Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du se Office Support eller Rettelser eller løsninger til de seneste Office-problemer.

Brug Word med dit tastatur og en skærmlæser til at give dokumentet et poleret udseende ved at få afsnittene til at se ud, som du ønsker det. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du angiver afstandsstørrelsen før og efter hvert afsnit og størrelsen af dets indrykninger og linjer.

Dekorativt ikon brug for instruktioner om, hvordan du angiver linjeafstanden eller indrykningen i et Word dokument, men ikke bruger en skærmlæser? Se Rediger linjeafstanden i Word,Juster indrykning og afstand,eller Opret en hængende indrykning.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive afstand for. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Hvis du vil angive afstanden før et afsnit, skal du trykke på Alt+P, SB. Du hører: "Afsnit, afstand før." Brug pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punktværdi, eller skriv den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18),og tryk derefter på Enter. Mindre punktværdier repræsenterer mindre plads.

 3. Hvis du vil angive afstanden efter et afsnit, skal du trykke på Alt+P, SA. Du hører: "Afsnit, afstand efter." Brug pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punktværdi, eller skriv den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18),og tryk derefter på Enter.

Flere afstandsfunktioner

 • Du kan hurtigt angive linjeafstanden for et markeret afsnit i Word ved at trykke på Alt+H, K. Du hører: "Afstand mellem linjer og afsnit". Brug pil op og pil ned til at vælge på en liste over ofte anvendte størrelser af linjeafstand, og tryk på Enter for at anvende den.

 • Du kan angive en afsnitsafstand som din standardafstand ved at gøre følgende:

  1. Markér noget tekst i dokumentet, der har den afsnitsafstand, du vil anvende som standardafstand.

  2. Tryk på Alt+H, PG for at åbne dialogboksen Afsnit.

  3. Hvis du vil angive afsnitsafstanden som standard, skal du trykke på Alt+D.

  4. I Dialogboksen Microsoft Word skal du bruge pil op og pil ned til at vælge enten kun Dette dokument eller indstillingen Alle dokumenter, trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på Enter.

  5. Hvis du vil lukke dialogboksen Afsnit, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på Enter.

Angiv afsnitsindrykning

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive indrykning for. Hvis du vil angive afsnitsindrykning for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Hvis du vil angive størrelsen på venstre indrykning, skal du trykke på Alt+P, IL. Du hører: "Afsnit, Indryk til venstre." Brug pil op og pil ned, eller skriv værdien (f.eks. .25 eller 0,5),og tryk derefter på Enter.

 3. Hvis du vil angive størrelsen på højre indrykning, skal du trykke på Alt+P, IR. Du hører: "Afsnit, Indrykning til højre." Brug pil op og pil ned, eller skriv værdien (f.eks. .25 eller 0,5),og tryk derefter på Enter.

Flere funktioner til at angive indrykning

 • Du kan hurtigt føje en linjeindrykning til et enkelt afsnit ved at flytte fokus til starten af den første linje i afsnittet og derefter trykke på tabulatortasten. Med indrykning af første linje bliver den første linje rykket længere ind end de øvrige linjer i afsnittet.

 • Gør følgende for at angive en indrykning, som du har valgt, som din standardindrykning:

  1. Markér noget tekst i dokumentet, der indeholder den afsnitsindrykning, du vil anvende som standardindrykning.

  2. Tryk på Alt+H, PG for at åbne dialogboksen Afsnit.

  3. Hvis du vil angive afsnitsindrykning som standard, skal du trykke på Alt+D.

  4. I dialogboksen Microsoft Word skal du bruge pil op og pil ned til at vælge enten kun Dette dokument eller indstillingen Alle dokumenter, trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på Enter.

  5. Hvis du vil lukke dialogboksen Afsnit, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på Enter.

 • Til udskrivning i bogstil skal du bruge funktionen Spejlindrykning, hvor afsnitsindrykninger afspejler hinanden på modstående sider. Venstre indrykning bliver til indvendig indrykning, og højre indrykning bliver den udvendige indrykning. Sådan aktiveres spejling af indrykning:

  1. Markér noget tekst i dokumentet, der har den afsnitsindrykning, du vil spejle på modstående sider.

  2. Tryk på Alt+H, PG for at åbne dialogboksen Afsnit.

  3. Tryk på Alt+M for at aktivere spejling af indrykninger.

  4. Hvis du vil lukke dialogboksen Afsnit, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Brug Word til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at give dokumentet et poleret udseende ved at få afsnittene til at se ud, som du ønsker det.

