command+Skift+N for at tilføje en ny slide, der er baseret på layoutet af den forrige slide. VoiceOver meddeler "Ny slide", og sliden tilføjes.

  Tip!: Hvis du vil duplikere den aktuelle slide, skal du trykke på Command+Skift+D.

Tilføj en ny slide, der er baseret på et skabelonlayout

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du lander på en fane. Du lander på den fane, der aktuelt er markeret. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på venstre piletast, indtil du hører VoiceOver meddele fanen Hjem. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. På fanen Hjem skal du trykke på Piletast ned én gang for at flytte til båndet.

 3. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne båndet.

 4. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Ny slide, menuknappen."

 5. Tryk på Control+Option+Skift+M for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "Ny slide, vindue. Ny slide, galleri."

 6. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne galleriet.

 7. Tryk på piletasterne for at navigere mellem elementerne. Når du flytter, meddeler VoiceOver elementerne.

 8. Tryk på Enter for at vælge et layout. Sliden føjes til dit slidesæt.

Slette en slide

 1. Tryk på kommando+1 for at gå til visningen Normal.

 2. Tryk på F6, indtil VoiceOver meddeler: "Miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 3. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne miniatureruden. VoiceOver meddeler: "I miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 4. Tryk på Piletast op eller ned for at navigere i slides. Når du flytter, meddeler VoiceOver slidetitlerne.

 5. Når du er på sliden, du vil slette, skal du trykke på Slet. Sliden fjernes.

Omarranger slides

Du kan omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den aktuelle placering og indsætte den på en ny placering.

 1. I visningen Normal skal du trykke på F6, indtil VoiceOver meddeler: "Miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 2. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne miniatureruden. VoiceOver meddeler: "I miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 3. Tryk på Piletast op eller ned for at navigere i slides. Når du flytter, meddeler VoiceOver slidetitlerne.

 4. Når du er på den slide, du vil flytte, skal du trykke på Command+X for at klippe sliden ud.

 5. Tryk på Piletast op eller ned for at navigere i slides. Når du flytter, meddeler VoiceOver slidetitlerne.

 6. Når du er på den slide, som du vil placere den udklippede slide efter, skal du trykke på Command+V for at sætte den ind.

Organiser slides i sektioner

Du kan gruppere dine slides i sektioner for at oprette meningsfulde enheder. Hvis du f.eks. arbejder sammen med andre på en præsentation, kan du tildele hver kollega en sektion at arbejde på.

Sektionerne vises og meddeles i miniatureruden i visningen Normal og i visningen Slidesortering.

 1. I miniatureruden i visningen Normal skal du navigere til den første slide i sektionen.

 2. Tryk på F6, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Hjem, skal du trykke på venstre piletast, indtil du når til den. VoiceOver meddeler: "Hjem, fane, 1 af 8." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 3. Tryk på Piletast ned for at gå til båndet. VoiceOver meddeler: "Rulleområde. "Du er nu på rulleområdet."

 4. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne båndet. VoiceOver meddeler: "I rulleområdet, <antallet af elementer>, <navnet på knappen, der er fokus på>."

 5. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Sektion, menuknap." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne menuen.

 6. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge indstillingen Tilføj sektion.

 7. Skriv navnet på sektionen, og tryk på Enter. Sektionen er nu synlig i miniatureruden, og VoiceOver læser sektionsnavnet, når du navigerer til den i miniatureruden.

Skift retning for alle slides i et slidesæt

PowerPoint slides konfigureres automatisk i liggende papirretning, men du kan ændre slideretningen til stående eller omvendt.

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Design, skal du trykke på Venstre eller Højre piletast, indtil du når den. VoiceOver meddeler: "Design, fane, 3 ud af 8." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. På fanen Design skal du trykke flere gange på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Slidestørrelse, menuknap."

 3. Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. VoiceOver meddeler: "Trykkede på Slidestørrelse, menuknap. Du er nu i et galleri."

 4. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "I Slidestørrelse, galleri, <antallet af elementer i menuen>, <den nuværende valgte størrelse>."

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Sideopsætning".

 6. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Sideopsætning åbnes.

 7. Tryk på Højre piletast, indtil du lander på indstillingen til papirretning, f.eks. "Stående retning for slides" eller "Liggende retning for slides", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrumstasten for at vælge.

 8. Tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrumstast for at trykke på knappen.

 9. Hvis det aktuelle indhold ikke passer den valgte papirretning, åbnes en dialogboks, der spørger dig om, hvordan du vil skalere indholdet, så det passer til den valgte papirretning:

  • Hvis du vil nedskalere dit indhold, skal du trykke på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Nedskaler, knap." Denne indstilling ændrer indholdets størrelse og bruger muligvis en mindre skriftstørrelse, så alt kan være på sliden.