Du kan angive afstanden før og efter hvert afsnit og størrelsen af deres indrykning. Du kan også oprette en indrykning i kun den første linje i et afsnit eller oprette hængende indrykning, hvori den første linje i afsnittet ikke indrykkes, men de efterfølgende linjer gør.

Dekorativt ikon brug for instruktioner om, hvordan du angiver linjeafstanden eller indrykningen i et Word dokument, men ikke bruger en skærmlæser? Se Justere indrykninger og afstand eller Oprette hængende indrykning.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Vælg de afsnit, som du vil angive afstanden for i dokumentet.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og brug piletasterne til at flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, for at gøre et af følgende:

  • For at angive afstand før et afsnit, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører den aktuelle afstand og "Før, rediger tekst".

  • For at angive afstand efter et afsnit, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører den aktuelle afstand og "Efter, rediger tekst".

  I Før eller Efter skal du angive en punktværdi f.eks, 6 eller 18. (Mindre punktværdier repræsenterer mindre plads).

 4. For at lukke dialogboksen Afsnit, og vende tilbage til dokumentet, skal du trykke på Enter.

Angive linjeafstand

 1. For at ændre linjeafstanden i et afsnit. Skal du vælge det afsnit du vil formatere, og trykke på Option+Command+M for at åbne dialogboksen Afsnit.

 2. For at vælge en indstilling for linjeafstand, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Linjeafstand" efterfulgt af en linjeafstandsindstilling. Hvis du vil åbne indstillingslisten, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk derefter på Piletasterne op eller ned, indtil du hører den indstilling du vil vælge. Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 3. Hvis du vælger en indstilling, der kan tilpasses, f.eks Flere, til at angive afstand størrelsen, skal du trykke på tabulatortasten. Du kan høre den aktuelle afstand og størrelse samt "At". Skriv derefter en værdi.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Vælg de afsnit, hvor du vil indrykke den første linje i afsnittet.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. For at indrykke den første linje i afsnittet, skal du bruge indstillingerne i gruppen Indrykning. Tryk derefter Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Speciel, pop op-knappen." For at vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på piletasterne Op eller Ned, indtil du hører: "Første linje." Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 4. Tryk på Tabulator for at angive indrykningsstørrelsen for den første linje. Du hører den aktuelle indrykningsstørrelse og "Med". Skriv derefter en værdi i tommer, f.eks. 0,5.

 5. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Bemærk!: Alle efterfølgende afsnit, du skriver, bliver indrykket.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. Vælg det afsnit, hvor du vil indrykke alle linjer bortset fra den første – også kaldet en hængende indrykning.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Hvis du vil oprette en hængende indrykning, skal du bruge indstillingerne i Indrykningsgruppen. Tryk derefter Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Speciel, pop op-knappen." Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på piletasterne Op eller Ned, indtil du hører: "Hængende". Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 4. Tryk på Tabulator for at angive indrykningsstørrelsen. Du hører den aktuelle indrykningsstørrelse og "Med". Skriv derefter værdien i tommer, f.eks. 0,5.

 5. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. Vælg de afsnit, du vil øge eller mindske den venstre eller højre indrykning i dokumentet.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, til at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykningen i venstre margen, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Før tekst."

  • Hvis du vil tilføje indrykningen i højre margen, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Efter teksten."

  For at angive indrykningsstørrelsen, skal du skrive et tal i centimeter. Indrykningsstørrelsen bliver meddelt.

 4. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Brug Word til iOS voiceover, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at ændre afstanden mellem afsnit og linjer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Markér det afsnit i dokumentet, hvor afstanden skal være.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Afsnitsformatering", og dobbelttryk på skærmen.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje mellemrum før afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Tilføj mellemrum før afsnit", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje mellemrum efter afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Tilføj mellemrum efter afsnit", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne mellemrum før afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Knappen Fjern mellemrum før afsnit", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne mellemrum efter afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Fjern mellemrum efter afsnit, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

Bemærk!: Du kan kun slå mellemrum før og efter et afsnit til eller fra, så muligheden for at tilføje mellemrum er kun tilgængelig, hvis der ikke allerede er mellemrum før eller efter et afsnit, og muligheden for at fjerne mellemrum er kun tilgængelig, hvis der aktuelt er mellemrum før eller efter et afsnit.

Angive linjeafstand

 1. I dokumentet skal du markere det afsnit, du vil angive linjeafstand for.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Afsnitsformatering", og dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Linjeafstand", og dobbelttryk på skærmen.

 6. Bliv ved med at stryge til højre for at gennemgå de tilgængelige værdier for linjeafstand: 1.0,1.15,1.5,2.0,2.5og 3.0. Når du hører den ønskede værdi, skal du dobbelttrykke på skærmen for at angive linjeafstanden.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. I dokumentet skal du markere det afsnit, du vil indrykke.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Afsnitsformatering", og dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Speciel indrykning, knap", og dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Første linje", og dobbelttryk på skærmen.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. I dokumentet skal du markere det afsnit, du vil indrykke.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Afsnitsformatering", og dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Speciel indrykning, knap", og dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Hængende, knap", og dobbelttryk på skærmen.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. I dokumentet skal du markere det afsnit, du vil indrykke.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Gør et af følgende:

  • For at øge indrykningen skal du stryge til højre, indtil du hører: "Forøg indrykningsposition", og dobbelttrykke på skærmen.

  • For at mindske indrykningen skal du stryge til højre, indtil du hører: "Formindsk indrykningsplacering", og dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Brug Word til Android talkback, androids indbyggede skærmlæser, til at ændre afstanden mellem afsnit og linjer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Markér det afsnit i dokumentet, hvor afstanden skal formateres.

 2. For at gå til båndet skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Ikke markeret, flere indstillinger, skift", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil vælge fanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører :"Fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører : "Menuen Afsnitsformatering", og dobbelttryk på skærmen.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje mellemrum før afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Tilføj mellemrum før afsnit", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje mellemrum efter afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Tilføj mellemrum efter afsnit", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne mellemrum før afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Knappen Fjern mellemrum før afsnit", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne mellemrum efter afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Fjern mellemrum efter afsnit, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

Bemærk!: Du kan kun slå mellemrum før og efter et afsnit til eller fra, så muligheden for at tilføje mellemrum er kun tilgængelig, hvis der ikke allerede er mellemrum før eller efter et afsnit, og muligheden for at fjerne mellemrum er kun tilgængelig, hvis der aktuelt er mellemrum før eller efter et afsnit.

Angive linjeafstand

 1. Markér det afsnit i dokumentet, hvor afstanden skal formateres.

 2. For at gå til båndet skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Ikke markeret, flere indstillinger, skift", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil vælge fanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører :"Fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører : "Menuen Afsnitsformatering", og dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Kombinationsfeltet Linjeafstand", og dobbelttryk på skærmen.

 6. Bliv ved med at stryge til højre for at gennemgå de tilgængelige værdier for linjeafstand: 1.0,1.15,1.5,2.0,2.5og 3.0. Når du hører den ønskede værdi, skal du dobbelttrykke på skærmen for at angive linjeafstanden.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Markér det afsnit i dokumentet, hvor afstanden skal formateres.

 2. For at gå til båndet skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Ikke markeret, flere indstillinger, skift", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil vælge fanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører :"Fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører : "Menuen Afsnitsformatering", og dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører :"Speciel indrykningsmenu", og dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Første linje, ikke markeret, kontakt", og dobbelttryk på skærmen.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. Markér det afsnit i dokumentet, hvor afstanden skal formateres.

 2. For at gå til båndet skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Ikke markeret, flere indstillinger, skift", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil vælge fanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører :"Fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører : "Menuen Afsnitsformatering", og dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører :"Speciel indrykningsmenu", og dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører: "Hængende, ikke markeret, kontakt", og dobbelttryk på skærmen.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. I dokumentet skal du markere det afsnit, du vil indrykke.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil øge indrykningen, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Forøg indrykning", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil formindske indrykningen, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Formindsk indrykning", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Du Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at ændre afstanden mellem afsnit og linjer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, hvor afstanden skal angives.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre på fanen Hjem, indtil du hører "Afsnitsformatering", og dobbelttryk på skærmen.