  • Hvis du vil maksimere indholdets størrelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Opskaler, knap." Hvis du har meget indhold på en slide, kan al teksten muligvis ikke være på sliden, når du bruger denne indstilling.

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Redigere størrelsen på dine slides

For at ændre slidestørrelsen kan du vælge mellem to standardstørrelser for slides – Standard (4:3) og Widescreen (16:9). Du kan også give dine slides en brugerdefineret størrelse.

Skift slidestørrelse fra widescreen til standard eller omvendt

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Design, skal du trykke på Venstre eller Højre piletast, indtil du når den. VoiceOver meddeler: "Design, fane, 3 ud af 8." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. Tryk flere gange på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Slidestørrelse, menuknap."

 3. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "Trykkede på Slidestørrelse, menuknap. Du er nu i et galleri."

 4. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "I Slidestørrelse, galleri, <antallet af elementer i menuen>, <den nuværende valgte størrelse>."

 5. Tryk på Piletast op eller ned for at bevæge dig mellem indstillingerne. VoiceOver læser indstillingerne højt, efterhånden som du flytter dig rundt.

 6. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge en størrelse.

 7. Hvis du konverterer til en mindre størrelse, får du muligvis vist en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil skalere indholdet, så det passer til den valgte størrelse:

  • Hvis du vil nedskalere dit indhold, skal du trykke på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Skaler, standard, knap." Denne indstilling ændrer indholdets størrelse og bruger muligvis en mindre skriftstørrelse, så alt kan være på sliden.

  • Hvis du vil maksimere indholdets størrelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Skaler ikke, knap." Hvis du har meget indhold på en slide, kan al teksten muligvis ikke være på sliden, når du bruger denne indstilling.

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Tilpas størrelsen på dine slides

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Design, skal du trykke på Venstre eller Højre piletast, indtil du når den. VoiceOver meddeler: "Design, fane, 3 ud af 8." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. Tryk flere gange på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Slidestørrelse, menuknap."

 3. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "Trykkede på Slidestørrelse, menuknap. Du er nu i et galleri."

 4. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne menuen.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Sideopsætning".

 6. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Sideopsætning åbnes.

 7. Tryk på Højre pil-tasten to gange. VoiceOver meddeler den aktuelt valgte størrelse, f.eks. "Widescreen" eller "On-screen-Show (4:3)."

 8. Få vist indstillingerne ved at trykke på Control+Option+Mellemrum.

 9. Tryk på pil op eller pil ned for at gennemse indstillingerne. VoiceOver læser dem højt, efterhånden som du flytter dig rundt. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at markere en.

 10. Tryk flere gange på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge knappen.

 11. Hvis du konverterer til en anden størrelse, får du muligvis vist en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil skalere indholdet, så det passer til den valgte størrelse:

  • Hvis du vil nedskalere dit indhold, skal du trykke på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Nedskaler, knap." Denne indstilling ændrer indholdets størrelse og bruger muligvis en mindre skriftstørrelse, så alt kan være på sliden.

  • Hvis du vil maksimere indholdets størrelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Opskaler, knap." Hvis du har meget indhold på en slide, kan al teksten muligvis ikke være på sliden, når du bruger denne indstilling.

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at tilføje, slette og arrangere slides i dine præsentationer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan få mere at vide PowerPointtouchfunktioner i powerpoint til iPhone ved at gå til vejledning til brug af touchskærm til PowerPoint til iPhone.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Tilføje, arrangere og slette slides i PowerPoint

Du kan nemt føje nye slides til din præsentation enten baseret på den aktuelle slides layout eller på et nyt skabelonlayout, eller du kan slette dem, du ikke længere har brug for. Du kan også omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den aktuelle placering og indsætte den på et nyt sted.

Tilføje en ny slide

 1. I præsentationen skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det slide hvortil, du vil tilføje den nye slide. Slidesne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem: "Slide <slide nummer> af <det totale antal af slides>."

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Valgt"

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Ny slide". Dobbelttryk derefter på skærmen.

  Sliden føjes til dit slidesæt.

 4. Hvis du vil ændre layoutet på den indsatte slide, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Layout, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre for at gennemse skabelonindstillingerne. VoiceOver læser skabelonerne op, efterhånden som du flytter rundt. For det aktuelt valgte layout hører du "Markeret" og navnet på layoutet. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en skabelon.

Omarranger slides

 1. I præsentationen skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det slide, du vil flytte. Slidesne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Valgt"

 3. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Du hører: "Vis flere elementer, menupunkt". Der åbnes en genvejsmenu.

 4. Stryg til venstre i genvejsmenuen, indtil du hører "Klip, menupunkt". Dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører det slide, der ligger før der, hvor du vil placere det klippede slide, og dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Valgt."