 7. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje mellemrum før afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Tilføj mellemrum før afsnit", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje mellemrum efter afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Tilføj mellemrum efter afsnit", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne mellemrum før afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Fjern mellemrum før afsnit", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne mellemrum efter afsnittet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Fjern mellemrum efter afsnit", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Bemærk!: Du kan kun slå mellemrum før og efter et afsnit til eller fra, så muligheden for at tilføje mellemrum er kun tilgængelig, hvis der ikke allerede er mellemrum før eller efter et afsnit, og muligheden for at fjerne mellemrum er kun tilgængelig, hvis der aktuelt er mellemrum før eller efter et afsnit.

Angive linjeafstand

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, hvor linjeafstanden skal angives.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du hører: "Elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre på fanen Hjem, indtil du hører "Afsnitsformatering", og dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre, indtil du hører: "Linjeafstand, knap", og dobbelttryk på skærmen.

 8. Bliv ved med at stryge højre for at gennemgå de tilgængelige værdier for linjeafstand. Når du hører den ønskede værdi, skal du dobbelttrykke på skærmen for at angive linjeafstanden.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til internettet en skærmlæser til at give dokumentet et poleret udseende ved at få afsnittene til at se ud, som du ønsker det. Vi har testet det med Oplæser, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du angiver afstandsstørrelsen før og efter hvert afsnit og størrelsen af dets indrykninger og linjer.

Dekorativt ikon brug for instruktioner om, hvordan du angiver linjeafstanden eller indrykningen i et Word dokument, men ikke bruger en skærmlæser? Se Rediger linjeafstanden i Word,Juster indrykning og afstand,eller Opret en hængende indrykning.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du Microsoft Edge som webbrowser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Angive afsnits- og linjeafstand

 1. Åbn dokumentet, og markér derefter det afsnit, du vil angive afstand for, ved at flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet og trykke på Skift+Ctrl+pil ned. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Hvis du vil angive afstanden før et afsnit, skal du trykke på Alt+Windows-tasten og derefter trykke på P, SB. Du hører: "Afstand før." Brug pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punktværdi, eller skriv den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18),og tryk derefter på Enter. Mindre punktværdier repræsenterer mindre plads.

 3. Hvis du vil angive afstanden efter et afsnit, skal du trykke på Alt+Windows-tasten og derefter trykke på P, SA. Du hører: "Afstand efter." Brug pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punktværdi, eller skriv den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18),og tryk derefter på Enter.

 4. Hvis du vil angive linjeafstanden for et markeret afsnit, skal du trykke på Alt+Windows-tasten og derefter trykke på H, 02. Du hører: "Linjeafstand". Tryk på Enter, og brug derefter pil op og pil ned til at vælge på en liste over ofte anvendte linjeafstandsstørrelser, og tryk på Enter for at anvende den.

Angiv afsnitsindrykning

 1. Åbn dokumentet, og markér derefter det afsnit, du vil angive indrykning for, ved at flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet og trykke på Skift+Ctrl+pil ned. Hvis du vil angive afsnitsindrykning for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Hvis du vil angive størrelsen på venstre indrykning, skal du trykke på Alt+Windows-tasten, P, IL. Du hører: "Indryk til venstre." Brug pil op og pil ned til at angive den ønskede værdi, eller skriv værdien (f.eks. 0,25 eller 0,5),og tryk derefter på Enter.

 3. Hvis du vil angive størrelsen på højre indrykning, skal du trykke på Alt+Windows-tasten, P, IL. Du hører: "Indryk til højre." Brug pil op og pil ned til at angive den ønskede værdi, eller skriv værdien (f.eks. 0,25 eller 0,5),og tryk derefter på Enter.

 4. Hvis du vil føje indrykning af første linje til et afsnit, skal du flytte fokus til starten af den første linje i afsnittet og derefter trykke på tabulatortasten. Med indrykning af første linje bliver den første linje rykket længere ind end de øvrige linjer i afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Nyheder i Microsoft 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×