 6. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Du hører: "Vælg alle, menupunkt".

 7. For at indsætte sliden skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Sæt ind, menupunkt", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Dobbelttryk derefter på skærmen, og sliden flyttes til den nye placering.

Slette en slide

 1. I præsentationen skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det slide, du vil slette. Slidesne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Valgt"

 3. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Du hører: "Vis flere elementer, menupunkt".

 4. Dobbelttryk på skærmen, og stryg derefter til venstre, indtil du hører: "Slet, menupunkt."

 5. Hvis du vil slette sliden, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at læse eller tilføje talerens noter og kommentarer i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Du kan bruge PowerPoint til Android med TalkBack, den integrerede skærmlæser i Android, til at tilføje, slette og arrangere slides i dine præsentationer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje, arrangere og slette slides i PowerPoint

Du kan nemt føje nye slides til din præsentation enten baseret på den aktuelle slides layout eller på et nyt skabelonlayout, eller du kan slette dem, du ikke længere har brug for. Du kan også omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den aktuelle placering og indsætte den på et nyt sted.

Tilføje en ny slide

 1. Stryg til højre eller venstre i miniatureruden, indtil du hører det slide, der kommer før det sted, hvor du vil tilføje en slide. Slidene meddeles, efterhånden som du gennemgår dem: "Slide < slidenummer >".

 2. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Sliden er markeret, og redigeringsvisningen åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Tilbage-kontakt ikke markeret", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til miniatureruden.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører: "Ny slide, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Sliden føjes til dit slidesæt.

 5. For at ændre layoutet af det indsatte slide skal du stryge til højre i redigeringsvisningen, indtil du hører: "Layout, menu", og derefter dobbelttrykke på skærmen. For at gennemse skabelonindstillingerne i menuen Layout skal du stryge til højre. TalkBack læser skabelonerne højt, efterhånden som du gennemgår dem. For det aktuelt markerede layout kan du høre layout-navn og "Markeret". Dobbeltklik på skærmen for at vælge en skabelon.

Omarranger slides

 1. Stryg til højre eller venstre i miniatureruden, indtil du hører det slide, du vil flytte. Slidene læses højt, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Der åbnes en genvejsmenu, og du hører: "Rediger, knap."

 3. Stryg til højre i genvejsmenuen, indtil du hører: "Klip, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører det slide, der ligger efter det sted, hvor du vil placere den klippede slide, og dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Rediger, knap".

 5. For at indsætte sliden skal du stryge til højre, indtil du hører: "Indsæt, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen, og sliden flyttes til den nye placering.

Slette en slide

 1. Stryg til højre eller venstre i miniatureruden, indtil du hører det slide, du vil slette. Slidene meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne genvejsmenuen. Du hører: "Rediger, knap."

 3. Stryg til højre i genvejsmenuen, indtil du hører: "Knappen Slet".

 4. Hvis du vil slette sliden, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at tilføje, slette og arrangere dine slides i dine præsentationer. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger PowerPoint til internettet, anbefaler vi, at du Microsoft Edge som webbrowser. Fordi PowerPoint til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke PowerPoint til internettet.

I dette emne

Tilføje en ny slide

Du kan føje nye slides til din præsentation, enten baseret på den aktuelle slides layout eller et andet layout.

 1. I redigeringsvisningskal du trykke på Alt+Windows-tasten, N, S, I. Menuen Ny slide åbnes.

 2. I menuen er der valgt et slidelayout, der er baseret på den aktuelle slide. For at navigere i de andre layouts skal du trykke på piletasterne, indtil du hører det ønskede layout, og derefter trykke på Enter. Den nye slide føjes til din præsentation.

Omarrangere slides

Du kan flytte rundt på slides for at ændre rækkefølgen i præsentationen.

 1. Tryk på Ctrl+F6i redigeringsvisningen, indtil du hører nummeret på den aktuelle slide. JAWS meddeler: "Slidepanel".

 2. Tryk på Pil op eller ned, indtil du hører nummeret på sliden, du vil flytte.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil flytte sliden til begyndelsen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Pil op. Sliden flyttes én slide op.

  • Hvis du vil flytte sliden til slutningen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Pil ned. Sliden flyttes én slide ned.

  • Hvis du vil flytte sliden til begyndelsen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Skift+Pil op.

  • Hvis du vil flytte sliden til slutningen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Skift+Pil ned.

Slette slides

 1. Tryk på Ctrl+F6i redigeringsvisningen, indtil du hører nummeret på den aktuelle slide. JAWS meddeler: "Slidepanel".

 2. Tryk på Pil op eller ned, indtil du hører nummeret på sliden, du vil fjerne.

 3. Tryk på Delete.

  Tip!: For at fortryde sletningen skal du trykke på Ctrl+Z.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×